Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do klinické medicíny I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do klinické medicíny I."— Transkript prezentace:

1 Úvod do klinické medicíny I.
Hana Svobodová Ústav ošetřovatelství 3. LF UK

2 Ústav ošetřovatelství 3. LF UK
Charakteristika ústavu Pavilon X FN KV Telefon na sekretariát: Konzultační hodiny na

3 Cíl předmětu přivést studenta k lůžku nemocného a vybavit znalostmi a dovednostmi nezbytnými k práci s nemocnými lidmi uvést studenta do zdravotnické praxe a získat osobní zkušenost se zdravotnickým pracovištěm návaznost na kurz Buněčné základy medicíny, Struktura a funkce lidského těla

4 Formy Kurz tvoří přednášky, semináře a praktická cvičení
Přednášky: širší rámec informací o zdravotní péči, základy klinické propedeutiky Semináře a praktická cvičení: seznámení s provozem zdravotnického zařízení a prostor pro přímý kontakt s nemocným, provádění základních výkonů u pacienta, kazuistiky pacientů zaměřené na základní anamnestické údaje, vyšetřovací metody a terapeutické postupy

5 Obsah – ÚKM I. ZS Nemocnice, OJ Základy komunikace
Základy propedeutiky – anamnéza LS Rizika pobytu v nemocnici Prevence TEN Pacient s bolestí Komunikace v exponovaných situacích

6 Obsah – ÚKM II. 3.Semestr 4.semestr
KLP – vyšetřovací metody, podávání léků Specifika komunikace 4.semestr KLP – návaznost na strukturu a funkci ttěla, základní diagnostické výkony v laboratorních podmínkách

7 Obsah – ÚKM III. Interní propedeutika Chirurgická propedeutika

8 1. ročník, zimní semestr ▪ přednášky (2) – 2. IK FNKV + ÚO
semináře (5) praktika (3) - v učebně, v přímém kontaktu s nemocným Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 Střešovicích a FNKV Očkování proti hepatitis B Plášť nebo bílé oblečení, návleky nebo bílé boty, studentská karta

9 Hlavní témata ZS: Nemocnice – typy, struktura; role lékaře, role pacienta Rizika hospitalizace (mytí rukou) Hospitalizace jako náročná životní situace. Zdravotnický tým. Ošetřovací jednotka Komunikace – základy První kontakt s nemocným - rozhovor s nemocným. Klinická propedeutika základních oborů, část I. (anamnéza, monitorace fyziolog. funkcí)

10 Klinické modelové situace
Syntéza komunikačních a psychomotorických dovedností: Prevence infekcí Monitorování fyziologických funkcí Monitorování a tlumení bolesti Komunikační dovednosti – první informace o nemocném Interprofesní učení – týmová práce

11

12 Úvod do klinické medicíny – praxe I.
120 hodin (40 h. studium literatury, příprava a realizace zprávy z praxe; 80 h. praxe ve zvoleném zařízení) Zařízení komunitní péče (Domovy důchodců, LDN, „Paraple“, denní stacionář, dobrovolníci, další…) Práce k zápočtu – popis potřeb osob s poruchou soběstačnosti a sebepéče, cca 2000 slov (5 stran), reflexe

13 Cíl Poznat a popsat roli komunitní péče v uspokojování potřeb seniorů a osob s tělesným a mentálním postižením, u kterých je riziko poruchy sebepéče nebo ztráta schopnosti pečovat o sebe návaznost zdravotní a sociální péče, zdravotní a sociální služby poskytované v komunitě a odpovídající legislativu Cíle zařízení, která poskytují pomoc klientům, jejich organizaci a charakter poskytovaných služeb

14 Organizace praxe Studenti si mohou zařídit praxi individuálně v místě bydliště Praxi je nutné domluvit s vedením zařízení Studenti si vyzvednou potřebné formuláře včetně smlouvy o konání praxe na studijním oddělení

15 Podepsané smlouvy doručit PhDr
Podepsané smlouvy doručit PhDr. Marii Zvoníčkové na Ústav ošetřovatelství, tel.: Studenti, kteří si nemohou zařídit praxi sami, budou kontaktovat dr. Zvoníčkovou Studenti, kteří si vzbrali zařízení nabízené Ústavem ošetřovatelství a včas se zapsali, nemusí zařizovat smlouvu. Ústav ošetřovatelství zašle jména studentů přímo vedení instituce.

16 Druhy zařízení 1. agentura domácí péče 2. denní stacionář pro seniory
3. denní stacionář pro osoby s demencí 4. hospice 5. domov důchodců 6. nemocnice následné péče 7. zařízení sociální péče 8. domovy pro seniory

17 PARAPLE

18 Domov Laguna Psáry

19 Závěrečná zpráva o praxi
Popis zařízení Kazuistika Role studenta – osobní cíl, co jsem se naučil/-a, hodnocení poskytovaných služeb Sebereflexe

20 Studenti napsali… „..praxe pro mne byla lekcí trpělivost, pokory a i komunikačních dovedností. Navíc trávit čas po boku hrdinů 2. sv. války byla pro mne pocta…“ (ÚSP ÚVN) „..zkušenost, kterou si z praxe odnáším, je pohled na práci zdravotnického personálu jako na celek. Všichni spolu navzájem komunikují, pomáhají si…“ (LDN ÚVN) „..je to skvělý čas a rozhodla jsem se přijmout nabídku pracovat v Centru Paraple jako asistent při škole…“ „..chtěla bych se vyvarovat situací, kdy lékaři neuměli s postiženými jednat, manipulovat a možná se jich i trochu děsili…“ (Domov Laguna Psáry)


Stáhnout ppt "Úvod do klinické medicíny I."

Podobné prezentace


Reklamy Google