Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lidé na internetu: jaké jsou možné zisky a rizika?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lidé na internetu: jaké jsou možné zisky a rizika?"— Transkript prezentace:

1 Lidé na internetu: jaké jsou možné zisky a rizika?
MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny Lidé na internetu: jaké jsou možné zisky a rizika? PhDr. David Šmahel Ph.D. Prezentace vznikla s podporou MSM „Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti”

2 Cíle této prezentace ukázat, že je třeba se tématem zabývat
prezentovat některé směry výzkumu jde o „průřez“, ne úplný přehled vést k zamyšlení a úvahám naznačit možné zisky a rizika ve vybraných oblastech „zisky a ztráty“: neúplný výčet omezený mým pohledem, každý nechť si doplní další… zaujmout a „nalákat“ další zájemce o výzkum v této oblasti

3 Možná témata výzkumu na internetu
Zde diskutujeme: virtuální komunikace online vztahy sexualita na internetu virtuální identity online hry internetové poradenství problematika závislosti na internetu Další témata: virtuální komunity (skupiny), metodologie online výzkumů, práce na internetu, gender, blogy (virtuální deníčky), disinhibované chování, lingvistika, anonymita, e-learning ...

4 Penetrace internetu v ČR
49,6% populace používá internet, 53,9% muži, 45,7% ženy, World Internet Project – the Czech Republic: září 2005, 1832 respondentů, reprezentativní výzkum populace ČR, sběr dat provedl STEM

5 Penetrace internetu v ČR (dle vzdělání populace)

6 Virtuální komunikace „Na internetu se mi lépe vyjadřují mé emoce (pocity, city)“: souhlasí 27% populace, muži 29%, ženy 26% (ne stat. význ.!!). Zdroj: World Internet Project, září 2005

7 Virtuální komunikace Virtuální komunikace má mnoho podob! Nelze ji proto zkoumat „centrálně“, ale vždy se zaměřit na specifikum určitého prostředí. Zisky: okamžitá komunikace, čas na rozmyšlení odpovědi, chování bez zábran (+-), možnost ukončit hovor kdykoliv (+-), prostor pro lidi, kteří se v realitě „neprosadí“, větší otevřenost, absence hierarchie z reality (autority), vyjádření emocí (?? +-) Ztráty: absence neverbální komunikace, „odosobnělost“, horší odhadování významu, nedorozumění, velká tendence k projekcím Specifické fenomény: „multiplicitní“ (vícečetná) komunikace, emotikony jako „berlička“ pro vyjádření emocí

8 Online vztahy Zdroj: World Internet Project, září 2005, 1832 respondentů

9 Online vztahy Co to je „přátelství“? Co to je „láska“? Zisky: nepřeberné množství vztahů (+-), nezávislost na lokalitě, snadné navázání vztahu (+-), příležitost pro sociálně handicapované, udržení kontaktu a vztahů na dálku s přáteli a rodinou Rizika: kvalita virtuálních vztahů (?) (častěji popisovány jako kratší a povrchní), končí až příliš snadno, riziko pro seznamující se děti s neznámými, online seznamování jako jediná forma navazování vztahu, až příliš rychlé sebeodhalení Specifické fenomény: převrácení soukromého a veřejného

10 Sexualita na internetu
Zdroj: kvant. výzkum, 681 adolescentů 12-20let, červen 2003

11 Sexualita na internetu
„Cybersex“ jako nová forma sexuálního chování. Doporučení: Divínová, R. (2005): Cybersex – forma internetové komunikace. Praha: Triton. Zisky: bezpečné testování a objevování sexuality pro dospívající, ale i dospělé, „sex bez nevěry“ (??), možnost udržování sexuálního kontaktu při odloučení partnerů (cesta do zahraničí apod.) Rizika: nadužívání pornografie/cybersexu (závislost), cybersex jako převládající forma sexuality v běžném životě (?), přístup k sexuálním materiálům pro děti K zamyšlení: kontrolovat děti či nekontrolovat, kdy přístup umožnit?

12 Virtuální identity Zdroj: World Internet Project, září 2005, 1832 respondentů

13 Virtuální identity Existuje virtuální identita? Či pouze virtuální reprezentace? Zisky: bezpečné testování a hledání identity pro adolescenty, pro dospívajícího možnost distance od primární rodiny, vzorec MAMA (moratorium – achievement – moratorium – achievement): neboli „znovutestování“ identity pro dospělé, realizace „tajných přání“ či specifických aspektů sebe sama (?) Rizika: nízká flexibilita identity, útěk jako strategie překonání problému, vysoká fragmentace identity (v extrému „schizofrenní“).. fragmentace osobnosti (Reid, 1998)

14 Online hry 36% uživatelů internetu hraje počítačové hry na internetu, 43% muži, 29% ženy, zdroj: World Internet Project, září 2005

15 Online hry RPG („role playing“) hry: „projekční plátno“ osobnosti, MMORPG (massive multiplayer): vznikající „nové světy“ Častěji závislí na hrách: muži s nižším sebehodnocením a nízkou spokojeností v každodenním životě (Chih-Hung Ko et al, 2005) Zisky: učení se angličtině, učení se hrou, zlepšování kognitivních schopností (?), relaxace, „bezpečný útěk“ od problému Rizika: nebezpečí závislosti, „zahlcení“, odtržení od reality (zatím omezené, bude hůř!) ... Kam ten svět asi spěje?

