Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bankovní úvěrové analýzy B_BUA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bankovní úvěrové analýzy B_BUA"— Transkript prezentace:

1 Bankovní úvěrové analýzy B_BUA
Zimní semestr 2009 Garant předmětu : ing. Arnošt Klesla, KBaFIP Pracoviště : IFaM VŠFS, E 324 Termíny v ZS 2009 pro skupinu B_BUA/pcRPH Přednášky : 29.9., , , , , 8.12., Cvičení : , 3.11., místnost č.E 224 Předmět je ukončen zápočtem na základě hodnocení studijní aktivity a výsledků závěrečného testu Závěrečný seminář – diskuse k základním tématům a závěrečný test Zápočet za dosažení alespoň 20 bodů ze 30 celkem (10 bodů z průběžných testů, 20 bodů ze závěrečného testu + bonifikace za esej)

2 Bankovní úvěrové analýzy B_BUA Osnova pro kombinované studium
1. První část výkladu se věnuje vysvětlení bankovních úvěrových obchodů z hlediska charakteru jednotlivých úvěrových produktů. Dále je zaměřena na vysvětlení úvěrového rizika, jeho zdrojů, identifikaci a měření pro proces řízení. 2. Druhá část je zaměřena na objasnění základů měření a řízení úrokového rizika a řízení likvidity. Dále je zaměřena na vysvětlení historie, vývoje uplatňování a úlohy dokumentů BASEL I a II v řízení aktivních bankovních obchodů 3. Třetí část je zaměřena na hlavní metody a postupy využívané v bankovní praxi při posuzování úvěrů z hlediska bonity a úvěruhodnosti klienta, účelu a kvality podnikatelského záměru, porovnání konkrétních postupů a jejich uplatňování v úvěrové praxi bank v ČR a dále na specifikaci rozdílů mezi bankovní praxí a činností nebankovních subjektů, zejména tzv. úvěrových společnosti

3 Osnova B_BUA Banky, úvěrové produkty a úrok
Řízení úvěrového rizika v bance Základy řízení finančních rizik Řízení úvěrového rizika v kontextu kapitálové přiměřenosti (BASEL II) Uplatnění BASEL II v úvěrové praxi vybrané banky Řízení úvěrového rizika v českých bankách

4 Bankovní úvěrové analýzy Banky, úvěrové produkty a úrok
dílčí témata Banky, Bankovní úvěrové produkty 4

5 Funkce bank a jejich význam
Základním úkolem bank je: shromažďovat úspory obyvatelstva, poskytovat úvěry, zabezpečovat platební styk a kromě toho také zajišťovat pro své zákazníky řadu dalších služeb. Působí jako finanční zprostředkovatelé mezi majiteli úspor (uložených v bankách na bankovních účtech) a mezi těmi, kdo si chtějí od bank vypůjčit peníze, ať již za účelem podnikání (podnikatelské úvěry a půjčky) nebo za účelem umožnění nákupu spotřebních předmětů (spotřební úvěry a půjčky).

6 Banka Banky se zabývají podnikáním s penězi:
1. přijímají vklady od zákazníků a pečují o tyto vklady 2. umožňují převody peněz z účtu na účet, tj. zprostředkovávají platební styk 3. půjčují část uložených peněz vhodným zájemcům. Tyto základní činnosti se postupem doby rozrostly o řadu dalších služeb, které dnešní banky jsou schopny zajišťovat pro své zákazníky. Banky jsou podniky specializující se na oblast bankovních služeb, tj. na podnikání ve finanční oblasti.

7 Bankovní činnosti (služby)
Typické bankovní služby : (a) přijímání vkladů (depozit) (b) poskytování půjček a úvěrů (c) peněžní převody (d) finanční a poradenské služby (e) služby spojené s platebním stykem se zahraničím

8 Druhy bank Podle druhu činností, na které se banky orientují nebo specializují, rozlišujeme různé druhy bank: 1. obchodní banky, 2. investiční banky, 3. clearingové banky, 4. exportní a importní banky, 5. hypoteční banky, 6. záruční banky, 7. spořitelny, 8. stavební spořitelny, 9. bankovní domy.

