Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operace s vektory 2 Mgr. Martin Krajíc 15.2.2014 matematika 3.ročník analytická geometrie Gymnázium Ivana Olbrachta Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operace s vektory 2 Mgr. Martin Krajíc 15.2.2014 matematika 3.ročník analytická geometrie Gymnázium Ivana Olbrachta Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Operace s vektory 2 Mgr. Martin Krajíc 15.2.2014 matematika 3.ročník analytická geometrie Gymnázium Ivana Olbrachta Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace Nad Špejcharem 574, 513 01 Semily, Česká republika Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0047 Název projektu: Moderní škola

2 Operace s vektory - součin rozlišujeme tři druhy součinu dvou vektorů: 1. skalární součin 2. vektorový součin 3. smíšený součin

3 Operace s vektory – skalární součin Skalární součin: !! výsledkem skalárního součinu dvou vektorů je číslo !! označujeme u.v nebo uv pro skalární součin vektorů u = (u 1, u 2 ), v = (v 1, v 2 ) platí: u.v = u 1 v 1 + u 2 v 2 pro skalární součin vektorů u = (u 1, u 2, u 3 ), v = (v 1, v 2, v 3 ) platí: u.v = u 1 v 1 + u 2 v 2 + u 3 v 3

4 Operace s vektory – skalární součin Př: Vypočtěte skalární součin daných vektorů: a) u = (3, -4), v = (-1, -7) u.v = u 1 v 1 + u 2 v 2 = 3.(-1) + (-4).(-7) = -3 + 28 = 25 b) u = (2, -9), v = (0, -8) u.v = u 1 v 1 + u 2 v 2 = 2.0 + (-9).(-8) = 0 + 72 = 72 c) u = (, ), v = (, ) u.v = u 1 v 1 + u 2 v 2 =. +.( ) = - = d) u = (3, -4), v = (8, 6) u.v = u 1 v 1 + u 2 v 2 = 3.8 + (-4).6 = 24 – 24 = 0 !Skalární součin dvou nenulových vektorů může být roven nule!

5 Operace s vektory – skalární součin Je-li skalární součin dvou nenulových vektorů roven nule, jsou vektory navzájem kolmé. Př: Určete, zda jsou vektory v předchozích úlohách kolmé: cvičení a,b,c – nejsou kolmécvičení d – jsou kolmé Př: Určete číslo x tak, aby vektory u,v byly navzájem kolmé: u = (x, 2, -1), v = (1, -x, 3) u.v = u 1 v 1 + u 2 v 2 = 0 x.1 + 2.(-x) + (-1).3 = 0 x – 2x – 3 = 0 -x = 3 x = -3

6 Operace s vektory – úhel vektorů Úhel vektorů: umístíme-li dva vektory u = PU, v = PV tak, že mají společný počáteční bod, pak velikost konvexního úhlu UPV nazveme úhlem vektorů u, v V vU  u P mají-li vektory u,v stejný směr, velikost jejich úhlu je rovna 0

7 Operace s vektory – úhel vektorů pro úhel dvou vektorů existuje vzorec, dokážeme si ho umístíme vektory u = PU, v = PV tak, že jejich počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic, vektor u leží na kladné ose x pro souřadnice vektorů u = (u 1, u 2 ) platí: u 1 = ׀u׀, u 2 = 0 pro souřadnice vektorů v = (v 1, v 2 ) platí: v 1 = ׀v׀.cos , v 2 = ׀v׀.sin  pak pro skalární součin vektorů u,v platí: u.v = u 1 v 1 + u 2 v 2 u.v = ׀u׀. ׀v׀ cos  + 0. ׀v׀ sin  u.v = ׀u׀. ׀v׀ cos  odtud: cos  = y v2Vv2V v  P v 1 u U x

8 Operace s vektory – úhel vektorů Př: Vypočtěte velikost úhlu  v trojúhelníku ABC, jestliže: A[0, 1], B[-1, 2], C[1, 3]. označíme u = BA, v = BC souřadnice: u = A – B = (1, -1), v = C – B = (2, 1) velikost: ׀u׀ = =, ׀v׀ = = skalární součin: u.v = u 1 v 1 + u 2 v 2 = 1.2 + (-1).1 = 2 – 1 = 1 vzorec: cos  = = = =  = 71,5º

9 Operace s vektory – samostatná práce Př: Řešte příklady a na závěr doplňte citát (využijte písmen u správných řešení): Seneca: „Špatnostem se lze naučit i....... učitele.” 1) Vypočtěte skalární součin vektorů u = (1, 0, 1), v = (0, 2, -1). a) V = 1b) B = -1 2) Určete vektor v = (v 1, v 2 ) tak, aby měl velikost 10 a byl kolmý k vektoru u = (-1, 2). a) E = (  4,  2 )b) Í = (  4,  2) 3) Vypočtěte velikost úhlu  v trojúhelníku ABC, jestliže A[2, -1, 3], B[1, 1, 1], C[0, 0, 5]. a) Z = 45ºb) C = 55º

10 Operace s vektory – správné řešení Seneca: „Špatnostem se lze naučit i............ učitele.” BEZ

11 Operace s vektory – použitá literatura Použitá literatura: KOČANDRLE, Milan a Leo BOČEK. Matematika pro gymnázia: Analytická geometrie. Praha: Prometheus, 2009 SVOBODA, Martin. Http://citaty.net [online]. [cit. 2014-02-15].


Stáhnout ppt "Operace s vektory 2 Mgr. Martin Krajíc 15.2.2014 matematika 3.ročník analytická geometrie Gymnázium Ivana Olbrachta Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google