Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Zápisy magisterského navazujícího studia v distanční formě T. Kubálek proděkan pro pedagogiku a informatizaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Zápisy magisterského navazujícího studia v distanční formě T. Kubálek proděkan pro pedagogiku a informatizaci."— Transkript prezentace:

1 1 Zápisy magisterského navazujícího studia v distanční formě T. Kubálek proděkan pro pedagogiku a informatizaci

2 2 Osnova 1. Harmonogram dne Harmonogram dne 2. Studijní programy a plány Studijní programy a plány 3. Požadavky na absolvování Požadavky na absolvování 4. Speciální situace (přerušení, problémy, jiné formy, diplom s vyznamenáním) Speciální situace (přerušení, problémy, jiné formy, diplom s vyznamenáním) 5. O škole a fakultě (budovy, fakulty, osoby) O škole a fakultě (budovy, fakulty, osoby) 6. Internetové kontakty Internetové kontakty 7. Harmonogram semestru, registrace, zápisy Harmonogram semestru, registrace, zápisy 8. CD FPH CD FPH

3 3 Harmonogram dne 11.00 – 13.00 informace o kreditním systému, organizaci studia a studijních podmínkách (SB 309) – doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci 13.00 – 14.00 počítačové registrace (SB 1. patro) – SB 103 studenti A – H (Ing. Dušková) – SB 104 studenti J – Ma (J. Václavíková) – SB 107 studenti Mi – Ž (R. Palečková) 14.00 – 15.00 fotografování na identifikační karty (SB 100B) – od 14.00 studenti A – H – od 14.20 studenti J – Ma – od 14.40 studenti Mi – Ž 14.30 – 15.30 administrativní zápis – tutorka (NB 312) – od 14.30 studenti A – H (M. Neumanová) – od 14.50 studenti J – Ma (M. Neumanová) – od 15.10 studenti Mi – Ž (M. Neumanová) 8.00 – 16.00 prodej Studijního programu, CD FPH (SB 35 - suterén)

4 4 Studijní programy na VŠE bakalářské studijní programy (studenti přijímáni do r. 1998 a od r. 2001) – délka 3 roky magisterské studijní programy navazující na bakalářské studijní programy (dříve „inženýrské studium“) – délka 2 roky magisterské pětileté studijní programy (studenti přijatí v r. 1999 a 2000) – délka 5 roků doktorské studijní programy (určené pro absolventy VŠE či jiných VŠ) – délka 3 roky

5 5 Přesné označení studovaného programu kód KKOV (klasifikace kmenových oborů vzdělávání, skupina 62 Ekonomie) dle MŠMT: 6208T název studijního programu: Ekonomika a management název studijního oboru: Podniková ekonomika a management

6 6 Studijní plány, do nichž se přijímá na FPH prezenční/ distanční 199719981999200020012002  bakalářskýB/B D/- navazující magisterský B/- B/B D/D magisterský (pětiletý) C/CC/- doktorskýX/X

7 7 Informační materiály Studijní programy FPH Průvodce distančním studiem FPH Nabídka předmětů Informační CD FPH

8 8 Struktura studia

9 9 Předměty MNS povinné celoškolsky (cP) Ekonomie (6) – MIE403 Mikroekonomie 2 – MAE405 Makroekonomie 2 Státní zkoušku je možné skládat po získání zápočtů z předmětů MIE403 a MAE405

10 10 Předměty MNS povinné fakultně (hP) MG_430Marketing 3 – Chování spotřebitele a výzkum trhu (4 kredity) P__421Personální řízení 2 (2) PE_443Podniková ekonomika 3 – Manažerská ekonomika (4) PM_400Management 2 (4) PM_428Management 3 – Manažerské rozhodování (4)

11 11 Předměty MNS exaktní a informatické (cEXA) DEM414 Aktuárská demografie (4) EKO415 Simulační modely ekonomických procesů (4) IT_323 Informační systémy a elektronické podnikání (4)

