Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KORTEX Areas of complex multimodal convergence are also located posterior to the primary somatic sensory cortex, within portions of the posterior temporal.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KORTEX Areas of complex multimodal convergence are also located posterior to the primary somatic sensory cortex, within portions of the posterior temporal."— Transkript prezentace:

1 KORTEX Areas of complex multimodal convergence are also located posterior to the primary somatic sensory cortex, within portions of the posterior temporal lobe, and portions of the anterior occipital lobe. Collectively, these areas are called the parietal / occipital temporal / association cortex. The shading on the figure illustrates the intermediate position of the posterior association cortex relative to primary visual, auditory, and somatosensory areas.

2 Čihák.1997

3 ORGANIZACE NEOKORTEXU DO SLOUPCŮ
mikrom, pyramidové neurony zejména v 3 a 5 vrstvě

4 FUNKČNÍ PREFERENCE HEMISFÉR

5 ASOCIAČNÍ KORTEX Parietální – a 5, 7 Frontální – a 6, 8
Parietální asociační kortex – spojení zrakových a somatosenzorických , koordinace pohybu ruky a oka, manipulační pohyby, záměr pohybu Frontální a k – plánování a iniciace cíleného chování , pracovní paměť, učení pravidel, změny v náladě a osobnosti Parietální – a 5, 7 Frontální – a 6, 8 Temporální – a20-22

6 Parietální asociační kortex
spojení zrakových a somatosenzorických informací zrakově ovládané chování a prostorová orientace transformace senzorických podnětů do adekvátní motorické akce koordinace pohybu ruky a oka manipulační pohyby záměr pohybu Uchopení, dosažení cíle, sakády plynulé sledovací pohyby

7 Frontální asociační kortex
informace ze všech senzorických kortikálních oblastí informace o emočním a motivačním stavu jedince plánování a iniciace cíleného chování pracovní paměť učení pravidel změny v náladě a osobnosti

8 Frontální asociační kortex
- struktury CNS rozhodující o jedinečnosti naší osobnosti osobnostní identita odlišující „jáství“ od ostatních osob – bez odchylek emocí, nálad, afektů, pudů kortex frontálního laloku – řešení každodenních úkolů, včetně našeho vztahu k lidskému společenství integrační a asociační kortex – vědomí, že jsem si vědom exekutivní funkce – vytváření záměru, vědomé sebeovládání a plánování zacílené chování kortex frontálního laloku – poškození ischémií, krvácením z aneuryzmatu – změny pudů, motivace, nálad, afektů (emocí) – schopnost plánovat a rozhodovat se – snížená spolehlivost a prozíravost, společensky nevhodné chování, deprese, euforie, letargie

9 Frontální asociační kortex
kortex levého frontálního laloku – dominantní při zpracování pozitivních emocí (štěstí), nízká aktivita – lidé jsou plaší, trpí zábranami a depresemi kortex pravého frontálního laloku – negativní emoce jako strach, hněv, úzkost, pravé zorné pole zachytává – pozitivní projevy chování komunikující osoby levé zorné pole zachytává – hněv, znechucení, strach komunikující osoby EEG – záznam v kortexu levého frontálního laloku – spontánní smích – m. orbicularis oculi et zygomaticus major aktivita na EEG v kortexu levého frontálního laloku mizí při úsměvu sociálním (profesionálním) – spojen jen s m. zygomaticus major

10 Temporální asociační kortex
sluchová kůra, inferotemporální zraková kůra, parahippokampus, spoje s hipokampem a amygdalárnímí jádry el. stimulace – vzpomínky na minulost rozpoznání obličeje jedinců (psychická slepota, zraková agnózie)

11 STRUKTURA A SPOJE HIPPOKAMPÁLNÍ FORMACE
Vstupy z entorhinálního kortexu (a28) amygdalárních jader - emoce a paměťové funkce Vnitřní spoje g. dentatus - CA3 - CA1 - subiculum Výstupy ze subikula do: fornixu - precom. septum (septum verum) v area subcallosa entorhinálního kortexu neokortexu

12 KORTIKÁLNÍ OBLASTI ŘEČI
Wernickeova (senzorická) kortikální oblast - a 22,39,40 v dominantní hemisféře podmínkou je normální funkce vizuálního a sluchového kortexu léze - receptivní afasie - postižený nerozumí řeči Brocova (motorická) kortikální oblast - g. front. inf. a44, 45 u praváků v L-hemisféře, u leváků v P-hemisféře nutná normální funkce M-I, M-II a PM léze - expresivní afasie - porucha schopnosti mluvit při zachování schopnosti rozumět

13 The accompanying figure illustrates the location of several regions of cortex that support language-related capabilities. The left hemisphere is dominant for language functions in most persons. Within the hemisphere dominant for speech, lesions encroaching upon the speech areas result in aphasias, agnosias, and difficulties with reading and/or writing. These subregions will be further discussed in subsequent paragraphs.

14

15 Pozitronová emisní tomografie - PET
Dr. Marcus Raichle

16 Gender Differences in Speech Integration
L Speech Functions: Gender Differences in Speech Integration Men and women may use different brain regions to solve word problems. Shaywitz (1995) used PET scans to measure metabolic activity in various brain regions while a group of males and females solved a rhyming task. Although both genders solved the problem equally effectively, men showed increased metabolic activity only in the left hemisphere. The left hemisphere is on the right of the figure (adaptation of Shaywitz's fig). Women participants experienced increased metabolic activity in both hemispheres. The following section discusses specialized functions of the right hemisphere. Shaywitz (1995) PET - Men and women solve word problems

17 ZNÁZORNĚNÍ FUNKCE MOZKOVÉ KŮRY POMOCÍ PET PŘI POZOROVÁNÍ OBJEKTU A FORMULACI JEHO POPISU

18 SPECT - Single Photon Emission Computerized Tomography
Deprese What is SPECT? It is an acronym for Single Photon Emission Computerized Tomography. SPECT is a sophisticated nuclear medicine study that looks directly at cerebral blood flow and indirectly at brain activity (or metabolism). In this study, a radioactive isotope (which, as we will see, is akin to a myriad of beacons of energy or light) is bound to a substance that is readily taken up by the cells in the brain Výrazně snížená aktivita prefrontálního a temporálního laloku

19 SPECT - Single Photon Emission Computerized Tomography
Deprese Increased anterior cingulate (this part of the brain is heavily innervated with serotonergic nerve fibers), thalamus and basal ganglia activity Zvýšená aktivita předního g. cinguli (výrazně inervováno serotoninergními nervovými vlákny), thalamu a BG


Stáhnout ppt "KORTEX Areas of complex multimodal convergence are also located posterior to the primary somatic sensory cortex, within portions of the posterior temporal."

Podobné prezentace


Reklamy Google