Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INSTITUT GEOINFORMATIKY Geoinformatická podpora charakteristika obyvatelstva českého Slezska Bakalářská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INSTITUT GEOINFORMATIKY Geoinformatická podpora charakteristika obyvatelstva českého Slezska Bakalářská."— Transkript prezentace:

1 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INSTITUT GEOINFORMATIKY Geoinformatická podpora charakteristika obyvatelstva českého Slezska Bakalářská práce Autor projektu : SIRNÝ Lukáš Vedoucí projektu : Mgr.ČEŠKOVÁ Ivana GB364 Rok : 2005 - 2006

2 Institut geoinformatiky2 Obsah prezentace  Zadání projektu  Cíl projektu  Základní pojmy Slezska  Postup práce Vymezení území Slezska v rámci ČR Vymezení sledovaných ukazatelů Vytvoření zdrojové databáze Vytvoření souboru tématických map Zpřístupnění široké veřejnosti

3 Institut geoinformatiky3 Zadání projektu  Slezsko - jedna z historických zemí ČR.  Jaké jsou vlastně její hranice, na jaké části se dělí?  Kolik obyvatel v této oblasti žije?  Jaká je současná struktura obyvatelstva a jak se vyvíjela? Odpověď by měl dát soubor tématických map zaměřený na demografické ukazatele o obyvatelstvu českého Slezska.

4 Institut geoinformatiky4 Cíl projektu  Definování území českého Slezska  Informovanost obyvatelstva na území českého Slezska  Definování rozdílností v porovnání se zbytkem území ČR

5 Institut geoinformatiky5 Základní pojmy – Slezsko I Jedná se o historické území ležící na severovýchodě České Republiky.

6 Institut geoinformatiky6 Základní pojmy – Slezsko II  V minulosti označováno jako Rakouské Slezsko, Moravské Slezsko, Sudetské Slezsko.  Existence:1742 - 1928  Hlavní město:Opava  Rozloha:4 531,7 km 2  Počet obyvatel:cca 900 tis. obyvatel  Nejvyšší bod:1 491 m n. m.( Praděd)  Nejnižší místo:195 m n. m.(soutok Odry a Olše)

7 Institut geoinformatiky7 Vymezení území Slezska  Rozkládá se na území 7 okresů zmíněných krajů.  Samotná hranice moravsko- slezská dělení okresů i samotných obcí nerespektuje a je zapomenuta.  Dle dnešního dělení krajů spadá do kraje Moravskoslezského a Olomouckého.

8 Institut geoinformatiky8 Vymezení historické příslušnosti obcí k českému Slezsku  Okres Bruntál:54 obcí (z 68 celkových )  Okres Frýdek-Místek:58 obcí (z 77 celkových )  Okres Jeseník:23 obcí (z 24 celkových )  Okres Karviná:16 obcí (z 16 celkových )  Okres Nový Jičín:20 obcí (z 57 celkových )  Okres Opava:79 obcí (z 80 celkových )  Okres Ostrava - Město:14 obvodů (z 23 celkových )  ZUJ ve Slezsku:260 obcí (z 6 248 v ČR )

9 Institut geoinformatiky9 Dělení Slezska Dle historických územních celků

10 Institut geoinformatiky10 Vymezení zpracovávaných dat  Data ČSÚ – Demografické údaje obyvatelstva Číselník obcí ČR Údaje za SLBD 2001  OÚ obcí -Konzultace v případě nesouladu dat  Tištěná data -Evidence počtu obyvatel v obcích Evidence demografických ukazatelů Historické mapy území ČR  ArcČR500 -Vrstva ZUJ Zdroje dat

11 Institut geoinformatiky11 Vytvoření databáze a geodatabáze  Pro realizaci databáze byl zvolen program MS Access  Pro realizaci geodatabáze program ArcGIS  Databáze  zdroj dat pro tvorbu tématických map, jeden z výsledných produktů práce.  Geodatabáze  Realizace tvorby mapových výstupů jednotlivých ukazatelů obyvatelstva Slezska

12 Institut geoinformatiky12 Databáze  Obsahuje 15 tabulek, výstupní formuláře a sadu základních dotazů  Společná evidence zdrojových i demografických dat  Realizace vytvoření uživatelského prostředí pro možnost vyhledání informací vztahujících se k jednotlivým obcím Slezska

13 Institut geoinformatiky13 DatabázeI  Základní tabulky - Obce_Slezska, CR_Zeme, Regiony, Oblasti.  Datové tabulky – pro obce českého Slezska, pro srovnání tohoto území se zbývající části ČR:  Datové tabulky pro obce na území českého Slezska - Pocet_Obyvatel, Demografie_D, Demografie_P, SLBD2001_D a SLBD2001_P  Datové tabulky pro územní srovnání ČR - Pocet_ObyvatelZ, DemografieZ_D, DemografieZ_P, SLBD2001Z_D a SLBD2001Z_P  Ostatní tabulky - obsahují informace doplňujícího charakteru k tabulkám základním, Okres_Kraj_Slezsko

