Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti a meze masového vzdělávání (praktických předmětů) na Přírodovědecké fakultě MU Zdeněk Bochníček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti a meze masového vzdělávání (praktických předmětů) na Přírodovědecké fakultě MU Zdeněk Bochníček."— Transkript prezentace:

1 Možnosti a meze masového vzdělávání (praktických předmětů) na Přírodovědecké fakultě MU Zdeněk Bochníček

2 Praktické předměty – významná součást studijních plánů oborů na PřF Praktické předměty: praktika laboratoře cvičení (laboratorní, terénní, ne výpočetní) praxe (i pedagogické v učitelském studiu) předměty „soft skills“ (pro učitele)

3 Praktické předměty po oborech (rok 2013/2014): širší oborvšechny předměty praktické předměty procentuální podíl biologie59112020% chemie4385813% fyzika2663413% geologie23094% matematika17142% geografie1621610% společný základ 36617% celkem189424713% odhadovaná chyba uvedených čísel 5 - 10%

4 Studenti a obory oborpočet oborůpočet studentů student/oborstudent/obor/ ročník bakalářský3822936020 magisterský468862010

5 Studenti a úspěšnost oborimatrikulační ročník zapsaní do 1. semestru zapsaní do 3. semestru SZk ve standardní době Bc.2008/20091216691366 NMgr.2009/2010469438270 Zdroj: Analýza neúspěšnosti studentů MU

6 Výuka praktických předmětů na PřF v éře masového vzdělávání. Praktické předměty lze vyučovat masově jediným možným způsobem: nasazením „hrubé síly“

7 Příklad Praktická cvičení pro všechny studenty 1. ročníku Bc. biologických oborů (mimo obory Matematická biologie a Lékařská genetika) Bi1700c Buněčná biologie – cvičení, 1 hod, zapsáno 248 studentů Bi2080c Histologie a organologie – cvičení, 2 hod, zapsáno 225 studentů 18 paralelek, 5 vyučujících 15 paralelek, 6 vyučujících

8 Po15.00-16.50Demonstr.úlohy fyz.živ. Po17.00-18.50Demonstr.úlohy fyz.živ. Út8.00- 9.50Histologie a organologie Út10.00-11.50Histologie a organologie Út12.00-13.50Histologie a organologie Út14.00-15.50Histologie a organologie Út16.00-17.50Embryologie St7.00- 8.50Histologie a organologie St9.00-10.50Histologie a organologie St11.00-12.50Histologie a organologie St13.00-14.50Histologie a organologie St15.00-16.50Histologie a organologie Čt8.00-9.50Histologie a organologie Čt10.00-11.50Buněčná biologie Čt12.00-13.50Buněčná biologie Čt14.00-15.50Histologie Čt16.00-17.50Buněčná biologie Čt18.00-19.50Buněčná biologie Pá7.00-8.50Histologie a organologie Pá9.00-10.50Histologie a organologie Pá11.00-12.50Histologie a organologie Pá13.00-14.50Histologie a organologie Rozvrh učebny 1, PS 2013:

9 Po8.00-9.50Cytologie a anatomie rostlin Po10.00-11.50Cytologie a anatomie rostlin Po12.00-13.50Cytologie a anatomie rostlin Po14.00-15.50Cytologie a anatomie rostlin Po16.00-17.50Cytologie a anatomie rostlin Po18.00-19.50Cytologie a anatomie rostlin Út7.00-9.50Fyziologická ekologie Út10.00-11.50Fyziologická ekologie Út12.00-13.50Buněčná biologie Út12.00-13.50Buněčná biologie Út14.00-15.50Buněčná biologie Út14.00-15.50Buněčná biologie Út16.00-17.50Buněčná biologie Út16.00-17.50Buněčná biologie St7.00-8.50Cytologie a anatomie rostlin St9.00-10.50Cytologie a anatomie rostlin St11.00-12.50Buněčná biologie St11.00-12.50Buněčná biologie St13.00-14.50Buněčná biologie St13.00-14.50Buněčná biologie St16.00-17.50Cytologie a anatomie rostlin Čt8.00-9.50Cytologie a anatomie rostlin Čt10.00-11.50Botanická mikrotechnika Čt10.00-11.50Botanická mikrotechnika Čt12.00-13.50Botanická mikrotechnika Čt12.00-13.50Botanická mikrotechnika Čt14.00-15.50Seminář Čt16.00-17.50Cytologie a anatomie rostlin Čt18.00-19.50Cytologie a anatomie rostlin Pá8.00-10.50Seminář. Pá11.00-12.50Biologická technika Pá11.00-12.50Biologická technika Rozvrh učebny 2, PS 2013:

