Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ISKN INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ VFK VÝMĚNNÉ FORMÁTY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ISKN INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ VFK VÝMĚNNÉ FORMÁTY."— Transkript prezentace:

1 ISKN INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ VFK VÝMĚNNÉ FORMÁTY

2 INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ (ISKN)  je informační systém pro podporu výkonu státní správy KN a pro zajištění uživatelských služeb KN  obsahuje:SPI – soubor popisných informací SGI – soubor geodetických informací SPE – pomocná evidence a administrativa SDF – správa dokumentačního fondu  technicky umožnil, aby k údajům katastru (vedeným ve formě počítačových souborů) mohl získat každý dálkový přístup pomocí počítačové sítě během několika málo minut a to z celého území republiky  v roce 1996 získala firma Ness veřejnou zakázkou, aby vytvořila koncept (databázový systém Oracle), který byl v září 2001 uveden do provozu na všech katastrálních pracovištích

3 INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ (ISKN)  plně nahrazuje původní způsob vedení KN a integruje vedení a správu KN do jediného informačního systému společného pro všechny KÚ  katastrální úřady zajišťují výkon státní správy s využitím lokálních databází, kdy změny v nich jsou replikovány pomocí WAN do centrální databáze  tato databáze umožňuje poskytnout komplexní informace z celého území ČR, zajišťuje datovou jednotnost v celém systému a slouží jako hlavní přípojné místo pro služby dálkového přístupu vnějších uživatelů  v současné době proběhla centralizace ISKN, kdy data z celé republiky, ze všech katastrálních úřadů jsou uložena na 170 serverech v Praze

4 INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ (ISKN)  PŘÍPRAVA AKTUALIZACE (PA): Úkolem je vést evidenci průběhu vyřizování věcí souvisejících s vedením KN, zapsaných v protokolech a knihách. Jedná se zejména o evidenci průběhu vyřizování řízení, zápis vkladu a výmaz práva, záznam práv, potvrzování GP, průběh obnovy operátu a pozemkových úprav. Aplikace PA pouze eviduje průběh řízení.  AKTUALIZACE (AK): Tato aplikace provádí aktualizaci KN a kontrolu aktualizace ze zápisu práv vkladem nebo záznamem. Jde o přípravu návrhu změn, kontrolu návrhu změn, možnost práce s budoucím stavem, potvrzení změn, aktualizace dat.

5 INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ (ISKN)  POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ (PU): Tato aplikace umožňuje poskytování informací z dat KN včetně zápisu informací o poskytnuté informaci. Dále zajišťuje poskytování podkladů pro GP včetně rezervace čísel ZPMZ, nových parcelních čísel a čísel nových bodů PBPP a zaznamenání informace o poskytnutí podkladů a rezervaci čísel, která bude využita pro kontrolu geometrického plánu při jeho potvrzování.  VZDÁLENÝ PŘÍSTUP (VP): Funkce vzdáleného přístupu realizované touto aplikací jsou rozšířením aplikace PU o přístup pro externího uživatele do katastru nemovitostí při současném zajištění požadované bezpečnosti ISKN.

6 INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ (ISKN) Má 3 varianty: (dostupné na cuzk.cz, Geoprtál ZU a Czechpoint)  Interní VP: Určen pro vnitřní použití v rámci resortu ČÚZK, zabezpečuje poskytování údajů pouze pro pracovníky katastrálních úřadů z centrální databáze  Externí VP: Je určen jednak pro státní správu a samosprávu a jednak pro ostatní subjekty (např. realitní kanceláře, geodetické firmy atd.), které požadují výstupy z dat KN, a to na základě uzavření smlouvy o VP s katastrálním úřadem. VP je realizován prostřednictvím Internetu.  Veřejný VP: Obsahem VP je veřejný (volný) přístup k datům katastru přes Internet všem občanům. Zdarma je pouze „Nahlížení do katastru“ na cuzk.cz, tyto údaje mají jen informativní charakter.

