Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení zdravotního stavu dotazníkové šetření Milena Černá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení zdravotního stavu dotazníkové šetření Milena Černá."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení zdravotního stavu dotazníkové šetření Milena Černá

2 Základní nástroje pro studium zdravotního stavu populace Prostředí – způsob života – socioekonomický stav  Dotazníkové šetření  Měření vybraných parametrů v médiích  Měření vybraných indikátorů (biomarkerů) v organismu

3 Co chceme zjistit dotazníkovým šetřením? Bydliště – vybavení bytu, okolí bydliště, zdroje znečištění, způsoby vytápění atd. Stravovací návyky – formulace otázek závisí na cílech šetření Chování – kouření, alkohol, drogy, fyzická aktivita, zábavní činnost, hobby Socioekonomický stav – vzdělání, příjmy atd. Subjektivní vnímání problémů

4 Dotazníkové studie Použití standardizovaných, již otestovaných dotazníků cílených na studovaný problém. Dotazníky vyplněné probandem Řízený rozhovor Telefonické interview Zajištění návratnosti Distribuce dotazníků – poštou, přímá distribuce, rozdání zájmovým skupinám, jinak Délka dotazníku Struktura otázek a jejich formulace Kontrolní otázky

5 Výhody a úskalí dotazníkových šetření Nutno využívat mezinárodně standardizovaných dotazníků Otázky sestavit tak, aby bylo možno včlenit kontrolní otázky ověřující pravdivost odpovědí Otázky formulovat s uzavřenou odpovědí (ano – ne)+ otázky s otevřenou odpovědí se hůře hodnotí Výběr respondentů má být reprezentativní a náhodný Respondence by měla být nad 50 %

6 Studie Democophes Matrice a analyty základního scénáře Moč: K admium – karcinogenní a nefrotoxický těžký kov. Zdrojem kouření a některé potravní komodity Kotinin - vhodný ukazatel pro hodnocení expozice tabákovému kouři (ETS) Metabolity ftalátů – potenciální karcinogenita, reprodukční toxicita. Ftaláty používané k výrobě plastů jsou všudypřítomné, metabolity vylučované močí informují o expozici Vlasy: Rtuť – neurotoxicita. Zdrojem amalgamové plomby a konsumace mořských ryb

7 Studie Democophes - dotazníkové šetření – řízený pohovor Zahrnoval otázky zejména na: A)Bydliště a jeho okolí – stáří budovy, doprava, skládky, provozovny v okolí, způsob vytápění, rekonstrukce, podlahy či tapety z PVC B)Výživa – pitná voda, alkohol, frekvenční dotazník potravin, včetně lokálních, konsumace ryb, žvýkačka C)Kouření – aktivní, pasivní doma, v autě, jinde D)Způsob života – kosmetika, úpravy vlasů, amalgamové plomby, používání auta, rtuťový teploměr, kutilství, plastové hračky, PVC rukavice, pobyt dětí venku E)Zaměstnání (obou rodičů) F)Socioekonomické údaje – vzdělání, příjem rodiny apod.

8 Časový snímek Používá se zejména v pracovní expozici Co pracovník vykonává v průběhu směny – pozorování, videozáznamy, pracovní deníky, dotazníky aj.

9 Monitorování prostředí Pravidelné – příležitostné Celostátní – regionální – lokální Důvody: porovnání naměřených hodnot s limity Sledování časových trendů Sledování účinnosti opatření Zhodnotit expozici populace

10 Přímé metody hodnocení expozice Personální monitoring – aktivní dozimetry - pasivní dozimetry Biomonitoring – sledování noxy v tělních tekutinách či vydechovaném vzduchu

11 Monitorování dietární expozice Odběr vybraných druhů potravin Sledování spotřebního koše Metoda dvojích porcí

12 Co je to biomonitoring? Monitorovac í aktivitypouž í vaj í c í ke sledov á n í vztahu prostřed í a zdrav í biomarkery Monitorovac í aktivity použ í vaj í c í ke sledov á n í vztahu prostřed í a zdrav í biomarkery (1) v á ž í c í se k expozici faktorům prostřed í, (2) signalizuj í c í poruchy zdrav í, (3) rozli š uj í c í geneticky podm í něnou vn í mavost k environment á ln í m stresorům Metoda odhadu expozice člověka chemickým l á tk á m z prostřed í na z á kladě detekce a dlouhodob é ho sledov á n í těchto l á tek, jejich metabolitů či změn vyvolaných těmito l á tkami v těln í ch tekutin á ch a tk á n í ch člověka.

13 Co je to biomarker? Indik á tory signalizuj í c í změny v biologick é m syst é mu Změny, kter é nastanou v biologick é m syst é mu a kter é kvalitativně nebo kvantitativně predikuj í intern í d á vku, po š kozen í zdrav í nebo než á douc í ú činky v důsledku expozice dan é l á tce (faktoru)


Stáhnout ppt "Hodnocení zdravotního stavu dotazníkové šetření Milena Černá."

Podobné prezentace


Reklamy Google