Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Intelekt a jeho poruchy Souborná schopnost správně operovat obecnými i abstraktními pojmy podle logických zákonů, tvořit soudy, navozováním dojít k novým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Intelekt a jeho poruchy Souborná schopnost správně operovat obecnými i abstraktními pojmy podle logických zákonů, tvořit soudy, navozováním dojít k novým."— Transkript prezentace:

1 Intelekt a jeho poruchy Souborná schopnost správně operovat obecnými i abstraktními pojmy podle logických zákonů, tvořit soudy, navozováním dojít k novým poznatkům, korigovat poznatky staré Souborná schopnost správně operovat obecnými i abstraktními pojmy podle logických zákonů, tvořit soudy, navozováním dojít k novým poznatkům, korigovat poznatky staré Inteligence tvoří vrozený základ intelektu Inteligence tvoří vrozený základ intelektu Inteligence je všeobecná schopnost orientovat se správně v nové situaci a najít originální způsob řešení úkolů a problémů Inteligence je všeobecná schopnost orientovat se správně v nové situaci a najít originální způsob řešení úkolů a problémů Talent – mimořádně vyvinuté intelektové schopnosti Talent – mimořádně vyvinuté intelektové schopnosti

2 IQ – inteligenční kvocient Poměr věku mentálního ke kalendářnímu Poměr věku mentálního ke kalendářnímu IQ=90-110 průměr (50%) IQ=90-110 průměr (50%) IQ=69-90 podprůměr (25% populace) IQ=69-90 podprůměr (25% populace) IQ=20-69 mentální retardace (3% populace) IQ=20-69 mentální retardace (3% populace)

3 Dělení poruch intelektu Retardace – nedostatečný vývoj intelektu vzniklý do 2 let věku Retardace – nedostatečný vývoj intelektu vzniklý do 2 let věku Demence – postupný úbytek intelektu – vnik po 2. roce života Demence – postupný úbytek intelektu – vnik po 2. roce života

4 Dělení mentální retardace (MR) Lehká MR (dříve debilita, IQ 50-69) Lehká MR (dříve debilita, IQ 50-69) 80% všech MR 80% všech MR Lehká forma: postižení jsou vzdělatelní v ZŠ Lehká forma: postižení jsou vzdělatelní v ZŠ Střední a těžká forma: ve zvláštní škole Střední a těžká forma: ve zvláštní škole Pozdější psychomotorický vývoj, opoždění v řeči Pozdější psychomotorický vývoj, opoždění v řeči Potíže se čtením a psaním Potíže se čtením a psaním Sklony k primitivním reakcím Sklony k primitivním reakcím Zvýšeně sugestibilní, sníženě kritičtí Zvýšeně sugestibilní, sníženě kritičtí Dokážou se vyučit jednoduchému řemeslu Dokážou se vyučit jednoduchému řemeslu Většinou schopni práce pouze pod dohledem Většinou schopni práce pouze pod dohledem Zvládnou péči o svou osobu Zvládnou péči o svou osobu

5 Dělení mentální retardace (MR) Středně těžká MR (dříve imbecilita, IQ 35-49) Středně těžká MR (dříve imbecilita, IQ 35-49) 12% všech MR 12% všech MR Eretická forma: dráždivost, neklid, agresivita Eretická forma: dráždivost, neklid, agresivita Forma torpidní: netečnost, nezájem, tupost Forma torpidní: netečnost, nezájem, tupost V rozvoji řeči jsou individuální rozdíly V rozvoji řeči jsou individuální rozdíly Chudá slovní zásoba Chudá slovní zásoba Špatná artikulace Špatná artikulace Užívání agramatismů Užívání agramatismů Vychovatelní ale nevzdělavatelní Vychovatelní ale nevzdělavatelní Neschopni abstrakce Neschopni abstrakce Neschopni žít samostatně Neschopni žít samostatně Četné degenerativní tělesné znaky, epilepsie, poruchy motoriky, psychické poruchy Četné degenerativní tělesné znaky, epilepsie, poruchy motoriky, psychické poruchy

