Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor projektu : SIRNÝ Lukáš Vedoucí projektu : Mgr.ČEŠKOVÁ Ivana

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor projektu : SIRNÝ Lukáš Vedoucí projektu : Mgr.ČEŠKOVÁ Ivana"— Transkript prezentace:

1 Autor projektu : SIRNÝ Lukáš Vedoucí projektu : Mgr.ČEŠKOVÁ Ivana
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INSTITUT GEOINFORMATIKY Bakalářská práce Geoinformatická podpora charakteristika obyvatelstva českého Slezska GB364 Rok : Autor projektu : SIRNÝ Lukáš Vedoucí projektu : Mgr.ČEŠKOVÁ Ivana

2 Institut geoinformatiky
Obsah prezentace Zadání projektu Cíl projektu Základní pojmy Slezska Postup práce Vymezení území Slezska v rámci ČR Vymezení sledovaných ukazatelů Vytvoření zdrojové databáze Vytvoření souboru tématických map Zpřístupnění široké veřejnosti Institut geoinformatiky

3 Institut geoinformatiky
Zadání projektu Slezsko - jedna z historických zemí ČR. Jaké jsou vlastně její hranice, na jaké části se dělí? Kolik obyvatel v této oblasti žije? Jaká je současná struktura obyvatelstva a jak se vyvíjela? Odpověď by měl dát soubor tématických map zaměřený na demografické ukazatele o obyvatelstvu českého Slezska. Institut geoinformatiky

4 Institut geoinformatiky
Cíl projektu Definování území českého Slezska Informovanost obyvatelstva na území českého Slezska Definování rozdílností v porovnání se zbytkem území ČR Institut geoinformatiky

5 Základní pojmy – Slezsko I
Jedná se o historické území ležící na severovýchodě České Republiky. Institut geoinformatiky

6 Základní pojmy – Slezsko II
V minulosti označováno jako Rakouské Slezsko, Moravské Slezsko, Sudetské Slezsko. Existence: Hlavní město: Opava Rozloha: ,7 km2 Počet obyvatel: cca 900 tis. obyvatel Nejvyšší bod: 1 491 m n. m.( Praděd) Nejnižší místo: 195 m n. m.(soutok Odry a Olše) Institut geoinformatiky

7 Vymezení území Slezska
Dle dnešního dělení krajů spadá do kraje Moravskoslezského a Olomouckého. Rozkládá se na území 7 okresů zmíněných krajů. Samotná hranice moravsko-slezská dělení okresů i samotných obcí nerespektuje a je zapomenuta. Institut geoinformatiky

8 Vymezení historické příslušnosti obcí k českému Slezsku
Okres Bruntál: 54 obcí (z 68 celkových ) Okres Frýdek-Místek: 58 obcí (z 77 celkových ) Okres Jeseník: 23 obcí (z 24 celkových ) Okres Karviná: 16 obcí (z 16 celkových ) Okres Nový Jičín: 20 obcí (z 57 celkových ) Okres Opava: 79 obcí (z 80 celkových ) Okres Ostrava - Město: 14 obvodů (z 23 celkových ) ZUJ ve Slezsku: 260 obcí (z v ČR ) Institut geoinformatiky

9 Institut geoinformatiky
Dělení Slezska Dle historických územních celků Institut geoinformatiky

10 Vymezení zpracovávaných dat
Zdroje dat Data ČSÚ – Demografické údaje obyvatelstva Číselník obcí ČR Údaje za SLBD 2001 OÚ obcí - Konzultace v případě nesouladu dat Tištěná data - Evidence počtu obyvatel v obcích Evidence demografických ukazatelů Historické mapy území ČR ArcČR Vrstva ZUJ Institut geoinformatiky

11 Vytvoření databáze a geodatabáze
Pro realizaci databáze byl zvolen program MS Access Pro realizaci geodatabáze program ArcGIS Databáze zdroj dat pro tvorbu tématických map, jeden z výsledných produktů práce. Geodatabáze Realizace tvorby mapových výstupů jednotlivých ukazatelů obyvatelstva Slezska Institut geoinformatiky

12 Institut geoinformatiky
Databáze Obsahuje 15 tabulek, výstupní formuláře a sadu základních dotazů Společná evidence zdrojových i demografických dat Realizace vytvoření uživatelského prostředí pro možnost vyhledání informací vztahujících se k jednotlivým obcím Slezska Institut geoinformatiky

