Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EU a ČSÚ, Informační politika EU Jan GELETIČ 2. ročník GIN Lutín 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EU a ČSÚ, Informační politika EU Jan GELETIČ 2. ročník GIN Lutín 2010."— Transkript prezentace:

1 EU a ČSÚ, Informační politika EU Jan GELETIČ 2. ročník GIN Lutín 2010

2 EU a ČSÚ

3 EUROSTAT Založen Evropským společenstvím roku 1953 Sídlo má v Lucembursku, ředitel Walter Radermacher Klíčovým úkolem EUROSTATu je poskytování statistik jiným generálním ředitelstvím, poskytování dat Evropské komisi a ostatním evropským institucím za účelem definovaní, realizace a analýzy politiky Společenství Homepage: http://ec.europa.eu/eurostathttp://ec.europa.eu/eurostat

4 Hlavní úkoly Poskytovat statistiky na evropské úrovni umožňující srovnání mezi jednotlivými zeměmi a regiony (do úrovně NUTS 2) Informovat o stavu a vývoji společnosti nejen v členských zemích EU, ale i v dalších státech Přehledně a účelně data vizualizovat do mapových a grafických výstupů Poskytovat data široké veřejnosti pro účely analýz

5

6 Sčítání 2011 Poprvé cenzus organizovaný EU Proběhne na celém území EU ve stejném roce, ve stejném měsíci a dni (v noci z 25. na 26. března) Výsledky by měly být zpracovány do roku 2014 pro celé území EU Výsledné analýzy a data budou ke stažení na webu ČSÚ i EUROSTATu Jako sčítací komisaři v ČR budou pověřeni pracovníci České pošty

7 Informační politika EU

8 INSPIRE V platnost vstoupila 15. května 2007 INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe je iniciativou Evropské komise Klade si za cíl vytvořit evropský legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací Hlavním cílem INSPIRE je poskytnout větší množství kvalitních a standardizovaných prostorových informací pro vytváření a uplatňování politik Společenství na všech úrovních členských států

9 INSPIRE Základní principy INSPIRE: – Data sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, kde se tomu tak děje nejefektivněji – Možnost bezešvě kombinovat prostorová data z různých zdrojů a sdílet je mezi mnoha uživateli a aplikacemi – Prostorová data vytvářena na jedné úrovni státní správy a sdílena jejími dalšími úrovněmi – Prostorová data dostupná za podmínek, které nebudou omezovat jejich rozsáhlé využití – Snadnější vyhledávání dostupných prostorových dat, vyhodnocení vhodnosti jejich využití pro daný účel a zpřístupnění informace, za jakých podmínek je možné tato data využít

10 GMES Založen 19. 5. 1998 jako "The Baveno Manifesto„, k přejmenování na GMES došlo až v roce 1999 Global Monitoring for Environment and Security je druhým stěžejním projektem ESA (hned po projektu Galileo) Cílem GMES je docílit harmonizace mezi roztříštěnými národními standardy v oblasti globálního monitoringu životního prostředí a bezpečnosti v rámci celé Evropské unie

11 Budoucnost GMES Bude přispívat k naplňování závazků členských států EU v oblasti: – Životního prostředí – Regionálního rozvoje – Zemědělství – Rybářství – Dopravy – Vnějších vztahů – Rozvojová pomoc a humanitární pomoc – Veřejná zahraniční a bezpečnostní politika

12 Organizace GMES GMESEvropská komise Koncepční strategiePriority a požadavky Politická a uživatelká přání Dostupnost a spojitost služeb ESAVesmírné komponenty Koordinace centra služeb Technické specifikace

13 Projekty spojené s GMES www.land.eu (preoperational GMES Land Monitoring Service) www.land.eu www.MyOcean.eu (preoperational GMES Marine Monitoring Service) www.MyOcean.eu www.gmes-atmosphere.eu (preoperational GMES Atmosphere Monitoring Service) www.gmes-atmosphere.eu www.emergencyresponse.eu (preoperati onal GMES Emergency Response Service)www.emergencyresponse.eu www.gmes-gmosaic.eu (preoperational GMES Security Service) www.gmes-gmosaic.eu

14 SEIS 1. 2. 2008 schválena dokumentace k Shared Environmental Information System Bude založen na OpenSource Důležitá je implementace směrnice INSPIRE, iniciativa GMES a budování WISE (evropský informační systém o vodě) SEIS v dnešní době poskytuje rámec organizační, politický a finanční mnohým národním i evropským aktivitám

15 Zásady SEIS Informace mají být spravovány co nejblíže ke svému zdroji Informace mají být shromážděny jednou a s ostatními dotčenými stranami mají být pro nejrůznější účely sdíleny Informace mají být snadno dostupné veřejným orgánům a mají jim umožnit snadné plnění reportingových povinností, vyplývajících z legislativy Informace mají být snadno přístupné veřejným orgánům na všech úrovních za účelem sledování stavu životního prostředí a efektivity jejich politik, stejně jako koncipování nových politik

16 Zásady SEIS Informace mají být dostupné, aby umožnily koncovým uživatelům (jak veřejným orgánům, tak občanům) provádět srovnání a účastnit se procesu tvorby a realizace politiky životního prostředí Informace mají být dostupné široké veřejnosti na vhodně zvolené úrovni agregace a na národní úrovni v příslušném národním jazyce Sdílení a zpracování informací se má provádět s využitím běžných volně dostupných softwarových prostředků (tzv. open source software tools)

17 NESIS Network to Enhance an European Environmental Shared and Interoperable Information System byl zahájen v květnu 2008 Realizační období: květen 2008 - říjen 2010 Technologická součást realizace konceptu SEIS Síť NESIS je budována pod záštitou Evropské komise (Generálního ředitelství informačních technologií a médií) a EEA (European Environment Agency) V ČR významně spolupracuje CENIA


Stáhnout ppt "EU a ČSÚ, Informační politika EU Jan GELETIČ 2. ročník GIN Lutín 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google