Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Knihovna LF UP v Olomouci Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Knihovna LF UP v Olomouci Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci"— Transkript prezentace:

1 Knihovna LF UP v Olomouci Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
Pacientské informace. Proč, jaké a kde? J. Potomková, V. Mihál Knihovna LF UP v Olomouci Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci 26. Pediatrický kongres 2008

2 Pacientské informace PROČ ? 26. Pediatrický kongres 2008

3 Informační terapie Definice, cíl
První zmínka 1992 Zvýšit znalosti široké veřejnosti a vytvořit pocit zodpovědnosti k ochraně a udržování vlastního zdraví. Formálně definována v literatuře 1994: „terapeutické poskytnutí informací pacientům ke zlepšení fyzického a mentálního zdraví a pocitu pohody (well-being)“ Mitchell DJ, 1994 26. Pediatrický kongres 2008

4 Informační terapie a informační preskripce
Informační terapie vede ke zlepšení zdraví široké veřejnosti. Informační preskripce (recept) přispívá k řešení specifického zdravotního problému jedince. Mitchell DJ, 1994 26. Pediatrický kongres 2008

5 Informační recept Rozhodovací proces
Informace založené na nejlepším důkazu (EBI) pro řešení zdravotního problému pacienta v pravý čas. Rozhodnutí podložené nejlepším důkazem, posouzeno experty, aktuální, bez komerční předpojatosti a uživatelsky přívětivé. D´Alessandro DM, 2004 26. Pediatrický kongres 2008

6 Informační recept Zahraniční zkušenosti
Randomizovaná kontrolovaná studie Dětská klinika, Univerzita v Iowě, USA Cíl Může informační recept změnit rodičovské postoje/chování při použití internetových zdrojů zdravotnických informací? Metoda dotazník tištěný + telefonické interview 2-3 týdny po návštěvě zdravotnického zařízení Kontrolní x intervenční skupina (100 vs. 97 rodičů ) počítačové školení, informační recept + výukové materiály D´Alessandro DM, 2004 26. Pediatrický kongres 2008

7 Výsledky studie 53% pro pediatrické informace
68% všech rodičů použilo v posledním půl roce pro zdravotní informace Internet 53% pro pediatrické informace Intervenční skupina používala internet pro všeobecné zdravotnické informace více než kontrolní skupina (p=0.05) pro získání pediatrických informací byl tento rozdíl statisticky významný (p<0.001) edukace a informační recept: změna chování ve výběru informačních zdrojů větší zájem o vyhledávání pediatrických informací doporučení v rodině a známým 26. Pediatrický kongres 2008

8 Sdílení a komunikace pacientských informací
Syndrom Damoklova meče podvědomé napětí zapříčiněné možností relapsu/návratu základního onemocnění ostří meče lze otupit výměnou osobních zkušeností rodičů a/nebo pacientů se stejným zdravotním problémem Koocher GP, 1981 26. Pediatrický kongres 2008

9 Edukovaný pacient Nikoliv
Přístup k vhodným zdravotnickým informacím, které se týkají jeho zdravotního stavu. Edukovaný pacient je „postrach“ svého lékaře? Nikoliv Edukovaný pacient je obrazem svého lékaře. 26. Pediatrický kongres 2008

10 Potřeba předoperačních informací u dětí
Kvalitativní výzkum u dětí školního věku, Dětská klinika v Liverpoolu, UK Děti jsou schopny formulovat své představy o charakteru předoperačních informací. Studie prokázala, že žádné dítě ze sledované skupiny neobdrželo očekávané informace přímo od zdravotnických profesionálů, ale od svých rodičů z tištěných materiálů z televizních programů. Informace o hospitalizaci by měly děti získat přímou komunikací s ošetřujícím personálem v přijatelné a názorné podobě. Smith L, 2005 26. Pediatrický kongres 2008

11 KDE? Téma: Léčba enuresis nocturna u dětí.
Pacientské informace KDE? Téma: Léčba enuresis nocturna u dětí. 26. Pediatrický kongres 2008

12 Informační recept Příprava podkladů je týmová práce:
zdravotnický profesionál x pacient a jeho rodina (informační specialista) 26. Pediatrický kongres 2008

13 Monografie, učebnice Tištěné, elektronické
26. Pediatrický kongres 2008

14 Hrodek O. a kol., 1.vyd. Galén 2002 Pediatrie
„Enuréza a neurogenní močový měchýř“ (J. Janda) „Jediné léky, u kterých se v kontrolovaných studiích prokázal u enurézy efekt, jsou DDAVP a imipramin. DDAVP – běžné použití Imipramin – řada autorů již nedoporučuje Dobrý efekt mají i tzv. alarmy, tj. zařízení, která při pomočení dítěte vydává akustický signál, který má dítě probudit…….“ 26. Pediatrický kongres 2008

15 Šašinka M. a kol., 2.vyd., Herba 2007 Pediatria
„Enuréza a inkontinencia“ (L.Kovács) „v prípadoch, v ktorých neboli režimové opatrenia dostatočně účinné, je indikovaná aj farmakoterapia. Podávanie syntetického analogu antidiuretického hormonu (desmopressinu) sa opiera o poznatky o úlohe cirkadiánnej poruchy regulácie…….. Pri neúspechu uvedených postupov je vhodné sa pokúsit´o 12-týždňovú aplikáciu enuretického alarmu, prípadne v kombinácii s desmopressinom.“ 26. Pediatrický kongres 2008

