Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METODA HRANIČNÍCH PRVKŮ (INTEGRÁLŮ)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METODA HRANIČNÍCH PRVKŮ (INTEGRÁLŮ)"— Transkript prezentace:

1 METODA HRANIČNÍCH PRVKŮ (INTEGRÁLŮ)
(MHP,BEM) - NUMERICKÁ METODA MODELOVÁNÍ KONTINUA HLAVNÍ VÝHODA: REDUKUJE DIMENZI ÚLOHY O 1 ROZMĚR (TROJROZMĚRNÝ PROBLÉM NA DVOUROZMĚRNÝ APOD.)-DISKRETIZUJE SE POUZE HRANICE OBLASTI) -NEJJEDNODUŠŠÍ TYP DISKRETIZACE: KONSTANTNÍ PRVKY

2 NA KAŽDÉM PRVKU SE POSUNY A SÍLY APROXIMUJÍ
Z UZLOVÝCH HODNOT POMOCÍ INTERPOLAČNÍCH FUNKCÍ PRO APLIKACI METODY JE TŘEBA PRO KAŽDÝ TYP ÚLOHY ZNÁT TZV. FUNDAMENTÁLNÍ ŘEŠENÍ: TOTO ŘEŠENÍ plk* ,ulk*UDÁVÁ SÍLY A POSUNUTÍ VE SMĚRU k VYVOLANÉ PŮSOBENÍM JEDNOTKOVÉ SÍLY VE SMĚRU OSY l- toto řešení je funkcí materiálových parametrů prostředí x3 p13* p12* jednotková síla p11* x2 x1

3 DOSAZENÍM DO OKRAJOVÝCH PODMÍNEK A S VYUŽITÍM
FUNDAMENTÁLNÍHO ŘEŠENÍ DOSTÁVÁME SOUSTAVU ROVNIC A u=F A – matice plná, nesymetrická u- vektor neznámých posunů na hranici F- vektor známých sil

4 Shrnutí: Výhody: Redukce dimenze úlohy o 1 Menší množství vstupních dat Uvnitř oblasti dostáváme přesné řešení z numericky získaných hodnot na hranici Nevýhody: 1)nutno znát pro jednotlivé typy úloh fundamentální řešení (publikováno v literatuře- pro geotechnické úlohy tzv. Kelvinovo řešení) 2) výsledná matice není pásová ani symetrická 3) řešení předpokládá homogenní prostředí


Stáhnout ppt "METODA HRANIČNÍCH PRVKŮ (INTEGRÁLŮ)"

Podobné prezentace


Reklamy Google