Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SINE Mikrosatelity.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SINE Mikrosatelity."— Transkript prezentace:

1 SINE Mikrosatelity

2 A G

3 Single nucleotide polymorphisms (SNPs)
SNPs : nuclear genome (consensus)

4 Single-locus genetic markers
SNPs (single nucleotide polymorphisms) – sekvenční polymorfismus kodominantní – je možné odlišit heterozygota (např. A/T) od homozygota (např. A/A) Př.: chromozóm 1 CAAGTA TGGACG CAAGTA TGGACG CATGTA TGCACG CAAGTA TGGACG A/T A/A

5 Příklad informativního SNP znaku
- fixovaný polymorfismus (homozygoti) – využití např. při studiu hybridizací (hybridi = heterozygoti) transice A ↔ G transition: PuPu or PyPy transversion: PuPy or PyPu

6 Využití SNPs znaků obdobné jako u mikrosatelitů
identifikace druhu (nebo genetické skupiny) - studium hybridizace fylogeografie populační genetika (genetická variabilita a struktura, tok genů, identifikace jedinců a vztahů mezi nimi, populační velikost a její změny atd.)

7 Výhody početné a rozšířené v genomu (v kódujících i nekódujících oblastech) – milióny lokusů 1 SNP cca každých bp Mendelovská dědičnost (vs. mtDNA) evoluce je dobře popsatelná jednoduchým mutačním modelem (vs. microsatellites) jsou analyzovány kratší fragmenty DNA – neinvazivní genetika

8 Nevýhody „ascertainment bias“ – výběr znaků se provádí na základě jen malého počtu jedinců a nemusí být reprezentativní nízká variabilita na lokus (většinou jen 2 alely) pro populační genetiku je vyžadován větší počet lokusů (4-10 krát více než u mikrosatelitů)

9 Metody analýzy Nalezení lokusů („ascertainment“) Genotypizace

10 Nalezení SNPs (1) CATS loci = comparative anchor tagged site loci (= cross amplification) (2) Genomic library = genome restriction + cloning Next-generation sequencing – sekvenování genomu více jedinců a hledání polymorfismů

11 Identifikace různých genotypů u různých jedinců
(= homologních chromozómů, tj. variabilita alel)

12 SNPs genotyping = zjištění genotypu daného jedince

13 SNPs genotyping – sekvenování? Je drahé a nejasné u heterozygotů
C T C/T

14 Bi-directional sequencing – are you really sure?
Heterozygotes? AC GT Bi-directional sequencing – are you really sure?

15 SNPs genotyping – klonování a následné sekvenování
SNPs genotyping – klonování a následné sekvenování? - separation of two (or more in duplicated genes) alleles each clone contain the only allele vector = plasmid !!! cloning – 1000 Kč !!! sequencing 1 clone – 150 Kč isolation of vectors containig inserts insert = only one PCR product sequencing of inserts ligation, transformation Ex.: heterozygote = two diff. alleles

16 PCR is making substitution errors that are visualised by cloning
TTCAGGTCTCGTAGCTTCGA ... před PCR = heterozygot G/C TTCAGGTCTCCTAGCTTCGA TTCAGGTCTCGTAGCTTCGA TTCAGGTCTCGTAGCTCCGA TTCAGGTCTCGTAGCTTCGG TTCAGGTCTCCTAGCTTCGA TTCAGGTCTCCTAGCTTCGA TTCAGGTCTCCTAGCTTCGA TTCAGGTCTCGTAGCTTCGA TTCAGGTCTCGTAGCTTCGA TTCAGGTCTCGTAGCTTCGA TTCAGGTCTCCTAGCTTCGA TTCAGGTCTCCTAGCTTCGA TTCAGGTCTCCTAGCTTCGA TTCAGGTCTCGTAGCTTCGA TTGAGGTCTCGTAGCTTCGA TTCAGGTCTCGTAGCTTCGA TTCAGGTCTCCTAGCTTCGA TTCAGGTCTCCTAGCTTCGA TTCAGGTCTCCTAGCTTCGA

17 SNPs genotyping Old standards (PCR-based) RFLP, DGGE, TGGE, SSCP
HRM: high-resolution melting (real-time PCR) původně detekce geneticky podmíněných chorob, např. cystická fibróza New methods (not based on standard PCR) real-time PCR se specifickými sondami (TaqMan, molecular beacon) ASPE: allele-specific primer extension SBE: single base extension SNP microarrays (GeneChip method)