16 Články z časopisů Tištěné, elektronické 26. Pediatrický kongres 2008

17 Bibliographia Medica Čechoslovaca České a slovenské články
Katalogy a databáze BMC 1999+ „Enuresis nocturna“: 60 článků 26. Pediatrický kongres 2008

18 Nakladatelský portál SOLEN s elektronickými archivy
Šmakal O., Flogelová H. Diagnostika a léčba dítěte s pomočováním v ambulanci PLDD. Pediatrie pro Praxi 2006;(5): „Jen pro odbornou veřejnost“. Šmakal O, 2008, osobní sdělení. 26. Pediatrický kongres 2008

19 Rozmanitost forem, obsahu a kvality
Internetové zdroje Rozmanitost forem, obsahu a kvality 26. Pediatrický kongres 2008

20 INTERNET Inzerát: i-bazar.cz
Detail inzerátu Audio fx2000 Alarm enurézy (pomočování) číslo inzerátu: , Prodám Ferraris Medical - Audio fx2000 Alarm enurézy(pomočování), cena 800Kč, barva žlutá, letitý problém zmizel během 5 týdnů. Zkušenosti předám. 26. Pediatrický kongres 2008

21 INTERNET Pacientský portál: Kazuistika Renomovaný autor Aktuálnost
Nejsou uvedeny odkazy na literární zdroje Komerční podpora 26. Pediatrický kongres 2008

22 Odborné databáze Verze pro pacienty 26. Pediatrický kongres 2008

23 MedlinePlus Informační portál Národní lékařské knihovny (USA) pro pacienty. Systematické zpracování témat Lékové informace Encyklopedie (text + grafika) Vyhledávání podle klíčových slov Aj. Nový projekt vícejazyčných verzí (40 jazyků). 26. Pediatrický kongres 2008

24 26. Pediatrický kongres 2008

25 26. Pediatrický kongres 2008

26 26. Pediatrický kongres 2008

27 COCHRANE LIBRARY Stručné souhrny s jednoduchou terminologií
Cochrane Library EBM databáze systematických přehledů a meta-analýz pro odborníky Randomizované kontrolované pokusy Diagnostika + léčba Cochrane Consumer Network Pro pacienty Stručné souhrny s jednoduchou terminologií 26. Pediatrický kongres 2008

28 26. Pediatrický kongres 2008

29 26. Pediatrický kongres 2008

30 26. Pediatrický kongres 2008

31 26. Pediatrický kongres 2008

32 Závěry systematického zpracování 2001; 2005 (aktualizováno)
„Alarm interventions for nocturnal enuresis in children.“ Analýza 56 randomizovaných studií; 3257 dětí, z nich 2412 léčeno alarmem. Použití alarmu je účinnou léčbou nočního pomočování u dětí. Byl účinnější než desmopressin a imipramin u více než 50% dětí. 26. Pediatrický kongres 2008

33 UpToDate EBM databáze pro klinickou praxi, výuku, vzdělávání pacientů……. Průběžná aktualizace Inkorporace nejnovějších publikovaných poznatků 375 časopisů Zdokonalení kontextu zpracovaných témat 26. Pediatrický kongres 2008

34 26. Pediatrický kongres 2008

35 26. Pediatrický kongres 2008

36 26. Pediatrický kongres 2008

37 UpToDate PatientInformation „Bedwetting in children“
Alarms Enuresis alarms are the most effective method for controlling bedwetting. …..generally reserved for children older than 7 years of age. Alarms require the child and parent to be highly motivated. recommended before treatment with medication. 26. Pediatrický kongres 2008

38 Pacientské informace JAKÉ? 26. Pediatrický kongres 2008

39 Povaha a kvalita informací
Založené na důkazu - evidence based (EBI); Mimo sféru komerčního vlivu; Uživatelsky přívětivé; Pochopitelné Opírají se o odborné zdroje ALE Srozumitelné pro laiky; Jazykově a stylově vyvážené; Aktuální; Dostupné. Badarudeen S. 2008 26. Pediatrický kongres 2008

40 Internet a počítače Významné nástroje edukace pacientů
Webové stránky a jejich kvalita e-časopisy Databáze a portály pro pacienty Webové tutoriály (online kurzy) Počítačové hry se zdravotní tématikou Autoři + aktualizace + odkazy na literaturu MedlinePlus Cochrane Consumer Net UpToDate – For Patients Nemocnice, odborné společnosti, občanská sdružení aj. Atraktivní, motivující Komenský: „Škola hrou“ 26. Pediatrický kongres 2008 Runge C, 2006; D´Alessandro 2001.

41 Lékařské informace pro edukaci dětských pacientů
Dítě není pasivním účastníkem zdravotní péče: Informace znalosti pomáhají k pochopení diagnózy a léčebných možností; zvyšují důvěru k lékařům, sestrám a zdravotnickému personálu; snižují úzkost, nejistotu, obavu z neznámého, strach z bolesti……..; přispívají k budování „informační společnosti“. 26. Pediatrický kongres 2008

42 Použitá literatura Je k dispozici u autorů sdělení.
26. Pediatrický kongres 2008

43 Kontakty na autory Mgr. Jarmila Potomková potomkov@tunw.upol.cz
Vedoucí Knihovny Lékařské fakulty UP v Olomouci Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. Přednosta Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc 26. Pediatrický kongres 2008


Stáhnout ppt "Knihovna LF UP v Olomouci Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci"

Podobné prezentace


Reklamy Google