Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jaromír Gargoš Autor BP: Jaromír Gargoš Vedoucí BP: Mgr. Ivana Češková Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jaromír Gargoš Autor BP: Jaromír Gargoš Vedoucí BP: Mgr. Ivana Češková Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut."— Transkript prezentace:

1 Jaromír Gargoš Autor BP: Jaromír Gargoš Vedoucí BP: Mgr. Ivana Češková Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geoinformatiky Bakalářská práce Digitální mapa vojenského opevnění moravskoslezského kraje

2 Vytvoření veřejně přístupné aplikace Cíle projektu -Interaktívní mapa s databází objektů -propagaci a zpřístupnění základních informací CílPředmětDataDatabáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr Zlepšit lokalizaci těchto objektů v terénu spolu s jejich charakteristikouZlepšit lokalizaci těchto objektů v terénu spolu s jejich charakteristikou -Možnosti dalšího využití 1

3 Co je předmětem projektu objekty těžkého opevněníobjekty těžkého opevnění Byly stavěny na území MSK v letech 1935-1938Byly stavěny na území MSK v letech 1935-1938 Stavěny pro obranu ČSRStavěny pro obranu ČSR CílPředmětDataDatabáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr 2

4 Zdroje dat Československé pevnosti – stručná historie. Macoun Jiří.Československé pevnosti – stručná historie. Macoun Jiří. Opevnění Ostravska v letech 1935 – 1938. Durčák Josef.Opevnění Ostravska v letech 1935 – 1938. Durčák Josef. Pohraniční opevnění na Opavsku a Bruntálsku. Gregov Oldřich, Durčák JosefPohraniční opevnění na Opavsku a Bruntálsku. Gregov Oldřich, Durčák Josef Literatura: Internet: www.bunkry.cz - P. Čermákwww.bunkry.cz - P. Čermákwww.bunkry.cz www.opevneni.cz - M.Hrdlička, J.Nízky, P.Soukupwww.opevneni.cz - M.Hrdlička, J.Nízky, P.Soukupwww.opevneni.cz Datová díla: DMÚ 200 – Digitální model území (1 : 200 000) CílPředmětDataDatabáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr 3

5 Vytvoření databáze t Jako program pro vytvoření databáze byl zvolen Microsoft Access t Důvod vytvoření Všechny získané data o objektech byla v tištěné nebo internetové podoběVšechny získané data o objektech byla v tištěné nebo internetové podobě Nutnost tyto data roztřídit a evidovatNutnost tyto data roztřídit a evidovat Využití při dalším zpracování projektuVyužití při dalším zpracování projektu t Předmětem databáze Údaje o jednotlivých objektech TOÚdaje o jednotlivých objektech TO Údaje o celých úsecích opevněníÚdaje o celých úsecích opevnění Údaje o výstavběÚdaje o výstavbě CílPředmětDataDatabáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr 4

6 Datový model 5/2 CílPředmětDataDatabáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr 5

7 Příprava pro vytvoření tématických map 6/1 t Pro vytvoření tématických map byla použita aplikace ArcView od firmy ESRI. –Mapový podklad : DMÚ 200 Jedná se o digitální mapové dílo – která je reprezentováno souborem geografických informací (geodat) uchovávaných, organizovaných a poskytovaných ve vektorové formě.Jedná se o digitální mapové dílo – která je reprezentováno souborem geografických informací (geodat) uchovávaných, organizovaných a poskytovaných ve vektorové formě. Data jsou organizována do sedmi logických vrstev 1.terénní reliéf 2.vodstvo 3.sídla 4.komunikace 5.technické vedení 6.rostlinný a půdní kryt 7.hranice CílPředmětDataDatabáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr 6

8 Vytvoření vrstvy opevnění 7/1 1.Export tabulky do formátu.dbf 2.Zobrazení objektů pomocí jejich souřadnic (funkce „Add Event Theme“) 3.Převedení zobrazeních objektů do formátu.shp (funkce „Convert to Shapfile“) CílPředmětDataDatabáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr 7

9

10

11

12

13 8/1 Posouzení polohy objektů t Předmětem bylo zjistit údaje, které by mohly novým vlastníků objektu TO pomoci, při rozhodování o jejich dalším využití –vzdálenost od nejbližší komunikace, –vzdálenost od nejbližší ho vodního toku –vzdálenost od nejbližší obce –posouzení využití pozemku na němž se objekt nachází. CílPředmětDataDatabáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr 12

