Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

doc. RNDr. František STANĚK, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "doc. RNDr. František STANĚK, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 doc. RNDr. František STANĚK, Ph.D.
Diplomová práce: Využití GIS pro zpracování a prezentaci výstupů interaktivního programového systému hodnocení uhelných ložisek Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. František STANĚK, Ph.D. Zpracovatel: Vlastimil KAJZAR, G 562, 03/2004

2 Úvod Institut geologického inženýrství (VŠB – TU Ostrava)  Automatizovaný systém pro rychlé hodnocení uhelných ložisek (ASHUL). Grafické a textové výstupy vázány na programový produkt Surfer. Převedení výstupních dat do prostředí GIS umožní:  Přístup k datům pro více uživatelů.  Nezávislost na programu Surfer.  Jednodušší práci s jednotlivými vrstvami.  Propojení grafické a atributové části dat.  Použití rozšířených možností pro zpracování a prezentaci dat.  …

3 Automatizovaný systém pro rychlé hodnocení uhelných ložisek
 Rychlé hodnocení uhelných ložisek (výpočtů zásob).  Dostatečně přesné výsledky pro rozlehlé územní celky.  Automatické vykreslování v programu Surfer. Výstupy ASHUL:  textové soubory (vypočtené parametry, statistiky) – formát TXT a MS Excel,  grafické soubory (vektorové prvky - body, linie, polygony, a gridy) – formát BLN (vektor), GRD (grid) a SRF (mapové kompozice).

4 Úkoly diplomové práce  Zajištění automatizovaného převodu dat (vektorových prvků, gridů) z prostředí Surferu 8 do prostředí GIS (ArcView 3.2a) a připojení jejich atributů, s využitím programovacího jazyka Visual Basic 6.0.  Tvorba mapových výstupů - map vrtů, izolinií (mocnosti a technologických parametrů) a zásob uhelných slojí v prostředí GIS.  Příklady praktické realizace pro oblast Jihomoravského lignitového revíru.

5 Program SURFER 8 OS Microsoft Windows.
 Práce s 2D, 2,5D a 3D prostorovými daty: zobrazování, tisk, analýzy, konverze dat do různých formátů, matematické operace s daty, filtrace dat, editace dat, ...  Objekty pro programování ve Visual Basicu (Grid, Document) - umožňují využívat funkce tohoto programu.

6 Visual Basic 6.0 a MapObjects 2.1
OS Microsoft Windows. Objektově orientované programování. Událostmi řízené techniky. Jednoduchá syntaxe. Snadná tvorba uživatelského rozhraní. Množství předdefinovaných objektů. Prostředí tvorby ASHUL. Programové mapové komponenty pro Umožňují práci s prostorovými daty.

7 Konverze dat Konverze bodových geoprvků - vrty
Konverze liniových geoprvků - tektonika Konverze liniových geoprvků - izolinie mocnosti a technologických parametrů - generují se z gridu, bez nutnosti konverze z prostředí Surferu Převedení XLS (vrty) na CSV Načtení CSV Přidání atributů Tvorba Shapefile bodová vrstva Využití objektů programu Surfer Využití ESRI MapObjects 2.1 Načtení BLN (tektonika) Tvorba Shapefile liniová vrstva

8 Konverze polygonových geoprvků - bloky zásob
Konverze dat Konverze polygonových geoprvků - bloky zásob Převedení listu XLS (bloky zásob) na CSV Načtení CSV a BLN Smazání CSV Kontrola ostrovních polygonů Tvorba Shapefile polygonová vrstva Přepočet souřadnic Využití objektů programu Surfer Využití ESRI MapObjects 2.1 Tvorba Shapefile liniová vrstva

9 Konverze dat Konverze polygonových geoprvků – obvodový polygon
Konverze polygonových geoprvků – vytěžené bloky zásob Načtení BLN (obvod) Tvorba Shapefile polygonová vrstva Tvorba Shapefile liniová vrstva Načtení BLN (vytěžené bloky zásob) Tvorba Shapefile polygonová vrstva Využití ESRI MapObjects 2.1

10 Konverze dat Konverze gridů - z prostředí Surfer do prostředí GIS
Konverze gridů - z prostředí GIS do prostředí Surfer Načtení GRD - binární tvar Přepočet parametrů Uložení ASC Načtení ASC Přepočet parametrů Uložení GRD - binární tvar Využití objektů programu Surfer

11 Grafické uživatelské rozhraní
Do budoucna se uvažuje o zabudování konverzních funkcí do ASHUL.

12 Tvorba mapových výstupů
Dostupná data: výstupní data Automatického systému (vektorová data a gridy), vrstva bodů trigonometrické sítě (krok 500 m), rastrová data geologického členění území (1:25 000), rastrová data ZABAGED/2 (1:10 000), analogová mapa zásob a mapa izolinií, Uživatelské rozhraní programu pro tvorbu bodů trigon. sítě 

13

14

15 Praktická realizace mapových výstupů
Jihomoravský lignitový revír - ložisko Ježov – Pokrok – Barbora 2 (Kyjovská sloj) Mapa zásob kyjovské sloje Mapa izolinií bilancované mocnosti a obsahu popela kyjovské sloje Geologická mapa ložiska

16 Použitá literatura WWW stránky programu Surfer 8 (Golden Software)
WWW stránky firmy ESRI Elektronická nápověda programu Surfer 8 Elektronická nápověda programu ArcView 3.2a Elektronická nápověda ESRI MapObjects 2.1 Prof. Ctirad Schejbal; Automatizovaný systém pro rychlé hodnocení uhelných ložisek s použitím univerzálního systému zobrazení hornin, přechodných hornin a uhlí David Morkes; Visual Basic 6.0 Visual Basic 6.0 – Příručka programátora; Microsoft Press M. Gürtler, P. Kocich; 1001 tipů a triků pro Visual Basic Jan Růžička; Přednášky pro předmět Programování II

17 Děkuji Vám za pozornost
Vlastimil KAJZAR  : ICQ : 


Stáhnout ppt "doc. RNDr. František STANĚK, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google