Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovace pedagogických praxí na PdF MU: výzvy a očekávání ČAPV 2013, Ústí nad Labem Blanka Pravdová, katedra pedagogiky PdF MU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovace pedagogických praxí na PdF MU: výzvy a očekávání ČAPV 2013, Ústí nad Labem Blanka Pravdová, katedra pedagogiky PdF MU."— Transkript prezentace:

1 Inovace pedagogických praxí na PdF MU: výzvy a očekávání ČAPV 2013, Ústí nad Labem Blanka Pravdová, katedra pedagogiky PdF MU

2 Reflexe příspěvků v 7. sekci: společná témata a styčné body učící se komunita (dr. McMillan, doc. Kasíková) interdisciplinární charakter pracovního týmu (prof. Spilková) pedagogika obratu (prof. Helus) didaktický metajazyk: jazyk rozumějící reflexe (doc. Slavík) riskovat a objevovat (J. Kargerová, J. Stará)

3 Východiska a inspirační zdroje  profil absolventa PdF MU programu učitelství  analýza vstupního dokumentu pro veřejnou diskusi k tvorbě profesního standardu kvality učitele  analýzy systémů pedagogických praxí na pedagogických fakultách v ČR i v zahraničí  rozhovory s řediteli fakultních škol PdF MU  rozhovory s vyučujícími všech dotčených kateder  diskuse se zástupci Studentské komory AS PdF MU  Klinický rok (Píšová, 2008), Mentoring v učitelství (Píšová, Duschinská, 2011)  Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů (Korthagen et al., 2011)

4 Cíle nové koncepce  utváření profesního sebepojetí studenta učitelství  rozšíření a prohloubení profesních kompetencí studentů učitelství  seznámení se s rolemi, do nichž učitel při své práci vstupuje, a s činnostmi, které vykonává  získání sebedůvěry a sebeúcty nejdříve v roli asistenta učitele a později i učitele  postupné získávání autonomie při výkonu učitelských činností  prohloubení (sebe)reflektivních dovedností, hledání (a nalézání) nových teoreticky i prakticky zdůvodněných alternativ pedagogického jednání

5 Verifikace a ověřování Verifikace nové koncepce 2012/2013  nová koncepce – katedra pedagogiky PdF MU  vedení i pedagogové všech dotčených kateder  ředitelé škol --- učitelé škol  studenti učitelství Empirické ověřování 2013/2014  studenti učitelství  učitelé škol --- ředitelé škol  pedagogové i vedení všech dotčených kateder  optimalizace stávající koncepce

6 Základní znaky inovace a. Kontinuální profesní rozvoj – postupná gradace úkolů – naplňování profesních rozvojových potřeb _______________________________________________ Navazující magisterské studium programů Učitelství pro ZŠ a SŠ 1.semestr – průběžná praxe 10 hodin týdně po dobu 10 týdnů 2.semestr – průběžná praxe 10 hodin týdně po dobu 10 týdnů 3.semestr – souvislá praxe po dobu 4 týdnů _______________________________________________

7 b. Reflektivní charakter praxí – reflektivní semináře -(sebe)reflektivní deníky studentů učitelství -obsah koncipován na základě těchto reflexí -dva vyučující v semináři – oborový didaktik + pedagog nebo psycholog -zahrnují i e-learning – podpora studentů při tvorbě pedagogického portfolia (vč. zadání komplexních portfoliových úkolů)

8 Aspekty negativně ovlivňující implementaci systému  demotivovaný ředitel – demotivovaný učitel  demotivovaný VŠ učitel – demotivovaný student učitelství  čtenářská gramotnost studentů učitelství  nabídka versus poptávka (stav kopíruje budoucí možnosti studentů v učitelské profesi)

9 Výzvy  prokázání životaschopnosti nové koncepce  hledání dalších možností spolupráce a společného setkávání VŠ pedagogů se cvičnými učiteli a studenty učitelství – vzdělávací program pro cvičné učitele  propojení systému praxí s inovovaným pojetím společného pedagogicko- psychologického základu

10 Výzvy  postupné vytváření interdisciplinárního pracovního týmu  profesní růst vzdělavatelů učitelů v oblasti reflektivního učení – spolupráce s kolegy z ACOR

11 Očekávání  vykročení od teorie k praxi a návrat z praxe zpět k teorii  „proučitelská“ profilace studentů hlásících se k navazujícímu mgr. studiu  přiblížení „ideálního“ absolventa PdF MU skutečnému abiturientovi naší fakulty

12 Odkazy Korthagen, F., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B. & Wubbels T. (2011). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido. Píšová, M. (2005). Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. Pardubice. Píšová, M. a Duschinská, K. (2011). Mentoring v učitelství. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.


Stáhnout ppt "Inovace pedagogických praxí na PdF MU: výzvy a očekávání ČAPV 2013, Ústí nad Labem Blanka Pravdová, katedra pedagogiky PdF MU."

Podobné prezentace


Reklamy Google