13 Institut geoinformatiky
Databáze I Základní tabulky - Obce_Slezska , CR_Zeme, Regiony, Oblasti. Datové tabulky – pro obce českého Slezska, pro srovnání tohoto území se zbývající části ČR: Datové tabulky pro obce na území českého Slezska - Pocet_Obyvatel, Demografie_D, Demografie_P, SLBD2001_D a SLBD2001_P Datové tabulky pro územní srovnání ČR - Pocet_ObyvatelZ, DemografieZ_D, DemografieZ_P, SLBD2001Z_D a SLBD2001Z_P Ostatní tabulky - obsahují informace doplňujícího charakteru k tabulkám základním, Okres_Kraj_Slezsko Institut geoinformatiky

14 Institut geoinformatiky
Databáze II Datový model – ERA Diagram Institut geoinformatiky

15 Institut geoinformatiky
Databáze III Hlavní vyhledávací formulář Vyhledání jednotlivých obcí dle příslušnosti k historickým i platným územním celkům Vyhledání dle určených demografických okruhu Realizace návratu zpět do úvodního formuláře Institut geoinformatiky

16 Institut geoinformatiky
Databáze IV Vyhledávací formuláře Umožnění vyhledání informací o jednotlivých obcích, jejich spádovost k územním jednotkám Umožnění vyhledání informací o jednotlivých ukazatelích dle evidence počtu obyvatelstva Institut geoinformatiky

17 Institut geoinformatiky
Databáze V Vyhledávací formuláře Umožnění vyhledání informací o jednotlivých demografických ukazatelích obyvatelstva Umožnění vyhledání informací o jednotlivých demografických ukazatelích sledovaných během SLBD 2001 Institut geoinformatiky

18 Institut geoinformatiky
Geodatabáze I Struktura geodatabáze Základ pro tvorbu tématických map. Obsahuje vytvořené všechny potřebné vrstvy k prezentaci procesů probíhajících na daném území Umožnění propojení s datovou databází nebo přidání nových atributů dle potřeby přímo Institut geoinformatiky

19 Institut geoinformatiky
Geodatabáze II Využití geodatabáze Tvorba mapových výstupu prezentujících danou problematiku Realizace mapových výstupů Zhodnocení jednotlivých let daných charakteristik Sledování změn a jejich prezentace formou map. Výsledek: soubor tématických map Institut geoinformatiky

20 Soubor tématických map I
Geografické mapy Základní geografické mapy jednotlivých regionů českého Slezska Institut geoinformatiky

21 Soubor tématických map II
Počet obyvatel Sledované ukazatele Počet obyvatel, hustota osídlení, vývoj počtu obyvatel V rozmezí let 1850 – 2001. Institut geoinformatiky

22 Soubor tématických map III
Demografické ukazatele Sledované ukazatele Porodnost, úmrtnost V rozmezí let 1970 – 2001. Sňatečnost, rozvodovost, potratovost V rozmezí let 1991 – 2001. Institut geoinformatiky

23 Soubor tématických map IV
Údaje ze SLBD 2001 Sledované ukazatele Pohlaví, věk, národnost, náboženství, vzdělání, ekonomická aktivita Institut geoinformatiky

24 Zpřístupnění široké veřejnosti I
Institut geoinformatiky

25 Zpřístupnění široké veřejnosti II
Struktura stránek je jednotného designu, obsahuje následující části: Název zpracovávané charakteristiky nebo oblasti charakteristik obyvatelstva Slovní popis daných zjištění společné s definováním důvodů, které vedly k výskytu daných jevů na území českého Slezska Interaktivní obsah daných mapových výstupů Graf srovnání dané charakteristiky s ostatním územím ČR Mapový výstup nebo graf reprezentující zhodnocení celé časové řady daných charakteristik. Mapové výstupy vztažené k jednotlivým letům evidence daných charakteristik. Institut geoinformatiky

26 Institut geoinformatiky
Závěr Cílem práce bylo zhodnotit vývoj obyvatelstva daného území dle jednotlivých zpracovávaných ukazatelů. Struktura obyvatelstva Slezska je odlišná od struktury obyvatelstva zbylého území ČR. Výrazné zastoupení národnostních menšin na území Slezska. Institut geoinformatiky

27 Institut geoinformatiky
Literatura Slezsko, otevřená encyklopedie Wikipedia [Online]. Dostupné na www stránkách: Historické mapy českého Slezska [Online]. Dostupné na www stránkách: Český statistický úřad, dostupný na www stránkách: VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie I., Tématické mapy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN X HAMPL, M., GARDAVSKÝ, V., KUHNL, K.: Regionální struktura a vývoj systému osídlení v ČSR, Př F UK Praha, 1987 Institut geoinformatiky

28 Děkuji za pozornost SIRNÝ Lukáš


Stáhnout ppt "Autor projektu : SIRNÝ Lukáš Vedoucí projektu : Mgr.ČEŠKOVÁ Ivana"

Podobné prezentace


Reklamy Google