Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vymezení základních geoprostorových dat na úrovni pozemkového datového modelu Doc. Ing. Václav Čada, CSc. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vymezení základních geoprostorových dat na úrovni pozemkového datového modelu Doc. Ing. Václav Čada, CSc. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných."— Transkript prezentace:

1 Vymezení základních geoprostorových dat na úrovni pozemkového datového modelu Doc. Ing. Václav Čada, CSc. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd Tel.: 377632678 E-mail: cada@kma.zcu.cz Ing. Tomáš Mildorf Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd Tel.: 377632673 E-mail: mildorf@centrum.cz

2 Základní geoprostorová data, charakteristické vlastnosti Základní datové fondy a báze geodat Projekt tvorby digitálního souboru geodetických informací Požadované kvalitativní atributy geoprostorových dat Tvorba katalogu geoprvků DKM Návrh směrnice Evropského parlamentu Porovnání katalogu geoprvků DKM a katalogu objektů ZABAGED s požadavky INSPIRE Závěr Obsah příspěvku

3 Základní geoprostorová data, charakteristické vlastnosti geodataSWHW 80 : 15 : 5 NGIIISVS

4 Geoprostorová data (geodata) – lokalizační data(přímé i nepřímé lokalizace a výškopisu) zabezpečující potřebnou integraci tematických a aplikačních datových bází. Základní geoprostorová data – společný základní obsah většiny tematických či aplikačních datových bází.

5 Základní datové fondy a báze geodat - databáze základních bodových polí ČR, - základní báze geografických dat (ZABAGED), - ortofotografické zobrazení území ČR, - digitální katastrální mapa (DKM), - základní registry územní identifikace a nemovitostí.

6 Zákon č.319/2004 Sb. (1.1. 2004) § 4a pro tvorbu informačních systémů veřejné správy, obsahující geografická, topografická a geodetická data z celého území ČR, jsou závazná data základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED). „obsah, správa, užití a rozšiřování dat databáze“

7 Základní geoprostorová data, charakteristické vlastnosti Základní datové fondy a báze geodat Projekt tvorby digitálního souboru geodetických informací Požadované kvalitativní atributy geoprostorových dat Tvorba katalogu geoprvků DKM Návrh směrnice Evropského parlamentu Porovnání katalogu geoprvků DKM a katalogu objektů ZABAGED s požadavky INSPIRE Závěr Obsah příspěvku

8 ISKN D-SGI ZABAGED SM 5 ISVS

9 Základní geoprostorová data, charakteristické vlastnosti Základní datové fondy a báze geodat Projekt tvorby digitálního souboru geodetických informací Požadované kvalitativní atributy geoprostorových dat Tvorba katalogu geoprvků DKM Návrh směrnice Evropského parlamentu Porovnání katalogu geoprvků DKM a katalogu objektů ZABAGED s požadavky INSPIRE Závěr Obsah příspěvku

10 Kvalita rozhodovacích procesů je závislá na KVALITĚ geoprostorových dat přesnost rozlišovací schopnost (podrobnost) konzistentnost komplexnost

11 Přesnost dat - relativní vlastnost prvku  Polohová přesnost  Časová přesnost  Tematická přesnost CHYBA - nesoulad mezi kódovanou a skutečnou hodnotou atributu daného prvku.

12 Rozlišovací schopnost dat - množství a hodnoty detailů, které rozlišujeme v prostoru, čase i tématu  Prostorová rozlišovací schopnost  Časová rozlišovací schopnost  Tematická rozlišovací schopnost

13 Konzistentnost dat - úroveň rozporných nebo vícečetných dat pro popis daného geoprvku nebo jevu  Prostorová konzistence dat  Časová konzistence dat  Tematická konzistence dat

14 Úplnost dat - nesoulad mezi daty uloženými v datových bázích a daty potřebnými k popisu generalizovaného vyjádření objektu -je možné jej hodnotit z hlediska prostoru, času i tematického obsahu.

15 Základní geoprostorová data, charakteristické vlastnosti Základní datové fondy a báze geodat Projekt tvorby digitálního souboru geodetických informací Požadované kvalitativní atributy geoprostorových dat Tvorba katalogu geoprvků DKM Návrh směrnice Evropského parlamentu Porovnání katalogu geoprvků DKM a katalogu objektů ZABAGED s požadavky INSPIRE Závěr Obsah příspěvku

16 Tvorba katalogu geoprvků DKM  Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR  Vyhláška č. 190/1996 Sb.  Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy a souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky a dat BPEJ verze 1.3 Výběr předmětů obsahu DKM

17 Návrh katalogu geoprvků DKM Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy a souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky a dat BPEJ verze 1.3 Topologicky generované obvody parcel obsahují vždy právě jeden definiční bod - referenční parcelní číslo. Bezchybnou topologií budov se rozumí, že pro každý definiční bod budovy (značky budova zděná, betonová, kovová a budova dřevěná) lze bezchybně vytvořit obvod budovy z linií hranic parcel a vnitřní kresby.

18 Návrh směrnice Evropského parlamentu - vychází z doporučení pracovních skupin INSPIRE - stanovuje licencování a peněžní politiku pro geodata a mechanismus jejich sdílení - garantuje veřejnosti bezplatné nalezení datových sad a s nimi spojených služeb na základě metadat - zdarma je zajištěno také prohlížení těchto dat s následujícími funkcemi: zobrazení, navigace, přiblížení, oddálení, posun zobrazení a překrytí datových sad a zobrazení legendy a veškerého obsahu metadat - stažení a kopie datových sad nebo jejich částí bude zpoplatněno

19 souřadnicové referenční systémy, geografické mřížové systémy, geografické názvy, administrativní jednotky, dopravní sítě, hydrografie, chráněná území, výškopis, identifikátory nemovitostí (adresní body), katastrální parcely, pokryv území, ortofotografické zobrazení, budovy. Témata prostorových dat

20 Porovnání katalogu geoprvků DKM a katalogu objektů ZABAGED s požadavky INSPIRE Témata prostorových datDKMZABAGED Souřadnicové referenční systémyano Geografické mřížové systémyne Geografické názvyano Administrativní jednotkyano Dopravní sítěano Hydrografieano Chráněná územíano Výškopisneano Identifikátory nemovitostíanone Katastrální parcelyanone Pokryv územíano Ortofotografické zobrazeníneano Budovyano

21 Závěr

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vymezení základních geoprostorových dat na úrovni pozemkového datového modelu Doc. Ing. Václav Čada, CSc. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných."

Podobné prezentace


Reklamy Google