6 Dělení mentální retardace (MR) Těžká mentální retardace (dříve idiocie, IQ 20-34) Těžká mentální retardace (dříve idiocie, IQ 20-34) 7% všech MR 7% všech MR Minimální řečové projevy Minimální řečové projevy Tupý výraz tváře Tupý výraz tváře Nevychovatelní (sami se nenají, neudržují osobní čistotu) Nevychovatelní (sami se nenají, neudržují osobní čistotu) Nutnost institucionalizace Nutnost institucionalizace Defekty somatické, smyslových orgánů, CNS (spasmy, stereotypie) Defekty somatické, smyslových orgánů, CNS (spasmy, stereotypie) Hluboká MR (IQ méně než 20) Hluboká MR (IQ méně než 20) 1% všech MR 1% všech MR Imobilní Imobilní inkontinentní inkontinentní

7 Demence Úbytek intelektu způsobený organickým postižením mozku (infekce, noxy, degenerativní a atrofické procesy, traumata, metabolické vlivy) Úbytek intelektu způsobený organickým postižením mozku (infekce, noxy, degenerativní a atrofické procesy, traumata, metabolické vlivy) Současné postižení paměti, emocí, myšlení, jednání, vědomí i osobnosti Současné postižení paměti, emocí, myšlení, jednání, vědomí i osobnosti V počátcích vyšší únavnost, afektivní dráždivost, mnestické výpadky, snížená schopnost řešit životní situace, snížená sociální úroveň – pseudoneruastenické stadium V počátcích vyšší únavnost, afektivní dráždivost, mnestické výpadky, snížená schopnost řešit životní situace, snížená sociální úroveň – pseudoneruastenické stadium Zpočátku demence parciální, později totální Zpočátku demence parciální, později totální

8 Pseudodemence Etiologie poruchy je jiná nežli u demence Etiologie poruchy je jiná nežli u demence Účelová reaktivita vzniklá za tíživých situací bez vědomého záměru předstírat poruchu Účelová reaktivita vzniklá za tíživých situací bez vědomého záměru předstírat poruchu Predisponované osobnosti k poruše - histriónské Predisponované osobnosti k poruše - histriónské

9 Vůle a jednání a jejich poruchy Vůle je cílevědomé zaměření aktivní psychické činnosti k dosažení určitého cíle Vůle je cílevědomé zaměření aktivní psychické činnosti k dosažení určitého cíle Jednání je projev aktivity člověka, která na rozdíl od pouhého chování zvířat je usměrňována specificky lidskými, psychickými funkcemi. Jednání je projev aktivity člověka, která na rozdíl od pouhého chování zvířat je usměrňována specificky lidskými, psychickými funkcemi.

10 Typy jednání Volní : záměrné, úmyslné jednání, kde se nejvíce uplatňuje vůle člověka Volní : záměrné, úmyslné jednání, kde se nejvíce uplatňuje vůle člověka Mimovolní: automatické (reflexní nebo později zautomatizované) Mimovolní: automatické (reflexní nebo později zautomatizované) Protivolní: vůli nepotlačitelné projevy (např. dyskinézy, impulzivní jevy) Protivolní: vůli nepotlačitelné projevy (např. dyskinézy, impulzivní jevy)

11 Fáze volního jednání Motivace (jeden nebo více motivů) Motivace (jeden nebo více motivů) Rozhodování (volba mezi motivy) Rozhodování (volba mezi motivy) Realizace Realizace Dlouhodobé směřování k cíli – determinující tendence: jednotící složka jednání,vůle, motivů Dlouhodobé směřování k cíli – determinující tendence: jednotící složka jednání,vůle, motivů

12 Kvantitativní poruchy vůle Hyperbulie: chorobně intenzivní volní složka Hyperbulie: chorobně intenzivní volní složka Mánie Mánie Psychózy Psychózy Hypobulie: snížená schopnost vůle Hypobulie: snížená schopnost vůle Abulie: ztráta volní složky Abulie: ztráta volní složky Deprese Deprese Schizofrenie Schizofrenie

13 Kvantitativní poruchy jednání Hyperagilnost: zvýšená aktivita Hyperagilnost: zvýšená aktivita Mánie Mánie Intoxikace Intoxikace Hypoagilnost: celkové snížení aktivity Hypoagilnost: celkové snížení aktivity Deprese Deprese Schizofrenie Schizofrenie Neurotické syndr.(chronický únavový syndrom) Neurotické syndr.(chronický únavový syndrom) Stupor: vystupňovaná hypoagilnost (deprese těžké, schizofrenie katatonní) Stupor: vystupňovaná hypoagilnost (deprese těžké, schizofrenie katatonní) Agitovanost: neklidný, matený a bezúčelní pohyb, často doprovázen úzkostí Agitovanost: neklidný, matený a bezúčelní pohyb, často doprovázen úzkostí

