Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vedoucí projektu: Doc. Ing. Petr Rapant CSc. G 562 Petr Svoboda

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vedoucí projektu: Doc. Ing. Petr Rapant CSc. G 562 Petr Svoboda"— Transkript prezentace:

1 Vedoucí projektu: Doc. Ing. Petr Rapant CSc. G 562 Petr Svoboda
3D GIS seismických jevů vybrané části OKR – analýza vazby seismicity na hlavní tektonické poruchy Vedoucí projektu: Doc. Ing. Petr Rapant CSc. G Petr Svoboda

2 Úvod Cílem této diplomové práce je na části Ostravsko – karvinské pánve analyzovat seismické jevy s intenzitou větší než 1 kJ v období let 1995 až 2000 s ohledem na hlavní tektonické poruchy v dané oblasti. Pro přesnější zobrazení bude výsledek zpracován do trojrozměrné mapy.

3 Úkoly projektu : Příprava mapových podkladů :
naskenování usazení do souřadnic Úprava databáze seismických jevů v OKR Pro použití v prostředí ArcView Vytvoření 3D souboru tvarů dokumentujících hypocentra seismických jevů.

4 Úkoly projektu : Vytvoření 3D modelu tektonických poruch v OKR.
Provést analýzu závislosti mezi prostorovým rozmístěním seismických jevů a tektonickými poruchami.

5 Seismické jevy. Magnitudo – veličina určující sílu zemětřesení
v jeho hypocentru. Richterovy stupnice Makroseismická intensita – účinek zemětřesení na povrchu Marcalliho stupnice (dříve) MSK – 64 (dnes)

6 Důlní otřes Definice: Důlní otřes je náhlé uvolnění energie nahromaděné v horninovém prostředí, které obklopuje důlní dílo přičemž se tato uvolněná potenciální energie v místech nejmenšího odporu mění v energii kinetickou .

7 Tektonika Karvinské části OKR
Nepřekocené antiklinály a synklinály s malým úklonem ramen. Přítomnost větších příkopových propadlin . Bez výskytu pravých přesmyků, s výjimkou orlovské poruchy.

8 Použité programové prostředky:
ArcView 3.1 fy ESRI MS EXCEL 7.0 fy Microsoft ArcInfo 8.1 fy ESRI

9 Použitá data a mapové podklady :
Databáze seismických jevů v OKR. Zaznamenána v době od 5/1995 až 2/2000 DPB Paskov Odkrytá geologická mapa paleozoika české části Hornoslezké pánve. UNIGEO a.s., 1 :100000 Strukturně – tektonická mapa v dobývacích prostorech OKR na úrovni – 650m. OKD IMGE a.s., 1995. 1:50000

10 Úprava dat o hypocentrech seismických jevů
Převedení do prostředí MS EXCEL Text do sloupců Převedení do formátu dbf. Ms Excel 7.0

11 Ukázka tabulky hypocenter seismických jevů

12 Popis tabulky Datum – den, měsíc a rok kdy k otřesu došlo (3/1/1992).
Čas – přesný čas kdy k otřesu došlo ve formátu hh:mm:ss.sss. X,Y,Z – souřadnice daného otřesu. Magn. – magnituda otřesu. Energ. – energie otřesu. Pozn. – Poznámka o vlastnostech otřesu. (např. „TP“ – trhací práce, „DO“ – důlní otřes).

13 3D mapa hypocenter seismických jevů
Vytvoření 3D souboru tvarů dokumentujících hypocentra seismických jevů v OKR. Klasifikace hypocenter seismických jevů : Podle roku. Podle intenzity.

14 3D mapa hypocenter seismických jevů

15 Příprava mapových podkladů :
Použité mapy: Odkrytá geologická mapa paleozoika české části Hornoslezké pánve. Strukturně – tektonická mapa v dobývacích prostorech OKR na úrovni – 650m. Naskenování mapových podkladů Digis s.r.o. Registrace a ořezání mapových podkladů ArcInfo 8.1

16 Vytvoření a transformace tektonických poruch
Digitalizace v programu ArcView 3.1. Vytvoření 3D modelu poruch a zlomů. Vizualizace v 3D Scene programu ArcView

17 Vytvoření 3D modelu poruch a zlomů
V programu Microstation 95

18 Vytvoření 3D modelu poruch a zlomů
V programu ArcView 3.1 pomocí TINu

19 Vytvoření 3D modelu poruch a zlomů
V programu ArcView 3.1 pomocí vrstevnic vytvořených z TINu

20 Vytvoření povrchu karbonu
Povrch karbonu zájmové oblasti Odkrytá geologická mapa paleozoika české části Hornoslezké pánve. Měřítko 1 :100000 Vrstevnice po 100 metrech

21 Povrch karbonu.

22 Povrch karbonu – průsvitná.

23 Důvody vzniku 3D modelu hypocenter.
Vhodnější grafická prezentace hypocentra. Názornější průběh zlomu a tektonických poruch.

24 Mapa důlních otřesů.

25 Analýza závislosti tektonických poruch a seismických vlivů
Některé tektonické poruchy tvoří přirozené hranice dobývacích prostorů. Tektonické poruchy nevznikají na plochách tektonických poruch a zlomů. Časová posloupnost otřesů.

26 Výsledek vizuální analýzy

27 Výsledek vizuální analýzy

28 Návrh na pokračování Zařazení seismických jevů z nižší intenzitou.
Zakreslení doprovodných tektonických poruch. Provedení většího počtu analýz. Konzultace s odborníky z DPB Paskov

29 Použitá literatura : Důlní otřesy v karbonském pohoří, R. Straube a kolektiv, SNTL, Praha 1972 Všeobecná geologie, O. Kumpera, Ostrava 1990 ArcView GIS, Computer Press, Praha 1999. Geofyzikální ústav akademie věd ČR : ESRI :

30 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Vedoucí projektu: Doc. Ing. Petr Rapant CSc. G 562 Petr Svoboda"

Podobné prezentace


Reklamy Google