Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti se ZABAGED 1 Zlínský kraj RNDr. Ivo Skrášek, GIS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti se ZABAGED 1 Zlínský kraj RNDr. Ivo Skrášek, GIS."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti se ZABAGED 1 Zlínský kraj RNDr. Ivo Skrášek, GIS

2 ZABAGED 1 základní báze geografických dat
digitálně topografický model území ČR odvozený z mapového obrazu ZM ČR 1:10 000, S-JTSK, výškový systém baltský po vyrovnání integruje prostorovou složku vektorové grafiky a složku atributovou garantem je ČÚZK organizován v kladu listů mapy ZM 1:10 000 pro Zlínský kraj zakoupen v roce 2001 (kompletní výškopis 3D, aktualizovaný polohopis 132 m.l., 127 neaktualizovaných, formát *.dgn, *.cit, bez atributů) v roce 2003 předáno kompletních 259 listů ve formátu *.mpd (komprimovaný projekt MGE) počátkem roku získána databáze GEONAMES, ve které jsou uložena všechna geografická jména k mapovým listům (názvy sídel, horstva, vodstva, pozemkových a lesních tratí, chráněných území přírody atd.), není součástí ZABAGED

3 ZABAGED formát hledání vhodnějšího formátu pro technologii ESRI pilotní projekt Poskytování dat ZABAGED pro uživatele ESRI technologií (VARS Brno a.s., Zeměměřický úřad, data Zlínský kraj) cíle projektu Mapové služby ZABAGED IMS (vybudování distribučního datového skladu ArcSDE nad databází Oracle, data bude zprostředkovávat mapový server ArcIMS ), přístupné na ZABAGED ve formátu ESRI shapefile ZABAGED 1 pro území Zlínského kraje v SHP souborech vizualizovaných v prostředí projektu *.mxd ArcGIS

4 ZABAGED 1 příklad vizualizace

5 ZABAGED 1 příklad vizualizace
Data jsou vizualizována s využitím zjednodušeného datového modelu (je uživatelsky přívětivější). Ten je odvozen z MGE modelu, ale jsou vypuštěny některé účelově zavedené objekty (např. vodní tok jako hranice užívání atd.) Vzhledem k datovému obsahu jsou oba modely rovnocenné. 120 shapefilů pro Zlínský kraj,polohopis 220 MB,není použito ArcSDE Projekt je členěn do 8 kategorií: Sídla, hospodářské a kulturní objekty Komunikace Rozvodné sítě a produktovody Vodstvo Územní jednotky Vegetace a povrchy Terénní reliéf Geodetické body

6 ZABAGED 1 zkušenosti v prostředí ArcGIS
Softwarové (ArcGIS 8.2, P IV, 1.8 GHz, 1 GB RAM) V ArcMapu lze bez problémů provádět základní manipulace s mapou, výběry atd. Problém nastává v režimu editace – mnohavteřinové odezvy při pokusu editovat i atributové hodnoty u jednoduchých prvků (problém je počet vrstev) Problém se zobrazováním některých rozsáhlých prvků

7 ZABAGED řešení ? Možnost využít mapovou službu (nevýhoda: ztrácí se možnost snapování) Nová verze SW 8.3, ArcGIS 9 ? Využívání jen některých vrstev ?

8 ZABAGED DGN ? Stále je potřeba předávat ZABAGED i pro zpracovatel pracující v MicroStationu (ÚPD, oborové studie), nutnost kreslit v CAD Nelze předávat původní dgn soubor, které je součástí MPD projektu Pro potřebu ZK vytvořeny DGN soubory odpovídající SHP souborům Jen objekty, ztráta atributových vlastností ZABAGED Vizualizace jako vArcGIS (CCA 50 výkresů, 270 MB) Je potřeba řešit řadu problémů s korektní vizualizací v prostředí MicroStationu (problémy způsobované velikostí souborů,nutnost vytvoření vlastního kladu)

9 ZABAGED 1 Problémy Naplněnost atributovými údaji
Z hlediska přesnosti a aktuálnosti polohopisu je vynikající (např. komíny, rozvodné sítě jako podklad pro energetický generel) Naplnění atributy je neúplné, což stěžuje vyžití ZABAGED (jako podklad pro PRVKUC (2/3 ČOV) , podklad pro Studii rozvoje školství..) Daň za vedení rozsáhlých atributových souborů

10 ZABAGED Závěr I přes některé problémy se jednoznačně potvrdilo, že ZABAGED 1 je kvalitní produkt, který lze v prostředí technologie ArcGIS SW ESRI efektivně používat jako základ GIS pro oblast středního měřítka Je potřeba posoudit, do jaké míry je dále potřebné a udržitelné sledování tak rozsáhlého souboru atributových informací v ZABAGED Je nutné zvážit, zda by Kraje nemohly ve spolupráci s ČÚZK sehrát aktivní roli při zajišťování některých atributových informací Pro Kraj je nutné, aby byl ZABAGED dostupný i pro obce, protože obce pořizují řadu dokumentů, kde vznikají geodata, která jsou předávána i na Kraj (ÚPD) Je potřeba věcně zhodnotit, jaké typy dokumentů jsou Kraje povinny ze zákona pro svá území zpracovat (Energetický generel, PRVKUC atd.) a jak v nich mohou být informace ze ZABAGED využity


Stáhnout ppt "Zkušenosti se ZABAGED 1 Zlínský kraj RNDr. Ivo Skrášek, GIS."

Podobné prezentace


Reklamy Google