Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novorozenecký screening

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novorozenecký screening"— Transkript prezentace:

1 Novorozenecký screening
Novorozenecký screening je aktivní a celoplošné (=celostátní) vyhledávání chorob v jejich časném, preklinickém stadiu tak, aby se tyto choroby diagnostikovaly a léčily dříve, než se stačí projevit a způsobit novorozenci nevratné poškození zdraví. Novorozeneckým screeningem se rozumí vyhledávání onemocnění na základě stanovení koncentrace specifické látky (event. i průkazu genové mutace) v suché kapce krve odebírané všem novorozencům. Kapka krve se odebírá novorozencům za stanovených podmínek z patičky na filtrační papír - tzv. novorozeneckou screeningovou kartičku, který je po zaschnutí odeslána do příslušné laboratoře.

2 Novorozenecký screening
V České republice se tč. vyšetřuje 13 onemocnění: 1. vrozená snížená funkce štítné žlázy (kongenitální hypotyreóza - CH) 2. vrozená nedostatečnost tvorby hormonů v nadledvinách (kongenitální adrenální hyperplazie - CAH) 3. vrozená porucha tvorby hlenu (cystická fibróza - CF) dědičné poruchy metabolismu aminokyselin 4. vrozená porucha látkové výměny aminokyseliny fenylalaninu (fenylketonurie – PKU, hyperfenylalaninemie - HPA) 5. vrozená porucha látkové výměny větvených aminokyselin (leucinóza, nemoc javorového sirupu, MSUD) 6. glutarová acidurie typ I (GA I) 7. izovalerová acidurie (IVA) dědičné poruchy metabolismu mastných kyselin 8. deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem (deficit MCAD) 9. deficit 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin s dlouhým řetězcem (deficit LCHAD) 10. deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin s velmi dlouhým řetězcem (deficit VLCAD) 11. deficit karnitinpalmitoyltransferázy I (deficit CPT I) 12. deficit karnitinpalmitoyltransferázy II (deficit CPT II) 13. deficit karnitinacylkarnitintranslokázy (deficit CACT) 2

3 Novorozenecký screening
Pravděpodobnost, že právě jeden konkrétní vyšetřovaný novorozenec bude trpět některým z uvedených onemocnění, je malá. Stane se tak pouze u jednoho dítěte z přibližně 1150 právě narozených. Předpoklady pro provádění celoplošného screeningu: Vyšetřovaná choroba musí být jasně definována, tj. diagnostikovatelná. Choroba představuje významný zdravotně sociální problém. Zachycení choroby v jejím časném, presymptomatickém stadiu umožňuje taková léčebná opatření, která zásadním způsobem pozitivně ovlivní průběh choroby či dokonce sníží úmrtnost na ni. Léčebná opatření musí být běžně dostupná a zajistitelná pro všechny zachycené jedince. Existuje obecně uznaný screeningový test, tj. choroba je v preklinickém stadiu detekovatelná obecně uznaným laboratorním testem v suché kapce krve Společnost je schopna zajistit provádění laboratorního testu u všech svých novorozenců po stránce organizační a ekonomické.

4 Novorozenecký screening (NS)
Výsledky NS programu v ČR v roce 2011: novorozenců, 82 zachyceno pro některou z 13 vyšetřovaných nemocí. Tzv. detection rate screeningového programu v ČR za rok 2011 tedy činila 1:1 325 (v roce : 1 095). Níže jsou přehledně uvedeny počty zachycených pacientů s prokázanými diagnosami, včetně četnosti falešně pozitivních nálezů (tzv. „false positive rate“, FPR) dle jednotlivých nemocí. Onemocnění Počet zachycených pacientů v roce 2011 Prevalence v roce 2011 FPR (%) 2011 Kumulativní počet zachycených pacientů od r. 2010 Prevalence (kumulativní) CH 38 1 : 2 860 0,013 82 1 : 2 754 CAH 6 1 : 0,307 15 1 : PKU 19 1 : 5 719 0,036 33 1 : 6 843 MSUD - MCADD 3 1 : 0,005 16 1: LCHADD 2 1 : 0,001 4 1: VLCADD 1 1 : 0,003 1 : CPT I 0,007 CPT II / CACT GA I 0,01 1 : IVA 0,022 CF 13 1 : 8 359 0,011 36 1 : 6 273 CELKEM 1 : 1 358 0,43 189 1 : 1 195

