Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýzy v projektu „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“ SocioFactor s.r.o. Zlín 22. dubna 2015 Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýzy v projektu „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“ SocioFactor s.r.o. Zlín 22. dubna 2015 Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci."— Transkript prezentace:

1 Analýzy v projektu „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“ SocioFactor s.r.o. Zlín 22. dubna 2015 Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 1

2 SocioFactor s.r.o. – představení firmy Společnost SocioFactor s.r.o. je zpracovatelem analytické části projektu. Výzkumná a vzdělávací organizace. Své aktivity společnost realizuje v souladu s celkovou strategií sociální ekonomiky. Dosud jsme zpracovali cca 60 odborných studií a expertíz v sociální oblasti. Sídlo společnosti – Ostrava. Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 2

3 Analytická část projektu Proč analytický výzkum? Co budeme zkoumat? Jak budou využity výsledky výzkumu? Kdo tvoří řešitelský tým? Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 3

4 Zpracování analýz v projektu Část č. I: Analýza regionu Část č. II.: Analýza potřeb rodin a dětí Část č. III.:Analýza potenciálu zařízení Část č. IV.:Koncepční teze Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 4

5 Analýza regionu Cíl analýzy regionu: a)zmapování sítě služeb zaměřujících se na práci s ohroženými rodinami; b)vytvoření uceleného přehledu o službách péče o danou cílovou skupinu napříč školskými, sociálními, zdravotními, komunitními systémy; c)zjištění informací o spektru a kapacitách služeb, včetně specifikací cílových skupin. Výstup: popis stávající sítě včetně zmapování problémových oblastí Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 5

6 Analýza regionu Analýza zahrnuje: ústavní, ambulantní a terénní služby zaměřené na děti či rodiny s dětmi na území Zlínského kraje. Zmapování stavu k 31. 12. 2014. Metody: analýza statistických dat a údajů z veřejných registrů, dotazníkové šetření. Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 6

7 Analýza regionu – dotazníkové šetření Telefonickým strukturovaným rozhovorem budou zjišťovány/ověřovány: -základní údaje o organizaci -údaje o jednotlivých službách -údaje o uživatelích služby -hodnocení sítě služeb pro ohrožené děti na území Zlínského kraje Zařízení budou kontaktována od: 23. dubna 2015 Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 7

8 Analýza potřeb rodin a dětí Cílem této etapy je: zmapování konkrétních případů vedoucích k odebrání dítěte z rodiny. Výstupem bude: -popis potřeb a celkové situace dětí, které byly odebrány z rodiny nebo jim taková situace hrozí; -slabé a silné stránky v oblasti péče o ohrožené děti, popis struktury dětí umístěných v jednotlivých zařízeních; -shrnutí dílčí analýzy potřeb dětí a rodin ve ZL kraji. Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 8

9 Analýza potřeb rodin a dětí Konkrétní situace dětí bude mapována u: a)obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ve Zlínském kraji (dále „OSPOD“), b)vybraných pobytových zařízení pro děti ve Zlínském kraji. Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 9

10 Analýza potřeb rodin a dětí - OSPOD Vybrané případy, u nichž nastala situace v období od 1.1.2013 do 31.3.2015 Metoda: mnohopřípadová studie - kvalitativní výzkum. Rozhovor s pracovníkem OSPOD. Anonymizace případů. Jednotlivé případy vybírají pracovníci OSPOD dle kritérií daných výzkumníky. Pracoviště OSPOD budou kontaktována od: 23. dubna 2015 Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 10

11 Analýza potřeb rodin a dětí - OSPOD Typy případů: a)případy dětí, které jsou aktuálně umístěny v pobytových zařízeních; b)případy dětí, které v minulosti ústavní péčí prošly; c)případy dětí, u nich je zvažováno umístění do pobytového zařízení. Velikost vzorku: každý OSPOD vždy 3 případy (od každého typu jeden). Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 11

12 Analýza potřeb rodin a dětí Pobytová zařízení Případy všech dětí, které pobývaly v pobytovém zařízení v období od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2015. 14 pobytových zařízení pro děti ve Zlínském kraji: -12 dětských domovů pro děti od 3 let věku -2 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Anonymizace - záznamy bude procházet pracovník OSPOD, výzkumník bude zanášet data do formulářů. Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 12

13 Analýza potřeb rodin a dětí Pobytová zařízení Budou mimo jiné zjišťovány následující údaje: -Informace o dítěti. -Situace rodičů v době přijetí dítěte do instituce. -Důvody pro přijetí dítěte. -Rizikové faktory na straně osob zodpovědných za výchovu dítěte. -Způsob přijetí dítěte. -Kontakt dítěte s vnějším prostředím. - A další. Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 13

14 Analýza potenciálu zařízení Cílem je vytvoření podkladu pro zpracování transformačních plánů pobytových zařízení pro děti. Výstup: dokument obsahující analýzu jednotlivých zařízení. Metody: strukturovaný rozhovor, pozorování, analýza dokumentů, analýza dat zařízení a zřizovatele. Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 14

15 Analýza potenciálu zařízení Analýza se bude zabývat: -vnitřním prostředím zařízení, - personálním zabezpečením zařízení, - vnějším prostředím, ve kterém se zařízení nachází. Zařízení budou kontaktována od: již bylo zahájeno. Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 15

16 Koncepční teze Závěrečná část zakázky. Syntéza poznatků z předchozích analýz + SWOT analýza. Výstup: -souhrnný dokument, který bude východiskem pro další koncepční činnost a plánování rozvoje služeb pro rodiny a ohrožené děti ve Zlínském kraji; -metodika kritérií pro vyhodnocení potenciálu pobytového zařízení pro transformaci. Bude zpracováváno v červenci a srpnu 2015. Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 16

17 Děkujeme za pozornost. PhDr. Miloslav Macela Mgr. Hana Vývodová www.sociofactor.eu Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV-1-004-01-2014. 17


Stáhnout ppt "Analýzy v projektu „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“ SocioFactor s.r.o. Zlín 22. dubna 2015 Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci."

Podobné prezentace


Reklamy Google