9 Přehled bank v ČR 1.1.1: ABN AMRO Bank N.V.
1.1.2: Banco Popolare Česká republika, a.s. 1.1.3: Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 1.1.4: BAWAG Bank CZ a.s. 1.1.5: BRE Bank S.A., (mBank) 1.1.6: CALYON S.A. 1.1.7: Citibank Europe plc 1.1.8: Česká exportní banka, a.s. 1.1.9: Česká národní banka 1.1.10: Česká spořitelna a.s. 1.1.11: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 1.1.12: ČSOB, a.s. 1.1.13: COMMERZBANK AG 1.1.14: Deutsche Bank AG 1.1.15: Fortis Bank SA/NV 1.1.16: GE Money Bank, a.s. 1.1.17: HSBC Bank plc 1.1.18: Hypoteční banka, a.s. 1.1.19: Komerční banka, a.s. 1.1.20: UniCredit Bank 1.1.21: Volksbank CZ, a.s.

10 Bankovní regulace Podnikání bank, které je podnikáním se svěřenými cizími prostředky, musí být regulováno státem. Stát má zájem na tom, aby finanční soustava, v níž banky hrají významnou úlohu, hladce fungovala a aby banky nezklamaly důvěru občanů, kteří si u nich uložili své úspory. Bankovní podnikání je založeno především na důvěře vkladatelů, kteří očekávají zhodnocení svých vkladů.

11 Obezřetnost v bankovním podnikání
Banky, aby nezklamaly důvěru svých zákazníků, musí podnikat s obezřetností : musí se snažit vyhnout se rizikům, (hrozícím v případě, kdy dlužníci banky nesplácejí poskytnuté úvěry a tím ohrožují nejen banky samé, ale jejich vkladatele). Stát prostřednictvím svých orgánů (ČNB) a/pečuje o to, aby podnikání v bankovní sféře bylo umožněno pouze subjektům, které splňují podmínky pro udělení povolení provozovat tuto činnost, a kterým centrální banka udělí bankovní licenci, b/ stanoví pro banky pravidla obezřetného podnikání, která důsledně kontroluje. Tím jsou vytvářeny základní podmínky pro spolehlivé fungování bank.

12 Bankovní legislativa základní okruh
Zákon o bankách Zákon o bankách č. 21/1992 Sb. ze dne 20. prosince 1991, ve znění změn podle zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb. Zdroj: ČNB Zákon o České národní bance Zákon o ČNB č. 6/1993 Sb. ze dne 17. prosince 1992, ve znění změn podle zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 278/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu ze dne 20. června 2001, vyhlášený pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb. Zdroj: ČNB Devizový zákon Devizový zákon č. 219/1995 Sb. ze dne 26. září 1995, ve znění změn podle zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 354/2004 Sb. Zdroj: ČNB Zákon o platebním styku Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění změn podle zákona č. 257/2004 Sb. Zdroj: ČNB

13 Bankovní legislativa základní okruh (pokračování)
Zákon o finančním arbitrovi Zákon č. 229/2002 Sb. ze dne 9. května 2002 o finančním arbitrovi, ve znění změn podle zákona č. 558/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu Zákon č. 256/2004 Sb. ze dne 14. dubna 2004 o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění změn podle zákona č. 635/2004 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb. Zákon o dluhopisech Zákon č. 190/2004 Sb. ze dne 1. dubna 2004 o dluhopisech. Zákon o kolektivním investování Zákon č. 189/2004 Sb. ze dne 1. dubna 2004 o kolektivním investování. Zákon o cenných papírech Zákon č. 591/1992 Sb. ze dne 20. listopadu 1992 o cenných papírech, ve znění změn podle zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 152/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 70/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 259/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 362/2000 Sb. (část), zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 362/2000 Sb. (část), zákona č. 308/2002 Sb. (část) a zákona č. 257/2004 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu  Zákon č. 253/2008 Sb. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zákon o omezení plateb v hotovosti  Zákon č. 254/2004 Sb. ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

14 Finanční systém a jeho fungování
Finanční systém (finanční soustavu) spolu s bankami tvoří spořitelny, stavební spořitelny, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti a investiční fondy, pojišťovny, penzijní fondy, leasingové společnosti a další instituce a vztahy mezi těmito subjekty, které podnikají ve finanční oblasti. Významnou součástí finančního systému je finanční trh.