18 SNP genotyping - old standards
Restriction site PCR-RFLP (restriction fragments length polymorphism) Enzyme Site Recognition Palindrome • Each enzyme digests (cuts) DNA at a specific sequence = restriction site • Enzymes recognize 4- or 6- base pair, palindromic sequences (eg GAATTC) Fragment 2 Fragment 1

19 Common Restriction Enzymes
EcoRI – Eschericha coli – 5 prime overhang Common Restriction Enzymes Pstl – Providencia stuartii – 3 prime overhang

20 SNP genotyping - old standards
PCR-RFLP Allele A - neumožní nalézt novou variantu daného SNP (odliší pouze 2 formy daného znaku: +/- ) CCGATCAATGCGGCAA GGCTAGTTACGCCGTT cutting by restriction endonuclease Allele C CCGATCACTGCGGCAA GGCTAGTGACGCCGTT no cut

21 SNPs genotyping – old standards electrophoresis methods of mutation detection
Thermal gradient gel electrophoresis (TGGE) Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) Single-strand conformation polymorphism (SSCP) = special electrophoresis methods based on differences in mobility of different DNA sequences

22 Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) (TGGE – podobné, ale gradient teploty)
The small ( bp) genomic fragments are run on a low to high denaturant GRADIENT acrylamide gel Each fragments move according to molecular weight, but as they progress into more denaturing conditions, each (depending on its sequence composition) reaches A POINT where the DNA BEGINS TO MELT They retard, and we will see shift in mobility We will see different shifts in mobility for differing products

23 Detekce nových mutací – např
Detekce nových mutací – např. v diagnostice genetických chorob nebo při analýzách MHC 1- normal homozygote 3- homozygous mutations will yield one band on a different position 2, 4, 5, 6 – heterozygous mutations will yield 4 bands (2 homozygous and 2 heterozygous) NOT ALL BANDS ARE SEEN !!!!!

24 High-resolution melting temperature (HRMT)
Step 1: real-time PCR = increase of fluorescence Step 2: measuring melting after PCR = decrease of fluorescence

25 HRMT genotyping Detekce heterozygotů

26 Single strand conformation polymorphism (SSCP)
Homo1 Homo2 + - !!! non-denaturing PAGE Hetero radioisotopes silver-staining fluorescent dyes (SYBR gold) Allele 1 - C ...CGCTTCAGG ... ...GCGAAGTCC... ...CGCTTAAGG ... ...GCGAATTCC... Allele 2 - A heating - denaturation snap-cooling  partial renaturation sequence-specific ssDNA conformations

27 Použití automatických sekvenátorů (denaturing polymer POP7 – ssDNA, e
Použití automatických sekvenátorů (denaturing polymer POP7 – ssDNA, e.g. microsatellites – one labelled primer) CTTTCTTTCTTTCTTTCTTTCTTTCTTTCTTT CTTTCTTTCTTTCTTT GAAAGAAAGAAAGAAAGAAAGAAAGAAAGAAA primer GAAAGAAAGAAAGAAA 125 bp 131 bp - + Well controlled electrophoresis parameters, high sensitivity

28 Použití automatických sekvenátorů Why not non-denaturing electrophoresis?
e.g. CAP (conformation analysis polymer) Allele 1 Allele 2 FAM... CGCTTCAGG ... ... GCGAAGTCC ...HEX FAM... CGCTTAAGG ... ... GCGAATTCC ...HEX well controlled electrophoresis two fluorescent labels - high sensitivity

29 1 hour, ~ 100 Kč/4 samples incl. PCR
MHC Class II (DQA gene) – mice HZ 3 2 3 3 2 2 1 hour, ~ 100 Kč/4 samples incl. PCR Information about all alleles (vs. cloning-sequencing) 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 4 4 4

30 Data analysis GeneMapper (Applied Biosystems)
different „Size Standard“ for each temperature alignement of more samples allows detection of „haplotypes“, i.e. short sequences with several SNPs (very useful for e.g. MHC genotyping)

31 Applications Genotyping of codominant markers (e.g. single copy MHC genes)

32 MHC Class II (DQA gene) – mice HZ
3 2 3 3 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 4 4 4 ... even shape of the peaks is important !!!