14 Kvalitativní poruchy vůle a jednání Impulzivní jednání – chybí motivace a rozhodování Impulzivní jednání – chybí motivace a rozhodování Dipsomanie Dipsomanie Dromomanie Dromomanie Pyromanie Pyromanie Erotomanie Erotomanie Zkratkovité jednání – má motiv, postrádá rozhodování. Čin je neúměrný závažnosti podnětu Zkratkovité jednání – má motiv, postrádá rozhodování. Čin je neúměrný závažnosti podnětu Obsedantní (nutkavé) jednání Obsedantní (nutkavé) jednání Anankasmus – vtíravý jev Anankasmus – vtíravý jev Tiky – nutkavé neúčelné pohyby Tiky – nutkavé neúčelné pohyby Nelze kontrolovat Nelze kontrolovat

15 Pozornost a její poruchy Aktivní zaměření našeho vědomí Aktivní zaměření našeho vědomí Zaměření psychické aktivity na určitou činnost, předmět nebo děj Zaměření psychické aktivity na určitou činnost, předmět nebo děj Nutná dobré bdělost (vigilita) a jasnost (lucidita) vědomí Nutná dobré bdělost (vigilita) a jasnost (lucidita) vědomí

16 Dělení pozornosti Volní – záměrná Volní – záměrná Mimovolní – orientační reakce Mimovolní – orientační reakce Protivolní – proti snaze se odpoutat, často chorobná Protivolní – proti snaze se odpoutat, často chorobná

17 Vlastnosti pozornosti Tenacita – vytrvalost Tenacita – vytrvalost Koncentrace – pozornost Koncentrace – pozornost Kapacita- rozsah Kapacita- rozsah Selektivita Selektivita Intenzita – síla zaměřené pozornost k určitému ději, kolísání Intenzita – síla zaměřené pozornost k určitému ději, kolísání Oscilace Oscilace Stabilita – opak oscilace. Schopnost upírat pozornost se stejnou intenzitou na stejný předmět Stabilita – opak oscilace. Schopnost upírat pozornost se stejnou intenzitou na stejný předmět Distribuce – rozdělení Distribuce – rozdělení Vigilita – přepojování, přemístění pozornosti Vigilita – přepojování, přemístění pozornosti

18 Poruchy pozornosti Hypoprosexie – snížení pozornosti, nejčastěji koncentrace pozornosti Hypoprosexie – snížení pozornosti, nejčastěji koncentrace pozornosti Roztržitost – snížení koncentrace při zvýšené oscilaci a vigilitě Roztržitost – snížení koncentrace při zvýšené oscilaci a vigilitě Rozptýlenost – narušená koncentrace a tenacita Rozptýlenost – narušená koncentrace a tenacita Hyperprosexie – zvýšení koncentrace na újmu distribuce, selektivity a vigility pozornosti (hypochondrie) Hyperprosexie – zvýšení koncentrace na újmu distribuce, selektivity a vigility pozornosti (hypochondrie)

19 Paměť Schopnost vštěpovat si, uchovávat a vybavovat minulé vjemy a zážitky Schopnost vštěpovat si, uchovávat a vybavovat minulé vjemy a zážitky Mozkové struktury paměti: okolí třetí komory, limbický systém s hipokampem a diencefalon Mozkové struktury paměti: okolí třetí komory, limbický systém s hipokampem a diencefalon Neurotransmiterový systém – cholinergní Neurotransmiterový systém – cholinergní Podmínka funkčnosti paměti je funkčnost vědomí, pozornosti, myšlení Podmínka funkčnosti paměti je funkčnost vědomí, pozornosti, myšlení Emoční vyladění má vliv na zapamatování Emoční vyladění má vliv na zapamatování Složky paměti: Vštípivost (impregnace) Vštípivost (impregnace) Úchovnost (retence) Úchovnost (retence) Výbavnost (reprodukce) Výbavnost (reprodukce) Učení: aktivní, soustavné a úmyslné zapamatování, na kterém se podílí především vštípivost a úchovnost paměť

