Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovace pedagogických praxí na PdF MU: výzvy a očekávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovace pedagogických praxí na PdF MU: výzvy a očekávání"— Transkript prezentace:

1 Inovace pedagogických praxí na PdF MU: výzvy a očekávání
ČAPV 2013, Ústí nad Labem Blanka Pravdová, katedra pedagogiky PdF MU Pracuji na katedře pedagogiky PdF MU. Mým hlavním výzkumným tématem je sebepojetí studentů učitelství – tedy to , jak studenti vnímají sami sebe v roli učitele.

2 Reflexe příspěvků v 7. sekci: společná témata a styčné body
učící se komunita (dr. McMillan, doc. Kasíková) interdisciplinární charakter pracovního týmu (prof. Spilková) pedagogika obratu (prof. Helus) didaktický metajazyk: jazyk rozumějící reflexe (doc. Slavík) riskovat a objevovat (J. Kargerová, J. Stará) Když jsem včera sledovala jednotlivé příspěvky v 7. sekci této konference, uvědomila jsem si, že v kontextu představených výzkumných záměrů přinášíme z Brna dobré zprávy.

3 Východiska a inspirační zdroje
profil absolventa PdF MU programu učitelství analýza vstupního dokumentu pro veřejnou diskusi k tvorbě profesního standardu kvality učitele analýzy systémů pedagogických praxí na pedagogických fakultách v ČR i v zahraničí rozhovory s řediteli fakultních škol PdF MU rozhovory s vyučujícími všech dotčených kateder diskuse se zástupci Studentské komory AS PdF MU Klinický rok (Píšová, 2008), Mentoring v učitelství (Píšová, Duschinská, 2011) Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů (Korthagen et al., 2011)

4 Cíle nové koncepce utváření profesního sebepojetí studenta učitelství
rozšíření a prohloubení profesních kompetencí studentů učitelství seznámení se s rolemi, do nichž učitel při své práci vstupuje, a s činnostmi, které vykonává získání sebedůvěry a sebeúcty nejdříve v roli asistenta učitele a později i učitele postupné získávání autonomie při výkonu učitelských činností prohloubení (sebe)reflektivních dovedností, hledání (a nalézání) nových teoreticky i prakticky zdůvodněných alternativ pedagogického jednání

5 Verifikace a ověřování
Empirické ověřování 2013/2014 Verifikace nové koncepce 2012/2013 nová koncepce – katedra pedagogiky PdF MU vedení i pedagogové všech dotčených kateder ředitelé škol --- učitelé škol studenti učitelství studenti učitelství učitelé škol --- ředitelé škol pedagogové i vedení všech dotčených kateder optimalizace stávající koncepce

6 Základní znaky inovace
a. Kontinuální profesní rozvoj – postupná gradace úkolů – naplňování profesních rozvojových potřeb _______________________________________________ Navazující magisterské studium programů Učitelství pro ZŠ a SŠ semestr – průběžná praxe 10 hodin týdně po dobu 10 týdnů semestr – souvislá praxe po dobu 4 týdnů

7 b. Reflektivní charakter praxí – reflektivní semináře
(sebe)reflektivní deníky studentů učitelství obsah koncipován na základě těchto reflexí dva vyučující v semináři – oborový didaktik + pedagog nebo psycholog zahrnují i e-learning – podpora studentů při tvorbě pedagogického portfolia (vč. zadání komplexních portfoliových úkolů) Přestože dochází k výraznému nárůstu času, který student stráví na praxi, domníváme se, že to samo o sobě nestačí.

8 Aspekty negativně ovlivňující implementaci systému
demotivovaný ředitel – demotivovaný učitel demotivovaný VŠ učitel – demotivovaný student učitelství čtenářská gramotnost studentů učitelství nabídka versus poptávka (stav kopíruje budoucí možnosti studentů v učitelské profesi)

9 Výzvy prokázání životaschopnosti nové koncepce
hledání dalších možností spolupráce a společného setkávání VŠ pedagogů se cvičnými učiteli a studenty učitelství – vzdělávací program pro cvičné učitele propojení systému praxí s inovovaným pojetím společného pedagogicko-psychologického základu

10 Výzvy postupné vytváření interdisciplinárního pracovního týmu
profesní růst vzdělavatelů učitelů v oblasti reflektivního učení – spolupráce s kolegy z ACOR

11 Očekávání vykročení od teorie k praxi a návrat z praxe zpět k teorii
„proučitelská“ profilace studentů hlásících se k navazujícímu mgr. studiu přiblížení „ideálního“ absolventa PdF MU skutečnému abiturientovi naší fakulty

12 Odkazy Korthagen, F., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B. & Wubbels T. (2011). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido. Píšová, M. (2005). Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. Pardubice. Píšová, M. a Duschinská, K. (2011). Mentoring v učitelství. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.


Stáhnout ppt "Inovace pedagogických praxí na PdF MU: výzvy a očekávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google