15 Základní funkce finančního trhu
1. depozitní funkce (možnosti ukládání úspor), 2. funkce zabezpečení bohatství (finanční trh poskytuje nástroje umožňující uchování kupní síly peněžních prostředků), 3. funkce likvidity (získávání peněžních zdrojů prostřednictvím směny cenných papírů a jiných finančních aktiv za hotovost), 4. úvěrová funkce (nabídka úvěrů pro zájemce o úvěr), 5. platební funkce (mechanismus pro provádění plateb za nakoupené zboží a služby), 6. funkce ochrany proti riziku (finanční trh poskytuje prostředky pro ochranu proti riziku).

16 Finanční trh a jeho segmenty
Procesy na finančním trhu : 1. soustřeďování volných zdrojů peněžních prostředků, 2. rozmisťování a usměrňování volných zdrojů z hlediska efektivnosti jejich využití, 3. přerozdělení dočasně volných zdrojů a jejich transformace na investice.

17 Segmenty finančního trhu
1. peněžní trh, 2. úvěrový trh 3. kapitálový trh

18 Segmenty finančního trhu
Na peněžním trhu se obchoduje především mezi centrální bankou, komerčními bankami, veřejným sektorem a velkými finančními firmami. Na tomto segmentu finančního trhu se realizují obchody s krátkodobými cennými papíry, mezibankovní obchody s depozity a operace centrální banky spojené s realizací měnové politiky.

19 Segmenty finančního trhu
Na úvěrovém trhu působí zejména komerční banky, stát, veřejný sektor, firmy a domácnosti. Na tomto trhu probíhají veškeré činnosti spojené s různými druhy úvěru a vznikají vztahy mezi věřiteli a dlužníky.

20 Segmenty finančního trhu
Na kapitálovém trhu probíhá investování do cenných papírů a jiných finančních instrumentů odvozených od cenných papírů a obchodování s cennými papíry.

21 2. Bankovní úvěrové produkty
Tvoří podstatnou část aktiv u univerzálních bank Zásadně ovlivňují výnosy bank i rizika Umožňují klientům financování Formou úvěrů i garancí poskytnutí prostředků 21

22 Kritéria členění a druhy úvěrů:
1. Příjemce úvěru Stát municipality a veřejnoprávní subjekty Podnikatelské subjekty Fyzické osoby 2. Forma poskytnutí úvěru Peněžní Závazkové úvěry a záruky 3. Doba splatnosti úvěru Krátkodobé se splatností do 1 roku Střednědobé – od 1 do 5 let Dlouhodobé – delší doba splatnosti než 5 let 4. Účel použití: neúčelové a účelové 5. Měna : tuzemská/zahraniční 6. Způsob zajištění: nezajištěné a zajištěné 22

23 Bankovní úvěrové produkty a jejich členění
Banky uzavírají úvěrové obchody jednak se svými klienty (tj. nebankovními subjekty), jednak s jinými bankami. Banky poskytují úvěry podnikatelům (fyzickým a právnickým osobám), občanům (jakožto fyzickým osobám) i jiným subjektům ( obcím, nadacím, rozpočtovým organizacím apod.). Podle formy, v níž banka klientovi poskytuje úvěr, lze rozlišovat: (a) peněžní úvěry, tj. poskytnutí likvidních peněz v hotovostní nebo bezhotovostní formě, (b) závazkové úvěry a záruky, kdy se banka zaručuje za svého klienta a zavazuje se splnit jeho závazek, pokud jej nesplní sám klient. Podle účelu, ke kterému poskytnuté úvěry slouží, lze rozlišovat: (a) produktivní úvěry, (b) spotřební úvěry (tj.neproduktivní úvěry).

24 A. Peněžní úvěry Při poskytnutí peněžních úvěrů banka klientovi bezprostředně poskytuje likvidní peněžní prostředky. Peněžní úvěry mají mnoho různých forem a při jejich poskytování je využíváno specifických technik. Základní druhy peněžních úvěrů: (a) kontokorentní úvěr, (b) eskontní úvěr, (c ) negociační úvěr, (d) hypoteční úvěr, (e) spotřební úvěry.