14 8/1 Posouzení polohy objektů t Vzdálenost od komunikace bude hrát velkou roli pro další využití objektu t Výběr objektů ve vzdálenosti do 100 m100 m 200 m200 m 300 m300 m nad 300 mnad 300 m t Tento záměr byl realizován vytvořením obalové zóny kolem komunikací s třemi pásmy. CílPředmětDataDatabáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr 13 vzdálenost od nejbližší komunikace

15 8/1 Interaktivní mapa (1/5) t Byly stanoveny tři základní složky, které by měla tato interaktivní mapa obsahovat : informační obsah (charakteristika studovaného území)informační obsah (charakteristika studovaného území) databázový obsah (atributová část prostorových dat)databázový obsah (atributová část prostorových dat) mapový obsah (vizualizace prostorových dat)mapový obsah (vizualizace prostorových dat) t K jejímu vytvoření byla použita extenze ArcView s názvem Html Image mapper verze 3.5 CílPředmětDataDatabáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr 14

16 8/1 Interaktivní mapa (2/5) t Html Image mapper –extenze ArcView –volby českého jazyka t Umožňuje po zadání základních charakteristik vytvořit příslušný html soubor –Charakteristiky : výběru tématu, na který budou navázány zdroje informacívýběru tématu, na který budou navázány zdroje informací vzhledu mapyvzhledu mapy definování kódu HTML – vytvoření grafického vzhledudefinování kódu HTML – vytvoření grafického vzhledu vytvoření legendyvytvoření legendy přehledové mapypřehledové mapy rozlišení jpg formáturozlišení jpg formátu zvětšenízvětšení CílPředmětDataDatabáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr 15

17 Interaktivní mapa (3/5) 10/1 t Výhody tohoto řešení –Výstupem je plně interaktivní GIS webová stránka –Není nutná žádná jiná instalace softwaru –Každý může vytvořit on-line aplikaci během několika minut –Výstupem je čistý HTML CílPředmětDataDatabáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr 16

18 Interaktivní mapa (4/5) 10/1 t Postup tvorby CílPředmětDataDatabáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr 17

19 Interaktivní mapa (5/5) 10/1 t Výsledná podoba interaktivní mapy –Co umožnuje Zobrazit informace o objektech TO s jejich fotografiemiZobrazit informace o objektech TO s jejich fotografiemi Zobrazit legendu vztahující se k mapěZobrazit legendu vztahující se k mapě Tisk mapyTisk mapy Umožňuje vrátit posledně zadaný krokUmožňuje vrátit posledně zadaný krok Zobrazit objekty TO na základě jejich označeníZobrazit objekty TO na základě jejich označení Při pohybu kurzoru po mapě zobrazuje názvy obcí, řek a objektů TOPři pohybu kurzoru po mapě zobrazuje názvy obcí, řek a objektů TO CílPředmětDataDatabáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr 18

20 Interaktivní webové stránky 10/1 t Konečná úprava byla provedena v programu Microsoft FrontPage –Úprava interaktivní mapy –Vytvoření titulní stránky projektu t Celé toto uživatelské prostředí je vytvořeno s maximální jednoduchostí a přehlednosti. CílPředmětDataDatabáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr 19

21 Závěr 11/1 t Tato bakalářská práce je ukázkou využití geografických informačních systémů při tvorbě digitální mapy vojenského opevnění Moravskoslezského kraje. t Pojednává o možnostech využití technologie GIS při jejím vytváření t Zabývá se také procesem tvorby digitální mapy od počátečního sběru dat, správy, až po výslednou prezentaci výsledku v digitální podobě t Snahou bylo vytvořit co nejjednodušší princip tvorby digitální mapy, bez hlubších znalosti programovacích jazyků, na určité téma, při dodržení jejích základních funkcí CílPředmětDataDatabáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr 20

22 Děkuji za pozornost E-mail: jaromir.gargos.st@vsb.cz CílPředmětDataDatabáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr 25


Stáhnout ppt "Jaromír Gargoš Autor BP: Jaromír Gargoš Vedoucí BP: Mgr. Ivana Češková Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut."

Podobné prezentace


Reklamy Google