33 Applications Genotyping of codominant markers (e.g. single copy MHC genes) Identification of number of genes (e.g. duplicated MHC genes)

34 Seven peaks in one colours = = At least four amplifed copies !!!
SSCP of three individuals: - different alleles same alleles Carpodacus erythrinus – MHC Class I (Promerová et al. 2009)

35 Applications Genotyping of codominant markers (e.g. single copy MHC genes) Identification of number of genes (e.g. duplicated MHC genes) Detection of PCR artefacts during cloning

36 Detection of PCR artefacts during cloning
TTCAGGTCTCGTAGCTTCGA ... před PCR = heterozygot G/C TTCAGGTCTCCTAGCTTCGA TTCAGGTCTCGTAGCTTCGA TTCAGGTCTCGTAGCTCCGA TTCAGGTCTCGTAGCTTCGG TTCAGGTCTCCTAGCTTCGA TTCAGGTCTCCTAGCTTCGA TTCAGGTCTCCTAGCTTCGA TTCAGGTCTCGTAGCTTCGA TTCAGGTCTCGTAGCTTCGA TTCAGGTCTCGTAGCTTCGA TTCAGGTCTCCTAGCTTCGA TTCAGGTCTCCTAGCTTCGA TTCAGGTCTCCTAGCTTCGA TTCAGGTCTCGTAGCTTCGA TTGAGGTCTCGTAGCTTCGA TTCAGGTCTCGTAGCTTCGA TTCAGGTCTCCTAGCTTCGA TTCAGGTCTCCTAGCTTCGA TTCAGGTCTCCTAGCTTCGA

37 MHC Class II (DQA gene) – mice HZ
Individual with genotype 1/2 2 1 2 1 Cloned allele 1 1 1 Cloned allele 2 2 2 Cloned PCR artefact ? ? Detection of PCR artefacts during cloning of heterozygotes

38 SNP genotyping – new methods
= not based on standard PCR real-time PCR se specifickými sondami (TaqMan, molecular beacon) ASPE: allele-specific primer extension SBE: single base extension SNP microarrays (GeneChip method)

39 Real-time PCR se specifickou sondou
sondy specifické pro jednotlivé alely 1) TaqMan sondy 2) Molecular Beacons („maják“)

40 ASPE: allele-specific primer extension
Úspěšná PCR CCGATCAATGCGGCAA G Žádný PCR produkt CCGATCAATGCGGCAA dvě PCR se specifickými primery 3’ terminální nukleotid na primerech je komplementární k SNP nukleotidu alelově-specifická amplifikace je umožněna vysoce specifickou polymerázou

41 ASPE: allele-specific primer extension (automatizovaná verze)
existují zoptimalizované multiplexy pro modelové druhy (např. člověk 1536 SNPs) fluorescenční detekce (Illumina)

42 (3) SBE: single base extension
CCGATCAATGCGGCAA G G CCGATCACTGCGGCAA - + pouze jeden dideoxynukleotid je přidán k primeru detekce různými metodami

43 Detection or SBE products
- + electrophoresis in a capillary SNaPShot Multiplex Kit (Life Technologies) „multiplex version“ – různě dlouhé primery, aby bylo možné odlišit různé lokusy

44 Microarray detection of multiple SBE products
tag-complementary probe - specific for each locus 1. tag – specific for each locus 3. ACTGGTCCATAA CCGATCACTGCGGCAA G 2. 4. several loci amplified together multicolor detection (using of 5’ oligonucleotide tags on SBE primers)

45 (4) Microarray analysis of SNPs (whole genome approach – „chip technology“)
ACTGGTCCATAA Probe (specific probes for each allele) Target (genomic DNA fragmented by e.g. restriction enzymes)

46 Individual 1 Individual 2 Individual 3
Microarray SNP Genotyping … ACT GGT CAT … (G) probes … ACT GTT CAT … (T) G/G T/T G/T …ACTG?TCAT… …ACTG?TCAT… …ACTG?TCAT… Individual 1 Individual 2 Individual 3 targets

47 Detekce: Affymetrix, Illumina aj.
BeadArray (Illumina) 10 – 500 tisíc SNP znaků najednou – „chip technology“

48 Použití u příbuzných druhů je možné, ale je tam velmi silný „ascertainment bias“


Stáhnout ppt "SINE Mikrosatelity."

Podobné prezentace


Reklamy Google