10 Jak Přírodovědecká fakulta řeší případnou masovost výuky praktických předmětů? Snaží se ji omezit. Jakým způsobem? zařazením praktických předmětů do vyšších semestrů prerekvizitami

11 Výsledky omezovacích technik Fyzika první praktikum ve 2. semestru (3 hod) 1. semestr2. semestr3. semestr počet studentů1286443 Chemie první praktikum ve 3. semestru (6 hod) 1. semestr3. semestr počet studentů8355

12 Tři příklady

13 1) Zvýšení průchodnosti laboratorního praktika práce ve dvojicích Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory

14 2) Výuková metoda pro masovou aktivní výuku Peer instruction http://en.wikipedia.org/wiki/Peer_instruction Eric Mazur, počátek 90. let základní kurz fyziky na Harvardově univerzitě

15 Peer instruction – hlasování ve výuce 1. Po krátkém výkladu učitel položí otázku s výběrem odpovědí. 2. Po jistém čase na rozmyšlenou, studenti hlasováním vyjádří svoji odpověď. 3a). Je-li většina odpovědí chybná (cca 70%), vyučující doplní výklad. 3b). Je-li většina odpovědí správná (cca 80%), vyučující pokračuje s výkladem další látky. 3c). Je-li správných odpovědí cca 30 % - 80%, následuje „Peer instruction“. 4. Nové hlasování o stejné otázce. výklad otázka 30% a méně správně 80% a více správně 30% - 80% správně Peer instruction nový výklad a nová otázka 80% a více správně méně než 80% správně doplnění výkladu diskuse + odpověď

16 Fyzika pro chemiky 1., příklad otázky

17 14. října 2012 vytvořil Felix Baumgartner světový rekord seskokem z výšky 39 km. Před otevřením padáku trval jeho volný pád 4 minuty a 19 sekund. Na jakém grafu by mohla být závislost jeho rychlosti na době letu? D. nedokáži určit

18 Hustota difúzního toku j vyjadřuje, kolik molů dané látky projde jednotkovou plochou za jednotku času. Pokud za čas t projde plochou S celkem n molů dané látky, spočítáme hustotu difúzního toku podle vztahu:

19 Metoda je méně vhodná pro předměty, které jsou založeny zejména na pamětním zvládnutí velkého množství dat, pro výpočetní cvičení, na kterém se řeší komplikovanější problémy, které nelze zvládnout během několika minut, na pokročilé přednášky, při kterých se nepředpokládá, že studenti budou schopni problematiku dostatečně pochopit již během přednášky. Metoda vznikla pro výuku fyziky, ale v současnosti se používá i pro matematiku, biologii, geologii, IT, inženýrské obory, filosofii, psychologii,......

20 3) „Výuka“ pro studenty PřF s masovým externím dosahem Předmět „Praktická didaktika“ pro studenty učitelství. Možnost získat kredity za výukové a popularizační aktivity zaměřené na SŠ a ZŠ studenty a laickou veřejnost. Aktivity organizované PřF

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Možnosti a meze masového vzdělávání (praktických předmětů) na Přírodovědecké fakultě MU Zdeněk Bochníček."

Podobné prezentace


Reklamy Google