Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod; Spotřební a investiční výdaje Makroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, 2011 Téma 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod; Spotřební a investiční výdaje Makroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, 2011 Téma 1."— Transkript prezentace:

1 Úvod; Spotřební a investiční výdaje Makroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2011 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Téma 1

2 Literatura Soukup, Pošta, Neset, Pavelka, Dobrylovsky Makroekonomie, moderní přístup, Praha, Management Press, 2007, 2009, 2010. Studijní pomůcka k předmětu Makroekonomie II-A,B Studijní opora je na přednáškách a cvičeních povinná!!! je na přednáškách a cvičeních povinná!!!

3 Doporučená literatura Soukup, Pošta, Neset, Pavelka, Dobrylovsky, Makroekonomie, cvičebnice, Slaný, Melandrium, 2009 Mach, Makroekonomie II, Pro magisterské studium. Slaný, Melandrium 2001, témata 6. a 10 Pošta, Sirůček, Makroekonomie, základní kurz, cvičebnice, Melandrium, 2008 Wawrosz, Heissler, Mach, Reálie k makroekonomii – doplňující texty, mediální relace, praktické analýzy. Praha, VŠFS 2012

4 Obsah. 1) Úvod 2)Spotřební výdaje Cíl: rozšíření behaviorálních základů makroekonomie o vybrané teorie spotřeby, a to doplněním keynesánské teorie o dlouhodobý aspekt (konstantní APC), o teorii životního cyklu a teorii permanentního důchodu. 3)Investiční výdaje Cíl: rozšíření výkladu investic neoklasickou teorií investic

5 Obsah. Jakou bakalářskou látku dále rozvíjí magisterský kurz 1) Úvod I. Rozšíření behaviorálních základů 2) Spotřební výdaje 3) Investiční výdaje 4) Čistý export. Měnový kurz II. Krátkodobá fluktuace produktu 5) Rozšířený model důchod – výdaje 6) Model IS – LM. Fiskální a měnová politika 7) Mundellův – Flemingův model III. Dlouhé období 8) Agregátní poptávka 9) Model AD – AS 10) Makroekonomická rovnováha 11) Inflace a nezaměstnanost 12) Ekonomický růst

6 Vymezení makroekonomie „Ekonomie je věda studující, jak lidé využívají vzácné zdroje k produkci statků uspokojujících jejich potřeby i to jak jsou tyto statky rozdělovány mezi jednotlivé členy společnosti.“ „Ekonomie je věda studující, jak lidé využívají vzácné zdroje k produkci statků uspokojujících jejich potřeby i to jak jsou tyto statky rozdělovány mezi jednotlivé členy společnosti.“ Makroekonomie je věda, která zkoumá komplexní účinky chování subjektů a situací na trzích na celou ekonomiku. K tomu účelu provádí agregace a vytváří modely popisující vzájemný vývoj agregátních veličin jako je hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, inflace, stav veřejných rozpočtů či stav platební bilance. Makroekonomie je věda, která zkoumá komplexní účinky chování subjektů a situací na trzích na celou ekonomiku. K tomu účelu provádí agregace a vytváří modely popisující vzájemný vývoj agregátních veličin jako je hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, inflace, stav veřejných rozpočtů či stav platební bilance.

7 Keynes sir John Maynard. národohospodář, * 1883 † 1946 brit. národohospodář, * 1883 † 1946 vyvodil příčin svět. hosp. krize obecnou teorii zaměstnanosti, úroku a peněz. Vytvořil tak základ moderní vědy o NH politice vycházející ze vtahů mezi spotřebu, investicemi a úsporami. Dílo: A Treatise on Money (1930), Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936)

8 Analogie veličin cena výrobku, objem produkce firmy TR dílčí trhy (tržní poptávka a tržní nabídka), mikroekonomiemakroekonomie cenová hladina (index) HDP, agregátní poptávka a agregátní nabídka.

