Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení zdravotních rizik škodlivin v ostravském ovzduší

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení zdravotních rizik škodlivin v ostravském ovzduší"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení zdravotních rizik škodlivin v ostravském ovzduší
Vítězslav Jiřík Ústav ochrany veřejného zdraví - Fakulta zdravotnických studií OU, Ostrava

2 Zdravotní riziko Pravděpodobnost vzniku onemocnění Determinanty zdraví
Individuální a rodinné (výživa, životní úroveň, partnerský vztah, rizikové chování, zaměstnání, vzdělání) Environmentální (fyzikální, chemické a biologické faktory prostředí, infrastruktura, bydlení a struktura populace, rozvoj území) Institucionální (dostupnost a kvalita zdravotní péče, dostupnost dalších institucí, politika) Vnitřní rizikové faktory (např. dědičnost) Vnější rizikové faktory

3 Hodnocení zdravotních rizik
Metodika (souhrn metod) jak to provádět, je původem od US EPA WHO z velké části metodiku převzala (s některými vlastními přístupy) Skládá se ze 4 kroků Identifikace nebezpečnosti Charakterizace vztahů expozice – biologický účinek Hodnocení expozice Charakterizace rizika Kvalitativní hodnocení Riziko buď je nebo není reálné, popisuje možná rizika pouze na základě znalosti nebezpečných vlastností agens a expozice (nezahrnuje kvantitativní vztahy mezi expozicí a biologickým účinkem) Kvantitativní hodnocení Odhad čísla, které charakterizuje míru pravděpodobnosti, či přímo pravděpodobnost vzniku uvažovaných onemocnění

4 1. Identifikace nebezpečnosti
Určení, která přítomná agens mají nebezpečné vlastnosti Určení o jaké nebezpečné vlastnosti se jedná. Nebezpečnost – je vlastnost agens vyjadřující schopnost způsobit poškození zdraví (za určitých okolností či podmínek) V ovzduší včetně ostravského jsou stovky látek, které mohou poškodit zdraví to neznamená, že když mohou poškodit zdraví, že za reálných podmínek skutečně zdraví poškozují ! Některá nebezpečná agens v ostravském ovzduší: Polétavý prach (zvláště jemné frakce – PM10, PM2,5) Oxid dusičitý Polycyklické aromatické uhlovodíky Kovy (arsen, kadmium, nikl, mangan, chrom, olovo, rtuť, ) Organické těkavé látky (benzen, tetrachlorethylen, formaldehyd, styren apod.) Perzistentní organické látky Přírodní látky

5 Nebezpečné vlastnosti látek v ovzduší
Nespecifické Zvyšování úmrtnosti (mortalita) Zvyšování nemocnosti (morbidita) Specifické Systémová toxicita (hepatotoxicita, nefrotoxicita, neurotoxicita, hematotoxicita) Dráždivost a senzibilizace Endokrinní disruptory Vývojová a reprodukční toxicita Genotoxicita a karcinogenita

6

7 2. Vztahy mezi expozicí a účinkem
Epidemiologické veličiny Např. relativní riziko, odds ratio Referenční koncentrace a dávky Pro systémově toxické účinky (látky s tzv. prahovým účinkem) Pro senzibilizační účinky nejsou Pro vývojové noxy omezeně Směrnice a jednotky karcinogenního rizika Pro mutagenní účinky nejsou „Point of Departure“ Speciální přístup pro látky s nelineární závislostí (perzistentní polutanty)

8

9

10

11

12

13

14 3. Hodnocení expozice Expozice je kontakt organismu s vnějším faktorem (např. s chemickou látkou) či vystavení organismu vnějšímu faktoru vyjádřená vhodnou veličinou a časem U chemických látek se vyjadřuje potenciální dávkou, přesněji dávkovou rychlostí (např. v mgchem.látky/(kgtěl.hm.den) Zjišťuje se měřeními, vyšetřeními anebo výpočty Měření imisí Měření expozičních koncentrací Biologické expoziční testy Výpočty imisních koncentrací (rozptylové studie)

15 ArcelorMittal Ostravě-Kunčicích

16 Měřicí stanice Zdravotního ústavu v Bartovicích

17 4. Charakterizace zdravotních rizik
Index nebezpečnosti = míra pravděpodobnosti vzniku systémových onemocnění HI << 1 zanedbatelné riziko HI < 1 nízké riziko HI > 1 zvýšené riziko HI >> 1 vysoké riziko

18 Výsledky v posledních letech v znečištěnějších částech Ostravy:
Míra pravděpodobnosti vzniku systémových onemocnění z inhalace škodlivin v ostravském ovzduší Záleží na místě bydliště a době trvání pobytu v silněji znečištěných částech Ostravy (Bartovice, Radvanice, Přívoz) Výsledky v posledních letech v znečištěnějších částech Ostravy: Polétavý prach Akutní účinky HI = po většinu dnů v roce Chronické účinky HI = 2 – 3 Oxid dusičitý Akutní i chronické účinky HI < 1

19 Charakterizace karcinogenních rizik
Celoživotní karcinogenní riziko = pravděpodobnost vzniku nových novotvarů v exponované populaci LICR < 10-6 všeobecně přijatelné riziko 10-6 < LICR < 10-4 přijatelnost závisí na dalších informacích LICR > 10-4 nepřijatelné riziko

20 Výsledky v posledních letech v znečištěnějších částech Ostravy:
Pravděpodobnosti vzniku rakoviny z inhalace škodlivin v ostravském ovzduší Výsledky v posledních letech v znečištěnějších částech Ostravy: Polycyklické aromatické uhlovodíky LICR = 3 – Benzen LICR = 1 – Arsen LICR = 1 –

21 Závěr Ostravské ovzduší je i v současnosti nadále rizikové
Nejsou dodržovány platné imisní limity Ani jejich dodržením však nebude riziko nulové ! Z toho důvodu se zvyšuje počet některých systémových onemocnění (dýchací potíže, kašel, bronchitis, změny plicních funkcí, atd.) Zvýšená úmrtnost Nepřijatelná karcinogenní rizika Dá se předpokládat i zvýšená pravděpodobnost dalších onemocnění (vývojových vad, vad reprodukčních orgánů, poruchy v důsledku mutagenních účinků atp.), která není ještě validně kvantifikovaná.


Stáhnout ppt "Hodnocení zdravotních rizik škodlivin v ostravském ovzduší"

Podobné prezentace


Reklamy Google