25 Kontokorentní úvěr Krátkodobý úvěr, který banka klientovi poskytuje na běžném (kontokorentním) účtu. Klient může ze svého účtu platit až do výše dohodnutého úvěrového rámce, i když na účtu nemá dostatek prostředků. Smlouvu o kontokorentním úvěru banka s klientem obvykle uzavírá na období jednoho roku, avšak bonitním klientům ji může každý rok prodloužit. Výhodou kontokorentního úvěru pro klienta je mj. to, že může úvěr čerpat podle svých potřeb, a že mu banka obvykle povolí i případné krátkodobé překročení sjednaného maximálního úvěrového rámce ( avšak zaplatí za to dodatečné úrokové náklady). Nevýhodou pro klienta je poměrně vysoká cena kontokorentního úvěru. Tato cena se skládá z úroků a z poplatků za vedení účtu, provádění plateb apod. Poskytování kontokorentního úvěru je pro banky výhodné vzhledem k vysoké úrokové sazbě. Zároveň však banka nese riziko, že klient nevyužije úvěrových zdrojů, což zvyšuje její náklady na řízení likvidity banky.

26 Srovnání kontokorentních úvěrů
Kontokorent ke sporožiru 17,90% ČSOB Povolené přečerpání účtu 16,90% GE Flexikredit KB Povolené debety pro občany 19,00% LBBW IQ Kredit 15,50% Oberbank Kontokorentní úvěr k privátnímu účtu 11,00% Raiffeisen Kontokorentní úvěr 19,90% Uni Credit 12,00% Volksbank 15,40%

27 Eskontní úvěr Krátkodobý úvěr založený na odkupu (eskontu) směnky bankou. Banka odkupuje směnku před její dospělostí (splatností) a za tuto službu si sráží úrok (diskont) za dobu od odkupu směnky do dne splatnosti. Výši úroku z eskontního úvěru sjednává banka s klientem smluvně. Celkové náklady za poskytnutí eskontního úroku se skládají z úroku podle diskontní úrokové sazby příslušné obchodní banky, z eskontní (diskontní) provize, z bankovních poplatků a výloh banky.

28 Negociační úvěr Modifikace eskontního úvěru ve styku se zahraničím. Směnku vystavenou zahraničním vývozcem odkupuje tzv. negociační banka na základě příslibu dovozce, že příslušnou částku uhradí. Výhodou této formy úvěru je to, že vývozce dodává zboží proti zaplacení, zatímco dovozce hradí částku až v době splatnosti směnky, kterou od vývozce odkoupila negociační banka.

29 Hypoteční úvěr Úvěr,  jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Hypoteční úvěr je obvykle dlouhodobý úvěr (na 5-20 let) Zajišťován zástavním právem na nemovitost.. Hypoteční banky získávají zdroje k poskytování hypotečních úvěrů emisí hypotečních listů. Režim hypotečních úvěruje v ČR upraven zákonem č.84/1995 Sb. v platném znění. Režim hypotečních zástavních listů upravuje zákon č. 190/2004 Sb, o dluhopisech v platném znění a řada dalších předpisů, např. zákon o cenných papírech, zákon o bankách, občanský zákoník aj. 29

30 Výhody hypotečního úvěru
Vysoká částka úvěru (až 100% ceny nemovitosti) Dlouhá doba splatnosti (až 40 let) Odečet zaplacených úroků od daňového základu (zákon č. 586/1992 Sb.) Relativně nízká úroková sazba Volba fixního období úrokové sazby (od let) Hypoteční úvěr musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti, která se nachází na území ČR a je zapsána do katastru nemovitostí. Zpravidla se jedná o nemovitost, která se prostřednictvím hypotéky teprve začíná stavět, nebo o hotovou nemovitost, která je předmětem koupě. Právní rámec hypotečních úvěrů definuje zákon č. 530/2004 Sb., o dluhopisech, který ruší a nahrazuje zákon č. 530/1990 Sb.

31 Typy hypotečních úvěrů
Účelové hypoteční úvěry - klasické hypoteční úvěry, u kterých je bankovním ústavem vyžadováno doložení účelu čerpaných prostředků většinou do stanovené minimální výše, uvedené v procentech z čerpané částky jako např. koupě nemovitosti, výstavba nemovitosti, rekonstrukce nemovitosti, vypořádání vlastnického podílu nebo refinancování dříve poskytnutých úvěrů, u kterých je prokazatelné, že byly použity na investici do nemovitostí. Klasické účelové hypoteční úvěry lze poskytnout až do výše 100 % hodnoty zastavené nemovitosti. Neúčelové hypoteční úvěry - tzv. Americké hypotéky. U těchto hypotečních úvěrů bankovní domy nezkoumají účel. Výše úvěru je omezena hodnotou zástavy. Většinou se pohybuje max. do 70 % hodnoty zastavené nemovitosti. Hypoteční úvěry bez příjmů - hypoteční úvěry, u kterých není podmínkou schválení úvěru doložení příjmů žadatele. Výše úvěru se odvíjí od hodnoty zastavené nemovitosti. Většinou však nesmí překročit 50 % hodnoty zástavy. Nemovitost v zástavě musí většinou splňovat stanovenou minimální hodnotu (např. 1 mil Kč).

