Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

26. Pediatrický kongres 20081 Pacientské informace. Pacientské informace. Proč, jaké a kde? Proč, jaké a kde? J. Potomková, V. Mihál Knihovna LF UP v Olomouci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "26. Pediatrický kongres 20081 Pacientské informace. Pacientské informace. Proč, jaké a kde? Proč, jaké a kde? J. Potomková, V. Mihál Knihovna LF UP v Olomouci."— Transkript prezentace:

1 26. Pediatrický kongres Pacientské informace. Pacientské informace. Proč, jaké a kde? Proč, jaké a kde? J. Potomková, V. Mihál Knihovna LF UP v Olomouci Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci

2 26. Pediatrický kongres Pacientské informace PROČ ?

3 26. Pediatrický kongres Informační terapie Definice, cíl  První zmínka 1992  Zvýšit znalosti široké veřejnosti a vytvořit pocit zodpovědnosti k ochraně a udržování vlastního zdraví.  Formálně definována v literatuře 1994: „terapeutické poskytnutí informací pacientům ke zlepšení fyzického a mentálního zdraví a pocitu pohody (well-being)“ Mitchell DJ, 1994

4 26. Pediatrický kongres Informační terapie a informační preskripce  Informační terapie vede ke zlepšení zdraví široké veřejnosti.  Informační preskripce (recept) přispívá k řešení specifického zdravotního problému jedince. Mitchell DJ, 1994

5 26. Pediatrický kongres Informační recept Rozhodovací proces  Informace založené na nejlepším důkazu (EBI) pro řešení zdravotního problému pacienta v pravý čas.  Rozhodnutí podložené nejlepším důkazem, posouzeno experty, aktuální, bez komerční předpojatosti a uživatelsky přívětivé. D´Alessandro DM, 2004

6 26. Pediatrický kongres Informační recept Zahraniční zkušenosti  Randomizovaná kontrolovaná studie Dětská klinika, Univerzita v Iowě, USA  Cíl Může informační recept změnit rodičovské postoje/chování při použití internetových zdrojů zdravotnických informací?  Metoda dotazník tištěný + telefonické interview 2-3 týdny po návštěvě zdravotnického zařízení Kontrolní x intervenční skupina (100 vs. 97 rodičů )  počítačové školení, informační recept + výukové materiály D´Alessandro DM, 2004

7 26. Pediatrický kongres Výsledky studie 68% všech rodičů použilo v posledním půl roce pro zdravotní informace Internet 53% pro pediatrické informace Intervenční skupina používala internet pro všeobecné zdravotnické informace více než kontrolní skupina (p=0.05)  pro získání pediatrických informací byl tento rozdíl statisticky významný (p<0.001)  edukace a informační recept: změna chování ve výběru informačních zdrojů větší zájem o vyhledávání pediatrických informací doporučení v rodině a známým

8 26. Pediatrický kongres Sdílení a komunikace pacientských informací  Syndrom Damoklova meče  podvědomé napětí zapříčiněné možností relapsu/návratu základního onemocnění  ostří meče lze otupit výměnou osobních zkušeností rodičů a/nebo pacientů se stejným zdravotním problémem Koocher GP, 1981

9 26. Pediatrický kongres Edukovaný pacient  Přístup k vhodným zdravotnickým informacím, které se týkají jeho zdravotního stavu.  Edukovaný pacient je „postrach“ svého lékaře? Nikoliv  Edukovaný pacient je obrazem svého lékaře.

10 26. Pediatrický kongres Potřeba předoperačních informací u dětí  Kvalitativní výzkum u dětí školního věku, Dětská klinika v Liverpoolu, UK Děti jsou schopny formulovat své představy o charakteru předoperačních informací. Studie prokázala, že žádné dítě ze sledované skupiny neobdrželo očekávané informace přímo od zdravotnických profesionálů, ale  od svých rodičů  z tištěných materiálů  z televizních programů.  Informace o hospitalizaci by měly děti získat přímou komunikací s ošetřujícím personálem v přijatelné a názorné podobě. Smith L, 2005

11 26. Pediatrický kongres Pacientské informace KDE? Téma: Léčba enuresis nocturna u dětí.

12 26. Pediatrický kongres Informační recept Příprava podkladů je týmová práce: zdravotnický profesionál x pacient a jeho rodina x (informační specialista)

13 26. Pediatrický kongres Monografie, učebnice Tištěné, elektronické

14 26. Pediatrický kongres Hrodek O. a kol., 1.vyd. Galén 2002 Pediatrie „Enuréza a neurogenní močový měchýř“ (J. Janda)  „Jediné léky, u kterých se v kontrolovaných studiích prokázal u enurézy efekt, jsou DDAVP a imipramin. DDAVP – běžné použití Imipramin – řada autorů již nedoporučuje  Dobrý efekt mají i tzv. alarmy, tj. zařízení, která při pomočení dítěte vydává akustický signál, který má dítě probudit…….“

15 26. Pediatrický kongres Šašinka M. a kol., 2.vyd., Herba 2007 Pediatria „Enuréza a inkontinencia“ (L.Kovács)  „v prípadoch, v ktorých neboli režimové opatrenia dostatočně účinné, je indikovaná aj farmakoterapia. Podávanie syntetického analogu antidiuretického hormonu (desmopressinu) sa opiera o poznatky o úlohe cirkadiánnej poruchy regulácie……..  Pri neúspechu uvedených postupov je vhodné sa pokúsit´o 12-týždňovú aplikáciu enuretického alarmu, prípadne v kombinácii s desmopressinom.“

16 26. Pediatrický kongres Články z časopisů Tištěné, elektronické

17 26. Pediatrický kongres Bibliographia Medica Čechoslovaca České a slovenské články Katalogy a databáze BMC „Enuresis nocturna“: 60 článků

18 26. Pediatrický kongres Nakladatelský portál SOLEN s elektronickými archivy Šmakal O., Flogelová H. Diagnostika a léčba dítěte s pomočováním v ambulanci PLDD. Pediatrie pro Praxi 2006;(5): „Jen pro odbornou veřejnost“. Šmakal O, 2008, osobní sdělení.

