Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biocenóza Společenstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biocenóza Společenstvo."— Transkript prezentace:

1 Biocenóza Společenstvo

2 Biocenóza - společenstvo
všechno živé na určité ploše zákonité seskupení ekotop vzájemná provázanost organismů

3 Autoregulační mechanismy
Rovnováha Růst početnosti Růst konzumace Úbytek toxických látek Přibývání toxických látek Pokles početnosti býložravce Omezení konzumace

4 Typy biocenóz přírodní přirozené umělé reálné potenciální
rekonstrukční - produkční - okrasné - ruderální - synantropní monocenózy polycenózy

5 Přírodní biocenóza

6 Přírodní biocenóza

7 Přirozená biocenóza

8 Polopřirozená biocenóza

9 Polopřirozená biocenóza

10 Umělé biocenózy

11 Umělá biocenóza

12 Umělá biocenóza

13 Umělá biocenóza

14

15 Přechodné biocenózy - ekotony

16 Struktura biocenóz Základní členění mikrobiocenóza
fytocenóza – rostlinné společenstvo zoocenóza – živočišné společenstvo

17 Další vnitřní členění biocenózy
Taxonomické - Taxocenózy Funkční - Synuzie - Guildy (cechy) Prostorové - Stratocenózy - Choriocenózy - Merocenózy

18 Stratocenózy

19 Choriocenózy

20 Struktura biocenózy – životní formy
fytoplankton terofyty kryptofyty - geofyty - hydrofyty hemikryptofyty chamaefyty fanerofyty epifyty

21 Vlastnosti biocenóz Abundance Biomasa - fytomasa (do 600 t.ha-1)
- zoomasa o 2-3 řády nižší Produkce - až desítky t.ha-1

22 Vlastnosti druhů biocenózy
Frekvence Konstance F = ni/n.100 (%) K = ni/n.100 (%) Druh eukonstantní (velmi stálý) % konstantní (stálý) % akcesorický (přídatný) % akcidentální (nahodilý) %

23 Vlastnosti druhů biocenózy
Vazba (fidelita, věrnost) Druhy eucenní - cenobiontní - cenofilní tychocenní acenní xenocenní

24 Vlastnosti druhů biocenózy
Fidelita (věrnost) - příklad Druhy eucenní - cenobiontní - cenofilní tychocenní acenní xenocenní

25 Vlastnosti druhů biocenózy
Dominance D = ni/n.100 (%) Druhy Noctuidae Kameničky eudominantní nad 10 % dominantní % 6 subdominantní 2-5 % 7 recedentní % 9 subrecedentní pod 1 %

26 Rozložení dominance Druhy - eudominantní > 10 % - dominantní 5–10 %
- subdominantní 2–5 % - recedentní –2 % - subrecedentní < 1 %

27 Vlastnosti biocenóz Diverzita (rozmanitost) Indexy druhové
biotopová diverzity druhová genetická Ekvitabilita (vyrovnanost) Shannonův index

28 Shannonův index druhové diverzity

29 Vlastnosti biocenóz Druhová podobnost Jaccardův index
Ja = C/A + B – C (× 100 %) SØrensenův index SØ = 2C/ A + B (× 100 %)

30 Jaccardův index podobnosti
step Kopeček step Pouzdřany step Hnízdo bio Mikulov bio Gotberg bio Hnízdo IP Mikulov IP Sonberk IP Hnízdo konv. Mikulov konv. Starovice konv. Dyjákovice 2 3 8 4 10 7 13 11 16 25 14 31 23 29 38 22 30 35 18 41 33 21 34 53 17 42 47 51 58 59 45 43 48 28 40 19 50 60 26 lesostep Hnízdo lesostep Pouzdřany

31 Druhová a četnostní podobnost

32 Biodiverzita – biologická rozmanitost
druhová ekosystémová diverzita genetická Zkoumána přes 250 let Politické pozadí – posledních dvacet let Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janeiro 1992 Směrnice EU (Strategie udržitelného rozvoje EU, 2001) Usnesení vlády ČR č. 620 ze dne 25. května 2005

33 Druhové bohatství v celosvětovém měřítku u nás v biocenóze Vlivy
Flóra oblasti Charakter biotopu Ekologické nároky Čas od vzniku Míra narušování

34 Druhové bohatství na světě
Ca 1.3 milionu hmyz cévnaté rostliny z toho brouci velké houby motýli bakterie 3000 blanokřídlí dvoukřídlí měkkýši pavoukovci obratlovci korýši hlísti kroužkovci

35 Kolik je jich ve skutečnosti ?
3-6 × více Ročně je popisováno kolem nových druhů z toho ca druhů hmyzu pavouků - 700 korýšů - 350 měkkýšů - 230 ryb - 26 savců - 5 ptáků Evropa ročně asi 800 nových druhů

36 Jak to vypadá na našem území ?
cévnaté rostliny 2700 nižší rostliny 2400 velké houby malé houby bakterie prvoci Celkem Druhová diverzita v ČR druhů živočichů z toho měkkýši 242 pavouci 850 korýši 355 hmyz z toho dvoukřídlí 7800 blanokřídlí 6400 brouci motýli ploštice 850 mšice 780 obratlovci 600 z toho ptáci 403 savci 90

37 Druhové bohatství v biocenóze
Biocenotické principy - prostředí „normální“, složité, stálé - prostředí extrémní, jednoduché, proměnlivé Vývojové stadium biocenózy (sukcese × klimax) Heterogenita

38 K čemu je dobré zastavení poklesu biodiverzity?
Necháme-li stranou mezinárodní závazky Uchování druhového bohatství z hlediska kulturního, etického a estetického Biodiverzita jako předpoklad ekosystémových služeb Rovnovážné fungování ekosystémů (autoregulace, dekompozice, potravní řetězce, koloběhy látek apod.) Zdroj (suroviny, genetické zdroje) Ovlivnění vodního režimu Snížení nebezpečí eroze půdy Vliv na mikro- a mezoklima Indikátor zdravého prostředí, nezávadné a trvale udržitelné produkce

39 Změny biocenózy v čase Krátkodobé Dlouhodobé sezónní aspekty • sukcese
- předjarní - primární - jarní - sekundární - letní - endogenní - pozdně letní - exogenní - podzimní - zimní • klimax populační cykly

40 Typy klimaxu klimatický klimax edafický klimax
antropogenní klimax (paraklimax) Biocenózy zonální zonobiomy (pásma) azonální, extrazonální pedobiomy orobiomy (stupně)

41 Klasifikace biocenóz Různé přístupy Floristické složení
Fyziognomie společenstva (rostlinné formace) Abiotické podmínky stanoviště (typologický přístup) Curyšsko-montpellierská klasifikace


Stáhnout ppt "Biocenóza Společenstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google