Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. srpna 2013VY_32_INOVACE_100312_Zasobovani_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. srpna 2013VY_32_INOVACE_100312_Zasobovani_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a."— Transkript prezentace:

1 4. srpna 2013VY_32_INOVACE_100312_Zasobovani_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

2  zásobováním nazýváme činnosti, kterými podnik zajišťuje potřebný materiál pro svou činnost  cílem zásobování je zajistit materiál v potřebném množství, druzích a kvalitě, za výhodné ceny a ve stanovené době  ve většině podniků není možné zajistit plynulý průběh hlavní činnosti dodávkami materiálu od dodavatelů přímo do výroby  součástí zásobovací činnosti je proto také skladování materiálu

3 Do zásobovací činnosti patří:  zjišťování potřeby materiálu (plánování materiálových zásob)  volba dodavatele  jednání s dodavateli  uzavírání kupních smluv  zajišťování dodávek  příjem materiálu na sklad  kontrola materiálu  skladování materiálu  výdej materiálu ze skladu do spotřeby

4  představuje činnosti, při nichž se hmotné statky soustřeďují na určitém místě ve stanoveném množství a připravují se pro další činnosti  materiálové zásoby skladuje podnik v nákupních skladech  ve výrobních podnicích se obvykle zřizují mezisklady pro skladování nedokončené výroby a polotovarů během výrobního procesu (např. části nábytku )  hotové výrobky se skladují v odbytových skladech

5 Existují různé druhy skladů. Podle toho, jak jsou sklady umístěny, rozlišujeme:  jeden centralizovaný sklad  více decentralizovaných skladů Skladem může být:  ohrazený prostor (sklady otevřené)  přístřešek (sklady polokryté )  budova či hala (sklady kryté)

6 Podnik může využívat vlastní sklady, někdy je ale výhodnější si sklad pouze pronajmout. Výhody vlastního skladu  sklad postavíme tak, aby vyhovoval našim požadavkům  zásoby máme pod přímou kontrolou  vyplatí se tehdy, pokud bude vysoce vytížen Nevýhody vlastního skladu  drahá výstavba  musíme zabezpečovat provoz skladu se všemi náklady

7  vědní obor, který se zabývá fyzickými toky zboží od dodavatele k odběrateli (doprava, přejímka, uskladnění) a informačními toky v písemné podobě (dodací list, faktura, příjemka, skladní karta, výdejka atd.)  materiál přichází do podniku zpravidla od dodavatele  provádí se tzv. odběr (převzetí a běžná kontrola neporušenosti obalů), potom následuje přejímka materiálu (důkladná kontrola) a materiál se ukládá do skladu  podle potřeby výroby se pak materiál vydává do spotřeby  tento pohyb materiálu se nazývá fyzický tok materiálu a je doprovázen pohybem informací

8  přejímka materiálu zahrnuje kontrolu převzatého materiálu z hlediska množství (kvantitativní přejímka) a kontrolu z hlediska jakosti (kvalitativní přejímka)  při převzetí materiálu na sklad vystavuje skladník, který materiál přebírá, příjemku (doklad o převzetí materiálu na sklad)  materiál je evidován na skladní kartě  výdej materiálu se uskutečňuje na základě požadavku dílny a vystavuje se výdejka  zásobovací činnost zajišťuje v podniku obvykle zásobovací útvar

9 Do materiálových zásob zahrnujeme: Základní materiál  surovina, která se stává podstatou výrobku Pomocný materiál  podílí se na výrobě nepřímo  dodává výrobku určité vlastnosti, vzhled (např. barvivo) Součástky a polotovary  používají se k zajištění chodu zařízení při opravách nebo se montují do výrobků podnikem vyráběných

10 Obaly  slouží k balení výrobků nebo zboží na cestě ke spotřebiteli  některé se vracejí zpět do podniku, proto se nazývají oběhové obaly (např. sudy, bedny, palety) Drobné předměty  předměty, které se postupně opotřebovávají  nesplňují podmínky pro zařazení do dlouhodobého majetku (např. nástroje, přístroje, nábytek) Paliva Pohonné hmoty Kancelářské potřeby Čistící prostředky

11 Kromě materiálových zásob může mít podnik také zásoby:  nedokončené výroby (rozpracované výrobky, které nejsou zatím prodejné)  polotovarů (rozpracované výrobky, které jsou však dokončené po určitý stupeň a dají se prodat)  hotových výrobků  zboží (předměty, které se v hotové podobě nakupují a beze změny prodávají jinému spotřebiteli)  zvířat

12  nejčastějším způsobem, jak podnik získává materiál, je nákup od dodavatele  důležité je vybrat si vhodného dodavatele  u dodavatelů hodnotíme zejména tyto aspekty:  kvalita materiálu  cena  spolehlivost  velikost dodávky  vzdálenost  dobrá pověst  předchozí zkušenosti

