Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plánovací proces Eva Dufková, Jan Matyáš VSRR, 3.ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plánovací proces Eva Dufková, Jan Matyáš VSRR, 3.ročník."— Transkript prezentace:

1 Plánovací proces Eva Dufková, Jan Matyáš VSRR, 3.ročník

2 Plánování  Plánování je jednou z nejdůležitějších činností manažera  Jde o formulaci cílů a cest k jejich dosažení  Výsledkem je plán, který by měl informovat o tom, čeho chceme dosáhnout a jakým způsobem

3 Druhy plánování Z hlediska času  Dlouhodobé plánování  Střednědobé  Krátkodobé Z hlediska rozhodování  Strategické plánování  Taktické plánování  Operativní plánování

4  výchozím rozhodováním v organizaci  navazuje na strategické cíle, má dlouhodobý charakter  komplexní přístup k organizaci jako celku v podmínkách nejistoty  realizováno na vrcholové úrovni řízení podniku (TOP MANAŽEŘI)  odpovídá mu strategické komplexní plánování na úrovní celé organizace  Strategická vize-naše představa o budoucnosti,  je odpovědí na otázku co chceme.  Strategie-dlouhodobá koncepce rozvoje, určuje cíle podniku, činnosti a zdroje pro dosažení těchto cílů. Strategické plánování

5 Taktické plánování  směřuje k uskutečnění strategických cílů  dochází ke specifikaci a konkretizaci cílů a prostředků k jejich dosažení  nebo je zaměřené na řešení určitého problému

6 Operativní plánování  vychází z taktického plánování a z konkrétních podmínek a zdrojů  krátkodobý charakter  dotváření rozhodnutí pro procesy provozní  odpovídají mu operativní plány operativní plán výroby

7 Postup plánovacího procesu P l á n o v á n í

8 Analýza situace ve firmě a jejím okolí  Zajistit dokonalé informace  Kvalitní podklady  Provedení SWOT / STEP analýz Zjištění silných a slabých stránek podniku, potřeb a příležitostí. Zjištění společenských, technologických, ekonomických a politicko-právních faktorů.

9 Základní typy cílů  strategické - dlouhodobé, abstraktní  operativní – zpravidla na období 1 roku postavení na trhu inovace rentabilita produktivita materiálové a finanční zdroje výkonnost a odpovědnost (manažerů, pracovníků) sociální odpovědnost  operační – konkrétní, dané stávajícím časovým okamžikem

10 Tvorba strategie podniku  Strategie - soubor způsobu a prostředků k využítí zdrojů a naplění stanovených cílů  Přístupy:  Zvnitřku-ven – orchanizace s technickými schpnostmi + fyzické vybavení  Zvnějšku-dovnitř - vnitřní adaptace podniku  Shora-dolů – plánování vnitřní skupinou  Zdola-nahoru – na plánování se podílejí pracovníci na různých stupních

11 Určování a vyhodnocování alternativních postupů  Vzít v úvahu další možné postupy, vyhodnotit jejich případnou „uskutečnitelnost“  Alternativní postupy se zpravidla využívají, když kontrola odhalí závažné problémy v plánu

12 Vytvoření samotného plánu  Písemná / elektronická podoba  Podrobnost, rozsáhlost  Kompletní informace o zdrojích, časovém plánu, určení odpovědností osob za plnění stanovených cílů  Na úrovni operativního řízení mohou vznikat plány i v ústní podobě vyjadřující myšlenkový záměr – např. domluvou při pracovní poradě.

13 Sestavení rozpočtu  Poslední fáze plánování.  Informace o finanční náročnosti dosažených cílů, o finančním vývoji při plnění plánu.  Základ pro plán financování.

14 Děkujeme za pozornost

15 Zdroje:  Teorie řízení- prof. Ing. Jan Hron, DrSc.,dr.h.c. – ČZU,PEF Credit Praha 2002  Jak zlepšit podnikové plánování – Jiří Vejdělek, Grada Publishing, 1999  http://www.fce.vutbr.cz/veda/dk2003texty/pdf/5- 2/np/chovanec.pdf  http://maturita.plamicz.info/9%20management.htm  http://modernirizeni.ihned.cz/


Stáhnout ppt "Plánovací proces Eva Dufková, Jan Matyáš VSRR, 3.ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google