20 Dělení paměti Vizuální Vizuální Auditivní Auditivní Motorická Motorická Z jiného pohledu: Mechanickou – bez ohledu na souvislosti, slábne s věkem Mechanickou – bez ohledu na souvislosti, slábne s věkem Logickou Logickou Emoční Emoční

21 Dělení paměti Ultrakrátká – senzorická: trvání zlomky vteřin až vteřinu Ultrakrátká – senzorická: trvání zlomky vteřin až vteřinu Krátkodobá – vteřiny Krátkodobá – vteřiny Střednědobá – konsolidační: tvorba paměťových stop, trvá minuty až hodiny Střednědobá – konsolidační: tvorba paměťových stop, trvá minuty až hodiny Dlouhodobá paměť – léta, dochází ke strukturální změně dendritů Dlouhodobá paměť – léta, dochází ke strukturální změně dendritů

22 Dělení paměti z vývojového hlediska Ontogenetická Ontogenetická individuální prožitky individuální prožitky Dělení na: Dělení na: Krátkodobou – pracovní Krátkodobou – pracovní Dlouhodobou - nevědomá Dlouhodobou - nevědomá Deklarativní (explicitní) Deklarativní (explicitní) Sémantickou – obecná fakta bez vztahu k času Sémantickou – obecná fakta bez vztahu k času Epizodickou – informace o událostech (čas, prostor, city) Epizodickou – informace o událostech (čas, prostor, city) Nedeklarativní (implicitní) – vývojově starší, odolnější, vštěpování může probíhat i nevědomě Nedeklarativní (implicitní) – vývojově starší, odolnější, vštěpování může probíhat i nevědomě Procedurální – dovednosti, postupy, návyky Procedurální – dovednosti, postupy, návyky Priming – vybavování si pomocí nápovědy Priming – vybavování si pomocí nápovědy Klasické podmiňování – uchovávání informací pomocí emočního podmiňování Klasické podmiňování – uchovávání informací pomocí emočního podmiňování Fylogenetická - zahrnuje složitější podmíněné reflexy a instinkty Fylogenetická - zahrnuje složitější podmíněné reflexy a instinkty

23 Poruchy paměti Kvantitativní poruchy paměti Hypomnézie: zeslabení, snížení paměti celkové nebo jednotlivé složky Hypomnézie: zeslabení, snížení paměti celkové nebo jednotlivé složky Hypermnézie – nadměrné, často selektivní pamatování si určitého selektivního materiálu (u paranoidních psychóz, mánií) Hypermnézie – nadměrné, často selektivní pamatování si určitého selektivního materiálu (u paranoidních psychóz, mánií)

24 Poruchy paměti Amnézie: časově ohraničená ztráta paměti Amnézie: časově ohraničená ztráta paměti Porucha deklarativní paměti – složky sémantické nebo epizodické, nebo společně Porucha deklarativní paměti – složky sémantické nebo epizodické, nebo společně Vznik nejčastěji při poruše vědomí kvantitativního typu Vznik nejčastěji při poruše vědomí kvantitativního typuDělení: Přechodnou Přechodnou Perzistující Perzistující

25 Dělení amnézie Organická Organická Retrográdní – výpadek paměti před vznikem amnézie (komoce) Retrográdní – výpadek paměti před vznikem amnézie (komoce) Antegrádní – výpadek paměti po vzniku amnézie Antegrádní – výpadek paměti po vzniku amnézie Při epileptickém záchvatu Při epileptickém záchvatu Při elektrokonvulzivní léčbě Při elektrokonvulzivní léčbě Tranzitorní globální amnézie postihuje epizodickou paměť Tranzitorní globální amnézie postihuje epizodickou paměť

26 Dělení kvantitativních poruch paměti Psychogenní Psychogenní Poruchy disociačního charakteru u osob s hysterickými rysy v souvislosti s psychogenními poruchami vědomí Poruchy disociačního charakteru u osob s hysterickými rysy v souvislosti s psychogenními poruchami vědomí Kontinuální Kontinuální Přechodná – fuga Přechodná – fuga Při vysokém emočním napětí, patickém afektu, hysterických záchvatech Při vysokém emočním napětí, patickém afektu, hysterických záchvatech Ostrůvkovitá Ostrůvkovitá Palimpsest Palimpsest Pseudologia phantastica Pseudologia phantastica Konfabulace – vyplňování mezer v paměti u organických postižení mozku, porucha vštípivosti Konfabulace – vyplňování mezer v paměti u organických postižení mozku, porucha vštípivosti