9 Uzavřenost makroekonomických koloběhů Podstatnou vlastností makroekonomických koloběhů je jejich relativní uzavřenost, která je využívána v makroekonomických modelech

10 HDP ČR 2009 HDP České republiky 2009 – výrobní metoda Položkamld. Kč% Sektor výroby108,73,0 Zpracovatelský sektor1192,732,9 Sektor služeb1958,454,0 Daně z produktů410,011,3 Dotace na produkty (-)-42,01,2 HDP3627,8100,0

11 HDP ČR 2009 HDP České republiky 2009 - výdajová metoda Položkamld. Kč% Výdaje domácností na spotřebu183750,7 Zpracovatelský sektor80222,1 Hrubá tvorba kapitálu78121,5 Saldo zahraničního kapitálu2085,7 HDP (nominální)3627100,0 Saldo čistých prvotních důchodů rezidentů ve vztahu k zahraničí 216 Hrubí národní důchod3411

12 HDP České republiky 2009 - důchodová metoda Položkamld. Kč% Náhrady zaměstnancům1608,843,3 V tom: - mzdy a platy1224,233,7 - hrubá tvorba kapitálu364,710,1 Daně z výroby a dovozu424,211,8 Dotace na výrobu-101,5-2,7 Spotřeba fixního kapitálu655,918,2 Čistý provozní přebytek a smíšený důchod 106129,4 HDP3627100,0

13 HDP ČR 1995 až 2009

14 HDP ČR 2008 až 2013 kvartálně

15 Struktura obyvatel ČR 2009 Obyvatel ČR Obyvatelstvo mladší 14 a starší 64 let Pracovní síla ČR Obyvatelstvo ČR ve věku 14 až 64 let Obyvatelstvo mladší 14 a starší 64 let Neaktivní v produktivním věku zaměstnaní nezaměstnaní

16 Inflace; Data ČR http://czso.cz/csuhttp://www.businessinfo.cz/cz/clanek/analyzy-statistiky/hlavni- makroekonomicke-ukazatele-cr/1000431/49089/#deflhdpredakce.nsf/i/mira_inflace 199 5 199 6 199 7 199 8 199 9 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 Míra inflace průmě r v % 9,1 % 8,8 % 8,5 % 10, 7% 2,1 % 3,9 % 4,7 % 1,8 % 0,1 % 2,8 % 1,9 % 2,5 % 2,8 % 6,3 % 1,0 % deflátor.v %10, 3% 8,4 % 11, 1% 2,8 % 1,5 % 4,9 % 2,8 % 0,9 % 4,5 % - 0,3 % 1,1 % 3,4 % 1,8 % 2,6 %

17 Inflace; Data ČR Inflace v ČR, měsíční údaje, rok 2000 až 2010,ČSÚ http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace

18 Makro data ČR V kterém roce všechny 4 veličiny rostly? Který rok je nepříznivější? Který rok došlo k depresi? Které veličiny trvale rostou? Zhodnoťte vývoj! G(. )200020012002200320042005200620072008200920102011 Průměr 2000 až 2010 HDPs.c.20003,62,51,93,64,56,36,86,12,5-4,12,22,03,1% nezaměstnanost8,88,17,37,88,37,97,15,34,46,77,47,27,2% inflace3,94,71,80,12,81,92,52,86,31,01,52,22,6% BÚ PB %DPH-4,8-5,3-5,5-6,2-5,2-1,3-2,4-3,2-3,1-1,0-1,4-1,1-3,4%

19 YD = C + S; 1= c + s Vztah Keynesovy funkce spotřeby a úspor CSCS YD C=C a + c.YD S=S a + s.YD CaCa SaSa YD 0 45°

20 Zakreslete do grafu funkce spotřeby tyto změny: Zakreslete do grafu funkce spotřeby tyto změny: 1.růst bohatství domácností 2.Pokles úrokové míry (bez inflace) 3.Pokles běžného disponibilního důchodu. Příklad – nakreslete krátkodobou funkci spotřeby C = C a + c.YD C YD

21 Zakreslete do grafu funkce spotřeby tyto změny: Zakreslete do grafu funkce spotřeby tyto změny: 1.růst bohatství domácností 2.Pokles úrokové míry (bez inflace) 3.Pokles běžného disponibilního důchodu. Příklad – nakreslete krátkodobou funkci spotřeby C = C a + c.YD 1) 2) 3) C YD

22 rozšíření rozšíření C = c.YD; C a = 0; MPC = APC = konst. Graficky: vede z počátku souřadnic a c je konstantní. Graficky: vede z počátku souřadnic a c je konstantní. Krátkodobě APC při růstu YD klesá, dlouhodobě se však dočasné změny v YD vyrovnají a APC roste proporcionálně. Dlouhodobá funkce spotřeby LC

