Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biocenóza Společenstvo. Biocenóza - společenstvo všechno živé na určité ploše zákonité seskupení ekotop vzájemná provázanost organismů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biocenóza Společenstvo. Biocenóza - společenstvo všechno živé na určité ploše zákonité seskupení ekotop vzájemná provázanost organismů."— Transkript prezentace:

1 Biocenóza Společenstvo

2 Biocenóza - společenstvo všechno živé na určité ploše zákonité seskupení ekotop vzájemná provázanost organismů

3 Autoregulační mechanismy Rovnováha Úbytek toxických látek Růst početnosti Růst konzumace Přibývání toxických látek Omezení konzumace Pokles početnosti býložravce

4 Typy biocenóz přírodní přirozené umělé reálné potenciální rekonstrukční - produkční - okrasné - ruderální - synantropní monocenózy polycenózy

5 Přírodní biocenóza

6

7 Přirozená biocenóza

8 Polopřirozená biocenóza

9

10 Umělé biocenózy

11 Umělá biocenóza

12

13

14

15 Přechodné biocenózy - ekotony

16 Struktura biocenóz mikrobiocenóza fytocenóza – rostlinné společenstvo zoocenóza – živočišné společenstvo Základní členění

17 Další vnitřní členění biocenózy Taxonomické - Taxocenózy Funkční - Synuzie - Guildy (cechy) Prostorové - Stratocenózy - Choriocenózy - Merocenózy

18 Stratocenózy

19 Choriocenózy

20 Struktura biocenózy – životní formy fytoplankton terofyty kryptofyty - geofyty - hydrofyty hemikryptofyty chamaefyty fanerofyty epifyty

21 Vlastnosti biocenóz Abundance Biomasa - fytomasa (do 600 t.ha -1 ) - zoomasa o 2-3 řády nižší Produkce - až desítky t.ha -1

22 Vlastnosti druhů biocenózy * Frekvence F = n i /n.100 (%) * Konstance K = n i /n.100 (%) Druh eukonstantní (velmi stálý) 75-100 % konstantní (stálý) 50-75 % akcesorický (přídatný) 25-50 % akcidentální (nahodilý) 0-25 %

23 Vlastnosti druhů biocenózy Vazba (fidelita, věrnost) Druhy eucenní - cenobiontní - cenofilní tychocenní acenní xenocenní

24 Vlastnosti druhů biocenózy Fidelita (věrnost) - příklad Druhy eucenní - cenobiontní - cenofilní tychocenní acenní xenocenní

25 Vlastnosti druhů biocenózy Dominance Druhy Noctuidae Kameničky eudominantní nad 10 % - dominantní 5-10 %6 subdominantní 2-5 %7 recedentní 1-2 %9 subrecedentní pod 1 % 130 D = ni/n.100 (%)

26 Rozložení dominance Druhy - eudominantní > 10 % - dominantní 5–10 % - subdominantní 2–5 % - recedentní 1–2 % - subrecedentní < 1 %

27 Vlastnosti biocenóz Diverzita (rozmanitost) Indexy druhové biotopová diverzity druhová genetická Ekvitabilita (vyrovnanost) Shannonův index

28 Shannonův index druhové diverzity

29 Vlastnosti biocenóz Druhová podobnost Jaccardův index Ja = C/A + B – C (× 100 %) S Ø rensenův index S Ø = 2C/ A + B (× 100 %)

30 Jaccardův index podobnosti step Kope ček step Pouz dřany step Hníz do bio Mikul ov bio Gotb erg bio Hníz do IP Mikul ov IP Sonb erk IP Hníz do konv. Mikul ov konv. Staro vice konv. Dyjákovice0230380410713 konv. Starovice711162514317232938 konv. Mikulov162223303135184133 IP Hnízdo1321341623531742 IP Sonberk34475129584241 IP Mikulov594543224828 bio Hnízdo2128401931 bio Gotberg50605125 bio Mikulov192614 lesostep Hnízdo3848 lesostep Pouzdřany50 n

31 Druhová a četnostní podobnost

32 Biodiverzita – biologická rozmanitost  Zkoumána přes 250 let  Politické pozadí – posledních dvacet let  Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janeiro 1992  Směrnice EU (Strategie udržitelného rozvoje EU, 2001)  Usnesení vlády ČR č. 620 ze dne 25. května 2005 ekosystémová diverzita druhová genetická

33 Druhové bohatství v celosvětovém měřítku u nás v biocenóze Vlivy Flóra oblasti Charakter biotopu Ekologické nároky Čas od vzniku Míra narušování

34 Druhové bohatství na světě hmyz 900 000 cévnaté rostliny 250 000 z toho brouci 400 000 velké houby20 000 motýli150 000 bakterie3000 blanokřídlí 120 000 dvoukřídlí85 000 měkkýši 80 000 pavoukovci 75 000 obratlovci 60 000 korýši 40 000 hlísti30 000 kroužkovci 8 500 Ca 1.3 milionu

35 Kolik je jich ve skutečnosti ? Ročně je popisováno kolem 10 000 nových druhů z toho ca - 7000 druhů hmyzu - 1300 pavouků - 700 korýšů - 350 měkkýšů - 230 ryb - 26 savců - 5 ptáků 3-6 × více Evropa ročně asi 800 nových druhů

36 Druhová diverzita v ČR  34 500 druhů živočichů z toho měkkýši 242 pavouci 850 korýši 355 hmyz 27 700 z toho dvoukřídlí 7800 blanokřídlí 6400 brouci 6100 motýli 3400 ploštice850 mšice 780 obratlovci 600 z toho ptáci 403 savci 90 Jak to vypadá na našem území ?  cévnaté rostliny 2700  nižší rostliny2400  velké houby 4000  malé houby 10 000  bakterie 1500  prvoci 1500 Celkem 56 600

37 Druhové bohatství v biocenóze Biocenotické principy - prostředí „normální“, složité, stálé - prostředí extrémní, jednoduché, proměnlivé Vývojové stadium biocenózy (sukcese × klimax) Heterogenita

38 K čemu je dobré zastavení poklesu biodiverzity? Necháme-li stranou mezinárodní závazky  Uchování druhového bohatství z hlediska kulturního, etického a estetického  Biodiverzita jako předpoklad ekosystémových služeb  Rovnovážné fungování ekosystémů (autoregulace, dekompozice, potravní řetězce, koloběhy látek apod.)  Zdroj (suroviny, genetické zdroje)  Ovlivnění vodního režimu  Snížení nebezpečí eroze půdy  Vliv na mikro- a mezoklima  Indikátor zdravého prostředí, nezávadné a trvale udržitelné produkce

39 Změny biocenózy v čase Krátkodobé Dlouhodobé sezónní aspekty sukcese - předjarní- primární - jarní- sekundární - letní- endogenní - pozdně letní- exogenní - podzimní - zimní klimax populační cykly

40 Typy klimaxu klimatický klimax edafický klimax antropogenní klimax (paraklimax) Biocenózy zonální zonobiomy (pásma) azonální, extrazonální pedobiomy orobiomy (stupně)

41 Klasifikace biocenóz Různé přístupy Floristické složení Fyziognomie společenstva (rostlinné formace) Abiotické podmínky stanoviště (typologický přístup) Curyšsko-montpellierská klasifikace


Stáhnout ppt "Biocenóza Společenstvo. Biocenóza - společenstvo všechno živé na určité ploše zákonité seskupení ekotop vzájemná provázanost organismů."

Podobné prezentace


Reklamy Google