12 12 Odborný předmět MNS v cizím jazyce (cJA2) povinnost získat 2 kredity předměty FPH v distanční formě LOG601 Mezinárodní logistika (anglicky) MG_301 Výzkum trhu (německy) PM_605 Podnikání v nemovitostech (anglicky) PM_607Management změny (anglicky) PSP602Sociologie on line (anglicky) RUJ107Ruština pro ekonomy (rusky)

13 13 Předměty MNS volitelné fakultně (hV2) 2 kredity MG_416Diplomový seminář (Euromarketing) P__523Diplomový seminář (Metodika personálního řízení) PE_471Diplomový seminář (Finanční analýza podniku) PM_523Diplomový seminář (Organizování ve firmě)

14 14 Předměty MNS volitelné fakultně (hV1) 18 kreditů LOG544Mezinárodní přeprava a zasilatelství (6) MG_411Strategický marketing (2) MG_412Marketingový výzkum (2) MG_451Ochrana spotřebitelů (2) MG_480Spec. seminář Výzkum trhu (2) MIE202Historie ekonom. myšlení (4) MIE412Ekonomie volného času (2) MIE505Aplikovaná mikroekonomie: teorie firmy (2) MIE901Mikroekonomická analýza (2) PE_202Finanční řízení podniků (2) PE_214Oceňování movitého majetku (2) PE_401Podniky a podnikání v dopravě (2) PE_412Strategie podniku (2) PE_419Průmyslová politika (2) PE_420Řízení výroby (4) PE_433Controlling (2) PE_457Strategická analýza a plánování podniku (2) PE_464Interní audit (2) PM_206Ekologický management (2) PM_215Zbožíznalství vybraných skupin zboží (2) PM_307Řízení znalostí (2) PM_310Malé a střední podniky v nové ekonomice (2) PM_351Manažerská informatika 1 (4) PM_352Manažerská informatika 2 (4) PM_353Manažerská informatika 3 (2) PM_436Speciální seminář Řízení a správa společností (2) PM_439Systém řízení podniku ve společnosti znalostí (2) PM_466Řízení vztahů se zákazníkem (2) PM_476Globalizace z pohledu světových firem (2) PM_525Projektování organizačních struktur (2) PSP408Sociologie on line (2)

15 15 Předměty MNS volitelné celoškolsky (cVV) 4 kredity za předměty ze skupiny hV1hV1

16 16 Předměty MNS vedlejší specializace (sXXX) sFIM Finanční manažer PE_481 Manažerské finance PE_482 Ekonomická analýza PE_483 Reálné opce PE_484 Řízení rizika PE_485 Řízení pracovního kapitálu PE_486 Finanční řízení investičních projektů PE_487 Rizikový a rozvojový kapitál sMQE Management kvality, environementu a bezpečnosti PM_491 Základy managementu, kvality, environmentu a bezpečnosti PM_492 Management kvality a environmentu PM_493 Statistické metody v managementu QES PM_528 Management bezpečnosti PM_529 Metody a techniky v managementu QES PM_530 Seminář k managementu kvality, environmentu a bezpečnosti

17 17 Předměty MNS vedlejší specializace (sXXX) sMSP Malé a střední podniky v tržním prostředí FU_311 Účetnictví individuálního podnikatele PM_203 Trh nemovitostí 1 PM_208 Podnikatelská etika PM_304 Základy krizového managementu PM_305 Specifika malých podniků PM_461 Podnikatelské minimum PM_507 Založení a řízení malých a středních podniků PM_526 Management kvality sPER Personální management P__304 Řízení pracovních sil a zaměstnanosti v podniku P__405 Motivace pracovníků a tvorba systému odměňování P__407 Řízení lidských zdrojů P__415 Řízení personálního a sociálního rozvoje pracovníků podniku P__419 Organizace práce v podniku P__420 Hmotná stimulace a odměňování práce P__429 Personální informatika P__452 Personální controlling P__527 Nástroje personálního řízení

18 18 Předměty MNS rezervní kredity Využití opakování předmětů (pokud nebyly úspěšně absolvovány nebo omluveny) studium dalších předmětů

19 19 Požadavky na absolvování dosáhnout 72 kreditů v předepsané struktuře složit 4 státní zkoušky obhájit diplomovou práci

