Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Exekutivní funkce Literatura:  Moraine Paula. Helping Students Také Control of Everyday Executive Functions.  Učebnice psychologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Exekutivní funkce Literatura:  Moraine Paula. Helping Students Také Control of Everyday Executive Functions.  Učebnice psychologie."— Transkript prezentace:

1 Exekutivní funkce Literatura:  Moraine Paula. Helping Students Také Control of Everyday Executive Functions.  Učebnice psychologie

2 EXEKUTIVNÍ FUNKCE V současném výzkumu a literatuře: 1.Pozornost 2.Paměť 3.Organizace 4.Plánování 5.Inhibice a excitace 6.Flexibilita 7.Kontrola chování a emocí 8.Celkové zaměření, cíl

3 KONCENTRACE POZORNOSTI 1.Potřebuje dlouhý časový interval, než se začne soustředit 2.Rychle začíná pracovat, ale brzy je unaven/a 3.Kombinace obou předcházejících Pozor! Nezaměňovat poruchy koncentrace pozornosti s únavou dítěte, neporozumění m úkolu, strachem z neúspěchu

4 Na co zaměřujeme pozornost  Slova  Zvuky  Aktivity, činnosti  Vizuální vjemy, barvy  Myšlenky, ideje  Pocity  Smyslové vjemy  Pocity pozitivní, negativní (cítím se dobře,špatně)  Naděje

5 Paměť Všechny typy paměti jsou ovlivněny dalšími exekutivními funkcemi, motivací  Paměť krátkodobá (bezprostřední uchování informací po dobu několika sekund)  Paměť pracovní (udržení informací nezbytných k řešení úkolu)  Paměť dlouhodobá (permanentí ukládání a vybavování informací, slovník)

6 Paměť Způsoby realizace 3 typů paměti:  vizuální  auditivní  motorická  procedurální  deklarativní  sekvenční Každý člověk využívá při zapamatování některé z cest (styly učení)

7 Organizace Je definována ve 3 oblastech, které organizují: 1.Myšlenky 2.Pocity a emoce 3.Aktivity a zodpovědnost Výsledkem je pochopení cesty, jak postupovat, proč touto cestou, proč se cítím dobře, mám zodpovědnost za postup

8 Plánování Spočívá v následujících dovednostech:  Time management  Sequenční analýza  Vnímání celku a částí  Pochopení vztahu mezi částmi celku a projektem, mezi projektem a širšími souvislostmi

9 Inhibice a excitace  Jsou startovním tlačítkem pro naše chování  Nejsou kontrolovány zvnějšku, vycházejí z vnitřních potřeb, zájmu  Inhibice – vyžaduje sebekontrolu, disciplínu  Excitace, tj. iniciativa, je to angažovanost, začátek akce, rozhodnutí, že je akce nutná. Vychází z rozhodnutí, vnitřního podnětu provést úkol  Obojí vyžaduje znát důvod proč, poznat důsledky akce, důvod, proč by se měla uskutečnit

10 Flexibilita, změna  Protikladem je rigidita v myšlení, cítění, aktivitě  Flexibilita se týká dovednosti přejít od jedné aktivity ke druhé, od pocitu k druhému, ovlivňuje cestu rozhodovat se a hledat cestu  Flexibilita je nutná – umožňuje začít a ukončit činnost(chování, pozornost), zrychlit – zpomalit vzhledem k aktuální situaci  Učit se ze zkušeností, být flexibilní ke změně, pokud je to třeba  Adaptovat se na různé situace

11 Kontrola chování a emocí  Seberegulace  Sebekontrola Extrémní emoční chování člověka (štěstí – smutek, vzrušení - deprese) přitahují pozornost více než vyvážené chování. Vyjadřují stav člověka. Kontrola chování a emocí by měla vycházet z individua, ne z vnějšku. Je lépe učit sebeřízení, vyjadřování sebe sama, sebekontrola, poznání sebe sama

12 Cíl  Všechny exekutivní funkce vyžadují směřování k cíli  Cíl krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý  Pomáhá modifikovat chování s cílem dosáhnou požadovaný výsledek  Příklad: výuka angličtiny  Kroky – s. 160


Stáhnout ppt "Exekutivní funkce Literatura:  Moraine Paula. Helping Students Také Control of Everyday Executive Functions.  Učebnice psychologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google