Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální mapa vojenského opevnění moravskoslezského kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální mapa vojenského opevnění moravskoslezského kraje"— Transkript prezentace:

1 Digitální mapa vojenského opevnění moravskoslezského kraje
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geoinformatiky Bakalářská práce Digitální mapa vojenského opevnění moravskoslezského kraje Autor BP: Jaromír Gargoš Vedoucí BP: Mgr. Ivana Češková

2 Cíle projektu 1 Cíl Předmět Data Databáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr Zlepšit lokalizaci těchto objektů v terénu spolu s jejich charakteristikou Možnosti dalšího využití Vytvoření veřejně přístupné aplikace Interaktívní mapa s databází objektů propagaci a zpřístupnění základních informací

3 Co je předmětem projektu
2 Cíl Předmět Data Databáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr objekty těžkého opevnění Byly stavěny na území MSK v letech Stavěny pro obranu ČSR

4 DMÚ 200 – Digitální model území (1 : 200 000)
Zdroje dat 3 Cíl Předmět Data Databáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr Datová díla: DMÚ 200 – Digitální model území (1 : ) Literatura: Československé pevnosti – stručná historie. Macoun Jiří. Opevnění Ostravska v letech 1935 – Durčák Josef. Pohraniční opevnění na Opavsku a Bruntálsku. Gregov Oldřich, Durčák Josef Internet: - P. Čermák - M.Hrdlička, J.Nízky, P.Soukup

5 Vytvoření databáze Předmětem databáze
4 Cíl Předmět Data Databáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr Jako program pro vytvoření databáze byl zvolen Microsoft Access Důvod vytvoření Všechny získané data o objektech byla v tištěné nebo internetové podobě Nutnost tyto data roztřídit a evidovat Využití při dalším zpracování projektu Předmětem databáze Údaje o jednotlivých objektech TO Údaje o celých úsecích opevnění Údaje o výstavbě

6 Datový model 5 5/2 Závěr Cíl Předmět Data Databáze Tématické mapy
Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr

7 Příprava pro vytvoření tématických map
6 6/1 Příprava pro vytvoření tématických map Cíl Předmět Data Databáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr Pro vytvoření tématických map byla použita aplikace ArcView od firmy ESRI. Mapový podklad : DMÚ 200 Jedná se o digitální mapové dílo – která je reprezentováno souborem geografických informací (geodat) uchovávaných, organizovaných a poskytovaných ve vektorové formě. Data jsou organizována do sedmi logických vrstev terénní reliéf vodstvo sídla komunikace technické vedení rostlinný a půdní kryt hranice

8 Vytvoření vrstvy opevnění
7/1 7 Cíl Předmět Data Databáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr Export tabulky do formátu .dbf Zobrazení objektů pomocí jejich souřadnic (funkce „Add Event Theme“) Převedení zobrazeních objektů do formátu .shp (funkce „Convert to Shapfile“)

9

10

11

12

13 Posouzení polohy objektů
12 8/1 Cíl Předmět Data Databáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr Předmětem bylo zjistit údaje, které by mohly novým vlastníků objektu TO pomoci, při rozhodování o jejich dalším využití vzdálenost od nejbližší komunikace, vzdálenost od nejbližšího vodního toku vzdálenost od nejbližší obce posouzení využití pozemku na němž se objekt nachází.

14 Posouzení polohy objektů
13 8/1 vzdálenost od nejbližší komunikace Cíl Předmět Data Databáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr Vzdálenost od komunikace bude hrát velkou roli pro další využití objektu Výběr objektů ve vzdálenosti do 100 m 200 m 300 m nad 300 m Tento záměr byl realizován vytvořením obalové zóny kolem komunikací s třemi pásmy.

15 Interaktivní mapa (1/5) 14 8/1 Cíl Předmět Data Databáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr Byly stanoveny tři základní složky, které by měla tato interaktivní mapa obsahovat : informační obsah (charakteristika studovaného území) databázový obsah (atributová část prostorových dat) mapový obsah (vizualizace prostorových dat) K jejímu vytvoření byla použita extenze ArcView s názvem Html Image mapper verze 3.5

16 Interaktivní mapa (2/5) Html Image mapper
8/1 15 Html Image mapper extenze ArcView volby českého jazyka Umožňuje po zadání základních charakteristik vytvořit příslušný html soubor Charakteristiky : výběru tématu, na který budou navázány zdroje informací vzhledu mapy definování kódu HTML – vytvoření grafického vzhledu vytvoření legendy přehledové mapy rozlišení jpg formátu zvětšení Cíl Předmět Data Databáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr

17 Interaktivní mapa (3/5) Výhody tohoto řešení 10/1 16 Závěr
Cíl Předmět Data Databáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr Výhody tohoto řešení Výstupem je plně interaktivní GIS webová stránka Není nutná žádná jiná instalace softwaru Každý může vytvořit on-line aplikaci během několika minut Výstupem je čistý HTML

18 Interaktivní mapa (4/5) Postup tvorby 10/1 17 Závěr Cíl Předmět Data
Databáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr Postup tvorby

19 Interaktivní mapa (5/5) Výsledná podoba interaktivní mapy 10/1 18
Cíl Předmět Data Databáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr Výsledná podoba interaktivní mapy Co umožnuje Zobrazit informace o objektech TO s jejich fotografiemi Zobrazit legendu vztahující se k mapě Tisk mapy Umožňuje vrátit posledně zadaný krok Zobrazit objekty TO na základě jejich označení Při pohybu kurzoru po mapě zobrazuje názvy obcí, řek a objektů TO

20 Interaktivní webové stránky
10/1 19 Cíl Předmět Data Databáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr Konečná úprava byla provedena v programu Microsoft FrontPage Úprava interaktivní mapy Vytvoření titulní stránky projektu Celé toto uživatelské prostředí je vytvořeno s maximální jednoduchostí a přehlednosti.

21 Závěr 20 11/1 Cíl Předmět Data Databáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr Tato bakalářská práce je ukázkou využití geografických informačních systémů při tvorbě digitální mapy vojenského opevnění Moravskoslezského kraje. Pojednává o možnostech využití technologie GIS při jejím vytváření Zabývá se také procesem tvorby digitální mapy od počátečního sběru dat, správy, až po výslednou prezentaci výsledku v digitální podobě Snahou bylo vytvořit co nejjednodušší princip tvorby digitální mapy, bez hlubších znalosti programovacích jazyků, na určité téma, při dodržení jejích základních funkcí

22 E-mail: jaromir.gargos.st@vsb.cz
25 Cíl Předmět Data Databáze Tématické mapy Posouzení polohy Interaktivní mapa Webové stránky Závěr Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Digitální mapa vojenského opevnění moravskoslezského kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google