23 Teorie životního cyklu – krátkodobá a dlouhodobá funkce spotřeby SC 3 SC 1 YD C LC SC 2

24 Teorie životního cyklu a teorie mezičasové volby vychází z toho, že člověk při rozhodování o výši své spotřeby bere do úvahy nejen svůj současný, ale i budoucí očekávaný disponibilní důchod. Hypotéza životního cyklu předpokládá, že člověk chce mít po celý svůj život přibližně stejnou spotřebu. Teorie životního cyklu

25 Teorie životního cyklu – vývoj spotřeby Důchod Spotřeba Věk Úspory Výběr úspor Úvěry MládíProduktivní věkStáří C t = [Y t +(P-1).Y e +W t ]/L Dochází k rovnoměrné spotřebě podle očekávaného celoživotního důchodu (nikoliv podle běžného důchodu).

26 C t = [Y t +(P-1).Y e +W t ]/L C t = spotřeba v roce t, L = celkový počet let života, P = počet let kdy bude pracovat, Y t = důchod v tomto roce, Y e = průměrný očekávaný důchod v dalších letech, W t = majetek (bohatství) na začátku roku t. Omezení využití této teorie je dáno obtížností odhadů: délky života, délky života, disponibilního důchodu, disponibilního důchodu, Existencí úspor jež se stanou dědictvím, Existencí úspor jež se stanou dědictvím, likviditními omezeními. likviditními omezeními. Příklad – Zjistěte výši spotřeby! S.75/3

27 Kolik bude činit spotřeba ve výchozím roce podle teorie životního cyklu, jestliže člověk odhaduje délku svého života na 58 let, z toho 35 let bude pracovat. Současný důchod je 400 tis. Kč ročně a předpokládá, že po zbytek let co bude pracovat bude jeho důchod 480 tis. Kč. Jeho současné peněžní bohatství je 5 mil.Kč. Nepředpokládejte, že by ve stáří dostal penzi ani, že má v úmyslu zanechat bohatství potomkům. Kolik bude činit spotřeba ve výchozím roce podle teorie životního cyklu, jestliže člověk odhaduje délku svého života na 58 let, z toho 35 let bude pracovat. Současný důchod je 400 tis. Kč ročně a předpokládá, že po zbytek let co bude pracovat bude jeho důchod 480 tis. Kč. Jeho současné peněžní bohatství je 5 mil.Kč. Nepředpokládejte, že by ve stáří dostal penzi ani, že má v úmyslu zanechat bohatství potomkům. C t = [Y t +(P-1).Y e +W t ]/L C t = [Y t +(P-1).Y e +W t ]/L C t = [400000+(35-1).480000 +5000000]/58 C t = 374.482,8 Kč Příklad – Zjistěte výši spotřeby! S.75/3

28 Teorie permanentního důchodu vychází z předpokladu, že člověk mění své spotřební chování jen tehdy, pokud má změna jeho disponibilního důchodu trvalý, stálý, permanentní charakter. Na krátkodobé změny nebude reagovat. Takže spotřeba je funkcí permanentního důchodu: Teorie permanentního důchodu vychází z předpokladu, že člověk mění své spotřební chování jen tehdy, pokud má změna jeho disponibilního důchodu trvalý, stálý, permanentní charakter. Na krátkodobé změny nebude reagovat. Takže spotřeba je funkcí permanentního důchodu: C = C a + c.Y p Dlouhodobá spotřební funkce má Ca = 0 takže: C = c.Y p Teorie spotřeby podle permanentního důchodu Milton Friedman (B)

29 Jaký je vztah: disponibilního důchodu, permanentního důchodu, dočasného důchodu. Je-li zvýšení běžného disponibilního důchodu trvalé, celý přírůstek je považován za permanentní. Teorie spotřeby podle permanentního důchodu YD C LC SC E0E0 C2C2 E2E2 E1E1 C1C1 Výchozím bodem je E 0 v němž předpokládáme Y P = YD 0. Zvýšení YD na YD 1 nejprve povede k tomu, že spotřebitel neví, zda jde o trvalé navýšení a vydá na spotřebu pouze část přírůstku do E 1, teprve po zjištění, že se jedná o permanentní zvýšení přizpůsobí spotřebu na E 2. na E 2. C0C0 YD 0 YD 1