20 20 Charakteristika studijního programu v distanční formě možnost přerušit až na 4 semestry, celková doba přerušení nesmí přesáhnout 6 semestrů omluvené uznané >=24 >=10 standardní délka: 2 roky, maximálně: 3 roky Student si každý semestr musí vyzvednout zápisový list. červený diplom: prospěch do 1,5 bez známek 3, 4, bez nezapočteno, délka studia maximálně 3 roky, státní zkoušky s celkovým hodnocením výborně

21 21 Předmět Předmět je identifikován identem. Ident se skládá ze zkratky katedry a čísla, např. PM_428 (Management 3). Předmět je ohodnocen počtem kreditů (= počet hodin výuky týdně v prezenční formě), např. 4 kredity. Výuka je realizována formou přednášek a cvičení. Paralelně může probíhat výuka ve více kurzech, které jsou číslovány (v prezenční formě XX000, 00YYY, XXYYY, 00000, v distanční formě 00XXX). Každý předmět má garanta. Některé předměty navazují na jiné předměty. Informace o předmětech a kurzech http://pes.vse.czhttp://pes.vse.cz

22 22 Ukončení předmětu Forma – zápočet (výsledky: započteno, nezapočteno, omluveno) – zkouška (výsledky: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl, omluveno) Omluvy – u učitele – po skončení semestru u proděkana pro pedagogiku a informatizaci prostřednictvím žádosti u tutorky

23 23 Kredity kreditní poukázky použité = kredity získané + kredity ztracené + kredity vynaložené v běžném semestru + kredity odebrané při uznávání rezervní kredity – počet: 14 kreditů pro celé navazující magisterské studium – využití: na další předměty nad rámec 72 kreditů na opakování předmětů

24 24 Kredity započitatelné za poslední 2 semestry Povinnost získat 24 kreditů Kredity získané za: úspěšně absolvované předměty na VŠE Nezapočítávají se: kredity uznané z předchozího studia na VŠE nebo z jiných škol

25 25 Uznávání předchozího studia (žádost do 4. 2. 2004) Neuznávají se: předměty s výsledkem zkoušky 3 předměty složené před více než 3 roky předměty v předchozím studiu uznané předměty kateder FPH, tj. jejichž identy začínají písmeny MG_, MIE, LOG, P__, PE_, PM_, PSP, RV_ (s výjimkou MIE403) Uznávání předmětů je zpoplatněno (100 Kč za předmět)

26 26 Státní zkoušky z ekonomie podmínkou kredity z 2 předmětů (MIE403, MAE405) z vedlejší specializace podmínkou získání kreditů VS v předepsané struktuře z odborných předmětů podmínkou získání kreditů oboru a HS v předepsané struktuře zpravidla v jeden den, zpravidla jako poslední státní zkoušky – z podnikové ekonomiky a marketingu (MG_430, PE_443) – z podnikového managementu (PM_400, PM_428) – obhajoba diplomové práce

27 27 Výjimky státních zkoušek Proděkan může na žádost studenta se souhlasem vedoucího katedry, na které se koná SZZ z HS, povolit obhajobu DP samostatně.

28 28 Úskalí Neúspěch u třetího termínu státní zkoušky. Nesplnění počtu kreditů ve dvou po sobě jdoucích semestrech. Vyčerpání rezervních kreditů. Nevykonání státní zkoušky a obhajoby diplomové práce do roka od splnění předpokladů státní zkoušky nebo do konce 6. aktivního semestru studia.

29 29 Speciální situace Přerušení studia Maximální délka souvislého přerušení: 2 roky Nejdelší úhrnná délka přerušení: 3 roky O přerušení ze zahraničí lze výjimečně žádat elektronickou poštou (faxem, poštou). V době přerušení není osoba studentem.

