Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vazby v krystalech Typ vazbyEnergie (J/mol) kovalentní4-6x10 5 kovová2-4x10 5 Iontová2-4x10 5 vodíková0,2-0,3x10 5 van der Waalsova0,04-0,08x10 5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vazby v krystalech Typ vazbyEnergie (J/mol) kovalentní4-6x10 5 kovová2-4x10 5 Iontová2-4x10 5 vodíková0,2-0,3x10 5 van der Waalsova0,04-0,08x10 5."— Transkript prezentace:

1 Vazby v krystalech Typ vazbyEnergie (J/mol) kovalentní4-6x10 5 kovová2-4x10 5 Iontová2-4x10 5 vodíková0,2-0,3x10 5 van der Waalsova0,04-0,08x10 5

2 Van der Waalsova interakce Johannes Diderik van der Waals (23.12.1837 – 8.3.1923) 1910 – Nobelova cena (za práci o stavové rovnici plynů a kapalin)

3 Krystaly inertních plynů a (nm) E koh (eV/atom) T t (K) U ioniz (eV) He---24,58 Ne0,3130,0022421,56 Ar0,3760,0808415,76 Kr0,4010,11611714,00 Ne0,4350,1716112,13

4 Periodická soustava prvků

5 Iontové krystaly Na + 5,14 eV  Na + + e - e - + Cl  Cl - + 3,61 eV Na + + Cl -  Na + Cl - + 7,9 eV ionizační energie elektronová afinita kohezní energie 7,9 eV - 5,1 eV + 3,6 eV = 6,4 eV

6 Struktura chloridu sodného Cl - Na + báze mřížka fcc NaCl (a=0,56 nm), LiH (a=0,41 nm), KCl, PbS, AgBr, MgO, MnO, KBr

7 Struktura chloridu cesného báze prostá kubická mřížka (sc) CsCl (a=0,41 nm) CuPd (a=0,29 nm) CuZn (a= 0,29 nm) LiHg (a=0,33 nm) BeCu (a=0,27 nm)

8 Madelungova konstanta pro krystal NaCl tento iont jeobklopen: tento iont je obklopen: 6 (opačně nabitými) ionty ve vzdálenosti R 12 (stejně nabitými) ionty ve vzdálenosti 8 (opačně nabitými) ionty ve vzdálenosti atd. Madelungova konstanta NaCl  = 1,747558… CsCl  = 1,762670 ZnS  = 1,6381 (1,641) sfaleritwurtzit

9 Kovalentní vazba -C 6 Cl 2 N 4 S 3 (řez elektronovou deformační hustotou) -- vrstevnicový interval je 50 e/nm 3. - struktura křemíku

10 Vazby v kovech  alkalické kovy – téměř čistě kovová vazba (kladné ionty v téměř homogenním „moři“ záporného náboje)  přechodové kovy (a v periodické tabulce bezprostředně navazující)  kovová vazba  vazba elektronů z vnitřní slupky (velké slupky d)  kovalentní a van der Waalsova interakce iontových zbytků (např. Fe, W – d-elektrony podstatně přispívají k vazebné energii)

11 Pro zajímavost: halogenová vazba  zvláštní druh nekovalentní interakce  objevena relativně nedávno při studiu struktury krystalů halogenidových sloučenin  s uvážením elektronegativit (např. halogen – uhlík, kyslík) a Coulonbova zákona by neměla vazba existovat  důvodem je tzv.  -díra  (budoucí) aplikace v medicíně Vlastnosti: velmi směrová vazba, její síla roste s atomovým číslem příslušného halogenu (v řadě Cl  Br  I), fluor na organických sloučeninách nevykazuje  -díru, vazbu lze „ladit“ chemickým okolím halogenu

12 intersticiální poloha vakance Frenkelova porucha Schottkyho porucha Bodové poruchy

13 hranová dislokace šroubová dislokace - dislokace Čárové poruchy 1934: Taylor (Orowan, Polanyi) 1938: Burgers teorie (experimentální důkaz 1948)

14 Burgersův vektor hranová dislokacešroubová dislokace

15 Deformace dokonalého krystalu

16 Deformace krystalu s dislokací

17 Dislokační nakupení u rozhraní AZ91/TiC

18 AZ91/TiC

19 Mg+0.5obj.%MgO Dislokační substruktura po protlačování při teplotě 350°C

20 Mg+n-Y 2 O 3 Representative dislocation structures in Mg– 0.5Y 2 O 3 nanocomposite after extrusion. The diffraction vector is indicated by an arrow and the basal plane trace by the white line. Twinning in Mg–0.5Y 2 O 3 nanocomposite.

21 Frankův – Readův zdroj

22 maloúhlé hranice zrn dvojčatění Další časté poruchy

23 Vrstevná chyba Vrstvení rovin ABABAB…, resp. ABCABCABC… je narušeno vložením „nesprávné vrstvy“

24 Vrstevná chyba

25 Příklad „kombinace“ poruch v tenké vrstvě Si (HRTEM) dvojče vrstevná chyba


Stáhnout ppt "Vazby v krystalech Typ vazbyEnergie (J/mol) kovalentní4-6x10 5 kovová2-4x10 5 Iontová2-4x10 5 vodíková0,2-0,3x10 5 van der Waalsova0,04-0,08x10 5."

Podobné prezentace


Reklamy Google