Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Hodnocení zdravotních rizik škodlivin v ostravském ovzduší Vítězslav Jiřík Ústav ochrany veřejného zdraví - Fakulta zdravotnických studií OU, Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Hodnocení zdravotních rizik škodlivin v ostravském ovzduší Vítězslav Jiřík Ústav ochrany veřejného zdraví - Fakulta zdravotnických studií OU, Ostrava."— Transkript prezentace:

1 1 Hodnocení zdravotních rizik škodlivin v ostravském ovzduší Vítězslav Jiřík Ústav ochrany veřejného zdraví - Fakulta zdravotnických studií OU, Ostrava

2 2 Zdravotní riziko Pravděpodobnost vzniku onemocnění Determinanty zdraví Individuální a rodinné (výživa, životní úroveň, partnerský vztah, rizikové chování, zaměstnání, vzdělání) Environmentální (fyzikální, chemické a biologické faktory prostředí, infrastruktura, bydlení a struktura populace, rozvoj území) Institucionální (dostupnost a kvalita zdravotní péče, dostupnost dalších institucí, politika) Vnitřní rizikové faktory (např. dědičnost) Vnější rizikové faktory

3 3 Hodnocení zdravotních rizik Metodika (souhrn metod) jak to provádět, je původem od US EPA WHO z velké části metodiku převzala (s některými vlastními přístupy) Skládá se ze 4 kroků –Identifikace nebezpečnosti –Charakterizace vztahů expozice – biologický účinek –Hodnocení expozice –Charakterizace rizika Kvalitativní hodnocení –Riziko buď je nebo není reálné, popisuje možná rizika pouze na základě znalosti nebezpečných vlastností agens a expozice (nezahrnuje kvantitativní vztahy mezi expozicí a biologickým účinkem) Kvantitativní hodnocení –Odhad čísla, které charakterizuje míru pravděpodobnosti, či přímo pravděpodobnost vzniku uvažovaných onemocnění

4 4 1. Identifikace nebezpečnosti Určení, která přítomná agens mají nebezpečné vlastnosti Určení o jaké nebezpečné vlastnosti se jedná. –Nebezpečnost – je vlastnost agens vyjadřující schopnost způsobit poškození zdraví (za určitých okolností či podmínek) V ovzduší včetně ostravského jsou stovky látek, které mohou poškodit zdraví –to neznamená, že když mohou poškodit zdraví, že za reálných podmínek skutečně zdraví poškozují ! Některá nebezpečná agens v ostravském ovzduší: –Polétavý prach (zvláště jemné frakce – PM10, PM2,5) –Oxid dusičitý –Polycyklické aromatické uhlovodíky –Kovy (arsen, kadmium, nikl, mangan, chrom, olovo, rtuť, ) –Organické těkavé látky (benzen, tetrachlorethylen, formaldehyd, styren apod.) –Perzistentní organické látky –Přírodní látky

5 5 Nebezpečné vlastnosti látek v ovzduší Nespecifické –Zvyšování úmrtnosti (mortalita) –Zvyšování nemocnosti (morbidita) Specifické –Systémová toxicita (hepatotoxicita, nefrotoxicita, neurotoxicita, hematotoxicita) –Dráždivost a senzibilizace –Endokrinní disruptory –Vývojová a reprodukční toxicita –Genotoxicita a karcinogenita

6 6

7 7 2. Vztahy mezi expozicí a účinkem 2. Vztahy mezi expozicí a účinkem Epidemiologické veličiny –Např. relativní riziko, odds ratio Referenční koncentrace a dávky –Pro systémově toxické účinky (látky s tzv. prahovým účinkem) –Pro senzibilizační účinky nejsou –Pro vývojové noxy omezeně Směrnice a jednotky karcinogenního rizika –Pro mutagenní účinky nejsou „Point of Departure“ –Speciální přístup pro látky s nelineární závislostí (perzistentní polutanty)

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14 3. Hodnocení expozice 3. Hodnocení expozice Expozice je kontakt organismu s vnějším faktorem (např. s chemickou látkou) či vystavení organismu vnějšímu faktoru vyjádřená vhodnou veličinou a časem U chemických látek se vyjadřuje potenciální dávkou, přesněji dávkovou rychlostí (např. v mg chem.látky /(kg těl.hm.den) Zjišťuje se měřeními, vyšetřeními anebo výpočty –Měření imisí –Měření expozičních koncentrací –Biologické expoziční testy –Výpočty imisních koncentrací (rozptylové studie)

15 15 ArcelorMittal Ostravě-Kunčicích ArcelorMittal Ostravě-Kunčicích

16 16 Měřicí stanice Zdravotního ústavu v Bartovicích

17 17 4. Charakterizace zdravotních rizik Index nebezpečnosti = míra pravděpodobnosti vzniku systémových onemocnění HI << 1 zanedbatelné riziko HI < 1 nízké riziko HI > 1 zvýšené riziko HI >> 1 vysoké riziko

18 18 Míra pravděpodobnosti vzniku systémových onemocnění z inhalace škodlivin v ostravském ovzduší Záleží na místě bydliště a době trvání pobytu v silněji znečištěných částech Ostravy (Bartovice, Radvanice, Přívoz) Výsledky v posledních letech v znečištěnějších částech Ostravy: –Polétavý prach Akutní účinky HI = 2 - 4 po většinu dnů v roce Chronické účinky HI = 2 – 3 –Oxid dusičitý Akutní i chronické účinky HI < 1

19 19 Charakterizace karcinogenních rizik Celoživotní karcinogenní riziko = pravděpodobnost vzniku nových novotvarů v exponované populaci LICR < 10 -6 všeobecně přijatelné riziko 10 -6 < LICR < 10 -4 přijatelnost závisí na dalších informacích LICR > 10 -4 nepřijatelné riziko

20 20 Pravděpodobnosti vzniku rakoviny z inhalace škodlivin v ostravském ovzduší Výsledky v posledních letech v znečištěnějších částech Ostravy: –Polycyklické aromatické uhlovodíky LICR = 3 – 9.10 -4 –Benzen LICR = 1 – 3.10 -5 –Arsen LICR = 1 – 2.10 -5

21 21 Závěr Ostravské ovzduší je i v současnosti nadále rizikové Nejsou dodržovány platné imisní limity –Ani jejich dodržením však nebude riziko nulové ! Z toho důvodu se zvyšuje počet některých systémových onemocnění (dýchací potíže, kašel, bronchitis, změny plicních funkcí, atd.) Zvýšená úmrtnost Nepřijatelná karcinogenní rizika Dá se předpokládat i zvýšená pravděpodobnost dalších onemocnění (vývojových vad, vad reprodukčních orgánů, poruchy v důsledku mutagenních účinků atp.), která není ještě validně kvantifikovaná.


Stáhnout ppt "1 Hodnocení zdravotních rizik škodlivin v ostravském ovzduší Vítězslav Jiřík Ústav ochrany veřejného zdraví - Fakulta zdravotnických studií OU, Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google