30 30 Problematické situace Podmíněný zápis při nesplnění podmínek zápisu do dalšího semestru může výjimečně povolit děkan a to nejvýše dvakrát za studium Přesažení délky studia 3 roky placení poplatku měsíčně 2400 Kč Studium druhé VŠ také zpoplatněno (ročně 2700 Kč) Ukončení studia – nesložení ani opakovaně všech částí státní zkoušky do 1 roku po splnění podmínek studia – neúspěch při třetím pokusu u státní zkoušky – neoprávněný zápis do vyššího semestru – opakované nevyužití práva na zápis po přerušení Zanechání studia

31 31 Další formy a druhy studia Prezenční, kombinovaná a distanční forma studia Děkan zpravidla nepovoluje přestup z jedné do druhé formy studia. Mimořádné studium Existuje na VŠE pro studenty nepřijaté na studium. Za každý kredit se platí 700 Kč. Studovat lze pouze malou část předmětů. Přestup na jinou hlavní specializaci není možný.

32 32 Diplom s vyznamenáním obdrží ti studenti, kteří během MNS: dosáhnou průměrného prospěchu do 1,5 včetně, z žádného předmětu nebudou hodnoceni známkou "nevyhověl" ani "dobře" nebo "nezapočteno", všechny státní zkoušky i obhajobu diplomové práce vykonají s celkovým prospěchem "výborně", magisterské navazující studium, včetně složení státních zkoušek a obhajoby diplomové práce absolvují za 6 semestrů.

33 33 Budovy VŠE Žižkov (všední dny 6.00 až 22.00, sobota 7.00 až 17.00) – stará budova (SB) – nová budova (NB): posluchárny A – D, stará aula (AU), nová aula (MAX, NAUL) – menza (ME) Jižní Město (JM)

34 34 Schéma FPH (3. patro nové budovy) děkanátKPE KM KLOG KM KPE KMG zased.        výtah schody KP KMIE KPSŘ studijní referentky stará budova T. Kubálek (NB 309) L. Dušková (NB 310) NB 379 – NB 382 Inf. stř. schody 304 327 326 347 367373 376385a M. Neumanová (NB 312)

35 35 Identifikační karty Typy – Identifikační karta (0 Kč) – Multifunkční identifikační karta (200 Kč) – Multifunkční identifikační karta ISIC (300 Kč) Focení, tisk, výdej: SB 100B – pondělí – čtvrtek: 10.00 – 12.30, 13.00 – 16.00 – pátek: 10.00 – 13.00 – telefon: 224 095 831 Využití multifunkční identifikační karty – Vstup do počítačových studoven – Vstup do studovny – Vstup do jazykových studoven – Vypůjčování knih – Tisk na počítačích v počítačových studovnách – Kopírování v knihovnách – Menzy VŠE Kupóny MHD: SB 16 – pondělí – pátek: 12 – 14

36 36 Literatura knihovna a studovna http://ciks.vse.czhttp://ciks.vse.cz – Žižkov - mezanin SB (SB M27) – Jarov - mezi bloky F a G – Jižní Město - suterén budovy B (JM 352) jiné knihovny pro Praze prodejna skript – SB (SB 35), JM (0112) http://www.vse.cz/studium/prodejny http://www.vse.cz/studium/prodejny prodejna Ekopress (před starou aulou) antikvariát (SB 403) http://antik.vse.czhttp://antik.vse.cz

37 37 Knihovna Knihovny VŠE – Knihovna VŠE - Centrum informačních a knihovnických služeb – Mediotéka fakulty financí a účetnictví – Knihovna Pavla Eislera fakulty mezinárodních vztahů – Studijní knihovna - Informační servis VŠE – Knihovna Centra doktorandských a manažerských studií – Knihovna Střediska meziuniverzitního programu studií budoucnosti. Vyhledávání v knihovně – katalog knihovny je přístupný přes webový prohlížeč na adrese http://library.vse.cz/aleph/ http://library.vse.cz/aleph/ – k přihlášení se používá identifikační číslo průkazu (identifikační karty), začínající písmenem B, C nebo D, a heslo.

38 38 Provoz školy provoz školy po – pá 6 – 22 so 7 – 18 počítačová studovna a učebny (http://kumbal.vse.cz/studovny)http://kumbal.vse.cz/studovny psychologická poradna (SB 117)

39 39 Fakulty VŠE F1: Fakulta financí a účetnictví (FFÚ) F2: Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) F3: Fakulta podnikohospodářská (FPH) F4: Fakulta informatiky a statistiky (FIS) F5: Fakulta národohospodářská (FNH) F6: Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci (FMH)

40 40 Počet studentů k 31. 10.