30 Investiční výdaje Soukup s.76-91 Optimální zásoba kapitálu K* Optimální stav, kterého chtějí firmy dosáhnout v dlouhém období. Firmy srovnávají: příjem z mezního produktu kapitálu MRP K, s mezním nákladem na kapitál MFC K, Firma investuje, dokud se obě veličiny nevyrovnají. Nákladem kapitálu je reálná úroková míra r. r = i - π e (nominální úroková míra mínus očekávaná inflace)

31 Investice – optimální množství kapitálu Autonomní charakter I = I a Investice jsou poptávané když: r > i očekávaná výnosnost r; úrokové sazby i MRC K ≥ R + D MRC K = r.P K MRC K ≥ P K.(r + δ) MRC K = r.P K MRC K ≥ P K.(r + δ) MRC K … mezního náklad na kapitál; R obětovaný výnos; D opotřebení kapitálu; P K kupní cena statku; r …reálná úroková míra; δ …míra opotřebení kapitálu I n = I b -I r, I n … čisté investice, I b … hrubé investice, I r … obnovovací investice

32 Kolik činí přibližně a přesně reálná úroková míra, pokud nominální úroková míra je 8 %, míra nezaměstnanosti je 4 % a očekávaná míra inflace je 2,5 % ? Kolik činí přibližně a přesně reálná úroková míra, pokud nominální úroková míra je 8 %, míra nezaměstnanosti je 4 % a očekávaná míra inflace je 2,5 % ? r = ? r = ? Příklad – Reálná úroková míra S.96/2 ?

33 Kolik činí přibližně a přesně reálná úroková míra, pokud nominální úroková míra je 8 %, míra nezaměstnanosti je 4 % a očekávané míra inflace je 2,5 % ? Kolik činí přibližně a přesně reálná úroková míra, pokud nominální úroková míra je 8 %, míra nezaměstnanosti je 4 % a očekávané míra inflace je 2,5 % ? r = ? r = ? Příklad – Reálná úroková míra S.96/2

34 Kolik činí přibližně a přesně reálná úroková míra, pokud nominální úroková míra je 8 %, míra nezaměstnanosti je 4 % a očekávané míra inflace je 2,5 % ? Kolik činí přibližně a přesně reálná úroková míra, pokud nominální úroková míra je 8 %, míra nezaměstnanosti je 4 % a očekávané míra inflace je 2,5 % ? r = 5,37 % r = 5,37 % r ≈ 5,50 % r ≈ 5,50 % Příklad – Reálná úroková míra S.96/2

35 Optimální zásoba kapitálu K* = v. Q K* je optimální zásoba kapitálu; Q* je množství produkce; Koeficient v zahrnuje podíl mezních nákladů na práci tj. mzdovou sazbu w, mezní náklady na kapitál (r + δ). P K násobitel k, který udává závislost na zásoby kapitálu na podílu w/[(r + δ). P K ] Optimální zásoba kapitálu závisí pozitivně na velikosti produkce a na mzdové sazbě a negativně na reálné úrokové míře a na míře znehodnocení kapitálu.

36 Graf produkční funkce množství produkce závisí na zásobě kapitálu, platí zákon klesajících mezních výnosůIntenzivní faktory posouvají celou křivku. množství produkce závisí na zásobě kapitálu, platí zákon klesajících mezních výnosů. Intenzivní faktory posouvají celou křivku. K Q Q2Q2 Q1Q1 K2K2 K1K1

37 Křivka mezního produktu kapitálu Každá další jednotka kapitálu přináší menší dodatečný produkt. Zákon klesajícího mezního produktu dodatečný produkt. Zákon klesajícího mezního produktu K MP k MP 2 K2K2 K1K1 MP 1

38 Optimální zásoba kapitálu Při nulové inflaci r = i mezní náklad MFC K konstantní tj. vodorovná. Mezní příjem z kapitálu MRP K je klesající. V průsečíku je optimální zásoba kapitálu K *. je klesající. V průsečíku je optimální zásoba kapitálu K *. K MFC k K*1K*1 MRP k K*2K*2K*2K*2 MFC k MRP k2 (Q 2 ) MRP k1 (Q 1 ) růst produkce růst produkce

39 Poptávka po investicích Poptávka po investicích dynamika Okamžitou reakci investic na změnu produkce zachycuje akcelerátor. I t = v. ΔQ I t = v. ΔQ akcelerátor v zahrnuje též podíl w/(r+δ). P K Přizpůsobení skutečné zásoby kapitálu žádoucí zásobě kapitálu (flexibilní akcelerátor). Přizpůsobení v čase! I t = ɛ. v. ΔQ koeficient ɛ vyjadřuje postupné investování (např. ɛ = 0,5 znamená každoroční pokles rozdílu mezi původní a novou optimální zásobou kapitálu o polovinu).