27 Kvalitativní poruchy paměti Vzpomínkové klamy – prožitek, který se ve skutečnosti nestal Vzpomínkové klamy – prožitek, který se ve skutečnosti nestal Ekmézie – nesprávné umístění vzpomínky v čase Ekmézie – nesprávné umístění vzpomínky v čase Halucinace paměti – originální zažitek chybí, avšak člověk je o jeho existenci nezvratně přesvědčen Halucinace paměti – originální zažitek chybí, avšak člověk je o jeho existenci nezvratně přesvědčen Iluze paměti – zkreslování tematické charakteristiky události Iluze paměti – zkreslování tematické charakteristiky události Kryptomnézie – určitou vzpomínku považuje časem člověk za vlastní myšlenku Kryptomnézie – určitou vzpomínku považuje časem člověk za vlastní myšlenku

28 Poruchy pudů a instinktů Fylogeneticky staré reakce Fylogeneticky staré reakce Instinkt přestavuje hierarchicky uspořádané stereotypní reakce vedoucí k dosažení cíle, aniž je cíl subjektu znám Instinkt přestavuje hierarchicky uspořádané stereotypní reakce vedoucí k dosažení cíle, aniž je cíl subjektu znám Dědičná schopnost Dědičná schopnost Pud je instinktivní činnost člověka poznamenaná zkušeností Pud je instinktivní činnost člověka poznamenaná zkušeností Energie Energie Uvědomovaný cíl – uspokojení Uvědomovaný cíl – uspokojení Zdroj – stav ze kterého puzení vychází Zdroj – stav ze kterého puzení vychází Objekt Objekt

29 Dělení pudů dle Vondráčka Pud zachování rodu Pud zachování rodu Sexuální Sexuální Péče o potomstvo (rodičovský) Péče o potomstvo (rodičovský) Nedostatečný u disociálních poruch, závislostí, schizofrenie Nedostatečný u disociálních poruch, závislostí, schizofrenie Nadměrný u některých neurotických poruch Nadměrný u některých neurotických poruch Puch zachování jedince Puch zachování jedince Pud obživný – silný Pud obživný – silný Projevem neuspokojení je hlad a žízeň Projevem neuspokojení je hlad a žízeň Sitofobie – odmítání jídla (u psychóz) Sitofobie – odmítání jídla (u psychóz) Pika – pojídání nestravitelných předmětů Pika – pojídání nestravitelných předmětů Chorobné zvýšení pudu – bulímie Chorobné zvýšení pudu – bulímie Chorobné snížení pudu - anorexie Chorobné snížení pudu - anorexie

30 Poruchy pudů Pud sebezáchovy Pud sebezáchovy Zachování vlastní existence a bezpečí Zachování vlastní existence a bezpečí Vrozená obranná reakce ve formě „útěku“ nebo „útoku“, vzácně strnulosti Vrozená obranná reakce ve formě „útěku“ nebo „útoku“, vzácně strnulosti Poruchy: Poruchy: Sebepoškozování – u poruch osobnosti, těžkých depresí, schizofrenie, autismu s MR Sebepoškozování – u poruch osobnosti, těžkých depresí, schizofrenie, autismu s MR Sebevražda (suicidium) Sebevražda (suicidium) Patická Patická Demonstrativní Demonstrativní Bilanční, sebeobětování Bilanční, sebeobětování

31 Poruchy pudů Pud sdružovací (sociální) Pud sdružovací (sociální) Alternativa stádního pudu Alternativa stádního pudu Nadměrné samotářství Nadměrné samotářství Familiárnost Familiárnost Pud pro zpříjemnění existence Pud pro zpříjemnění existence Narušení u askeze – odmítání vymoženosti civilizace Narušení u askeze – odmítání vymoženosti civilizace Nadměrný – při užívání drog, tetování Nadměrný – při užívání drog, tetování

32 Organicky a symptomaticky podmíněné duševní poruchy Organicky podmíněné: postižení CNS se zjistitelnými morfologickými změnami (atrofie, infarkt, amyloid, tramua) Organicky podmíněné: postižení CNS se zjistitelnými morfologickými změnami (atrofie, infarkt, amyloid, tramua) Symptomaticky podmíněné: hlavním etiologickým faktorem je systémová choroba v jiné lokalizaci než mozkové Symptomaticky podmíněné: hlavním etiologickým faktorem je systémová choroba v jiné lokalizaci než mozkové

