Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikové činnosti - zásobování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikové činnosti - zásobování"— Transkript prezentace:

1 Podnikové činnosti - zásobování

2 zásobováním rozumíme činnosti, kterými podnik zajišťuje potřebný materiál pro svou činnost

3 Členění zásob Materiál
základní suroviny - stavební hmoty, kov, dřevo, kůže, ..., pomocné materiály - barvy, mořidla, maziva,..., obaly - plechovky, kartóny, plasty ..., pohonné hmoty - nafta, benzin,..., drobné nářadí - šroubováky, klíče, vrtáky, přípravky atd. pokud nesplní podmínky, aby byly zařazeny do dlouhodobého majetku, kancelářské potřeby - papíry, tužky, pásky do psacího stroje, šanony ..., čistící prostředky - pro hygienu zaměstnanců, úklid prostor ...

4 Členění zásob nedokončená výroba - nedokončené výrobky v takovém stupni technologické rozpracovanosti, že nejsou zatím prodejné - rozešité kalhoty, roztavené železo v peci, neupečený rohlík atd.; polotovary - rozpracované výrobky, které jsou z hlediska některého technologického stupně už dokončené a daly by se popř. i prodat - odlitek, deska dřeva atd.; hotové výrobky - výrobky, které už firma dokončila a připravuje je k prodeji. zboží - je vše co je nakoupené (už hotové) za účelem dalšího prodeje;

5 Zásobovací proces: 1. plánování potřeby materiálu
2. zajišťování materiálu 3. příjem materiálu 4. skladování 5. příprava k výrobě 6. výdej do spotřeby

6 Plánování potřeby materiálu
Pro stanovení plánu zásob vycházíme z plánu výroby jednotlivých výrobků a spotřebních norem. Spotřební normy - určují přípustnou a nezbytnou spotřebu materiálu na zhotovení jednoho výrobku (např. spotřeba surovin na jedno jídlo, spotřeba plechu na zhotovení karosérie apod.)

7 Zajišťování materiálu
Zajišťování materiálu provádí oddělení nákupu, jehož úkolem je zajistit požadovaný materiál v potřebném množství, druzích, kvalitě, ve stanovené době a za výhodných cenových podmínek. Při nákupu materiálu a projednávání cenových podmínek se setkáváme s pojmy: • rabat - je srážka z ceny při odebrání většího množství a je udána v % z ceny bez DPH skonto - je sleva při okamžitém placení zboží v hotovosti provize - což je odměna v procentech z účtované ceny bonifikace

8 Příjem materiálu Příjem materiálu se děje na základě dodacího listu a zahrnuje kontrolu přebraného materiálu z hlediska kvality, kvantity a splnění podmínek kupní smlouvy. Skladník přejímá materiál na sklad dokladem o převzetí materiálu tzv. přejímkou a materiál je zapsán do skladové karty. reklamační protokol - protokol se vystavuje v případě rozdílů při přejímce materiálu v množství, kvalitě, dodacích lhůtách a ceně.

9 Skladování představuje činnost, při níž se materiál nebo výrobky soustřeďují na určitém místě a připravují se na vydání do výroby či obchodní sítě skladování představuje však také náklady, a to: cena pořízení zásob přímé náklady na skladování mzdová náklady pracovníků skladového hospodářství náklady na pojištění

10 Rychlost obratu zásob Rychlost obratu můžeme chápat, jako dobu, za kterou oběžný majetek projde všemi formami koloběhu.

11 JUST-IN-TIME - zásobování právě včas nebo v pravém čase.
metoda spočívá v tom, že firma sepíše smlouvy se svými dodavateli materiálů a součástek pro výrobu, kde dohodne přesné termíny zásobování (zásobovací cykly) tak, aby materiály a součástky šly přímo z nákladního auta do prostor výroby, ideální zásoby jsou téměř žádné zásoby.

12 Zásady racionálního zásobování
nakupovat jen to, co firma potřebuje - nakupovat věci nepotřebné jen proto, že jsou za výhodnou cenu je zlozvyk, který ve většině případů vede ke ztrátě a nikoliv k zisku, nakupovat jen tolik, kolik firma potřebuje - příliš velká zásoba váže finanční zdroje, ale příliš malá zásoba může vést ke krizové situaci, kdy výroba stojí kvůli nedostatku materiálu, a to je ještě nákladově horší, než kdyby na skladě bylo zásob o něco víc než je nezbytné, zvažovat náklady související s pořízením zásob a i podle toho se rozhodovat, kdy a kolik nakoupit.

13 Plán zásobování Se zásobami jsou spojené náklady a váží finanční zdroje, proto musíme udržovat zásoby na takové úrovni, aby: zabezpečily plynulý chod výroby, celkové náklady s nimi spojené byly co nejmenší. Zásobu, která splňuje tyto požadavky můžeme označit jako zásobu optimální.

14 Optimální zásoby Z pohledu výroby a nákupu Z pohledu finančního řízení
jsou takové zásoby, které zabezpečí stálý přísun materiálu a pokryjí i problémy způsobené vadným materiálem, výpadkem dodávek, problémy na hranicích, poruch kamionů atd. Z pohledu finančního řízení je to takové množství, které váže přijatelné množství finančních prostředků a vyvolává co nejmenší náklady na pořízení a skladování

15 Dodávkový cyklus je čas mezi dvěma smluvními dodávkami od dodavatele.

16 Stanovení minimální zásoby
Minimální zásoba říká, pod jakou výši nemá zásoba klesnout, aby nebyla ohrožena plynulost výroby Nejvíce ji ovlivňuje dodací lhůta, kterou chápeme dobu od okamžiku podání objednávky ke skutečnému dodání.

17 Stanovení maximální zásoby
Maximální zásoba udává množství materiálu, které by zásoba neměla přesáhnout - aby nebylo zbytečně mnoho prostředků vázáno v zásobách, aby dostačovala kapacita skladů a nedošlo k zatarasení komunikací v prostorách podniku. Maximální zásoba má být tak velká, aby zabezpečila výrobu po dobu mezi 2 dodávkami + dobu dodací lhůty.


Stáhnout ppt "Podnikové činnosti - zásobování"

Podobné prezentace


Reklamy Google