Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diplomová práce: Využití GIS pro zpracování a prezentaci výstupů interaktivního programového systému hodnocení uhelných ložisek Vedoucí diplomové práce:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diplomová práce: Využití GIS pro zpracování a prezentaci výstupů interaktivního programového systému hodnocení uhelných ložisek Vedoucí diplomové práce:"— Transkript prezentace:

1 Diplomová práce: Využití GIS pro zpracování a prezentaci výstupů interaktivního programového systému hodnocení uhelných ložisek Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. František STANĚK, Ph.D. Zpracovatel: Vlastimil KAJZAR, G 562, 03/2004

2 Institut geologického inženýrství (VŠB – TU Ostrava)  Automatizovaný systém pro rychlé hodnocení uhelných ložisek (ASHUL). Grafické a textové výstupy vázány na programový produkt Surfer. Převedení výstupních dat do prostředí GIS umožní:  Přístup k datům pro více uživatelů.  Nezávislost na programu Surfer.  Jednodušší práci s jednotlivými vrstvami.  Propojení grafické a atributové části dat.  Použití rozšířených možností pro zpracování a prezentaci dat.  … Úvod

3  Rychlé hodnocení uhelných ložisek (výpočtů zásob).  Dostatečně přesné výsledky pro rozlehlé územní celky.  Automatické vykreslování v programu Surfer. Výstupy ASHUL:  textové soubory (vypočtené parametry, statistiky) – formát TXT a MS Excel,  grafické soubory (vektorové prvky - body, linie, polygony, a gridy) – formát BLN (vektor), GRD (grid) a SRF (mapové kompozice). Automatizovaný systém pro rychlé hodnocení uhelných ložisek

4 Zajištění automatizovaného převodu dat (vektorových prvků, gridů) z prostředí Surferu 8 do prostředí GIS (ArcView 3.2a) a připojení jejich atributů, s využitím programovacího jazyka Visual Basic 6.0. Tvorba mapových výstupů - map vrtů, izolinií (mocnosti a technologických parametrů) a zásob uhelných slojí v prostředí GIS. Příklady praktické realizace pro oblast Jihomoravského lignitového revíru. Úkoly diplomové práce

5  OS Microsoft Windows.  Práce s 2D, 2,5D a 3D prostorovými daty: zobrazování, tisk, analýzy, konverze dat do různých formátů, matematické operace s daty, filtrace dat, editace dat,...  Objekty pro programování ve Visual Basicu (Grid, Document) - umožňují využívat funkce tohoto programu. Program SURFER 8

6  OS Microsoft Windows.  Objektově orientované programování.  Událostmi řízené techniky.  Jednoduchá syntaxe.  Snadná tvorba uživatelského rozhraní.  Množství předdefinovaných objektů.  Prostředí tvorby ASHUL.  Programové mapové komponenty pro OS Microsoft Windows.  Umožňují práci s prostorovými daty. Visual Basic 6.0 a MapObjects 2.1

7 Konverze bodových geoprvků - vrty Konverze liniových geoprvků - tektonika Konverze liniových geoprvků - izolinie mocnosti a technologických parametrů - generují se z gridu, bez nutnosti konverze z prostředí Surferu Konverze dat Využití objektů programu Surfer Využití ESRI MapObjects 2.1 Převedení XLS (vrty) na CSV CSV Načtení CSVPřidání atributů Tvorba Shapefile - bodová vrstva Tvorba Shapefile - liniová vrstva Načtení BLN (tektonika)

8 Konverze polygonových geoprvků - bloky zásob Konverze dat Využití objektů programu Surfer Využití ESRI MapObjects 2.1 Převedení listu XLS (bloky zásob) na CSV Načtení CSV a BLN Smazání CSV Tvorba Shapefile - liniová vrstva Přepočet souřadnic Tvorba Shapefile - polygonová vrstva Kontrola ostrovních polygonů

9 Konverze polygonových geoprvků – obvodový polygon Konverze polygonových geoprvků – vytěžené bloky zásob Konverze dat Využití ESRI MapObjects 2.1 Načtení BLN (obvod) Tvorba Shapefile - polygonová vrstva Načtení BLN (vytěžené bloky zásob) Tvorba Shapefile - liniová vrstva Tvorba Shapefile - polygonová vrstva

10 Konverze gridů - z prostředí Surfer do prostředí GIS Konverze gridů - z prostředí GIS do prostředí Surfer Konverze dat Využití objektů programu Surfer Načtení GRD - binární tvar Uložení ASC Načtení ASC Uložení GRD - binární tvar Přepočet parametrů Přepočet parametrů

11 Grafické uživatelské rozhraní Do budoucna se uvažuje o zabudování konverzních funkcí do ASHUL.

12 Dostupná data: - výstupní data Automatického systému (vektorová data a gridy), - vrstva bodů trigonometrické sítě (krok 500 m), - rastrová data geologického členění území (1:25 000), - rastrová data ZABAGED/2 (1:10 000), - analogová mapa zásob a mapa izolinií, Tvorba mapových výstupů Uživatelské rozhraní programu pro tvorbu bodů trigon. sítě 

13

14

15  Jihomoravský lignitový revír - ložisko Ježov – Pokrok – Barbora 2 (Kyjovská sloj)  Mapa zásob kyjovské sloje  Mapa izolinií bilancované mocnosti a obsahu popela kyjovské sloje  Geologická mapa ložiska Praktická realizace mapových výstupů

16 WWW stránky programu Surfer 8 (Golden Software) WWW stránky firmy ESRI Elektronická nápověda programu Surfer 8 Elektronická nápověda programu ArcView 3.2a Elektronická nápověda ESRI MapObjects 2.1 Prof. Ctirad Schejbal; Automatizovaný systém pro rychlé hodnocení uhelných ložisek s použitím univerzálního systému zobrazení hornin, přechodných hornin a uhlí David Morkes; Visual Basic 6.0 Visual Basic 6.0 – Příručka programátora; Microsoft Press M. Gürtler, P. Kocich; 1001 tipů a triků pro Visual Basic Jan Růžička; Přednášky pro předmět Programování II Použitá literatura

17 Vlastimil KAJZAR  flasta@email.cz : ICQ 248151341 :  +420 732 152 450 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Diplomová práce: Využití GIS pro zpracování a prezentaci výstupů interaktivního programového systému hodnocení uhelných ložisek Vedoucí diplomové práce:"

Podobné prezentace


Reklamy Google