5 Kongenitální adrenální hyperplazie (CAH) (Deficit 21-hydroxylázy)
Klasifikace: onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, porucha steroidogeneze v kůře nadledvin Dědičnost: autosomálně recesivní Incidence: 1: : v Evropě (v ČR 1 : ) Enzym a lokalizace: 21-hydroxyláza, kůra nadledvin Důsledek a(hypo)funkčního enzymu: nedostatek kortizolu a aldosteronu, nadbytek androgenů Nástup symptomů: u dívek již při narození, dále dle klinické závažnosti buď týden života u formy se solnou poruchou tzv. "salt-wastig, SW" nebo rok života u formy bez solné poruchy tzv. "simple virilizing, SV" Symptomy: intersex (obojetný genitál) u dívek již při narození, různého stupně dle Pradera (Prader I = hypertrofie klitoris ař Prader V = chlapecký genitál bez přítomnosti testes). Neprospívání, váhová stagnace, ubývání na váze, zvracení, apatie, hypotonie, křeče, porucha vědomí, úmrtí při adrenální krizi (hyponatremie, hyperkalemie, hypoglykemie) v týdnu života při SW formě nebo předčasná puberta s růstovou akcelerací a ztrátou finální dospělé výšky v roce života. Léčba: substituce glukokortikoidy a mineralokortikoidy Průběh onemocnění bez léčby: SW forma - úmrtí v metabolickém rozvratu při adrenální krizi, SV forma - předčasná puberta s výraznou redukcí finální dospělé výšky, riziko úmrtí v akutní zátěžové situaci - např. infekci Průběh onemocnění s léčbou: normální kvalita života, u dívek operace s cílem normalizace vzhledu a funkce genitálu, fertilita zachována Vyšetřovaný analyt: 17-hydroxyprogesteron (17-OHP), u CAH zvýšen

6 způsobena mutacemi v genu CYP21A2
Kongenitální adrenální hyperplazie (CAH) (Deficit 21-hydroxylázy) způsobena mutacemi v genu CYP21A2 CYP21A2 gen a CYP21A1P pseudogen, lokalizace na chromozómu 6p21.3 CYP21A2 a CYP21A1P: každý obsahuje 10 exonů, nukleotidové sekvence jsou v exonech identické z 98% a v intronech z 96% Typy mutací v genu CYP21A2: rekombinace mezi CYP21A2 genem a CYP21A1P pseudogenem (95%), nově vzniklé mutace v genu CYP21A2 (5%)

7 CH-1 CH-2 CH-3 minisatellite consensus chi-like sequence CH-4 CH-5 CH-6 CH-7 Pro30Leu c A/C>G Gly110ValfsX21 Ile172Asn 236,237,239 Leu307PhefsX6 Gln318X Val281Leu Arg356Trp 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 chi-like Types of chimeric CYP21A1P/CYP21A2 genes. The structure of the functional CYP21A2 gene is depicted by white boxes; black boxes represent the nonfunctional CYP21A1P pseudogene. The arrows indicate mutations which exist in CYP21A1P. 236/237/239 depicts mutations p.Ile236Asn, p.Val237Glu, and p.Met239Lys, these mutations always occur together. In CH-4, the CYP21A1P-CYP21A2 junction site is localised inside intron 2 upstream of c A/C>G. In CH-6, the CYP21A1P-CYP21A2 junction site is localised between mutations c A/C>G and p.Gly110ValfsX2.

8 Klasická se solnou poruchou (Salt Wasting)
Kongenitální adrenální hyperplazie (CAH), klinické projevy Klasická se solnou poruchou (Salt Wasting) enzymová aktivita 21-hydroxylázy: 0% nejčastější mutace v CYP21A2: p.Q318X, p.G110VfsX21, klastr tří mutací v exonu 6, p.R356W, chimérní gen, delece genu 2. Prostá virilizující (Simple Virilizing) enzymová aktivita 21-hydroxylázy: 1% nejčastější mutace v CYP21A2: p.I172N a c A/C>G 3. Neklasická (Non Classic-late onset) enzymová aktivita 21-hydroxylázy: 20-50% nejčastější mutace v CYP21A2 : p.P30L a p.V281L

9 Kongenitální adrenální hyperplazie (CAH), kazuistika
r. 2003: DNA analýza pro potvrzení CAH u probandky (7letá dívka, v 5 letech nástup předčasné puberty, středně virilizovaný zevní genitál)  klasická forma CAH bez solné poruchy, 17-OHP 133 nmol/l Použité metody DNA analýzy: genově selektivní LR-PCR PCR/ACRS – 10 mutací LR-PCR – delece genu r. 2003: prenatální diagnostika u matky probandky, kultivované AMC výsledný genotyp plodu odlišný od genotypu probandky biochemické stanovení plodové vody: negativní výsledek!!! (17-OHP 4,81 nmol/l (17-OHP 3-17nmol/l).

10 Kongenitální adrenální hyperplazie (CAH), kazuistika
Po narození syna bylo provedeno ověření genotypu z prenatální dg. – stejný výsledek, dítě však nemělo klinické projevy CAH !!! r. 2005: rozšíření DNA diagnostiky CAH – sekvenování celé kódující sekvence  detekce bodové mutace p.P459S na maternální alele

11 Kongenitální adrenální hyperplazie (CAH), kazuistika
r. 2007: zdokonalení DNA diagnostiky CAH: MLPA analýza přestaveb oblasti CYP21A2 genu  detekce duplikace CYP21A2 genu s p.Q318X v HT stavu na maternální alele Otec Konečný výsledek: Matka


Stáhnout ppt "Novorozenecký screening"

Podobné prezentace


Reklamy Google