Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAX WEBER TERI Kaločai Ladislav, Veleba Jan 16.4.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAX WEBER TERI Kaločai Ladislav, Veleba Jan 16.4.2015."— Transkript prezentace:

1 MAX WEBER TERI Kaločai Ladislav, Veleba Jan 16.4.2015

2 Obsah  Život  Publikační činnost  Sociologické teorie

3 Život Maxe Webera  Karl Emil Maximilian Weber  Narozen – 1864  Erfurt  Nejstarší  Ze 7 dětí  Otec Max Weber  Politik a úředník  Matka Helene Fallenstein  Velmi zbožná Kalvinistka

4 Život Maxe Webera  Bratr  Alfred Weber  Také sociolog a ekonom  Manželka  Marianne Weber

5 Život Maxe Webera  Studium  Právní a hospodářské dějiny  Dále navštěvoval přednášky Ekonomie Středověké dějiny Teologie/filozofie Sociologie

6 Život Maxe Webera  Studium (Alma mater)  Universita v Göttingenu  Humboldtova univerzita  Vídeňská univerzita  Freiburská univerzita (od r. 1894)  Univerzita Heidelberg (od r. 1897)  Mnichovská univerzita

7 Život Maxe Webera  V mládí prodělal meningitidu  Nervová zhroucení  Poruchy řeči a pohybu  To vše mělo vliv na práci, ale vždy se dokázal vrátit k urputnému pracovnímu nasazení.

8 Život Maxe Webera  Milostný život  Zdroj inspirace a energie  Else Jaff´e Alfred Weber  Mina Tobler Základní analýzy k racionalizaci v hudbě

9 Život Maxe Webera  Uznávaný sociolog  Jeden z hlavních kritiků Karla Marxe  Vyučuje jako universitní profesor  Římské právo, historii  V začátcích si vydělává jako advokátní koncipient  Politik  Německá demokratická strana

10 Publikační činnost - historie  Nezakládá na práci s originálními prameny, ale spíše srovnává sekundární zdroje.  Pochybnosti  První historická práce ve 13 letech  Dějiny obchodních společností ve středověku  Právní habilitace  Římská agrární historie v jejím významu pro veřejné a soukromé právo  Esej  Sociální příčiny zániku antické kultury

11 Publikační činnost  1895 - Freiburská nástupní přednáška na téma: Národní stát a národohospodářská politika  1904 - "Objektivita" sociálně-vědního a sociálněpolitického poznání  1905 - Protestantská etika a duch kapitalismu  1919 - Věda jako povolání  1922 - Základní sociologické pojmy  1923 - Předznamenání k Sebraným statím k sociologii náboženství

12 Sociologické teorie Maxe Webera  Teorie moci  Teorie byrokracie  Teorie jednání  Ideální typ  Sociální struktura

13 Teorie moci  „Mít moc znamená mít možnost přimět někoho, aby něco udělal proti vlastní vůli.“  Pojem „panství“  Moc založenou na pocitu závaznosti vůči autoritě.

14 Teorie moci  Druhy panství dle typu autority  Tradiční - odvozující autoritu z tradice a neporušitelnosti poměrů  Charismatická - založené na osobní autoritě pána a víře v jeho neobyčejné schopnosti  Legálně racionální - odvozující autoritu od přijatých neosobních pravidel

15 Teorie byrokracie  Weber se zabývá byrokracií jako racionálním způsobem řízení velkých organizací. Konstruuje ji jako ideální typ, který odlišuje od jiných (předchozích) typů správy.

16 Teorie byrokracie  Charakteristickými rysy byrokracie jako ideálního typu jsou:  rozhodování dle obecných a neosobních pravidel  stanovení pevných kompetencí jednotlivých úředníků  hierarchická struktura rozhodování  odborně školený personál, který je vzhledem k organizaci v zaměstnaneckém poměru

17 Teorie jednání  Jednání je motivované chování aktérů. Cílem sociologie má být dle Webera pochopit motivace aktérů k jednání.

18 Teorie jednání  Weber vytvořil typologii jednání. Rozlišuje tyto ideální typy jednání:  jednání tradiční (motivováno tradicí)  jednání afektivní (motivováno vášní, emocemi)  hodnotově racionální jednání (na základě etických, estetických či náboženských motivů)  účelově racionální jednání (instrumentálně orientované na cíl)

19 Ideální typ  Ideální typ = očištěný myšlenkový obraz sociální reality  nemá zobrazovat empirickou realitu  ve skutečnosti neexistuje  není to statistický průměr  důležitou roli zde hraje imaginace a fantazie

20 Ideální typ  Pojetí ideálního typu:  konkrétní – v určitém období a v určité oblasti (ideální typ města Západu)  obecné – prvky sociální reality (ideální typ byrokracie)  abstraktní – určitý typ chování (ideální typ homo oecconomicus)

21 Sociální struktura  Sociální struktura = třídy, stavy a strany jsou fenomény rozdělení moci ve společnosti  Třída Je definována jako soubor osob, které mají stejný způsob příjmu. Společnost lze podle různých kritérií rozdělit na pozitivně privilegované, negativně privilegované a ostatní (mezilehlá třída).

22 Sociální struktura  Stav Zatímco třídy vznikají v tržním hospodářství, stavy vznikají hlavně ve feudální či stavovské společnosti. Členové stavu sdílejí stejné stavovské postavení, které je vymezeno specifickým sociálním uznáním (prestiží). Mají určitý životní styl a způsob spotřeby.

23 Sociální struktura  Strana Strany nelze chápat jako typ sociálních vrstev. Představují racionálně organizované skupiny lidí, jejichž cílem je ovlivňovat dění ve společnosti, tj. dosáhnout určité politické moci. Představují formální skupiny, které mají řídící aparát, stanovy a daný cíl.

24 Konec života Maxe Webera  Bromové prášky na spaní  Ekonomika a společnost  1920

25 MAX WEBER (1864-1920) „Kdo ví něco o světě, ten vlastně nemůže seznávat nic jiného než tuto mnohost a to, že se jí nemůžeme vyhnout.“

26 DĚKUJEME ZA POZORNOST TERI Kaločai Ladislav, Veleba Jan 16.4.2015 PROSTOR PRO VAŠE OTÁZKY


Stáhnout ppt "MAX WEBER TERI Kaločai Ladislav, Veleba Jan 16.4.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google