Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3D GIS seismických jevů vybrané části OKR – analýza vazby seismicity na hlavní tektonické poruchy Vedoucí projektu: Doc. Ing. Petr Rapant CSc. G 562 Petr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3D GIS seismických jevů vybrané části OKR – analýza vazby seismicity na hlavní tektonické poruchy Vedoucí projektu: Doc. Ing. Petr Rapant CSc. G 562 Petr."— Transkript prezentace:

1 3D GIS seismických jevů vybrané části OKR – analýza vazby seismicity na hlavní tektonické poruchy Vedoucí projektu: Doc. Ing. Petr Rapant CSc. G 562 Petr Svoboda

2 Úvod Cílem této diplomové práce je na části Ostravsko – karvinské pánve analyzovat seismické jevy s intenzitou větší než 1 kJ v období let 1995 až 2000 s ohledem na hlavní tektonické poruchy v dané oblasti. Cílem této diplomové práce je na části Ostravsko – karvinské pánve analyzovat seismické jevy s intenzitou větší než 1 kJ v období let 1995 až 2000 s ohledem na hlavní tektonické poruchy v dané oblasti. Pro přesnější zobrazení bude výsledek zpracován do trojrozměrné mapy. Pro přesnější zobrazení bude výsledek zpracován do trojrozměrné mapy.

3 Úkoly projektu : Příprava mapových podkladů : Příprava mapových podkladů : naskenování naskenování usazení do souřadnic usazení do souřadnic Úprava databáze seismických jevů v OKR Úprava databáze seismických jevů v OKR Pro použití v prostředí ArcView Pro použití v prostředí ArcView Vytvoření 3D souboru tvarů dokumentujících hypocentra seismických jevů. Vytvoření 3D souboru tvarů dokumentujících hypocentra seismických jevů.

4 Úkoly projektu : Vytvoření 3D modelu tektonických poruch v OKR. Vytvoření 3D modelu tektonických poruch v OKR. Provést analýzu závislosti mezi prostorovým rozmístěním seismických jevů a tektonickými poruchami. Provést analýzu závislosti mezi prostorovým rozmístěním seismických jevů a tektonickými poruchami.

5 Seismické jevy. Magnitudo – veličina určující sílu zemětřesení Magnitudo – veličina určující sílu zemětřesení v jeho hypocentru. v jeho hypocentru. Richterovy stupnice Richterovy stupnice Makroseismická intensita – účinek zemětřesení na povrchu Makroseismická intensita – účinek zemětřesení na povrchu Marcalliho stupnice (dříve) Marcalliho stupnice (dříve) MSK – 64 (dnes) MSK – 64 (dnes)

6 Důlní otřes Definice: Definice: Důlní otřes je náhlé uvolnění energie nahromaděné v horninovém prostředí, které obklopuje důlní dílo přičemž se tato uvolněná potenciální energie v místech nejmenšího odporu mění v energii kinetickou. Důlní otřes je náhlé uvolnění energie nahromaděné v horninovém prostředí, které obklopuje důlní dílo přičemž se tato uvolněná potenciální energie v místech nejmenšího odporu mění v energii kinetickou.

7 Tektonika Karvinské části OKR Nepřekocené antiklinály a synklinály s malým úklonem ramen. Nepřekocené antiklinály a synklinály s malým úklonem ramen. Přítomnost větších příkopových propadlin. Přítomnost větších příkopových propadlin. Bez výskytu pravých přesmyků, s výjimkou orlovské poruchy. Bez výskytu pravých přesmyků, s výjimkou orlovské poruchy.

8 Použité programové prostředky: ArcView 3.1 ArcView 3.1 –fy ESRI MS EXCEL 7.0 MS EXCEL 7.0 –fy Microsoft ArcInfo 8.1 ArcInfo 8.1 –fy ESRI

9 Použitá data a mapové podklady : Databáze seismických jevů v OKR. Databáze seismických jevů v OKR. –Zaznamenána v době od 5/1995 až 2/2000 –DPB Paskov Odkrytá geologická mapa paleozoika české části Hornoslezké pánve. Odkrytá geologická mapa paleozoika české části Hornoslezké pánve. –UNIGEO a.s., –1 :100000 Strukturně – tektonická mapa v dobývacích prostorech OKR na úrovni – 650m. Strukturně – tektonická mapa v dobývacích prostorech OKR na úrovni – 650m. –OKD IMGE a.s., 1995. –1:50000

10 Úprava dat o hypocentrech seismických jevů Převedení do prostředí MS EXCEL Převedení do prostředí MS EXCEL –Text do sloupců Převedení do formátu dbf. Převedení do formátu dbf. –Ms Excel 7.0

11 Ukázka tabulky hypocenter seismických jevů

12 Popis tabulky Datum – den, měsíc a rok kdy k otřesu došlo (3/1/1992). Datum – den, měsíc a rok kdy k otřesu došlo (3/1/1992). Čas – přesný čas kdy k otřesu došlo ve formátu hh:mm:ss.sss. Čas – přesný čas kdy k otřesu došlo ve formátu hh:mm:ss.sss. X,Y,Z – souřadnice daného otřesu. X,Y,Z – souřadnice daného otřesu. Magn. – magnituda otřesu. Magn. – magnituda otřesu. Energ. – energie otřesu. Energ. – energie otřesu. Pozn. – Poznámka o vlastnostech otřesu. (např. „TP“ – trhací práce, „DO“ – důlní otřes). Pozn. – Poznámka o vlastnostech otřesu. (např. „TP“ – trhací práce, „DO“ – důlní otřes).

