Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04B11 Autor Ing. Věra Štverková Období vytvoření listopad 2012 Ročník/věková kategorie 4. ročník, 1.ročník Vyučovací předmět/klíčová slova Stanovení velikosti nákupu, spotřeba, počáteční zásoba, konečná zásoba, normování zásob Anotace Studenti se seznámí se základními pojmy plánu zásobování, vzorci výpočtu a postupy výpočtu

2 Plán zásobování Základní pojmy Vzorce výpočtu
Základní pojmy Vzorce výpočtu Vysvětlení postupu výpočtu

3 Plán zásobování Plán zásobování
Se zásobami jsou spojené náklady, které váží finanční zdroje, proto musíme udržovat zásoby na takové úrovni, aby: zabezpečily plynulý chod výroby, celkové náklady s nimi spojené byly co nejmenší. Zásobu, která splňuje tyto požadavky můžeme označit jako zásobu optimální.

4 Odhad celkové spotřeby materiálu a celkového nákupu
Zabýváme-li se velikostí zásob a nákupu, je na začátku vhodné provést odhad celkové spotřeby na delší dobu - rok, pololetí, čtvrtletí známe-li odhad spotřeby, můžeme na jeho základě určit, jak velký nákup bude potřebný a jak často ho budeme provádět

5 Stanovení velikosti nákupu
nákup = spotřeba + konečná zásoba - počáteční zásoba N = S KZ PZ spotřebu - mohu spočítat konečnou zásobu - si určuje sama firma s ohledem na předpoklad potřeby počáteční zásoby v dalším období počáteční zásobu - na začátku období známe nákup - neznámá, kterou počítáme z rovnice

6 Konečná zásoba se počítá jako zásoba normovaná.
Spotřeba materiálu se stanoví zpravidla podle technickohospodářských norem spotřeby a plánovaného objemu výroby. Počáteční zásoba se stanoví jako zásoba očekávaná k začátku plánovacího období tak, že se ke skutečné zásobě ke dni sestavování bilance připočte očekávaný nákup a odečte se očekávaná spotřeba do začátku plánovacího období. Konečná zásoba se počítá jako zásoba normovaná.

7 Jak stanovit očekávanou spotřebu (S)
1. Podle technické dokumentace při tomto způsobu potřebujeme znát normu spotřeby (Ns), která vyjadřuje přípustné optimální množství spotřebovaného materiálu na jednotku výrobku norma spotřeby zahrnuje také přípustnou velikost odpadu a rovněž ztráty materiálu na jednotku výrobku tato metoda je velmi přesná, ale nejpracnější,

8 Jak stanovit očekávanou spotřebu (S)
2. Podle statistických údajů - indexová metoda vychází ze znalosti spotřeby v minulém období pokud víme, že chceme vyrobit stejně jako v uplynulém roce, naplánujeme si i stejnou spotřebu, chceme-li vyrobit více, poměrově zvýšíme i plán spotřeby, tato metoda je nejjednodušší a nejméně pracná, zároveň je však nejméně přesná,

9 Jak stanovit očekávanou spotřebu (S)
celková spotřeba = norma spotřeby * plánovaný počet vyráběných jednotek S = Ns * Q norma spotřeby = materiál přecházející do výrobku + norma odpadu + norma ztrát Při stanovení očekávané spotřeby vycházíme z norem spotřeby na jednotlivá provedení výrobku

10 Optimální zásoby Z pohledu výroby a nákupu Z pohledu finančního řízení
jsou takové zásoby, které zabezpečí stálý přísun materiálu a pokryjí i problémy způsobené vadným materiálem, výpadkem dodávek, problémy na hranicích, poruch kamionů atd. Z pohledu finančního řízení je to takové množství, které váže přijatelné množství finančních prostředků a vyvolává co nejmenší náklady na pořízení a skladování

11 Optimální model skladovaných zásob:

12 Zásoba běžná (Zb) MAX je maximální stav zásoby po dodávce od dodavatele, MIN je minimální stav zásoby těsně před novou dodávkou od dodavatele; zásoba, ze které se průběžně vydává podle požadavků výroby,

13 Zásoba pojistná (Zp) pojistná zásoba zajišťuje, aby výroba firmy nestála kvůli nedostatku materiálu při nestandardních situacích; je množství zásoby na skladě navíc nad běžnou zásobu pro případ, kdy se dodavatel opozdí s dodávkou

14 Zásoba technická (Zt) technickou zásobu tedy nejsme schopni předčasně čerpat, protože tato zásoba ještě není technologicky připravená pro výdej do výroby; bývá pouze u některých druhů zásob, u kterých se požaduje z technologických důvodů určitý čas na dosušení zásoby (u dřeva) nebo dozrání (u některých sýrů) apod.

15 Normování zásob

16 Časová norma zásob (ČNZ)
udává čas, na jak dlouho máme zajištěnu zásobu materiálu pro výrobu (všechny údaje jsou ve dnech) Vzorec ČNZ = dodávkový cyklus + Zp + Zt 2

17 Je čas mezi dvěma smluvními dodávkami od dodavatele,
Dodávkový cyklus (Dc) Je čas mezi dvěma smluvními dodávkami od dodavatele, jeho délka závisí na velikosti objednávek; někdy jej určuje dodavatel podle svých potřeb na 14 dní, měsíc apod. protože často mívá podnik pro jeden druh materiálu více dodavatelů určujeme průměrný dodávkový cyklus.

18 Normovaná zásoba je důležitá především pro nákupčí materiálu vzorec:
NZ = ČNZ x průměrná denní spotřeba (s) S s = 360

19 Normativ zásob (N) udává, jaké množství peněz je vázáno v zásobách (zajímá především ekonomy) vzorec: Normativ zásob = NZ x cena za jednotku (p)

20 Zdroje: KLÍNSKÝ, P. Ekonomika (Ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy). Praha: EDUKO, nakladatelství, s. r. o., 2012, ISBN Ing. ŠVARCOVÁ, J.: Ekonomie, stručný přehled, teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED nakladatelství a vydavatelství, 2010, ISBN Novotný, Z., Ing.: Podniková ekonomika. Vydala Obchodní akademie Břeclav 2008 Microsoft PowerPoint, Klipart. Vlastní příklady.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google