Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Intrakraniální tumory

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Intrakraniální tumory"— Transkript prezentace:

1 Intrakraniální tumory
Patologie CNS - III Nemoci motorických neuronů Intrakraniální tumory Jaroslava Dušková Ústav patologie 1. LF UK, Praha

2 Poškození motorických neuronů
Axonopatie toxické toxoinfekční metabolické (polékové!) avitaminosy traumatické sdružené s malignitou

3 Nemoci motorických neuronů
Neuronopatie Poliomyelitis anterior acuta Poliomyelitis anterior chronica Sclerosis amyotrophica lateralis ALS Paralysis progressiva bulbaris

4 Nemoci motorických neuronů
2. 1. paralysis spastica spinalis 2. paralysis progressiva bulbaris C m. Aran - Duchenne T (poliomyelitis ant. chronica) m. Werdnig Hoffmann L myatonia (amyotonia) congenita Oppenheim ALS 1. Aran _Duchenne adult. Spinal muscular atrophy SMA W-H severe infantile SMA přepnout - switch familiar forms of ALS – 5-10|% - SOD - superoxiddismutase SMA – Spinal Muscular Atrophy

5 Klasifikace nemocí motorických neuronů
Primární idiopatické (ALS) vrozené (SMA – systémové svalové atrofie) Sekundární infekční :akutní poliomyelitis, HIV, syphilis, priony metabolické: hyper/hypo thyr, hyperparathyr… imunitní- paraproteinemia Environmentální/toxické: Pb, Sb, Cd…neurolathyrismus vaskulární paraneoplastické: nHML, MLH Multisystémové neurodeg. choroby postihující motorické neurony Western Pacific ALS /Parkinsonism /dementia complex spinocerebelární deg. Huntingtonova chorea prionosy ALS + PBP progr bulb. palsy SMA : Aran Duchenne, werdnig, Oppenheim Lathyrism or Neurolathyrism is a neurological disease of humans and domestic animals, caused by eating certain legumes of the genus Lathyrus sweat pea = hrachor genus latyrus -hrachor

6 Neurolathyrismus neurologická choroba lidí a zvířat po požití lusků některých variant hrachoru
β-ODAP = 3-N-oxalyl-L-2,3diaminopropionic acid The level of this compound in the dry seeds varies depending on genetic factors and environmental conditions.

7 Amyotrofická laterální sklerosa
Def. nemoc pyramidové dráhy z atrofie 1. i 2. neuronu 5-10% familiární, autosomálně dominantní SOD I gen na chromosomu 21

8 Amyotrofická laterální sklerosa
Klinika zač. mezi 10.– 60. rokem obrny spasticko - chabé neurogenní atrofie svalů ruky „opičí ruka“ bulbární poruchy smrt během několika let (aspir. bpn.)

9 Amyotrofická laterální sklerosa
Morfologie makro: mikro: atrofie gyrus praecentralis atrofie předních kořenů atrofie svalů („opičí“ ruka) úbytek neuronů (GPC, př. rohy) demyelinizace provazců atrofie denervačního typu

10 Progresivní bulbární paralysa
Klinika porucha fonace, polykání, tachykardie, dušnost (z insuf. vagu) Morfologie atrofie neuronů nn. IX, X, XI, XII. žvýkacích svalů, jazyka Prognosa infaustní salivating, the handkerchief in one hand, a pen in the other, nobody understands… enunciate – jasně vyslovovat

11 Kazuistika ALS muž 56 let (řidič) *1943 †1999
červenec 1991 fyzická námaha (jízda na horském kole) první příznaky porucha výslovnosti přechodná , později trvalá expresivní afázie polykání centrální hemiparesa dx., později i sin. progrese v průběhu 4 let smrt bronchopneumonií

12 Sclerosis amyotrophica lateralis
Etiopatogeneze (?) autoimmunní poliovirus (Lansing) defektní interferující částice (DIP) VROZENÝ IMUNOPROFIL & ZÍSKANÉ FAKTORY

13 Amyotrofická laterální skleróza: jedna nebo více příčin?
intoxikace (těžké kovy, pesticidy, herbicidy, kouření, formaldehyd….) environmentální a profesionální příčiny genetické mutace (superoxid dismutasa 1 - SOD1) virové infekce (polio) v kombinaci se silnou fyzickou aktivitou There is still no consensus regarding the involved factors in the etiology of ALS. Bastos AF, Orsini M, Machado D,et al: Amyotrophic lateral sclerosis: one or multiple causes? Neurol Int Jun;3(1): 12-16 metaanalýza španělských autorů

14 Bäumer D, Talbot K, Turner MR. Advances in Motor Neurone Disease
Bäumer D, Talbot K, Turner MR. Advances in Motor Neurone Disease J R Soc Med Jan;107:14-21. Motor neurone disease (MND), the commonest clinical presentation of which is amyotrophic lateral sclerosis (ALS), is regarded as the most devastating of adult-onset neurodegenerative disorders. ALS is strikingly heterogeneous in both its presentation an average one-year delay from first symptoms to diagnosis half of patients succumb within 3-4 years of symptom onset, typically through respiratory failure, recent genetic studies have identified disease-causing mutations in genes in several seemingly disparate functional pathways, so that motor neuron degeneration may need to be understood as a common final pathway with a number of upstream causes. The most common mutation, accounting for 10% of all Western hemisphere ALS, is a hexanucleotide repeat expansion in C9orf72. This and several other genes implicate altered RNA processing and protein degradation pathways in the core of ALS pathogenesis. A major gap remains in understanding how such fundamental processes appear to function without obvious deficit in the decades prior to symptom emergence Journal of the Royal Society of Medicine