41 41 Akademičtí funkcionáři rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. čtyři prorektoři – studijní a pedagogická činnost (prof. Krebs) – věda a výzkum (doc. Patočka) – zahraniční vztahy a public relations (doc. Hořejší) – finance a rozvoj (prof. Revenda) – informační systém (RNDr. Čermák)

42 42 Vedení fakulty děkan prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro vědu prof. Ing. Dr. h. c. Radim Vlček, CSc. proděkan pro zahraniční vztahy prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. tajemnice fakulty Ing. Martina Soukupová

43 43 Katedry FPH a jejich struktura

44 44 Zastoupení studentů a pomoc studentům tajemnice pro studentské záležitosti Lenka Dušková (NB 310) e-mail: duskova@vse.cz pomoc studentům při různých nestandardních studijních situacích - kam, jak a na koho se obrátit akademický senát FPH (5 studentů ze 13 členů) akademický senát VŠE (1 student za FPH) Informační středisko FPH (NB 340) psychologická poradna (SB 117) konzultační hodiny učitelů

45 45 Tutorka distančního studia Marcela Neumanová (NB 312) e-mail: tutorka@vse.cztutorka@vse.cz úřední hodiny st13 – 20 pá 14 – 20

46 46 Internetové kontakty WWW stránky – http://fph.vse.cz http://fph.vse.cz – http://pes.vse.cz http://pes.vse.cz – http://vysledky.vse.cz http://vysledky.vse.cz – http://nb.vse.cz/regzap http://nb.vse.cz/regzap – http://www.vse.cz http://www.vse.cz diskusní skupina – news.vse.cz vse.fakulta-3 e-mail – kubalek@vse.cz – duskova@vse.cz – tutorka@vse.cz

47 47 Přístupová hesla studentský e-mail Veverka na počátečním soustředění možno vyzvednout u služby počítačových učeben v 1. patře SB v případě problémů: služba PC učeben (SB 1. patro) LMS eDoceo prvotně stejné jako na Veverce v případě problémů: RNDr. Čermáková (SB 22A) registrace a zápisy prvotně bez hesla v případě problémů: RNDr. Nenadál (SB M2) přihlašování na státní zkoušku prvotně stejné jako na Veverce v případě problémů: RNDr. Nenadál (SB M2) Studentský klub prvotně rodné číslo bez lomítka v případě problémů: doc. Kubálek (kubalek@vse.cz)

48 48 Harmonogram semestru zahajovací tutoriál: út 20. 1. 2004 počáteční tutoriál: po 2. 2. 2004 průběžný tutoriál: po 5. 4. 2004 závěrečný tutoriál: po 24. 5. 2004 konec zimního semestru: 6. 2. 2004 konec letního semestru: 31. 8. 2004 podrobněji: http://distancni.fph.vse.cz/pruvodce/05organizace_stud ia/harmonogram_akademickeho_roku.asp http://distancni.fph.vse.cz/pruvodce/05organizace_stud ia/harmonogram_akademickeho_roku.asp

49 49 Naplnění požadované struktury 72 kreditů (nabídka 85 předmětů = 221 kreditů) cP6MIE403MAE405 hP18MG_430PE_443PM_400PM_428P__421 cEXA4DEM414EKO415IT_323 cJA22LOG601MG_301PM_605PM_607PSP602RUJ107 hV22MG_416P__523PE_471PM_523 cVV hV1 4+ 18 LOG544MG_411MG_412MG_451MG_480MIE202MIE412MIE505 MIE901PE_202PE_214PE_401PE_412PE_415PE_419PE_420 PE_433PE_457PE_464PE_478PM_206PM_215PM_307PM_310 PM_351PM_352PM_353PM_436PM_439PM_466PM_476PM_525 PSP408 VS18PE_481PE_482PE_483PE_484PE_485PE_486PE_487 PM_491PM_492PM_493PM_528PM_529PM_530 FU_311PM_203PM_208PM_304PM_305PM_461PM_507PM_526 P__304P__405P__407P__415P__419P__420P__429P__452 P__527