13 3D mapa hypocenter seismických jevů Vytvoření 3D souboru tvarů dokumentujících hypocentra seismických jevů v OKR. Vytvoření 3D souboru tvarů dokumentujících hypocentra seismických jevů v OKR. Klasifikace hypocenter seismických jevů : Klasifikace hypocenter seismických jevů : –Podle roku. –Podle intenzity.

14 3D mapa hypocenter seismických jevů

15 Příprava mapových podkladů : Použité mapy: Použité mapy: –Odkrytá geologická mapa paleozoika české části Hornoslezké pánve. –Strukturně – tektonická mapa v dobývacích prostorech OKR na úrovni – 650m. Naskenování mapových podkladů Naskenování mapových podkladů –Digis s.r.o. Registrace a ořezání mapových podkladů Registrace a ořezání mapových podkladů –ArcInfo 8.1

16 Vytvoření a transformace tektonických poruch Digitalizace v programu ArcView 3.1. Digitalizace v programu ArcView 3.1. Vytvoření 3D modelu poruch a zlomů. Vytvoření 3D modelu poruch a zlomů. Vizualizace v 3D Scene programu ArcView Vizualizace v 3D Scene programu ArcView

17 Vytvoření 3D modelu poruch a zlomů V programu Microstation 95 V programu Microstation 95

18 Vytvoření 3D modelu poruch a zlomů V programu ArcView 3.1 pomocí TINu V programu ArcView 3.1 pomocí TINu

19 Vytvoření 3D modelu poruch a zlomů V programu ArcView 3.1 pomocí vrstevnic vytvořených z TINu V programu ArcView 3.1 pomocí vrstevnic vytvořených z TINu

20 Vytvoření povrchu karbonu Povrch karbonu zájmové oblasti Povrch karbonu zájmové oblasti –Odkrytá geologická mapa paleozoika české části Hornoslezké pánve. Měřítko 1 :100000 Měřítko 1 :100000 Vrstevnice po 100 metrech Vrstevnice po 100 metrech

21 Povrch karbonu.

22 Povrch karbonu – průsvitná.

23 Důvody vzniku 3D modelu hypocenter. Vhodnější grafická prezentace hypocentra. Vhodnější grafická prezentace hypocentra. Názornější průběh zlomu a tektonických poruch. Názornější průběh zlomu a tektonických poruch.

24 Mapa důlních otřesů.

25 Analýza závislosti tektonických poruch a seismických vlivů Některé tektonické poruchy tvoří přirozené hranice dobývacích prostorů. Některé tektonické poruchy tvoří přirozené hranice dobývacích prostorů. Tektonické poruchy nevznikají na plochách tektonických poruch a zlomů. Tektonické poruchy nevznikají na plochách tektonických poruch a zlomů. Časová posloupnost otřesů. Časová posloupnost otřesů.

26 Výsledek vizuální analýzy

27

28 Návrh na pokračování Zařazení seismických jevů z nižší intenzitou. Zařazení seismických jevů z nižší intenzitou. Zakreslení doprovodných tektonických poruch. Zakreslení doprovodných tektonických poruch. Provedení většího počtu analýz. Provedení většího počtu analýz. Konzultace s odborníky z DPB Paskov Konzultace s odborníky z DPB Paskov

29 Použitá literatura : Důlní otřesy v karbonském pohoří, R. Straube a kolektiv, SNTL, Praha 1972 Důlní otřesy v karbonském pohoří, R. Straube a kolektiv, SNTL, Praha 1972 Všeobecná geologie, O. Kumpera, Ostrava 1990 Všeobecná geologie, O. Kumpera, Ostrava 1990 ArcView GIS, Computer Press, Praha 1999. ArcView GIS, Computer Press, Praha 1999. Geofyzikální ústav akademie věd ČR : http://www.ig.cas.cz Geofyzikální ústav akademie věd ČR : http://www.ig.cas.cz http://www.ig.cas.cz ESRI : http://www.esri.com ESRI : http://www.esri.comhttp://www.esri.com

30 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "3D GIS seismických jevů vybrané části OKR – analýza vazby seismicity na hlavní tektonické poruchy Vedoucí projektu: Doc. Ing. Petr Rapant CSc. G 562 Petr."

Podobné prezentace


Reklamy Google