Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zuova.cz Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Pracoviště Ústí nad Orlicí Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 01 Ústí nad Orlicí Hluk v legislativě platné a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zuova.cz Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Pracoviště Ústí nad Orlicí Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 01 Ústí nad Orlicí Hluk v legislativě platné a."— Transkript prezentace:

1 www.zuova.cz Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Pracoviště Ústí nad Orlicí Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 01 Ústí nad Orlicí Hluk v legislativě platné a připravované Dana Potužníková dana.potuznikova@zu.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 21.6.2011

2 Cíl prezentace Právní předpisy v ochraně zdraví před hlukem Autorizace, osvědčení Z.č. 258/2000 Sb. NV č.148/2006 Sb. Zákon „O snižování a řízení hluku v životním prostředí“ (Zákon o hluku) dana.potuznikova@zu.cz, www.nrl.cz www.zuova.cz Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Pracoviště Ústí nad Orlicí Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 01 Ústí nad Orlicí Praha – CEMC 2011 2

3 Autorizace, osvědčení... HRA, PVZ, HIA HRA – autorizace dle z.č. 258/2000 Sb. PVZ a HIA – osvědčení dle z.č. 100/2001 Sb. dana.potuznikova@zu.cz, www.nrl.cz www.zuova.cz Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Pracoviště Ústí nad Orlicí Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 01 Ústí nad Orlicí Praha – CEMC 2011 3

4 4

5 5

6 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění... §§ 30-34 - kdo, kde, za co, - chráněné prostory – bydlení, školství, zdravotnictví - prováděcí předpis => nařízení vlády č. 148/2006 Sb. dana.potuznikova@zu.cz, www.nrl.cz www.zuova.cz Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Pracoviště Ústí nad Orlicí Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 01 Ústí nad Orlicí Praha – CEMC 2011 6

7 NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací §§ 10-11 + přílohy - deskriptory hluku - jejich hodnoty (korekce) pro prostory definované v zákoně - vztah hyg. limitů k HRA dana.potuznikova@zu.cz, www.nrl.cz www.zuova.cz Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Pracoviště Ústí nad Orlicí Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 01 Ústí nad Orlicí Praha – CEMC 2011 7

8 Hygienické limity nejsou obecně čistě vědeckou záležitostí dana.potuznikova@zu.cz, www.nrl.cz www.zuova.cz Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Pracoviště Ústí nad Orlicí Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 01 Ústí nad Orlicí Praha – CEMC 2011 8 nemohou být odvozeny pouze na základě výsledků empirických věd jsou předmětem socio-politických nastavení, která závisí na systému priorit zastoupených zájmových skupin limitní hodnoty jsou politickým normativním aktem, který je výsledkem komplexních úvah o společenských výnosech, rizicích a nákladech

9 Hygienické limity vycházejí z obecných standardů akceptovatelných rizik dana.potuznikova@zu.cz, www.nrl.cz www.zuova.cz Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Pracoviště Ústí nad Orlicí Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 01 Ústí nad Orlicí Praha – CEMC 2011 9 tato rizika se mohou měnit podle úvah ohledně obecně pojatých nákladů a výnosů (cost-benefit) rozhodování o limitu v rámci politického normativního procesu jen zčásti vychází z vědeckých podkladů (jakými jsou například doporučení WHO), ale bere v úvahu i ekonomická omezení a sladění konkurujících si zájmů ve společnosti

10 Hygienické limity Imisní limity lze považovat za mez přijatelného rizika, nikoliv za bezpečný práh dana.potuznikova@zu.cz, www.nrl.cz www.zuova.cz Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Pracoviště Ústí nad Orlicí Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 01 Ústí nad Orlicí Praha – CEMC 2011 10 Jsou určitým společenským kompromisem a jejich překročení neznamená automaticky akutní poškození zdraví

11 Hygienické limity hluku pojem hygienického limitu hluku není dosud v legislativě definitoricky zakotven dana.potuznikova@zu.cz, www.nrl.cz www.zuova.cz Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Pracoviště Ústí nad Orlicí Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 01 Ústí nad Orlicí Praha – CEMC 2011 11

12 Vztah HL hluku a EIA základ je nepřekročit navrhnout opatření ke snížení negativního dopadu na ŽP => i v případě podlimitního stavu dana.potuznikova@zu.cz, www.nrl.cz www.zuova.cz Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Pracoviště Ústí nad Orlicí Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 01 Ústí nad Orlicí Praha – CEMC 2011 12

13 Zákon „O hluku“ Základní teze... Přeskupení zodpovědnosti – stát nemůže regulovat hluk v ŽP ve všech jeho podobách a situacích Pravidlo subsidiarity - přenesení rozhodování na úroveň, která je nejblíže občanům Sdílená odpovědnost – diferencovaný přístup k řešení problematiky = stát, kraj, obec, občan (včetně účasti na PHO) Dobrovolná expozice - volnočasové aktivity ( VPH, kino) Akustický komfort – ubytovací zařízení dana.potuznikova@zu.cz, www.nrl.cz www.zuova.cz Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Pracoviště Ústí nad Orlicí Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 01 Ústí nad Orlicí Praha – CEMC 2011 13

14 Novelizace NV č.148/2006 Sb.... Připravena pracovní skupinou HH Vnitřní připomínkové řízení... Média a občanská sdružení... Vnější (meziresortní připomínkové řízení)... Postoupení Legislativní radě vlády Projednání a schválení ve vládě Vydání ve Sbírce zákonů dana.potuznikova@zu.cz, www.nrl.cz www.zuova.cz Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Pracoviště Ústí nad Orlicí Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 01 Ústí nad Orlicí Praha – CEMC 2011 14

15 Děkuji za pozornost dana.potuznikova@zu.cz, www.nrl.cz www.zuova.cz Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Pracoviště Ústí nad Orlicí Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 01 Ústí nad Orlicí Praha – CEMC 2011 15


Stáhnout ppt "Www.zuova.cz Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Pracoviště Ústí nad Orlicí Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 01 Ústí nad Orlicí Hluk v legislativě platné a."

Podobné prezentace


Reklamy Google