Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praktické aspekty naplňování Evropské občanské iniciativy veřejná prezentace a diskuze, Evropský dům 20. března 2013 PhDr. Ivana Odarčenková Odbor všeobecné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praktické aspekty naplňování Evropské občanské iniciativy veřejná prezentace a diskuze, Evropský dům 20. března 2013 PhDr. Ivana Odarčenková Odbor všeobecné."— Transkript prezentace:

1 Praktické aspekty naplňování Evropské občanské iniciativy veřejná prezentace a diskuze, Evropský dům 20. března 2013 PhDr. Ivana Odarčenková Odbor všeobecné správy Ministerstvo vnitra

2 Východiska Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Gesce k agendě EOI: Ministerstvo vnitra působnost je rozdělena: odbor všeobecné správy (hlavní gestor) odbor veřejné správy a eGovernmentu 2

3 Úkoly Ministerstva vnitra Posuzování elektronických systémů sběru prohlášení o podpoře (§ 2 – 5 zákona o EOI). Ověřování prohlášení o podpoře a vydávání potvrzení o počtu platných prohlášení za ČR (čl. 8 odst. 2 a přílohy VI Nařízení, § 6 – 9 zákona o EOI). Přestupková agenda (§ 10 zákona o EOI), přestupky projednává MV v prvním stupni. 3

4 Posuzování elektronických systémů sběru Organizátoři sbírající podpisy elektronicky, mohou tak činit pouze prostřednictvím certifikovaného elektronického systému sběru. Elektronický systém sběru je informačním systémem.Před zahájením online sběru prohlášení musí tedy být software i uložení dat odborně posouzeny, a to v tom členském státě, v němž budou nashromážděné údaje uchovávány. 4

5 Řešení v České republice prostřednictvím pověřených osob - ministerstvo uděluje Pověření k posuzování elektronických systémů sběru, a to fyzickým nebo právnickým osobám, které již mají pověření ministerstva k provádění atestací podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Aktuální stav: ministerstvo již pověřilo první atestační středisko posuzováním elektronických systémů sběru, jde o společnost Relsie. Očekává se, že v nejbližších týdnech požádají o pověření i další atestační střediska. 5

6 Ověřování prohlášení o podpoře EOI za ČR MV je zákonem stanoveným orgánem ověřujícím prohlášení o podpoře. Ověřují se všechna prohlášení. Ověřování údajů porovnáním s údaji základního registru obyvatel a informačního systému evidence občanských průkazů nebo informačního systému evidence cestovních dokladů. Jako neplatná budou vyřazena prohlášení osob, které před ukončením sběru nedosáhly věku 18 let. Výstupem z ověřování je potvrzení počtu platných prohlášení o podpoře. 6

7 7 Aktuální stav příprav V současné době se intenzivně řeší zejména otázka softwaru, který bude používán k ověřování prohlášení o podpoře. Tento software by měl zajistit s napojením na agendové informační systémy zpracování prohlášení o podpoře EOI sbíraná elektronicky. Cílem je, aby zajistil i zpracování prohlášení předložených v listinné podobě.

8 Aktuální stav občanských iniciativ zaregistrovaných EK ve vztahu k ČR V současné době eviduje Komise 14 zaregistrovaných občanských iniciativ, u nichž se provádí sběr prohlášení o podpoře, a to i v České republice (7). Očekávané předložení prohlášení o podpoře některé z iniciativ organizátory - v II. polovině roku 2013 8

9 Kontakty gestora pro konzultace: Ministerstvo vnitra Odbor všeobecné správy oddělení sdružování Náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4 Konzultace: PhDr. Ivana Odarčenková, tel. 974 816 390 e-mail: ivana.odarcenkova@mvcr.cz Mgr. Eva Černá, tel. 974 817 364 e-mail: eva.cerna@mvcr.cz

10 Děkuji za pozornost. Prostor pro Vaše dotazy. 10


Stáhnout ppt "Praktické aspekty naplňování Evropské občanské iniciativy veřejná prezentace a diskuze, Evropský dům 20. března 2013 PhDr. Ivana Odarčenková Odbor všeobecné."

Podobné prezentace


Reklamy Google