33 Organicky a symptomaticky podmíněné duševní poruchy Demence Demence Amnestické syndromy Amnestické syndromy Deliria Deliria Organické poruchy nálad Organické poruchy nálad Organické psychotické poruchy Organické psychotické poruchy Organické změny osobnosti Organické změny osobnosti

34 Organický psychosyndrom Incipientní organické postižení CNS s následnými projevy Incipientní organické postižení CNS s následnými projevy Zpomalení psychiky Zpomalení psychiky Snížení psychické výkonnosti Snížení psychické výkonnosti Obtížným vybavováním vzpomínek Obtížným vybavováním vzpomínek Může být reverzibilní nebo přecházet do demence Může být reverzibilní nebo přecházet do demence

35 Demence Úbytek poznávacích (kognitivních) funkcí (paměť, intelekt, motivace) Úbytek poznávacích (kognitivních) funkcí (paměť, intelekt, motivace) Vznik až po ukončení rozvoje poznávácích funkcí Vznik až po ukončení rozvoje poznávácích funkcí Po 2. roce života Po 2. roce života

36 Příznaky demence Zamomětlivost: celková nebo parciální Zamomětlivost: celková nebo parciální Porucha prostorové představivosti a orientace Porucha prostorové představivosti a orientace Poruchy exekutivních funkcí: složitější úkony sestávající s více dílčích úkonů Poruchy exekutivních funkcí: složitější úkony sestávající s více dílčích úkonů Deteriorace intelektu Deteriorace intelektu Poruchy emotivity: plochost, tupá euforie, úzkost, deprese, mánie Poruchy emotivity: plochost, tupá euforie, úzkost, deprese, mánie Poruchy chování: nejnápadnější Poruchy chování: nejnápadnější Různé stupně agresivity Různé stupně agresivity Neustálý drobný neklid Neustálý drobný neklid Poruchy vnímání: nekonstantní a většinou přechodné Poruchy vnímání: nekonstantní a většinou přechodné Poruchy myšlení ve formě paranoidně perzekučních bludů Poruchy myšlení ve formě paranoidně perzekučních bludů Poruchy spánku: nejčastěji jako posunutí cyklu spánek- bdění Poruchy spánku: nejčastěji jako posunutí cyklu spánek- bdění Poruchy aktivit denního života Poruchy aktivit denního života

37 Dělení demencí Atroficko degenerativní Atroficko degenerativní Alzheimerova nemoc Alzheimerova nemoc Demence s Lewyho tělísky Demence s Lewyho tělísky Demence při Parkinsonově chorobě Demence při Parkinsonově chorobě Frontotemporální demence Frontotemporální demence Demence u Huntingtonovy chorey Demence u Huntingtonovy chorey Sekundární (symptomatické) demence Sekundární (symptomatické) demence Ischemicko-vaskulární Ischemicko-vaskulární Ostatní (infekční, metabolické, traumatické, intoxikační, na podkl. tumorů) Ostatní (infekční, metabolické, traumatické, intoxikační, na podkl. tumorů)

38 Výskyt demencí v populaci a diagnostika Prevalence demencí není přesně známa Prevalence demencí není přesně známa Stejný výskyt u mužů i žen Stejný výskyt u mužů i žen Výskyt stoupá exponenciálně s věkem Výskyt stoupá exponenciálně s věkem V 65 letech trpí Alzheimerovou demencí 5% populace V 65 letech trpí Alzheimerovou demencí 5% populace Stařecká zapomětlivost Stařecká zapomětlivost Mild cognitive impairement – možní iniciální stadium demence Mild cognitive impairement – možní iniciální stadium demence MMSE MMSE Poruchy paměti interferují s běžnými denními aktivitami Poruchy paměti interferují s běžnými denními aktivitami Mají progredující charakter Mají progredující charakter

39 Diferenciální diagnostika Delirium Delirium Amnestický syndrom (porucha deklarativní paměti) Amnestický syndrom (porucha deklarativní paměti) Deprese Deprese Zampomětlivost při normálním stárnutí a MCI Zampomětlivost při normálním stárnutí a MCI

