Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyziologie lidského mozku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyziologie lidského mozku"— Transkript prezentace:

1 Fyziologie lidského mozku
Mozek je aparát, jehož pomocí si myslíme, že myslíme. J. Tuwim, Vypracoval: Jaroslav Žoha

2 Obsah Mozek jako součást CNS Složení mozku - Anatomie
Proces informačního vstupu Receptory, reflexy Bolest Motorický systém pohybu a jeho řízení Funkce mozečku Hypotalamus, Limbický systém, Frontální kůra Řeč a paměť Fyziologie lidského mozku, vypracoval: Jaroslav Žoha

3 Mozek jako součást CNS Centrální nervová soustava člověka (CNS):
Páteřní mícha Segmentální organizace, šedá hmota, bílá hmota Mozek Specializované prodloužení páteřní míchy Hlavní funkce CNS: Informační vstup ze smyslových orgánů Integrace informace Odpověď na informaci Mozek, vypracoval: Jaroslav Žoha

4 Trocha anatomie Mozek se skládá z: Prodloužená mícha Most
Střední mozek Mezimozek Koncový mozek Mozeček Mozkomíšní mok – 150ml – Ochranný a nutriční význam Mozek, vypracoval: Jaroslav Žoha

5 Proces informačního vstupu 1
Senzorický vstup až 109 bitů/s (např. čtení stránky tištěného textu cca 50 bitů/s) Vědomě přijato však pouze 10 – 100 bitů/s Informační výstup cca 107 bitů/s Mozek, vypracoval: Jaroslav Žoha

6 Proces informačního vstupu 2
Děje při zachycení podnětu: Příjem informace receptorem, transdukce podmětu na elektrickou informaci, vznik generátorového potenciálu vedoucí ke vzniku hrotového výboje (akční potenciál) v nervovém vláknu. Přenos amplitudy, po překročení prahu přenos frekv. impulsů max. frekvence 1000/s Mozek, vypracoval: Jaroslav Žoha

7 Receptory, reflexy Zdrojem většiny impulsů jsou receptory:
Mechanoreceptory (tlak, dotyk, vibrace) Fotoreceptory termoreceptory (chladové a tepelné) chemoreceptory Proporcionální receptory – detekce rozdílů intenzity Diferenciační receptory – detekce rychlosti změny Proporcionálně diferenciační receptory – kombinace předchozích Polysynaptické reflexy: Obranný reflex – např. šlápnutí na ostrý předmět – přímá reakce jiného orgánu na podnět, do mozku pouze informace o bolesti Slzení, kašel, kýchání Sací reflex, polykací reflex… Mozek, vypracoval: Jaroslav Žoha

8 Bolest Bolest je informace o nastávajícím poškození organismu. Identifikace příčiny je méně významná než poznání účinku. Receptory bolesti jsou volná nervová zakončení. Při bolestivých podnětech se NEADAPTUJÍ. (dokazuje to např. trvalá bolest zubu) Receptory bolesti podávají zprávu o: Kožní bolesti Vnímána ve dvou stádiích: - Ostrá bolest vyvolávající poplašnou nebo únikovou reakci - následuje trvalá bolest vedoucí k ochraně poškozené části Bolesti viscerální (žlučová nebo ledvinová kolika) „Hluboká bolest“ (bolest hlavy) Mozek, vypracoval: Jaroslav Žoha

9 Motorický systém pohybu a jeho řízení 1
Motosenzorická mozková kůra - členěno podle pohybů, které řídí. Bazální ganglia: Funguje jako „modulátor“. Vedení vzruchů z nespecifických asociačních oblastí k motosenzorickým polím. Řízení vysílaných posloupností impulsů. Mozek, vypracoval: Jaroslav Žoha

10 Motorický systém pohybu a jeho řízení 2
Na řízení motoriky se podílí: páteřní mícha, mozkový kmen, mozková kůra, mozeček, bazální ganglia, talamus a další podkorová centra Jejich společné působení umožňuje úmyslné pohyby tj. převod myšlenky a vůle v pohybovou činnost. Mozek, vypracoval: Jaroslav Žoha

11 Funkce mozečku Mnoho důležitých funkcí k řízení hybnosti:
optimalizuje hybné reflexy k udržování polohy koordinuje spolupráci mezi motorickými systémy polohy a pohybu je důležitý pro koordinaci směru pomalých pohybů vytváří pohybové programy pro cílenou motoriku Odpovídá funkci REGULÁTORU ve zpětnovazebním systému. Při poškození mozečku je porušena svalová koordinace a svalové napětí: Nejisté pohyby, přehnané pohyby, nelze provádět rychlé protichůdné pohyby, intenční třes, abnormální pohyby očí. Mozek, vypracoval: Jaroslav Žoha

12 Příklad funkce mozečku – Tenistka
Příklad integrační a koordinační úloha mozečku a jeho spolupráce s jinými motorickými centry: 1) Pohyb těla ve směru pohybu míčku (motorika pohybu) 2) jemu adekvátní opora těla a její vyvážení (motorika udržení polohy) 3) Pohyb očí udržuje míček v zorném poli, analýza dráhy letu a rychlosti ve zrakové kůře 4) Asociační mozková kůra plánuje pohyb zpětného úderu 5) Vyrovnání zpětného nárazu opět opěrným pohybem 6) pomocí pohybových programů mozečku a bazálních ganglií zahájí motosenzorická kůra cílený úder Mozek, vypracoval: Jaroslav Žoha

13 Hypotalamus, limbický s., frontální kůra
Hypotalamus – řízení homeostázy vnitřního prostředí. Reguluje pocit žízně a hladu, tlak krve, rozmnožování, tělesnou teplotu… Mobilizace pro útočné nebo obranné reakce, výživu, sexuální chování a rozmnožování Limbický systém – málo známo o jeho funkcích, vyvolává emoce, radost, námluvy a sexuální aktivitu Frontální kůra – nespecifická oblast, abstraktní myšlení, plánování, kontrola instinktivního chování Mozek, vypracoval: Jaroslav Žoha

14 Řeč a paměť Stav vědomí: řízené a organizované povědomí, schopnost abstrakce, schopnost označovat zážitky slovy, plánování, možnost vytvářet na základě poznatků nové souvislosti. Verbální vyjádření pojmů umožňuje ekonomické ukládání do paměti Nesymetrické rozdělení mezi hemisféry: Levá – motorika jazykového vyjadřování (řeč, písmo) Pravá – komplexní zrakové informace, jejichž slovní označení není nezbytné Paměť člověka: Typ paměti doba vybavení realizace _ Primární sekundy okamžité el. aktivita neuronů Sekundární minuty-roky pomalé syntéza bílkovin Terciární celý život rychlé syntéza bílkovin Mozek, vypracoval: Jaroslav Žoha

15

16 Použitá literatura SILBERNAGL, Stefan, DESPOPOULOS, Agamemmnon. Atlas fyziologie člověka. MUDr. E. Trávníčková, CSc., a. kolektiv. [s.l.] : Avicenum, zdravotnické nakladatelství n. p., s. PROF. MUDR. TROJAN, Stanislav, DrSc., a. kolektiv. Fyziologie : Učebnice pro lékařské fakulty. [s.l.] : Avicenum, zdravotnické nakladatelství, s. Wikipedia : Otevřená encyklopedie [online]. [2006] [cit ]. Dostupný z WWW: < Fyziologie lidského mozku, vypracoval: Jaroslav Žoha


Stáhnout ppt "Fyziologie lidského mozku"

Podobné prezentace


Reklamy Google