Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Martin Krajíc matematika 3.ročník analytická geometrie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Martin Krajíc matematika 3.ročník analytická geometrie"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Martin Krajíc 15.2.2014 matematika 3.ročník analytická geometrie
Název projektu: Moderní škola Operace s vektory 2 Mgr. Martin Krajíc matematika 3.ročník analytická geometrie Gymnázium Ivana Olbrachta Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace Nad Špejcharem 574, Semily, Česká republika Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

2 Operace s vektory - součin
rozlišujeme tři druhy součinu dvou vektorů: skalární součin vektorový součin smíšený součin

3 Operace s vektory – skalární součin
!! výsledkem skalárního součinu dvou vektorů je číslo !! označujeme u.v nebo uv pro skalární součin vektorů u = (u1, u2), v = (v1, v2) platí: u.v = u1v1 + u2v2 pro skalární součin vektorů u = (u1, u2, u3), v = (v1, v2, v3) platí: u.v = u1v1 + u2v2 + u3v3

4 Operace s vektory – skalární součin
Př: Vypočtěte skalární součin daných vektorů: u = (3, -4), v = (-1, -7) u.v = u1v1 + u2v2 = 3.(-1) + (-4).(-7) = = 25 u = (2, -9), v = (0, -8) u.v = u1v1 + u2v2 = (-9).(-8) = = 72 u = ( , ), v = ( , ) u.v = u1v1 + u2v2 = ( ) = = u = (3, -4), v = (8, 6) u.v = u1v1 + u2v2 = (-4).6 = 24 – 24 = 0 !Skalární součin dvou nenulových vektorů může být roven nule!

5 Operace s vektory – skalární součin
Je-li skalární součin dvou nenulových vektorů roven nule, jsou vektory navzájem kolmé. Př: Určete, zda jsou vektory v předchozích úlohách kolmé: cvičení a,b,c – nejsou kolmé cvičení d – jsou kolmé Př: Určete číslo x tak, aby vektory u,v byly navzájem kolmé: u = (x, 2, -1), v = (1, -x, 3) u.v = u1v1 + u2v2 = 0 x (-x) + (-1).3 = 0 x – 2x – 3 = 0 -x = 3 x = -3

6 Operace s vektory – úhel vektorů
umístíme-li dva vektory u = PU, v = PV tak, že mají společný počáteční bod, pak velikost konvexního úhlu UPV nazveme úhlem vektorů u, v V v U  u P mají-li vektory u,v stejný směr, velikost jejich úhlu je rovna 0

7 Operace s vektory – úhel vektorů
pro úhel dvou vektorů existuje vzorec, dokážeme si ho umístíme vektory u = PU, v = PV tak, že jejich počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic, vektor u leží na kladné ose x pro souřadnice vektorů u = (u1, u2) platí: u1 = ׀u׀, u2 = 0 pro souřadnice vektorů v = (v1, v2) platí: v1 = ׀v׀.cos, v2 = ׀v׀.sin pak pro skalární součin vektorů u,v platí: u.v = u1v1 + u2v2 u.v = ׀u׀. ׀v׀cos ׀v׀sin u.v = ׀u׀. ׀v׀cos odtud: cos = y v2 V v P v1 u U x

8 Operace s vektory – úhel vektorů
Př: Vypočtěte velikost úhlu  v trojúhelníku ABC, jestliže: A[0, 1], B[-1, 2], C[1, 3]. označíme u = BA, v = BC souřadnice: u = A – B = (1, -1), v = C – B = (2, 1) velikost: ׀u׀ = = , ׀v׀ = = skalární součin: u.v = u1v1 + u2v2 = (-1).1 = 2 – 1 = 1 vzorec: cos = = = =  = 71,5º

9 Operace s vektory – samostatná práce
Př: Řešte příklady a na závěr doplňte citát (využijte písmen u správných řešení): Seneca: „Špatnostem se lze naučit i učitele.” 1) Vypočtěte skalární součin vektorů u = (1, 0, 1), v = (0, 2, -1). a) V = 1 b) B = -1 2) Určete vektor v = (v1, v2) tak, aby měl velikost 10 a byl kolmý k vektoru u = (-1, 2). a) E = (4 , 2 ) b) Í = (4, 2) 3) Vypočtěte velikost úhlu  v trojúhelníku ABC, jestliže A[2, -1, 3], B[1, 1, 1], C[0, 0, 5]. a) Z = 45º b) C = 55º

10 Operace s vektory – správné řešení
Seneca: „Špatnostem se lze naučit i učitele.” BEZ

11 Operace s vektory – použitá literatura
KOČANDRLE, Milan a Leo BOČEK. Matematika pro gymnázia: Analytická geometrie. Praha: Prometheus, 2009 SVOBODA, Martin. [online]. [cit ].


Stáhnout ppt "Mgr. Martin Krajíc matematika 3.ročník analytická geometrie"

Podobné prezentace


Reklamy Google