40 Alzheimerova choroba Nejčastější demence vůbec Nejčastější demence vůbec 50% všech demencí 50% všech demencí S časným a pozdním začátkem (po 65. roce věku) S časným a pozdním začátkem (po 65. roce věku) Ukládání patologického beta-amyloidu (protein) extracelulárně ve formě plaků Ukládání patologického beta-amyloidu (protein) extracelulárně ve formě plaků Neurodegenerace v oblasti plaků Neurodegenerace v oblasti plaků Degenerace tau-proteinu intraneuronálně Degenerace tau-proteinu intraneuronálně Deficit acetylcholnirerní transmise Deficit acetylcholnirerní transmise Deficit glutametergní transmise Deficit glutametergní transmise

41 Klinický obraz Alzheimerovy choroby Pomalý, plíživý rozvoj, kontinuální pslynulé zhršování Pomalý, plíživý rozvoj, kontinuální pslynulé zhršování Zapomětlivost, neschopnost zapamatovat si nové Zapomětlivost, neschopnost zapamatovat si nové Poruchy prostorové orientace (dezorientace místem a bloudění) Poruchy prostorové orientace (dezorientace místem a bloudění) Poruchy logického uvažování a soudnosti Poruchy logického uvažování a soudnosti Poruchy exekutivních funkcí Poruchy exekutivních funkcí Degradace osobnosti Degradace osobnosti Ztráta náhledu choroby Ztráta náhledu choroby Poruchy chování: agresivita, bezcílné bloudění, stereotypie (neúčelné) Poruchy chování: agresivita, bezcílné bloudění, stereotypie (neúčelné) Přechodně agresivita, poruchy spánku, depresivní ladění, psychotické příznaky Přechodně agresivita, poruchy spánku, depresivní ladění, psychotické příznaky Nekonstantně ale často výpadové korové jevy jako afázie, agnozie, apraxie Nekonstantně ale často výpadové korové jevy jako afázie, agnozie, apraxie Deteriorace intelektových schopností je výrazná Deteriorace intelektových schopností je výrazná Odkázaní na péči druhých (inkontinence, amnestická dezorientace) Odkázaní na péči druhých (inkontinence, amnestická dezorientace) 4.-5. nejčastější příčina úmrtí 4.-5. nejčastější příčina úmrtí

42 Léčba Lehké a střední stadium – inhibitory cholinesteráz s přechodným zlepšením stavu po nasazení Lehké a střední stadium – inhibitory cholinesteráz s přechodným zlepšením stavu po nasazení Postupná titrace Postupná titrace Aktivační terapie Aktivační terapie Reedukace Reedukace Arteterapie Arteterapie Pet-terapie Pet-terapie Těžké stadium – memantin Těžké stadium – memantin léčba BPSD léčba BPSD

43 Vaskulární demence Druhý nejčastější typ Druhý nejčastější typ Prevalence je odhadována na 15-20% Prevalence je odhadována na 15-20% Patolog.podkladem jsou mnohočetné mikroinfarkty šedí i bílé mozkové hmoty Patolog.podkladem jsou mnohočetné mikroinfarkty šedí i bílé mozkové hmoty Na vznik demence nutný úbytek aspoň 100 ml mozkové tkáně, v místech významných po paměť stačí i 50 ml Na vznik demence nutný úbytek aspoň 100 ml mozkové tkáně, v místech významných po paměť stačí i 50 ml Častá je polymorbidita, zejména hypertenze, ICHS, diabetes, ICHDK Častá je polymorbidita, zejména hypertenze, ICHS, diabetes, ICHDK Na rozdíl od Alzheimerovy demence je: Na rozdíl od Alzheimerovy demence je: začátek rychlejší, začátek rychlejší, fluktuující průběh, fluktuující průběh, relativně dobré zachování osobnosti s náhledem choroby relativně dobré zachování osobnosti s náhledem choroby Výskyt depresivní symptomatiky Výskyt depresivní symptomatiky Atypický neurologickýreflexolorogický nález Atypický neurologickýreflexolorogický nález Neurologická symptomatika Neurologická symptomatika Průběh deteriorace schodovitý s náhlými zhoršeními Průběh deteriorace schodovitý s náhlými zhoršeními


Stáhnout ppt "Intelekt a jeho poruchy Souborná schopnost správně operovat obecnými i abstraktními pojmy podle logických zákonů, tvořit soudy, navozováním dojít k novým."

Podobné prezentace


Reklamy Google