Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systém domů a bytů Havířova Prezentace Bakalářské práce Řešitel:Igor IVAN Vedoucí projektu: doc. Dr. Ing. Jiří Horák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systém domů a bytů Havířova Prezentace Bakalářské práce Řešitel:Igor IVAN Vedoucí projektu: doc. Dr. Ing. Jiří Horák."— Transkript prezentace:

1 Informační systém domů a bytů Havířova Prezentace Bakalářské práce Řešitel:Igor IVAN Vedoucí projektu: doc. Dr. Ing. Jiří Horák

2 Cíl projektu  Cílem projektu je z poskytnutých dat vytvořit Informační systém domů a bytů v Havířově.  Z velké části se v této práci věnuji přípravě dat pro projekt „Koncepce bydlení statutárního města Havířova“, jehož hlavním cílem je návrh a doporučení k privatizaci městských domů a bytů v Havířově.

3 Spolupráce na projektu  Ekonomická fakulta VŠB - TUO, která má patronát nad celým projektem  Institut geoinformatiky VŠB - TUO  Městský úřad Havířov  Městskou realitní agenturou (MRA s.r.o.)

4 Úkoly projektu  1. Návrh GIS pro daný účel  2. Lokalizace objektů  3. Příprava datové části IS  4. Vytvoření databáze  5. Analýza bytového fondu z dostupných dat

5 1. Návrh GIS pro daný účel (1/3)  Uživatelé – pracovníci Městské realitní agentury s.r.o., pracovníci statutárního města Havířov  Funkce – tento systém by měl pomoci uživatelům přehledně přiblížit bytovou problematiku. Bude shromažďovat dodaná data v přehledné databázi a spolu se statistickými mapami pomáhat v rozhodovacím procesu.

6 Návrh GIS pro daný účel (2/3) – dodaná data  Digitální katastrální mapa (*.dgn) – hranice městských částí a obvodů, KÚ Šumbark a Bludovice – MRA s.r.o.  Data ve výměnném formátu ISKN – MRA s.r.o.  Data z MRA s.r.o., týkající se bytů a domů v Havířově  Data ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 1991 a 2001 týkající se urbanistických obvodů - ČSÚ  Databáze adresních bodů – institut geoinformatiky VŠB - TUO

7 Návrh GIS pro daný účel (3/3)  Software Microsoft Access – shromáždění poskytnutých dat do databáze ArcView GIS 3.2 – zpracování mapových podkladů, tvorba statistických mapových výstupů (kartogramy, kartodiagramy), propojení dat s grafickou složkou  Architektura

8 2. Lokalizace objektů (1/5) – Digitální katastrální mapa  Import dat z formátu *.dgn do formátu *.shp pomocí ArcView GIS 3.2

9 Lokalizace objektů (2/5) – Zpracování dat ve formátu ISKN  Import dat z výměnného formátu ISKN (*.vfk) do formátu *.shp  Aplikace Import ISKN – převedení do Personal Geodatabase převod do *.shp pomocí programu ArcToolbox  Data se týkají města Havířov, s výjimkou KÚ Bludovice a Šumbark

10 Obsah importovaných dat  SOURADNICE_POLOHY, OBRAZY_PARCEL, OZNACENI_BPEJ, OBRAZY_BODU_BP, OBRAZY_BUDOV, HRANICE_PARCEL, HRANICE_BPEJ, DALSI_PRVKY_MAPY  Nutnost spojit DKM dvou KÚ Havířova k mapě zbylé části města, zvolil jsem vrstvu HRANICE_PARCEL

11

12 Lokalizace objektů (3/5) – Vyznačení městských částí  Vytvoření samostatných polygonových vrstev městských částí a katastrálních území a pomocí funkce Join, jsem na každý polygon navázal zpracovaná data.

13 Lokalizace objektů (4/5) – Vygenerování mapy adresních bodů  Pro vygenerování v programu ArcView bylo třeba souřadnice vynásobit -1 a zaměnit

14 Lokalizace objektů (5/5) – Zvýraznění městských domů  Pomocí analogové mapy (Havířov a Horní Suchá z roku 2004) jsem vybral z vrstvy HRANICE_BUDOV jen městské domy v Havířově  U dvou KÚ, kde nebyla dodána vrstva HRANICE_BUDOV, jsem vytvářel domy jako nové polygony pomocí DKM  Každému domu jsem přidělil IDOB z databáze adresních bodů a navázal potřebná data pomocí funkce JOIN.

15

16 3. Příprava datové části (1/2) – data z MRA s.r.o.  1. Data pro jednotlivé městské byty – adresa, číslo bytu, rozměry pokojů,…  2. Tabulky, které se týkají všech domů v Havířově – počet bytů (ne)obydlených, druh domu, období výstavby, vlastnictví, vodovod, obytné plochy bytů v domě, …  3. Přehled rekonstrukcí městských domů  4. Upřesnění výstavby na přesný rok  5. Seznam domů vstupujících do 1. vlny privatizace

17 Příprava datové části (2/2) – Úprava dat  Data byla dodána v excelovských tabulkách, nebo v tabulce z MS Access (*.mdb)  Bylo třeba k těmto záznamům dodat IDOB pro možné spojení. U většiny případů nebyl problém, ale u excelovské tabulky s rozměry pokojů v bytech bylo třeba ke všem záznamům přidat IDOB ručně (přes 7500 záznamů – časová náročnost).

18 4. Vytvoření databáze (1/4) – Struktura databáze

19 Vytvoření databáze (2/4) Úprava tabulek  Tabulky k bytům a domům bylo třeba rozšířit o dodaná data ID rekonstrukce SORELA 1. vlna privatizace Lokalizace domu  Vytvoření tabulek Vodovod, Plyn, Kanal, Topeni, Rekonstrukce_typ, Obdobi, Material, Vlastnik, Druh_domu

20 Vytvoření databáze (3/4) – dotazy  Výpočet ceny bytu Cena bytu = rozměr bytu * 1702 (5502) Hodnota 1702 a 5502 nám byla určena EkF VŠB-TUO  Rozdělení bytů podle počtu obytných místností  Seznam bytu vstupujících do 1. vlny privatizace  Vyhledávání domů s byty na dané ulici

21 Vytvoření databáze (4/4) – formuláře

22

23

24 5. Analýzy bytového fondu (1/5)  Již z druhého úkolu jsem měl potřebná data navázána (data z MRA a z ČSÚ – SLDB 2001)  Pomocí programu ArcMap jsem vytvořil statistické mapy (kartogramy a kartodiagramy) a mapy s barevným rozlišením domů pro studované aspekty.  Doplnil jsem také okomentování, které vychází z historie města a logických úvah.

25 Analýzy bytového fondu (2/5)  Studované aspekty: Vlastnictví domů Období výstavby Materiál Rozdělení bytů dle kategorií Dělení bytů dle počtu obytných místností Průměrný počet osob na byt Průměrný počet m 2 celkové plochy na byt

26

27

28

29 Použité informační zdroje  Internetové stránky: http://www.gisoft.cz http://www.arcdata.cz http://www.cuzk.cz http://www.havirov-city.cz/ http://www.czso.cz/

30 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Informační systém domů a bytů Havířova Prezentace Bakalářské práce Řešitel:Igor IVAN Vedoucí projektu: doc. Dr. Ing. Jiří Horák."

Podobné prezentace


Reklamy Google