19 26. Pediatrický kongres Internetové zdroje Rozmanitost forem, obsahu a kvality

20 26. Pediatrický kongres INTERNET Inzerát: i-bazar.cz Detail inzerátu  Audio fx2000 Alarm enurézy (pomočování)  číslo inzerátu: ,  Prodám Ferraris Medical - Audio fx2000 Alarm enurézy(pomočování), cena 800Kč, barva žlutá, letitý problém zmizel během 5 týdnů. Zkušenosti předám.

21 26. Pediatrický kongres Renomovaný autor Aktuálnost Nejsou uvedeny odkazy na literární zdroje Komerční podpora INTERNET Pacientský portál: Kazuistika

22 26. Pediatrický kongres Odborné databáze Verze pro pacienty

23 26. Pediatrický kongres MedlinePlus Informační portál Národní lékařské knihovny (USA) pro pacienty. Systematické zpracování témat Lékové informace Encyklopedie (text + grafika) Vyhledávání podle klíčových slov Aj. Nový projekt vícejazyčných verzí (40 jazyků ).

24 26. Pediatrický kongres

25 26. Pediatrický kongres

26 26. Pediatrický kongres

27 26. Pediatrický kongres COCHRANE LIBRARY Cochrane Library EBM databáze systematických přehledů a meta- analýz pro odborníky  Randomizované kontrolované pokusy  Diagnostika + léčba Cochrane Consumer Network  Pro pacienty  Stručné souhrny s jednoduchou terminologií

28 26. Pediatrický kongres

29 26. Pediatrický kongres

30 26. Pediatrický kongres

31 26. Pediatrický kongres

32 26. Pediatrický kongres Závěry systematického zpracování 2001; 2005 (aktualizováno) „Alarm interventions for nocturnal enuresis in children.“ Analýza 56 randomizovaných studií; 3257 dětí, z nich 2412 léčeno alarmem. Použití alarmu je účinnou léčbou nočního pomočování u dětí. Byl účinnější než desmopressin a imipramin u více než 50% dětí.

33 26. Pediatrický kongres UpToDate EBM databáze pro klinickou praxi, výuku, vzdělávání pacientů……. Průběžná aktualizace  Inkorporace nejnovějších publikovaných poznatků 375 časopisů  Zdokonalení kontextu zpracovaných témat

34 26. Pediatrický kongres

35 26. Pediatrický kongres

36 26. Pediatrický kongres

37 26. Pediatrický kongres UpToDate PatientInformation „Bedwetting in children“ Alarms Enuresis alarms are the most effective method for controlling bedwetting. …..generally reserved for children older than 7 years of age. Alarms require the child and parent to be highly motivated.  recommended before treatment with medication.

38 26. Pediatrický kongres Pacientské informace JAKÉ?

39 26. Pediatrický kongres Povaha a kvalita informací  Založené na důkazu - evidence based (EBI);  Mimo sféru komerčního vlivu;  Uživatelsky přívětivé;  Pochopitelné Opírají se o odborné zdroje ALE Srozumitelné pro laiky;  Jazykově a stylově vyvážené;  Aktuální;  Dostupné. Badarudeen S. 2008

40 26. Pediatrický kongres Internet a počítače Významné nástroje edukace pacientů  Webové stránky a jejich kvalita e-časopisy  Databáze a portály pro pacienty  Webové tutoriály (online kurzy)  Počítačové hry se zdravotní tématikou Autoři + aktualizace + odkazy na literaturu MedlinePlus Cochrane Consumer Net UpToDate – For Patients  Nemocnice, odborné společnosti, občanská sdružení aj.  Atraktivní, motivující Komenský: „Škola hrou“ Runge C, 2006; D´Alessandro 2001.

41 26. Pediatrický kongres Lékařské informace pro edukaci dětských pacientů Dítě není pasivním účastníkem zdravotní péče:  Informace znalosti pomáhají k pochopení diagnózy a léčebných možností; zvyšují důvěru k lékařům, sestrám a zdravotnickému personálu; snižují úzkost, nejistotu, obavu z neznámého, strach z bolesti……..; přispívají k budování „informační společnosti“.

42 26. Pediatrický kongres Použitá literatura  Je k dispozici u autorů sdělení.

43 26. Pediatrický kongres Kontakty na autory Mgr. Jarmila Potomková Vedoucí Knihovny Lékařské fakulty UP v Olomouci Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. Přednosta Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc


Stáhnout ppt "26. Pediatrický kongres 20081 Pacientské informace. Pacientské informace. Proč, jaké a kde? Proč, jaké a kde? J. Potomková, V. Mihál Knihovna LF UP v Olomouci."

Podobné prezentace


Reklamy Google