40 Investice - fiskální a měnová politika Fiskální politika … změny příjmů a výdajů veřejných rozpočtů. Monetární politika … změna peněžní zásoby (cena peněz) FP … vláda zvýší nákupy či sníží daně → podpoří ekonomiku → růst investic → růst poptávky po penězích → růst nominální úrokové míry → růst reálné úrokové míry → tedy růst mezního nákladu na kapitál → pokles optimální zásoby kapitálu a pokles investic → tj. vytěsňovací efekt! MP … omezení peněžní zásoby → růst nominální úrokové míry → růst reálné úrokové míry → růst mezního nákladu na kapitál → klesá optimální zásoba kapitálu a klesají investice → tj. vytěsňovací efekt!

41 Investice a akciový trh (B) investice 0 1 Tobinovo q Tobinovo q je poměr mezi tržní hodnotou firmy a reprodukčními náklady Je-li Tobinovo q větší než 1 vyplatí se investovat

42 Firma investuje do nákupu stroje, který bude v provozu 3 roky. Očekávaný zisk v jednotlivý letech postupně poroste ze 50 tis.Kč každý rok o 10 tis.Kč. Reálná úroková míra bude po celou dobu provozování 5 %. Inflace bude nulová. Jaká je současná hodnota této investice? Firma investuje do nákupu stroje, který bude v provozu 3 roky. Očekávaný zisk v jednotlivý letech postupně poroste ze 50 tis.Kč každý rok o 10 tis.Kč. Reálná úroková míra bude po celou dobu provozování 5 %. Inflace bude nulová. Jaká je současná hodnota této investice? Příklad – Současná hodnota investice S.96/1 PV (Y) je současná hodnota budoucího příjmu, FV j (Y j ´) je budoucí příjem obdržený za j období od současného, j є n je počet období i je tržní úroková míra daného období v desetinném tvaru operace se nazývá diskontování.

43 Firma investuje do nákupu stroje, který bude v provozu 3 roky. Očekávaný zisk v jednotlivý letech postupně poroste ze 50 tis.Kč každý rok o 10 tis.Kč. Reálná úroková míra bude po celou dobu provozování 5 %. Inflace bude nulová. Jaká je současná hodnota této investice? Firma investuje do nákupu stroje, který bude v provozu 3 roky. Očekávaný zisk v jednotlivý letech postupně poroste ze 50 tis.Kč každý rok o 10 tis.Kč. Reálná úroková míra bude po celou dobu provozování 5 %. Inflace bude nulová. Jaká je současná hodnota této investice? Příklad – Současná hodnota investice S.96/1

44 Firma investuje do nákupu stroje, který bude v provozu 3 roky. Očekávaný zisk v jednotlivý letech postupně poroste ze 50 tis.Kč každý rok o 10 tis.Kč. Reálná úroková míra bude po celou dobu provozování 5 %. Inflace bude nulová. Jaká je současná hodnota této investice? Firma investuje do nákupu stroje, který bude v provozu 3 roky. Očekávaný zisk v jednotlivý letech postupně poroste ze 50 tis.Kč každý rok o 10 tis.Kč. Reálná úroková míra bude po celou dobu provozování 5 %. Inflace bude nulová. Jaká je současná hodnota této investice? PV 3 = 162 509,45 Kč Příklad – Současná hodnota investice S.96/1

45 Za kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Za kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Příklad – nákup projektového záměru

46 Za kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Za kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Příklad – nákup projektového záměru

47 Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Příklad – Vnitřní výnosové procento

48 Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Příklad – Vnitřní výnosové procento

49 Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Příklad – Vnitřní výnosové procento

50 Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Příklad – Vnitřní výnosové procento

51 Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Příklad – Vnitřní výnosové procento

52 Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Příklad – Vnitřní výnosové procento

53 Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Příklad – Vnitřní výnosové procento

54 Klik je návratnost této investice?

55 Děkuji za pozornost. Teoretický seminář VŠFS Jiří Mihola jiri.mihola@quick.cz www.median-os.cz


Stáhnout ppt "Úvod; Spotřební a investiční výdaje Makroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, 2011 Téma 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google