16 Poradenství na internetu
Existuje online terapie? „...diskuse o přijatelnosti online terapie se zdá být ukončena s ohledem na některé studie prokazující její účinnost“ (Šulc, 2006) Etické otázky: ISMHO (International Society for Mental Health Online) zveřejnil kodex pro „doporučené principy pro poskytování online služeb“ a stanovuje faktory ovlivňující vhodnost klienta pro online terapii. Zisky: disinhibice, možnost rychlé pomoci, geografická a finanční dostupnost online terapie, využití při sociálních fobiích atd. Rizika: anonymita (+-), důvěra v terapeuta, projekce (!!!), absence neverbální komunikace, „co víme o klientovi?“ atd. atd.

17 Závislost na internetu
Kdo je ohrožen závislostí? časově nelze určit, studie udávají rozmezí používání internetu 5 – 25h týdně Chih-Hung Ko et al (2005): závislí online 8,1h týdně, z toho jen 4,2h volnočasové aktivity, 65% závislých studentů se snaží omezit užívání Internetu: 53% úspěšně, 47% méně úspěšně či vůbec U většiny závislých jedinců existovaly již dříve určité psychické problémy, které se pod vlivem internetové závislosti začaly projevovat, nebo prohloubily. Varovné signály vypovídající o internetové závislosti: nadměrné využívání Internetu ztráta kontroly nad časem stráveným online zanedbávání face-to-face vztahů navazování nových online vztahů zanedbávání studijních, povinností, zdravotní problémy spojené s nadměrným užíváním PC

18 Závislost na internetu
Internetová závislost má mnoho podob! (...na komunikaci, hrách, vztazích, cybersexu, pornografii, nakupování, stahování dat...) Obecně lze závislost vymezit na základě přítomnosti těchto symptomů (Griffiths, 1998): důležitost, změna nálady, zvyšování tolerance, abstinenční příznaky po přerušení činnosti, konflikt mezi naší závislostí a okolním světem, recidivy K zamyšlení: pokud by závislí neměli internet, neměli by jinou a více nebezpečnou závislost?

19 Závěry vyvstává mnoho otázek, na které je třeba hledat odpovědi
psychologický výzkum internetu jako „mladá věda“ každé lidské konání má na internetu svůj obraz a to mohou být potenciální cíle výzkumu a co teprve budoucnost! Technologie může změnit vše... když už nemůžeme předvídat, snažme se alespoň držet krok... => vzhůru do práce! :)

20 V prezentaci použitá literatura:
Chih-Hung Ko et al (2005). Gender Differences and Related Factors Affecting Online Gaming Addiction Among Taiwanese Adolescents The Journal of Nervous and Mental Disease, V.193, 4 Griffiths, M. (1998). Internet Addiction: Does It Really Exist? In Gackenbach, J. (Ed.), Psychology and the Internet, intrapersonal, interpersonal, and transpersonal implications. San Diego: Academic Press. ISBN: Reid, E. (1998). The Self and the Internet: Variations on the Illusion of One Self. In Gackenbach, J. (Ed.), Psychology and the Internet, intrapersonal, interpersonal, and transpersonal implications. San Diego: Academic Press Suler, J. (2006). The Psychology of Cyberspace. Staženo: leden, Dostupný z www: psycyber.html Šmahel, D. (2003). Psychologie a internet: děti dospělými, dospělí dětmi. Praha: Triton. (K dostání v knihkupectvích.) Šulc, J. (2006). Psychoterapie online: analýza dostupných možností. Brno: FSS MU, diplomová práce. Kathy, S. (1997). College life on-line: Healthy and unhealthy Internet use Journal of College Student Development; Nov/Dec 1997; 38, 6; ProQuest Education Journals, pg. 655

21 Literatura pro zájemce o téma:
Prezentace bude ke stažení zde: složka konference-materiály Další články autora: Další články z WIP: složka: World Internet Project Literatura pro zájemce o téma: Dostupná literatura v češtině: Šmahel, D. (2003). Psychologie a internet: děti dospělými, dospělí dětmi. Praha: Triton. (K dostání v knihkupectvích.) Divínová, R. (2005): Cybersex – forma internetové komunikace. Praha: Triton. Vybíral, Z., Šmahel, D. (2003). Komunikace uživatelů internetu (Co výzkumy zjistily a jaký výzkum potřebujeme?) In Mareš, P. (Ed.), Co se děje s rodinou a mládeží (Děti, mládež a rodiny v období transformace). Barrister&Principal - studio, Brno 2003. Vybíral, Z. (2002). Výzkum disinhibice u mladých uživatelů chatu. In Plaňava, I., Pilát, M., (Eds.), Děti, mládež a rodiny v období transformace. Barrister&Principal - studio, Brno 2002, s.  Vybíral, Z. (2005). Psychologie komunikace. Praha: Portál. Literatura v angličtině: Suler, J. (2006). The Psychology of Cyberspace. Staženo: leden, Dostupný z www: psycyber.html


Stáhnout ppt "Lidé na internetu: jaké jsou možné zisky a rizika?"

Podobné prezentace


Reklamy Google