7 INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ (ISKN)  POSKYTOVÁNÍ A PŘEBÍRÁNÍ PODKLADŮ (PP): Aplikace zajišťuje přípravu podkladů a načtení údajů katastru do ISKN z externích zdrojů, zpracovává dodaná data a připraví je do formy vhodné pro aplikaci AK. Funkce je určena zejména pro řízení o obnově katastrálního operátu, řízení o pozemkových úpravách atd.  STATISTIKY (ST): Úkolem aplikace ST je vytváření statistik a sumarizací z dat katastru nemovitostí a to jak pravidelných, tak sestavovaných dle potřeby. Součástí aplikace je i podpora přípravy podkladů pro řízení resortu, bilance a výkaznictví a podpora přípravy ekonomických podkladů.

8 INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ (ISKN)  BODOVÁ POLE (BP): Obsahem aplikace BP je vedení bodových polí. Poskytování informací o všech typech bodů je součástí aplikace PU.  SPRÁVA ČÍSELNÍKŮ (SC): Aplikace SC slouží ke správě číselníků, které jsou součástí ISKN. Jsou to všechny možné údaje o katastrálních úřadech, pracovištích, katastrálních územích, typy katastrálních map, číslování parcel atd.  EXTERNÍ VSTUPY (EX): Přebírání podkladů pro prostorovou identifikaci, číselníků BPEJ, kontroly identifikace fyzických osob (registr obyvatel), kontroly identifikace právnických osob (registr ekonomických subjektů).

9 VÝMĚNNÝ FORMÁT  výměnný formát ISKN je textový soubor určený k vzájemnému předávání dat mezi systémem ISKN a jinými systémy zpracování dat  SVF (starý výměnný formát):  roku 1996 začala digitalizace SGI a za tímto účelem byl vytvořen výměnný formát VKM (vektorová katastrální mapa)  byl jednoduchý v textovém formátu ASCII s proměnlivými délkami vět  dal se snadno ručně editovat  od roku 2007 se mu začalo říkat starý výměnný formát

10 VÝMĚNNÝ FORMÁT  NVF (nový výměnný formát) :  nahradil 2007 SVF  velice složitý textový soubor, nelze zeditovat bez příslušného softwaru  obsahuje hlavičku: datum a čas vytvoření kdo to vytvořil původ obsahu výměnného formátu velikost území kat. území, obec  obsahuje dále data: kresbu souřadnice bodů veškeré údaje SPI

11 VÝMĚNNÝ FORMÁT  každý řádek obsahuje na začátku identifikátor, který nám říká, jaká informace je na řádku obsažena  NVF umí rozeznávat 3 stavy: přítomnost- platný stav KM budoucnost- nezapsané GP

12 VÝMĚNNÝ FORMÁT (co dostaneme z kú)  Území s analogovou mapou:  orientační mapu-výsledky činností geodetů od roku 2007  registr souřadnic  SPI- pouze u parcel KN i PK, které si vyžádám  rastry KN a ZE, které si vyžádám  Území s DKM:  nezapsané GP  výřez z mapy DKM  SPI všech parcel z výřezu  hranice BPEJ a jejich kódy, celé k.ú.  zákres věcných břemen  Území s KM-D:  to stejné jako u analogových map  výřez kresby v původním souřadnicovém systému

13 VÝMĚNNÝ FORMÁT (co odevzdáme kú)  Území s analogovou mapou:  zákres nového stavu se souřadnicemi lomových bodů  souřadnice identických bodů  změnové věty pro SPI  Území s DKM:  zákres nového stavu se souřadnicemi  rušené elementy  zákres změny, pokud nová kresba nabourává dosavadní kresbu  změnové věty pro SPI  Území s KM-D:  to stejné jako u analogových map  změnu zákresu v původním souřadnicovém systému

14 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "ISKN INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ VFK VÝMĚNNÉ FORMÁTY."

Podobné prezentace


Reklamy Google