13  podnik by měl udržovat zásoby na optimální výši, zásoby by tedy neměly být ani příliš nízké, ani příliš vysoké  příliš velké zásoby vážou finanční prostředky, které tak podnik nemůže použít na jiné účely a vyvolávají zvýšené náklady (na provoz skladů apod.)  příliš nízká zásoba zase znamená riziko zastavení výroby  optimální zásoba je tedy takové množství zásob, které váže přijatelné množství finančních prostředků, vyvolává co nejmenší náklady a zároveň zajistí plynulý chod výroby

14 Běžná zásoba  má pokrýt předpokládanou spotřebu v období mezi dvěma dodávkami  její výše kolísá od maximálního stavu v den dodávky k minimálnímu stavu těsně před dodávkou Dodávkový cyklus  je doba mezi dvěma po sobě následujícími dodávkami,  jeho délka závisí na druhu materiálu, vzdálenosti dodavatele a způsobu dopravy  čím delší je dodávkový cyklus, tím je potřeba tvořit větší zásobu

15 Pojistná zásoba  vyrovnává případné odchylky v dodávkách nebo ve spotřebě Technická zásoba  vytváří se tam, kde je třeba materiál před výdejem do spotřeby ještě nějak upravit (např. třídit, řezat, sušit) Celková zásoba  je tvořena součtem běžné, pojistné a technické zásoby

16 Minimální zásoba  udává při jakém množství je potřeba objednat další dodávku, aby nebyla ohrožena plynulost výroby  zásoby by nikdy neměly klesnout pod tuto minimální hranici  důležitou roli hraje také dodací lhůta, neboli doba od okamžiku objednávky po skutečné dodání Maximální zásoby  udává množství materiálu, které by zásoba neměla přesáhnout, aby nebylo v zásobách vázáno zbytečně mnoho prostředků a aby dostačovala kapacita skladů

17 nákup = spotřeba + konečná zásoba – počáteční zásoba nákup - objem nákupu během plánovaného období spotřeba – spotřeba materiálu během plánovaného období konečná zásoba - zásoba na konci plánovaného období počáteční zásoba - zásoba na začátku plánovaného období

18 Objednávání materiálu probíhá:  v pravidelném cyklu (především u nejčastěji nakupovaných druhů se objednává např. týdně nebo měsíčně)  v proměnlivých termínech (objednávka se vystavuje tehdy, kdy materiál potřebujeme, nebo když stav zásob na skladě klesne pod minimální zásobu)

19  jedná se o metodu „právě včas“  byla vyvinuta v Japonsku  vychází z toho, že ideální zásoby jsou žádné zásoby  dodávky materiálu probíhají v okamžiku, kdy je materiál potřebný ve výrobě  podnik tak ušetří znančé náklady na skladování  důležitá je naprostá spolehlivost dodavatele  tato metoda je velice náročná a není možné ji používat všude  zatím není hromadně rozšířena  je založena na perfektní organizaci práce a na přesných dohodách mezi dodavateli a odběrateli  opožděním dodávky dochází k zastavení výroby a tím finančním ztrátám

20 Normy spotřeby materiálu určují optimální množství materiálu potřebného ke zhotovení výrobku nebo k vykonání služby. Jde o maximální množství materiálu, které se může spotřebovat na jednotku výkonu, tedy na jeden výrobek nebo službu. Tyto normy jsou zaznamenány v technické dokumentaci k výrobku.

21 Evidence materiálu se vede na prvotních dokladech:  příjemka  skladní karta  výdejka Doklady, které vystavuje dodavatel: Faktura  vyjadřuje splnění dodávek a je podkladem pro zaplacení  je obvykle zasílána poštou  placení probíhá zpravidla úhradou z účtu na účet Dodací list  je průvodním dokladem materiálu a zároveň dokladem o fyzickém převzetí  vyhotovuje jej dodavatel při expedici

22 Počet obrátek  vyjadřuje, kolikrát se zásoba materiálu obrátí za sledované období ve spotřebě (kolikrát proběhne materiál celým koloběhem)  počet obrátek (PO) = spotřeba (S)/průměrná zásoba (Z) Doba obratu  udává, za kolik dnů proběhne jeden koloběh  doba obratu (DO) = počet dnů období (d)/počet obrátek (PO)

23

24 KLÍNSKÝ, Petr. Ekonomika2. Praha: EDUKO nakladatelství s.r.o., 2011. ISBN 978-80-87204-44-3. NOVOTNÝ, Zdeněk. Základy podnikové ekonomiky: aktualizované vydání k 1.5.2005. Břeclav: Moraviapress, 2005. ISBN 80-86181-73-1 Prezentace byla vytvořena v MS PowerPoint 2010


Stáhnout ppt "4. srpna 2013VY_32_INOVACE_100312_Zasobovani_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a."

Podobné prezentace


Reklamy Google