Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ISKN INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ VFK VÝMĚNNÉ FORMÁTY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ISKN INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ VFK VÝMĚNNÉ FORMÁTY"— Transkript prezentace:

1 ISKN INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ VFK VÝMĚNNÉ FORMÁTY

2 INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ (ISKN)
je informační systém pro podporu výkonu státní správy KN a pro zajištění uživatelských služeb KN obsahuje: SPI – soubor popisných informací SGI – soubor geodetických informací SPE – pomocná evidence a administrativa SDF – správa dokumentačního fondu technicky umožnil, aby k údajům katastru (vedeným ve formě počítačových souborů) mohl získat každý dálkový přístup pomocí počítačové sítě během několika málo minut a to z celého území republiky v roce 1996 získala firma Ness veřejnou zakázkou, aby vytvořila koncept (databázový systém Oracle), který byl v září 2001 uveden do provozu na všech katastrálních pracovištích

3 INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ (ISKN)
plně nahrazuje původní způsob vedení KN a integruje vedení a správu KN do jediného informačního systému společného pro všechny KÚ katastrální úřady zajišťují výkon státní správy s využitím lokálních databází, kdy změny v nich jsou replikovány pomocí WAN do centrální databáze tato databáze umožňuje poskytnout komplexní informace z celého území ČR, zajišťuje datovou jednotnost v celém systému a slouží jako hlavní přípojné místo pro služby dálkového přístupu vnějších uživatelů v současné době proběhla centralizace ISKN, kdy data z celé republiky, ze všech katastrálních úřadů jsou uložena na 170 serverech v Praze

4 INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ (ISKN)
Příprava aktualizace (PA): Úkolem je vést evidenci průběhu vyřizování věcí souvisejících s vedením KN, zapsaných v protokolech a knihách. Jedná se zejména o evidenci průběhu vyřizování řízení, zápis vkladu a výmaz práva, záznam práv, potvrzování GP, průběh obnovy operátu a pozemkových úprav. Aplikace PA pouze eviduje průběh řízení. Aktualizace (AK): Tato aplikace provádí aktualizaci KN a kontrolu aktualizace ze zápisu práv vkladem nebo záznamem. Jde o přípravu návrhu změn, kontrolu návrhu změn, možnost práce s budoucím stavem, potvrzení změn, aktualizace dat.

5 INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ (ISKN)
Poskytování údajů (PU): Tato aplikace umožňuje poskytování informací z dat KN včetně zápisu informací o poskytnuté informaci. Dále zajišťuje poskytování podkladů pro GP včetně rezervace čísel ZPMZ, nových parcelních čísel a čísel nových bodů PBPP a zaznamenání informace o poskytnutí podkladů a rezervaci čísel, která bude využita pro kontrolu geometrického plánu při jeho potvrzování. Vzdálený přístup (VP): Funkce vzdáleného přístupu realizované touto aplikací jsou rozšířením aplikace PU o přístup pro externího uživatele do katastru nemovitostí při současném zajištění požadované bezpečnosti ISKN.

6 INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ (ISKN)
Má 3 varianty: (dostupné na cuzk.cz, Geoprtál ZU a Czechpoint) Interní VP: Určen pro vnitřní použití v rámci resortu ČÚZK, zabezpečuje poskytování údajů pouze pro pracovníky katastrálních úřadů z centrální databáze Externí VP: Je určen jednak pro státní správu a samosprávu a jednak pro ostatní subjekty (např. realitní kanceláře, geodetické firmy atd.), které požadují výstupy z dat KN, a to na základě uzavření smlouvy o VP s katastrálním úřadem. VP je realizován prostřednictvím Internetu. Veřejný VP: Obsahem VP je veřejný (volný) přístup k datům katastru přes Internet všem občanům. Zdarma je pouze „Nahlížení do katastru“ na cuzk.cz, tyto údaje mají jen informativní charakter.

7 INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ (ISKN)
Poskytování a přebírání podkladů (PP): Aplikace zajišťuje přípravu podkladů a načtení údajů katastru do ISKN z externích zdrojů, zpracovává dodaná data a připraví je do formy vhodné pro aplikaci AK. Funkce je určena zejména pro řízení o obnově katastrálního operátu, řízení o pozemkových úpravách atd. Statistiky (ST): Úkolem aplikace ST je vytváření statistik a sumarizací z dat katastru nemovitostí a to jak pravidelných, tak sestavovaných dle potřeby. Součástí aplikace je i podpora přípravy podkladů pro řízení resortu, bilance a výkaznictví a podpora přípravy ekonomických podkladů.

8 INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ (ISKN)
Bodová pole (BP): Obsahem aplikace BP je vedení bodových polí. Poskytování informací o všech typech bodů je součástí aplikace PU. Správa číselníků (SC): Aplikace SC slouží ke správě číselníků, které jsou součástí ISKN. Jsou to všechny možné údaje o katastrálních úřadech, pracovištích, katastrálních územích, typy katastrálních map, číslování parcel atd. Externí vstupy (EX): Přebírání podkladů pro prostorovou identifikaci, číselníků BPEJ, kontroly identifikace fyzických osob (registr obyvatel), kontroly identifikace právnických osob (registr ekonomických subjektů).

9 VÝMĚNNÝ FORMÁT výměnný formát ISKN je textový soubor určený k vzájemnému předávání dat mezi systémem ISKN a jinými systémy zpracování dat SVF (starý výměnný formát): roku 1996 začala digitalizace SGI a za tímto účelem byl vytvořen výměnný formát VKM (vektorová katastrální mapa) byl jednoduchý v textovém formátu ASCII s proměnlivými délkami vět dal se snadno ručně editovat od roku 2007 se mu začalo říkat starý výměnný formát

10 VÝMĚNNÝ FORMÁT NVF (nový výměnný formát) : nahradil 2007 SVF
velice složitý textový soubor, nelze zeditovat bez příslušného softwaru obsahuje hlavičku: datum a čas vytvoření kdo to vytvořil původ obsahu výměnného formátu velikost území kat. území, obec obsahuje dále data: kresbu souřadnice bodů veškeré údaje SPI

11 VÝMĚNNÝ FORMÁT každý řádek obsahuje na začátku identifikátor, který nám říká, jaká informace je na řádku obsažena NVF umí rozeznávat 3 stavy: přítomnost- platný stav KM budoucnost- nezapsané GP

12 VÝMĚNNÝ FORMÁT (co dostaneme z kú)
Území s analogovou mapou: orientační mapu-výsledky činností geodetů od roku 2007 registr souřadnic SPI- pouze u parcel KN i PK, které si vyžádám rastry KN a ZE, které si vyžádám Území s DKM: nezapsané GP výřez z mapy DKM SPI všech parcel z výřezu hranice BPEJ a jejich kódy, celé k.ú. zákres věcných břemen Území s KM-D: to stejné jako u analogových map výřez kresby v původním souřadnicovém systému

13 VÝMĚNNÝ FORMÁT (co odevzdáme kú)
Území s analogovou mapou: zákres nového stavu se souřadnicemi lomových bodů souřadnice identických bodů změnové věty pro SPI Území s DKM: zákres nového stavu se souřadnicemi rušené elementy zákres změny, pokud nová kresba nabourává dosavadní kresbu Území s KM-D: to stejné jako u analogových map změnu zákresu v původním souřadnicovém systému

14 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "ISKN INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ VFK VÝMĚNNÉ FORMÁTY"

Podobné prezentace


Reklamy Google