Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektroencefalografie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektroencefalografie"— Transkript prezentace:

1 Elektroencefalografie
EEG vzniká součinností neuronů thalamu a kortexu thalamus - funkce generátoru rytmů hlavní zdroj EEG - elektrická aktivita synaptodendritických membrán v povrchních vrstvách kortexu normální EEG aktivita - rytmická, sinusoidní tvar základní rytmus - alfa-a aktivita (8-13 Hz, ampl V) alfa aktivita - vlastnost zdravého, bdělého, zralého mozku při zavřených očích mírná asymetrie - ascendenta strmější než descendenta při mentální zátěži větší symetrie, skupiny s vřetenovou konfigurací čím vyšší, tím pomalejší

2 Znázornění snímané alfa aktivity

3 Lokalizace základních aktivit (1)
zavřené oči - parietookcipitálně pravidelná alfa aktivita projev synchronizace v thalamokortikálních okruzích

4 Lokalizace základních aktivit (2)
otevření očí - blokace alfa aktivity, nízká amplituda vln následek desynchronizace v thalamokortikálních okruzích

5 Lokalizace základních aktivit (3)
otevření očí - po krátké blokaci někdy přechodně nebo trvale alfa - habituace alfa aktivity častější u různých poruch koncentrace - LMD (lehká mozková dysfunkce) se syndromem ADHD (attention deficit hyperactivity disease)

6 Lokalizace základních aktivit (4)
zavření očí - opět alfa aktivita nad temporo-parieto-okcipitálními částmi bilatelárně a symetricky - odblokování alfa uplatní se synchronizační thalamokortikální mechanismy

7 Lokalizace základních aktivit (5)
po zavření očí - alfa aktivita vyšší amplitudy - rebound efekt (RE) přítomen u stavů napětí, ospalosti, u neurotiků

8 Lokalizace základních aktivit (6)
beta rytmus dominantní nad frontálními krajinami frekvence Hz amplituda V většinou nereaguje na otevření očí ani na voluntární nebo přikázané pohyby théta aktivita nad temporální krajinou frekvence 4 - 7,5 Hz amplituda do 30 V normální arkádový nebo rolandický rytmus nad sensorimotorickou krajinou (centro-parietální) frekvence kolem 10 Hz amplituda asi 40 V

9 Lokalizace základních aktivit (7)

10 Rozložení elektrod - H. Jasper - systém 10-20

11 Rozložení a označení elektrod

12 Longitudinální a transverzální zapojení elektrod

13 Ontogeneze EEG aktivity (1)
od narození asi do 1.roku dítěte - patrná málo pravidelná delta aktivita (1-3Hz, vysoká amplituda), pro daný věk - fyziologická základní aktivita, netlumená otevřením očí věk 1-3 roky - dominantní théta rytmus (4-7 Hz), vysoká amplituda (nižší než delta)

14 Ontogeneze EEG aktivity (2)
věk 3-6 let - pravidelnější EEG aktivita - prealfa aktivita (6-8 Hz, vysoká amplituda, blokace otevřením očí) věk 5-7 let - objevení se pravidelné alfa aktivity beta aktivita - objevuje se současně s alfa aktivitou, převažuje frontálně nízká aktivita do 20 V, střední do 30 V, vysoká nad 30 V organicky zdravý mozek - zejména alfa a beta aktivita a jejich deriváty

15 Klasifikace EEG elementů (1)
patologická forma alfa aktivity

16 Klasifikace EEG elementů (2)
patologická forma delta aktivity - způsobená organickým nebo funkčním poškozením

17 Klasifikace EEG elementů (3)
potlačená aktivita, depression, desynchronizace - fyziologicky patrná např. během otevření očí nebo během jiných zevních či vnitřních probouzecích stimulů

18 Klasifikace EEG elementů (4)
14 a 6 pozitivní výboje (mittens) - aktivace povrchním spánkem, možná souvislost s epileptickou pohotovostí, s poruchami chování a LMD

19 Klasifikace EEG elementů (5)
hypsarytmie - difuzní polymorfní nestereotypní neperiodická aktivita bez topografické lokalizace u těžších encefalopatických dětí postižených Westovým syndromem

20 Klasifikace EEG elementů (6)
K-komplex - asociace difázických nebo polymorfních pomalých vln, většinou delta typický jev pro synchronní spánek 2. stádia

21 Klasifikace EEG elementů (7)
lambda aktivita - difázický nebo trifázický element, doprovází pohyby očí, patologicky může být ve zvýšené míře u nystagmu a kmenových lézí

22 Klasifikace EEG elementů (8)
MU rytmus - subharmonická varianta rolandické beta aktivity, arkádový tvar fyziologický rytmus patologicky - u hemisférálních lézí - jednostranný, parietální, vyšší amplituda

23 Klasifikace EEG elementů (9)
multiple spike complex - mnohonásobný hrotový komplex dva nebo více difázických hrotů - v rytmickém výboji, vysoká amplituda znamenají vždy nějakou formu epilepsie

24 Klasifikace EEG elementů (10)
multiple spike and slow wave complex - komplex mnohonásobných hrotů a vln sekvence dvou nebo více hrotů spojených s jednou nebo více pomalých vln vždy je to epileptický proces probíhá sporadicky, synchronně nebo asynchronně nad oběma hemisférami

25 Klasifikace EEG elementů (11)
periodické aktivity některé fyziologické v synchronním spánku většina patologické -encefalopatie a encefalitidy

26 Klasifikace EEG elementů (12)
spike and wave complex - komplex hrot a vlna fyziologicky se neobjevuje epileptický proces - označení petit mal nebo paroxysmus absence

27 Klasifikace EEG elementů (13)
komplex hrot a vlna kortikálního čili fokálního typu a centrencefalického typu sekvence dvou nebo více hrotů spojených s jednou nebo více pomalých vln vždy je to epileptický proces probíhá sporadicky, synchronně nebo asynchronně nad oběma hemisférami

28 Klasifikace EEG elementů (14)
trifázický komplex - pomalé vlny vždy patologické - encefalopatie, hepatické kóma, metabolické léze

29 Makro-EEG a mikro-EEG

30 Artefakty

31 Mikro-EEG

32 Umístění elektrod

33 Ložisková aktivita epileptických grafoelementů

34 Příklady průběhů při různých typech záchvatů (1)

35 Příklady průběhů při různých typech záchvatů (2)

36 Příklady průběhů při různých typech záchvatů (3)

37 Epileptické ložisko

38 Změny v EEG způsobené tumorem

39 Fenomén zvratu fází


Stáhnout ppt "Elektroencefalografie"

Podobné prezentace


Reklamy Google