32 Parametry hypotečních úvěrů
Výše hypotečního úvěru V případě účelových hypoték až do výše 100 % zástavní hodnoty nemovitosti. V případě neúčelových hypoték do limitované výše max. 60 % zástavní hodnoty nemovitosti. Výše hypotečního úvěru je dále stanovena jako minimální možná výše (např Kč) a maximální možná výše (např Kč). Výše hypotečního úvěru se dále odvíjí od schopnosti žadatele splácet. Doba splatnosti se obecně sjednává v rozmezí 5-40 let. Splatnost úvěru je dále omezena produktivním věkem klienta. Úroková sazba Fixní úroková sazba na volitelné období 1-15 let. Sazba je platná od data podpisu smlouvy a  její výše je bankou garantovaná po celou sjednanou dobu. Po uplynutí doby, na kterou je sjednána fixní úroková sazba, je možné provést změnu sazby na sazbu s jinou fixací, nebo provést mimořádnou splátku části nebo celého úvěru.

33 Účely hypotečních úvěrů
Koupě nemovitosti do vlastnictví (nemovitost k bydlení, rekreaci či k pronájmu). Výstavba, nástavba, přístavba, rekonstrukce, modernizace a oprava nemovitosti. Koupě spoluvlastnického podílu nemovitosti. Koupě stavebního pozemku. Splacení dříve poskytnutých úvěrů a půjček, které byly použity na investici do nemovitostí Úhrada za převod členských práv a úhrada členského podílu při pořízení družstevních bytů. Refinancování vlastních finančních prostředků investovaných do nemovitostí.

34 Formy zajištění hypotečních úvěrů
Povinné zajištění zástavním právem k nemovitosti na území ČR. Povinné dozajištění vinkulací pojistné smlouvy k zastavené nemovitosti. Vinkulace pohledávky ze životního pojištění (pojištění pro případ smrti a dožití žadatele). Zástavní právo k pohledávce ze životního pojištění (v případě, že se jedná o hypoteční úvěr, jehož splácení je zajištěno výnosem z kapitálové či investiční pojistky, případně z pojištění pro případ smrti a na dožití). Rozhodčí doložka.

35 Poplatky za hypoteční úvěry
Poplatek za zpracování úvěru (% z výše úvěru se stanovenou min. a max. výší) Poplatek za vedení úvěrového účtu (měsíční poplatek) Poplatky za čerpání úvěru (jednorázové poplatky dle počtu čerpání nad rámec stanoveného počtu čerpání zdarma) Sankční poplatky za mimořádné splátky (% z výše mimořádné splátky)

36 Způsoby splácení hypotečních úvěrů
Anuitní (konstantní) - výše měsíčních splátek je neměnná po celou dobu fixace úrokové sazby. Degresivní (klesající) - výše měsíční splátky klesá vždy o určité procento v ročních periodách. Klient má největší zatížení na počátku splácení úvěru. Progresivní (rostoucí) - výše měsíční splátky úvěru roste o určité procento v ročních periodách. Klient má největší zatížení na konci splácení úvěru Jednorázové - v kombinaci s kapitálovým životním pojištěním. V takovém případě hradí klient v době splatnosti v měsíčních splátkách pouze úrok a v určitém sjednaném termínu jednorázově v plné výši uhradí jistinu poskytnutého úvěru výnosem z kapitálového životního pojištění. Mimořádné splátky - k datu změny úrokové sazby (konec fixace) bez sankčních poplatků. Mimo termín změny úrokové sazby (v období fixace) bude uplatněna sankce ze strany banky.