15 Neoplasie CNS primární CNS neoplazie: sekundární - metastatické
cca. 2% všech malignit cca 20% malignit u dětí mladších 15 let sekundární - metastatické 25-50% (plíce, prs, ledvina, melanom) cca 5% asociováno s hereditárními syndromy (NF1,NF2, tuberozní skleróza, von Hippel-Lindau, …MEN I)

16 CNS neoplasie – klin. projevy
epilepsie fokální výpady – parézy, plegie zvýš. intrakraniální tlak bolest hlavy zvracení (zejm. u dětí) zastřené vědomí, koma edém papily hydrocephalus

17 WHO (2007) Classification of Tumours of the CNS ( 4th ed
WHO (2007) Classification of Tumours of the CNS ( 4th ed , 1993, 2000, 2007) nosologických jednotek

18 WHO (2007) Classification of of Tumours of the CNS Nová úvodní kapitola „WHO Grading of Tumours of the Nervous System“

19 WHO Grading of Tumours of the Nervous System (2007)
G I - ohraničené, pomalu rostou, vyléčí resekce G II - infiltrativní, pomalu rostou, riziko recidivy G III - histologicky maligní, vyžadují agresivnější adjuvantní terapii G IV - vysoce maligní, rychle fatální

20 WHO klasifikace tumorů CNS
I NEUROEPITELOVÉ T. II. NÁDORY NERVOVÝCH OBALŮ NÁDORY MENING MENINGOTELOVÉ NÁDORY CÉVNÍHO PŮVODU PRIMÁRNÍ MELANOCYTÁRNÍ LÉZE LYMFOMY (primární GERMINÁLNÍ TUMORY VI. NÁDORY SELÁRNÍ OBLASTI VII. METASTATICKÉ

21 WHO Histological Typing of Tumours of the CNS
NÁDORY MENING z meningotelií meningiom Mesenchymální non meningoteliálmí lipom, angiolipom, hibernom, solit. fibr. tu., fibrosarkom, MFH, leiomyom, rhabdomyom, rhabdomyosarkom, chondroma,chondrosarkom,osteom, osteosarkom, hemangiom epith. hemangioendotheliom, hemangiopericytom,angiosarcom,Kaposi sarkom Primární melanocytární léze diff. melanocytosa, melanocytom, maligní melanom

22 Meningeom ICD-O 9530/0 střední a starší věk risk fc. :iradiace
mutace NF2 většinou G 1

23 Meningeom – věková distribuce

24 WHO Histologická klasifikace tumorů CNS
I. NEUROEPITELOVÉ NÁDORY astrocytické oligodendrogliální ependymální, choroidálního plexu pineocytom a pineoblastom neuronální špatně diferencované, embryonální

25 Astrocytické tumory DIFUSNĚ INFILTRUJÍCÍ ASTROCYTOMY difusní – G2
anaplastický - G3 glioblastom – G4 věková distribuce PILOCYTICKÝ ASTROCYTOM IDH1 - immunocytochemie

26 Astrocytom pilocytický (juvenilní) –
ICD-O 9421/1 geneticky odlišný od astrocytomů. lepší prognóza. sdružený s NF1. děti a adolescenti. často cystický, lépe ohraničený Pilocytic astrocytoma - separate – do not share genetic abnormalities of astrocytoma. Better prognosis. Associated with neurofibromatosis type I.

27 Glioblastoma multiforme ICD-O 9440/3
WHO – G IV

28 WHO Histologická klasifikace tumorů CNS
I. NEUROEPITELOVÉ NÁDORY astrocytické oligodendrogliální ependymální, choroidálního plexu pineocytom a pineoblastom embryonální (meduloblastom, supratentoriální primitivní neuroectodermální tumor -PNET)

29 Ependymoma ICD-O 9391/3 asociován často s NF 2

30 WHO Histologická klasifikace tumorů CNS
I. NEUROEPITELOVÉ NÁDORY astrocytické oligodendrogliální ependymální, choroidálního plexu pineocytom a pineoblastom (G IV- PNET), germinální tumory CNS embryonální (meduloblastom, supratentoriální primitivní neuroectodermální tumor -PNET)

31 WHO Histologická klasifikace tumorů CNS
GERMINÁLNÍ TUMORY germinom embryonální karcinom choriokarcinom teratom smíšené nejčastěji v oblasti corpus pineale

32 WHO Histologická klasifikace tumorů CNS
NÁDORY SELÁRNÍ OBLASTI kraniofaryngeom, nádory hypofýzy

33 Pseudotumory (dif. dg.!) Cysty CÉVNÍ MALFORMACE Rathkeho cysta
epidermoidní cysta dermoidní cysta koloidní cysta 3. komory… CÉVNÍ MALFORMACE kapilární teleangiektazie a.– v. malformace nejsou v nové klasifikaci WHO

34 WHO Histologická klasifikace tumorů CNS
I. NEUROEPITELOVÉ NÁDORY astrocytické oligodendrogliální ependymální, choroidálního plexu pineocytom, pineoblastom embryonální (meduloblastom, supratentoriální primitivní neuroectodermální tumor -PNET)

35 Medulloblastoma ICD-O 9470/3
G IV

36 WHO Histological Typing of Tumours of the CNS
NÁDORY HLAVOVÝCH A PERIFERNÍCH NERVŮ neurilemom G I neurofibrom G I perineuriom malignant peripheral nerve sheet tumour /MPNST/ GIII-IV nl+ nf v obl. kořenů míšních

37 WHO Histologická klasifikace tumorů CNS
PRIMÁRNÍ MALIGNÍ LYMFOMY ML - B plasmocytom granulocytární sarkom

38 WHO Histologická klasifikace tumorů CNS
TUMORY METASTATICKÉ (zejm. karcinomy a melanom)


Stáhnout ppt "Intrakraniální tumory"

Podobné prezentace


Reklamy Google