50 Rozvrh hodin tutoriálů začátek09.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.00 konec09.5010.5011.5012.5013.5014.5015.5016.5017.50 po 1. sem. učebna 1PE_443MIE403obědMG_430PM_400 učebna 2úvodPE_443MIE403obědMG_430PM_400 učebna 3úvodMIE403PM_400obědPE_443MG_430 učebna 4úvodMIE403PM_400obědPE_443MG_430 út 2. sem. učebna 1úvodEKO415PM_607PM_605P__421MAE405PM_428 učebna 2úvodIT_323PSP602LOG601MAE405P__421PM_428 učebna 3úvodDEM414RUJ107obědPM_428P__421MAE405 učebna 4úvodoběd PM_428MAE405P__421 st 3. sem. učebna 1úvodPM_351PM_493obědPM_493PM_491PM_529 učebna 2úvodPSP408PE_202P__304obědP__405P__407P__415P__419 učebna 3úvodPE_420PM_461obědPM_305FU_311PM_304PM_208 učebna 4úvodPM_215MG_412PE_483obědPE_481PE_484PE_487 čt 4. sem. učebna 1úvodPM_352PM_523obědPM_492PM_528PM_530 učebna 2úvodPE_412PE_457PE_471obědP__420P__429P__452P__527 učebna 3úvodMG_411P__516MG_416obědPM_507PM_203PM_526 učebna 4úvodPM_307PM_206P__523obědPE_482PE_485PE_486 pá 5. sem. učebna 1úvodPM_353PM_203PM_525PM_466PM_439PM_436PM_476 učebna 2úvodPE_419PE_464PE_433obědPE_401LOG544 učebna 3úvodMG_480PE_214MG_451obědMIE901MIE505MIE202 učebna 4úvodPM_304PM_305obědPM_310MIE412

51 51 Registrace a zápisy Registrace – student projevuje zájem Na PC učebnách registruje ident, kurz a skupinu. Registrace je závazná, tj. nelze zrušit akceptované registrace. Zápis – přizpůsobení nabízené kapacitě Automatizovaný zápis (dle počtu získaných a ztracených kreditů) a zápis na PC učebnách. Po skončení vytištěn zápisový list, který student podepíše u tutorky. Registrace i zápis možné přes Internet (http://nb.vse.cz/regzap).http://nb.vse.cz/regzap

52 52 CD FPH pro zájemce o studium, pro nově přijaté studenty, pro další zájemce o FPH více než 400 stránek, 500 fotografií,4 videosekvence informace o přijímacím řízení včetně: – zadání 83 variant zkoušky z matematiky z roku 2003 – zadání a řešení zkoušky z jazyka z roku 2003 (např. z angličtiny 69 variant) hypertextový průvodce kreditním systémem ve formátu PDF: – skripta k MS Office 97 a MS Office 2000 – skripta Jak psát diplomové práce – ukázková čísla časopisu Studentský list přehled učitelů, předmětů, publikací fakulty ukázky výukových materiálů učitelů, prezentací studentů na odborných seminářích prezentace ze dne otevřených dveří

53 53 Struktura CD FPH FPH – Úvod – Fakulta – Kde najít VŠE Učitelé a zaměstnanci Historie – Katedry – Věda a publikace – Studium Studijní program Závěrečné zkoušky a práce Distanční studium Zákony, vyhlášky – Pro studenty – Pro zájemce o studium VŠE – Studium v zahraničí – Mezinár. stud. programy – Studijní literatura přehled skript vydaných na VŠE v letech 1998 - 2004 – Školní časopisy – Poradenská pomoc – Jazykové centrum – Tělesná výchova – Stravování, koleje – Studentské aktivity Praha a její okolí Ovládání a realizace CD

54 54 Publikace prezentace http://fph.vse.cz/pro_studenty/zaznamy/uvod_mns_dist.asp http://fph.vse.cz/pro_studenty/zaznamy/uvod_mns_dist.asp Hodně úspěchů ve studiu na Fakultě podnikohospodářské!


Stáhnout ppt "1 Zápisy magisterského navazujícího studia v distanční formě T. Kubálek proděkan pro pedagogiku a informatizaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google