37 Výhody úvěru ze stavebního spoření
Pevné úrokové sazby 3 % p.a., splatnost úvěru i delší než 20 let, zaplacené úroky lze odečíst od daňového základu, úvěry do Kč bez zástavy nemovitostí.

38 Výhody hypotečních úvěrů
Výhodnost hypotečních úvěrů vyplývá z toho, že stát tyto úvěry podporuje poskytováním státní podpory v několika formách: (a) jako příspěvek fyzickým osobám ke snížení měsíční anuity, (b) fyzické osoby mohou odečíst úroky z hypotečních úvěrů od základu daně z příjmu, (c) úroky z hypotečních zástavních listů jsou osvobozeny od daně z příjmu.

39 Spotřebitelské úvěry Slouží k financování nákupu spotřebních předmětů, pořízen nebo stavbě bytů a rodinných domků, případně i ke krytí jiných spotřebních výdajů. Úvěry jsou poskytovány fyzickým osobám. 39

40 Spotřebitelské úvěry - členění
Z hlediska účelu Účelové – financování nákupu spotřebních předmětů a služeb Neúčelové – jednorázové, hotovostní, bezhotovostní, vyšší míra rizika, vyšší úrokové sazby Z hlediska zajištění Zajištěné – instrumenty zajištění úvěru /hypoteční-americká hypotéka/ Nezajištěné – bez instrumentu, jen bonitním osobám 40

41 Jaký je rozdíl mezi úvěrem a půjčkou ?
Předmětem smlouvy o úvěru jsou výslovně "peněžní prostředky„ . Finanční prostředky jsou věřitelem poskytovány dlužníkovi převodem na účet. U smlouvy o půjčce jsou předmětem "věci určené podle druhu, zejména peníze" Peníze (bankovky či mince) musí převzít v hotovosti sám dlužník nebo jeho zástupce. 41

42 Spotřebitelské úvěry V praxi existuje řada různých druhů spotřebních úvěrů, z nichž lze uvést zejména tyto úvěry: (a) splátkové úvěry, (b) revolvingové spotřební úvěry, (c)hypoteční úvěry, (d) nesplátkové spotřební úvěry

43 Spotřebitelské úvěry Splátkový úvěr - účelový úvěr, poskytovaný jako:
přímý splátkový spotřební úvěr ( sjednaný přímo mezi bankou a klientem na nákup určité věci nepřímý splátkový spotřební úvěr (obchodník prodává klientovi zboží nebo službu a zprostředkovává mu poskytnutí úvěru bankou). Splátkový úvěr většinou slouží k financování nákupu zboží dlouhodobé spotřeby. Dlužník pravidelně (obvykle měsíčně) splácí úvěr včetně úroků. 43

44 Spotřebitelské úvěry Revolvingové spotřební úvěry
jsou poskytovány formou úvěrového rámce na klientově běžném účtu. Banky tyto úvěry poskytují při splnění určitých podmínek, a to především bonitním klientům se stabilním příjmem a nepožadují další zajištění úvěru. /kontokorentní/. Tento druh úvěru bývá často spojen s platebními instrumenty ( s šeky, s platebními kartami). 44

45 Spotřebitelské úvěry Nesplátkové úvěry se vyznačují tím, že bývají splaceny jednorázově. Obvykle slouží jako překlenovací úvěry při krátkodobé jednorázově potřebě finančních prostředků (např. mezi koupí a prodejem automobilu, bytu nebo rodinného domku apod.).

46 Co obsahuje RPSN /roční procentní sazba nákladů
Úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník / klient / zaplatit věřiteli /bance/, vyjádřený procentním podílem z dlužné částky za období jednoho roku.

47 Lichva Trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo zneužívaje něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede. 47

48

49 B. Závazkové úvěry a záruky
Akceptační úvěr Remboursní úvěr Avalový /ručitelský/ úvěr Bankovní záruka

50 Akceptační úvěr je obvykle krátkodobý úvěr, jehož účelem je financování oběhu zboží, a to ve vnitřním i zahraničním obchodě. Akceptační úvěr je spojen se směnkou, tj. při jeho poskytnutí banka garantuje, že zaplatí určitý závazek svého klienta . Banka od příjemce akceptačního úvěru (nebo jím pověřené osoby) akceptuje jím vystavenou cizí směnku na banku s podmínkou, že klient před platností směnky u banky složí peněžní prostředky k pokrytí svého závazku. Provedením akceptu se banka stává hlavním směnečným dlužníkem. Klient může směnku použít k úhradě závazku svému dodavateli (věřiteli) nebo prodat směnku bance před její splatností (tj. eskontovat ji) a z výnosu zaplatit prodávajícímu.

