Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vymezení základních geoprostorových dat na úrovni pozemkového datového modelu Doc. Ing. Václav Čada, CSc. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vymezení základních geoprostorových dat na úrovni pozemkového datového modelu Doc. Ing. Václav Čada, CSc. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných."— Transkript prezentace:

1 Vymezení základních geoprostorových dat na úrovni pozemkového datového modelu
Doc. Ing. Václav Čada, CSc. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd Tel.: Ing. Tomáš Mildorf Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd Tel.:

2 Obsah příspěvku Základní geoprostorová data, charakteristické vlastnosti Základní datové fondy a báze geodat Projekt tvorby digitálního souboru geodetických informací Požadované kvalitativní atributy geoprostorových dat Tvorba katalogu geoprvků DKM Návrh směrnice Evropského parlamentu Porovnání katalogu geoprvků DKM a katalogu objektů ZABAGED s požadavky INSPIRE Závěr

3 NGII ISVS 80 : 15 : 5 geodata SW HW
Základní geoprostorová data, charakteristické vlastnosti geodata SW HW : : NGII ISVS

4 Geoprostorová data (geodata) – lokalizační data(přímé i nepřímé lokalizace a výškopisu) zabezpečující potřebnou integraci tematických a aplikačních datových bází. Základní geoprostorová data – společný základní obsah většiny tematických či aplikačních datových bází.

5 - databáze základních bodových polí ČR,
Základní datové fondy a báze geodat - databáze základních bodových polí ČR, - základní báze geografických dat (ZABAGED), - ortofotografické zobrazení území ČR, digitální katastrální mapa (DKM), základní registry územní identifikace a nemovitostí.

6 „obsah, správa, užití a rozšiřování dat databáze“
Zákon č.319/2004 Sb. ( ) § 4a „obsah, správa, užití a rozšiřování dat databáze“ pro tvorbu informačních systémů veřejné správy, obsahující geografická, topografická a geodetická data z celého území ČR, jsou závazná data základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED).

7 Obsah příspěvku Základní geoprostorová data, charakteristické vlastnosti Základní datové fondy a báze geodat Projekt tvorby digitálního souboru geodetických informací Požadované kvalitativní atributy geoprostorových dat Tvorba katalogu geoprvků DKM Návrh směrnice Evropského parlamentu Porovnání katalogu geoprvků DKM a katalogu objektů ZABAGED s požadavky INSPIRE Závěr

8 ISKN D-SGI ISVS SM 5 ZABAGED

9 Obsah příspěvku Základní geoprostorová data, charakteristické vlastnosti Základní datové fondy a báze geodat Projekt tvorby digitálního souboru geodetických informací Požadované kvalitativní atributy geoprostorových dat Tvorba katalogu geoprvků DKM Návrh směrnice Evropského parlamentu Porovnání katalogu geoprvků DKM a katalogu objektů ZABAGED s požadavky INSPIRE Závěr

10 Kvalita rozhodovacích procesů je závislá na KVALITĚ geoprostorových dat
přesnost rozlišovací schopnost (podrobnost) konzistentnost komplexnost

11 Přesnost dat Polohová přesnost Časová přesnost Tematická přesnost
relativní vlastnost prvku Polohová přesnost Časová přesnost Tematická přesnost CHYBA - nesoulad mezi kódovanou a skutečnou hodnotou atributu daného prvku.

12 Rozlišovací schopnost dat
množství a hodnoty detailů, které rozlišujeme v prostoru, čase i tématu Prostorová rozlišovací schopnost Časová rozlišovací schopnost Tematická rozlišovací schopnost

13 Konzistentnost dat Prostorová konzistence dat Časová konzistence dat
úroveň rozporných nebo vícečetných dat pro popis daného geoprvku nebo jevu Prostorová konzistence dat Časová konzistence dat Tematická konzistence dat

14 Úplnost dat nesoulad mezi daty uloženými v datových bázích a daty potřebnými k popisu generalizovaného vyjádření objektu je možné jej hodnotit z hlediska prostoru, času i tematického obsahu.

15 Obsah příspěvku Základní geoprostorová data, charakteristické vlastnosti Základní datové fondy a báze geodat Projekt tvorby digitálního souboru geodetických informací Požadované kvalitativní atributy geoprostorových dat Tvorba katalogu geoprvků DKM Návrh směrnice Evropského parlamentu Porovnání katalogu geoprvků DKM a katalogu objektů ZABAGED s požadavky INSPIRE Závěr

16 Tvorba katalogu geoprvků DKM
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR Vyhláška č. 190/1996 Sb. Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy a souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky a dat BPEJ verze 1.3 Výběr předmětů obsahu DKM

17 Návrh katalogu geoprvků DKM
Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy a souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky a dat BPEJ verze 1.3 Topologicky generované obvody parcel obsahují vždy právě jeden definiční bod - referenční parcelní číslo. Bezchybnou topologií budov se rozumí, že pro každý definiční bod budovy (značky budova zděná, betonová, kovová a budova dřevěná) lze bezchybně vytvořit obvod budovy z linií hranic parcel a vnitřní kresby. Návrh katalogu geoprvků DKM

18 Návrh směrnice Evropského parlamentu
vychází z doporučení pracovních skupin INSPIRE stanovuje licencování a peněžní politiku pro geodata a mechanismus jejich sdílení garantuje veřejnosti bezplatné nalezení datových sad a s nimi spojených služeb na základě metadat zdarma je zajištěno také prohlížení těchto dat s následujícími funkcemi: zobrazení, navigace, přiblížení, oddálení, posun zobrazení a překrytí datových sad a zobrazení legendy a veškerého obsahu metadat stažení a kopie datových sad nebo jejich částí bude zpoplatněno

19 Témata prostorových dat
• souřadnicové referenční systémy, • geografické mřížové systémy, • geografické názvy, • administrativní jednotky, • dopravní sítě, • hydrografie, • chráněná území, • výškopis, • identifikátory nemovitostí (adresní body), • katastrální parcely, • pokryv území, • ortofotografické zobrazení, • budovy.

20 Porovnání katalogu geoprvků DKM a katalogu objektů ZABAGED s požadavky INSPIRE
Témata prostorových dat DKM ZABAGED Souřadnicové referenční systémy ano Geografické mřížové systémy ne Geografické názvy Administrativní jednotky Dopravní sítě Hydrografie Chráněná území Výškopis Identifikátory nemovitostí Katastrální parcely Pokryv území Ortofotografické zobrazení Budovy

21 Závěr

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vymezení základních geoprostorových dat na úrovni pozemkového datového modelu Doc. Ing. Václav Čada, CSc. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných."

Podobné prezentace


Reklamy Google