14 Institut geoinformatiky14 DatabázeII Datový model – ERA Diagram

15 Institut geoinformatiky15 DatabázeIII  Vyhledání jednotlivých obcí dle příslušnosti k historickým i platným územním celkům  Vyhledání dle určených demografických okruhu  Realizace návratu zpět do úvodního formuláře Hlavní vyhledávací formulář

16 Institut geoinformatiky16 DatabázeIV  Umožnění vyhledání informací o jednotlivých obcích, jejich spádovost k územním jednotkám  Umožnění vyhledání informací o jednotlivých ukazatelích dle evidence počtu obyvatelstva Vyhledávací formuláře

17 Institut geoinformatiky17 DatabázeV  Umožnění vyhledání informací o jednotlivých demografických ukazatelích obyvatelstva  Umožnění vyhledání informací o jednotlivých demografických ukazatelích sledovaných během SLBD 2001 Vyhledávací formuláře

18 Institut geoinformatiky18 GeodatabázeI  Základ pro tvorbu tématických map.  Obsahuje vytvořené všechny potřebné vrstvy k prezentaci procesů probíhajících na daném území  Umožnění propojení s datovou databází nebo přidání nových atributů dle potřeby přímo Struktura geodatabáze

19 Institut geoinformatiky19 GeodatabázeII  Tvorba mapových výstupu prezentujících danou problematiku  Realizace mapových výstupů Zhodnocení jednotlivých let daných charakteristik Sledování změn a jejich prezentace formou map.  Výsledek: soubor tématických map Využití geodatabáze

20 Institut geoinformatiky20 Soubor tématických mapI  Základní geografické mapy jednotlivých regionů českého Slezska Geografické mapy

21 Institut geoinformatiky21 Soubor tématických mapII  Sledované ukazatele Počet obyvatel, hustota osídlení, vývoj počtu obyvatel V rozmezí let 1850 – 2001. Počet obyvatel

22 Institut geoinformatiky22 Soubor tématických mapIII  Sledované ukazatele Porodnost, úmrtnost V rozmezí let 1970 – 2001. Sňatečnost, rozvodovost, potratovost V rozmezí let 1991 – 2001. Demografické ukazatele

23 Institut geoinformatiky23 Soubor tématických mapIV  Sledované ukazatele Pohlaví, věk, národnost, náboženství, vzdělání, ekonomická aktivita Údaje ze SLBD 2001

24 Institut geoinformatiky24 Zpřístupnění široké veřejnostiI

25 Institut geoinformatiky25 Zpřístupnění široké veřejnostiII Struktura stránek je jednotného designu, obsahuje následující části:  Název zpracovávané charakteristiky nebo oblasti charakteristik obyvatelstva  Slovní popis daných zjištění společné s definováním důvodů, které vedly k výskytu daných jevů na území českého Slezska  Interaktivní obsah daných mapových výstupů  Graf srovnání dané charakteristiky s ostatním územím ČR  Mapový výstup nebo graf reprezentující zhodnocení celé časové řady daných charakteristik.  Mapové výstupy vztažené k jednotlivým letům evidence daných charakteristik.

26 Institut geoinformatiky26 Závěr  Cílem práce bylo zhodnotit vývoj obyvatelstva daného území dle jednotlivých zpracovávaných ukazatelů.  Struktura obyvatelstva Slezska je odlišná od struktury obyvatelstva zbylého území ČR.  Výrazné zastoupení národnostních menšin na území Slezska.

27 Institut geoinformatiky27 Literatura  Slezsko, otevřená encyklopedie Wikipedia [Online]. Dostupné na www stránkách: http://cs.wikipedia.org/wiki/Slezskohttp://cs.wikipedia.org/wiki/Slezsko  Historické mapy českého Slezska [Online]. Dostupné na www stránkách: http://bruntal.net/view.php?cisloclanku=2004030404http://bruntal.net/view.php?cisloclanku=2004030404  Český statistický úřad, dostupný na www stránkách: http://www.czso.cz/ http://www.czso.cz/  VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie I., Tématické mapy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. ISBN 80-244- 0270-X  HAMPL, M., GARDAVSKÝ, V., KUHNL, K.: Regionální struktura a vývoj systému osídlení v ČSR, Př F UK Praha, 1987

28 Děkuji za pozornost SIRNÝ Lukáš sir021@vsb.cz


Stáhnout ppt "VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INSTITUT GEOINFORMATIKY Geoinformatická podpora charakteristika obyvatelstva českého Slezska Bakalářská."

Podobné prezentace


Reklamy Google