Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Případové studie inovativních metod a přístupů v rozvoji územních jednotek Ing. Lubor Tvrdý a další Katedra regionální ekonomiky Ekonomická fakulta VŠB-TU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Případové studie inovativních metod a přístupů v rozvoji územních jednotek Ing. Lubor Tvrdý a další Katedra regionální ekonomiky Ekonomická fakulta VŠB-TU."— Transkript prezentace:

1 Případové studie inovativních metod a přístupů v rozvoji územních jednotek Ing. Lubor Tvrdý a další Katedra regionální ekonomiky Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava

2 Oblasti případových studií Využívání dotazníkových šetření v rozhodování obcí a krajů Prostorová analýza konfliktů Stanovení potenciálu biomasy na regionální úrovni Decission Support System (Systém pro podporu rozhodování) Simulace socioekonomických systémů v regionech a v obcích Indikátory regionálního rozvoje a komparace regionů Propojování datových souborů a informačních zdrojů Teleworking

3 Témata dotazníkových šetření spokojenost občanů s prací samosprávy, s dopravní obslužností.... postoje k rozvojovým scénářům =>tvorba strategie rozvoje postoje uživatelů v oblasti sociálních sužeb =>komunitní plánování sociálních služeb stanovení ekonomických dopadů přílivu nových návštěvníků komunikační kanály => tvorba komunikační strategie migrační stabilita regionu identita a image regionu (znalost loga,..)

4 Výběrové metody Reprezentativní Náhodný pravděpodobnostní výběr Kvótní výběr (kvóty např. pohlaví, věk, vzdělání) Stratifikovaný výběr (strati např. kraje) Nereprezentativní Metoda základního masivu Úsudkový výběr Samovolný výběr / Anketa Panel

5 Vnímaní obvodu občany

6 Migrační stabilita obvodů

7 Spokojenost s prací úředníků na obvodním úřadě

8 Investiční priority občanů z rozpočtu města

9 Budoucnost obvodu

10 Rozhodovací stromy - algoritmus CHAID

11 Analýza Status Quo: Identifikace problémů a příležitostí Jaká je situace? Politika Vyvážení cílů, hodnot a zájmů Kdo jsou aktéři a co chtějí? Zdroj: International Institute for Applied Systems Analysis (http://www.iiasa.ac.at/) Implementace Míra implementace Do jaké míry jsou scénáře použity? Modelování Rozvoj scénářů a strategií Co je možné a co to může přinést? Diagram procesu rozvoje

12 Koncepce bydlení města Havířova ZADAVATEL Magistrát města Havířov se souhlasem Rady města Havířova ZPRACOVATEL Ekonomická fakulta, VŠB – TU Ostrava

13 Hlavní záměry koncepce Hlavním záměrem koncepce je hospodaření s bytovým fondem, který bude svou strukturou odpovídat potřebám nabídky a poptávky po bytech s tím, že také bude odpovídat potřebám pro vyrovnávání situace na trhu s byty v okrajovém pásmu sociálních skupin s nízkými příjmy a seniorů.

14 Hlavní záměry koncepce Koncepce bydlení statutárního města Havířova je rozdělena do dvou hlavních části: ANALÝZA Analýza stávající situace bydlení a její komparace s ostatními městy Dotazníková šetření Efektivnost nakládání s bytovým fondem města Analýza bytového fondu ostatních vlastníků NÁVRH OPATŘENÍ Východiska návrhů opatření (varianty, scénáře vývoje) Externí finanční zdroje na rozvoj bytového fondu

15 Datové zdroje Data z dotazníkových šetření Data ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 1991 a 2001 týkající urbanistických obvodů a konkrétních bytů a domů v cílové oblasti Data z městské realitní kanceláře Digitální katastrální mapa (*.dgn) – hranice městských částí a obvodů, městské části Šumbark a Bludovice Data města ve výměnném formátu ISKN pro další části města

16 DKM městské části Šumbark a Bludovice, hranice městských částí

17 Vybraná data z ČSÚ Domovní fond Trvale obydlené byty Trvale obydlené byty podle období výstavby a podle druhu domu a kategorie bytu - Trvale obydlené byty podle počtu osob v bytě a podle druhu domu, kategorie bytu a počtu místností Vybavení a rekreační možnosti bytových domácností …

18 Mapa Havířova, která vznikla spojením DKM a HRANIC_PARCEL DKM celého města

19 Detail na DKM města

20 Data z městské realitní kanceláře plochy jednotlivých bytů a jejich vybavenost (wc,koupelna,spíž,sklep, balkon) databáze trvale obydlených domů (počty bytů, technická vybavenost, období výstavby, atd.)

21 Výsledek Spojením existující databáze, dat ze SLDB 2001 a dat z městské realitní kanceláře vznikla databáze, která umožňuje lokalizovat každý byt v Havířově, zjistit jeho vybavenost, plochu, druh stavby, atd. a na základě těchto parametrů spočítat cenu bytu dle daných kriterií.

22 Ukázka formuláře databáze

23 Aktualizace databáze Databáze umožní při změně vstupních parametrů přepočítat a aktualizovat cenu a výstupy pro každý byt ve vlastnictví města Havířova

24 Dotazníková šetření Dotazník pro žadatele o obecní byt Dotazník pro občany Blok identita s městem Blok bydlení Blok migrace Blok rozvoje města Blok samospráva a státní správa

25 Upřesnění predikce Prostřednictvím diskrétní simulace byla provedena predikce pro rok 2015 Počtu obyvatel v jednotlivých věkových kategoriích Počtu domácností Počtu žádostí o byt Zdroje dat pro simulaci výše uvedené datových zdrojů demografické a migrační statistik ČSÚ

26 Prognóza metodou diskrétní simulace v počítači vytváří svět podobný reálnému buduje se populace podle údajů ze sčítání lidu pravidla pro život počítačových objektů – lidí jsou zjednodušenými pravidly života skutečných lidí lidé vytvářejí rodiny, to pak rozhodují o změně bytu

27 Vývoj populace v Havířově dle simulační analýzy, index úhrnné plodnosti 1,2

28 Dosažené výsledky Nově vytvořená databáze propojená se všemi dostupnými i vlastními datovými zdroji. Obsahuje maximum dostupných dat vztahujících se k tématu. Součástí práce bylo také vytváření mapových podkladů, k vizualizaci výsledků byly použity statistické mapy – kartogramy a kartodiagramy. Uskutečněno dotazníkové šetření mezi 764 respondenty. Zjištěn postoj veřejnosti k bydlení, jeho spokojenost se současným stavem, postoj k privatizaci a další relevantní otázky.

29 Děkuji za pozornost Lubor.Tvrdy@vsb.cz


Stáhnout ppt "Případové studie inovativních metod a přístupů v rozvoji územních jednotek Ing. Lubor Tvrdý a další Katedra regionální ekonomiky Ekonomická fakulta VŠB-TU."

Podobné prezentace


Reklamy Google