Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyzioterapie – životní prostředí a životní styl – praktika Milena Černá Ústav obecné hygieny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyzioterapie – životní prostředí a životní styl – praktika Milena Černá Ústav obecné hygieny."— Transkript prezentace:

1 Fyzioterapie – životní prostředí a životní styl – praktika Milena Černá Ústav obecné hygieny

2 Co ovlivňuje zdraví lidí ? Životní způsob 50% Zdravotní péče 10% Životní prostředí 20% Genetická výbava 20% ZDRAVÍ

3 Zdravotní stav populace Životní styl včetně způsobu výživy Životní a pracovní prostředí Socioekonomický status (vzdělání, ekonomická úroveň, zaměstnání)

4 Co patří do způsobu života? Stravovací zvyklosti Zaměstnání Užívání návykových látek (kouření, alkohol, drogy) Fyzická aktivita Volnočasové aktivity Subjektivní životní postoje Psychická pohoda, positivní přístupy

5 Životní a pracovní prostředí Bydliště (město, venkov, průmyslové oblasti, doprava) Stavební materiál, radon, vybavení bytu Způsob bydlení, vytápění Zdroje pitné vody Znečištění ovzduší, půdy, vody Hluk a další fyzikální faktory Chemické látky na pracovišti a v prostředí Biologické faktory

6 Indikátory vztahu zdraví a životního prostředí Indikátor – jednoduchá, srozumitelná informace zastupující soubor komplexních informací s cílem zjednodušení složitosti reality. Slouží k rozhodování a zlepšení zdravotní politiky. Indikátory životního prostředí Indikátory zdravotního stavu Např. úmrtnost, nemocnost, incidence onemocnění apod. Indikátory životního prostředí i indikátory zdravotního stavu se mohou stát indikátory vztahu životního prostředí a zdravotního stavu, pokud existuje známý vztah mezi expozicí a zdravotním efektem.

7 Jak získat informace? Statistický úřad (např. data ze sčítání lidu) ÚZIS (Ústav zdravotních informací a statistiky) povinné hlášení, studie zdravotního stavu Retrospektivní i prospektivní studie využívající různé formy dotazníkových šetření na úrovni národní i mezinárodní

8 Dotazníkové studie Použití standardizovaných, již otestovaných dotazníků cílených na studovaný problém Výběr probandů – náhodný výběr (registr obyvatel aj.) Dotazníky vyplněné probandem Řízený rozhovor Telefonické interview Zajištění návratnosti Distribuce dotazníků – poštou, přímá distribuce, rozdání zájmovým skupinám, jinak (jak?) Délka dotazníku Struktura otázek a jejich formulace Kontrolní otázky

9 Dotazníková šetření Osobní údaje (věk, pohlaví, region bydliště, zaměstnání)Osobní údaje (věk, pohlaví, region bydliště, zaměstnání) Subjektivní hodnocení zdravotního stavuSubjektivní hodnocení zdravotního stavu Objektivní indikátory zdravotního stavuObjektivní indikátory zdravotního stavu Životní prostředí v oblasti vč. interiérůŽivotní prostředí v oblasti vč. interiérů Bydliště - větrání, vytápění, charakter stavbyBydliště - větrání, vytápění, charakter stavby Životní styl – kouření, fyzická aktivitaŽivotní styl – kouření, fyzická aktivita Stravování – makro- i mikronutrienty (frekvenční dotazníky)Stravování – makro- i mikronutrienty (frekvenční dotazníky) Vzdělání, ekonomická úroveňVzdělání, ekonomická úroveň

10 Výhody a úskalí dotazníkových šetření Nutno využívat mezinárodně standardizovaných dotazníků Otázky sestavit tak, aby bylo možno včlenit kontrolní otázky ověřující pravdivost odpovědí Otázky formulovat s uzavřenou odpovědí (ano – ne) + otázky s otevřenou odpovědí se hůře hodnotí Výběr respondentů má být reprezentativní a náhodný Respondence by měla být nad 50 %

11 EU projekt humánního biomonitoringu (Cophes/Democophes) Náhodný výběr dvojic matka/dítě Shodné standardizované metodické postupy (manuál) Informační dopis, informovaný souhlas, posouzení Etickou komisí Vyplnění dotazníku Odběry moče a vlasů pro analýzy Vytvoření databáze Statistické zpracování Komunikace – sdělení výsledků - zpětná vazba


Stáhnout ppt "Fyzioterapie – životní prostředí a životní styl – praktika Milena Černá Ústav obecné hygieny."

Podobné prezentace


Reklamy Google