51 Remboursní úvěr Forma akceptačního úvěru přizpůsobeného operaci v zahraničním obchodě. Dovozce žádá banku o akceptování směnky vystavené vývozcem. Banka akceptuje směnku na základě stanovených dokumentů, vývozce pak může tuto akceptovanou směnku eskontovat u kterékoli jiné banky.

52 Avalový úvěr Je poskytován na základě smlouvy mezi bankou a klientem, je označován též jako ručitelský úvěr. Avalový úvěr může být krátkodobý nebo dlouhodobý. Avalový úvěr se obvykle vyskytuje ve dvou formách: (a) jako směnečný aval, tj. banka se na směnce směnečnou doložkou "per aval" zaručuje za směnečného dlužníka a ručí pak stejně jako směnečný dlužník; (b) avalový úvěr ve formě ručení, kdy se banka zavazuje, že jako ručitel uhradí závazek svého klienta, v případě že klient svůj závazek nesplní.

53 Záruky Bankovní záruka je závazek banky vyplatit oprávněné osobě (.beneficientovi) určitou peněžní částku. Podmínkou pro vyplacení této částky je to, že beneficient splní podmínky stanovení v záruční listině. Záruka musí (podle českého práva) obsahovat písemný závazek banky, že v případě nesplnění dlužníkova závazku uspokojí věřitele, a to do výše určité peněžní částky. Poznámka: Právní úprava bankovní záruky je obsažena v obchodním zákoníku ČR (§§ , resp.§§ ). Pokud je v záruční listině sjednáno, že se na danou záruku vztahují pravidla vydaná Mezinárodní obchodní komorou v Paříži, lze pro sjednání bankovní záruky využít i těchto pravidel ( Jednotná pravidla pro kontraktní záruky a Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání).

54 Záruky - členění Podle účelu záruky lze záruky dělit na dvě skupiny záruk : záruky platební, kdy banka ručí za splnění klientova platebního závazku, (b) záruky neplatební, kdy banka poskytuje záruku na jiný než platební závazek. V praxi se nejčastěji lze setkat se zárukou za nabídku (vadium nebo bid bond), kauční zárukou (performance bond), akontační zárukou (advanced payment guarantee) stand-by letter of credit.

55 Druhy záruk Záruka za nabídku obvykle je požadována vypisovatelem veřejných soutěží, který od účastníků soutěže žádá, aby pro případ svého vítězství v soutěži předem zaručili svou schopnost dodržet podmínky soutěže uvedené v nabídce. Obvykle bývá požadováno 1 až 5% ceny stanovené v nabídce. Kauce funguje jako záruka za řádné splnění veškerých podmínek uvedených v kontraktu, zejména pokud jde o dodržení kvality dodávky. Kauční záruka obvykle představuje 5 až 10% ceny dodávky, může však být stanovena až na 20% cen dodávky.

56 Druhy záruk Akontační záruka slouží k zabezpečení návratnosti zálohy, kterou prodávající převzal od kupujícího. Pomocí akontační záruky se kupující zajišťuje proti riziku, že prodávající mu nedodá sjednané množství zboží nebo nevrátí převzatou peněžní zálohu. Tzv. stand-by letter of credit představuje nástroj obdobný dokumentárnímu akreditivu. Banka, která vystaví tento instrument, se zavazuje, že beneficientovi proti předložení určených dokumentů vyplatí určitou peněžní částku, pokud ji dlužník nezaplatil.

57 Způsoby úročení úvěrů Pevná / fixní/
Nemůže být žádnou ze stran úvěrového vztahu měněna v po dobu trvání úvěrového vztahu Pohyblivá Obvykle vázána na jinou úrokovou sazbu/základní- prime rate/ banky, nebo na diskontní sazbu centrální banky

58 Způsoby splácení úvěrů
Jednorázově v době splatnosti Po uplynutí výpovědní lhůty Průběžné splácení V pravidelných splátkách /úmor + úrok/ V pravidelných anuitách 58

59 Zajištění úvěrů široká definice
Veškerá opatření prováděná bankou s cílem zajistit řádné splacení úvěrů, včetně úroků. Nástroje : Prověrka úvěrové způsobilosti /bonity/ klienta Limitování výše úvěrů pro klienta Diverzifikace rizika – konsorciální úvěry Kontrola úvěrového subjektu

60 Zajištění úvěrů členění zajišťovacích instrumentů
Podle povahy zajištění : Osobní – ručí třetí osoba Věcné – právo banky na majetkové hodnoty klienta, nebo třetí osoby 2. Podle svázanosti zajištění s pohledávkou Akcesorické – zajištění spojeno s pohledávkou /ručení/ Abstraktní – samostatně stojící právo, nezávislé na zajišťované pohledávce/ depotní směnka/

61 Zajištění úvěrů nástroje
Ručení Jednostranné písemné prohlášení právnické, či fyzické osoby - ručitele vůči bance, že uspokojí její pohledávku v případě, že tak neučiní dlužník. Subsidiární závazek /až v případě neplnění, / Akcesorický, je spojen se závazkem dlužníka Směnečné a šekové rukojemství/zvláštní případ/

62 Zajištění úvěrů nástroje
Depotní směnka Finanční, zpravidla bianko směnka Vystavuje příjemce úvěru – klient ve prospěch banky Deponuje u banky jako zajištění úvěru Bianko směnka – banka v případě neplnění závazků dlužníka vyplní částku a předloží k proplacení /podle směnečného zákona/ - exekuce

63 Zajištění úvěrů nástroje
Zástavní právo Banka má právo v případě neplnění uspokojit své pohledávky vůči klientovi prodejem /realizací/ zástavy. / Akcesorická forma zajištění/, banka není majitelem zástavy Zástavní smlouva obsahuje označení zástavy a pohledávky U movitých věcí – odevzdání zastavené věci věřiteli /, pohledávka/ U nemovitých věcí - vklad zástavního práva do katastru nemovitostí U cenných papírů zástavní rubopis, nebo registrace u SCP

64 Zajištění úvěrů nástroje
Postoupení/cese/ pohledávek Prohlášení příjemce úvěru o postoupení své pohledávky třetí osobě /postupníkovi/ - novému věřiteli Plnění pohledávek neznamená splácení úvěru Banka požaduje, aby splácení postoupené pohledávky probíhalo na účtu vedeném v bance, která inkaso z pohledávky používá ke splácení úvěrů až v případě nesplácení klientem Formálně : tichá a veřejná cese

65 Smlouva o úvěru /žádost o úvěr/
Absolutní obchod mezi dlužníkem – klientem a věřitelem – bankou Základní náležitosti smlouvy o úvěru: Určení smluvních stran Výše úvěru a měna Lhůta pro čerpání úvěru Účel úvěru Doba splatnosti a způsob splácení Výše a způsob stanovení úrokové sazby Zajištění úvěru 65

66 Zánik úvěrové smlouvy Splněním smlouvy /řádné splacení/
Dohodou mezi bankou a klientem Odstoupením od smlouvy /bankou, pokud úvěr použit na jiný účel, použití úvěru ke smluvenému účelu je nemožné, dlužník je v prodlením s vrácením více než dvou splátek déle, než tři měsíce/ Výpovědí /obě strany / 66

67 Zákon 513/1991 Obchodní zákoník
Část třetí Obchodní závazkové vztahy Hlava II: Zvláštní ustanovení o některých obchodních závazkových vztazích Díl V: Smlouva o úvěru

68 Struktura úvěrů v českém bankovním sektoru
Kontokorentní a debety na BÚ Na oběžné prostředky Investiční Ze stavebního spoření Hypoteční Spotřebitelské Na obchodní pohledávky Na nákup cenných papírů Z repo obchodů Ostatní podnikatelské a neúčelové Pohledávky za bankami bez licence Ostatní úvěry 68

69 Alternativní formy financování
Faktoring – smluvní odkup krátkodobých pohledávek vzniklých poskytnutím nezajištěného dodavatelského úvěru Forfaiting – odkup středně a dlouhodobých pohledávek vzniklých při obchodování na úvěr Projektové financování Rizikový kapitál /nikoliv bankovní produkt/ 69


Stáhnout ppt "Bankovní úvěrové analýzy B_BUA"

Podobné prezentace


Reklamy Google