Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 SPRÁVNÍ ODBOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU NOVÝ BOR Ing. Rychtářová Miluše vedoucí správního odboru Nový Bor 10. ledna 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 SPRÁVNÍ ODBOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU NOVÝ BOR Ing. Rychtářová Miluše vedoucí správního odboru Nový Bor 10. ledna 2015."— Transkript prezentace:

1 1 SPRÁVNÍ ODBOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU NOVÝ BOR Ing. Rychtářová Miluše vedoucí správního odboru Nový Bor 10. ledna 2015

2 2 Výkon státní správy na oddělení přestupků  Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi ve vztahu k dopravě, proti pořádku ve státní správě, na úseku všeobecné vnitřní správy (státní symboly, zbraně a střelivo) - pro správní obvod III. tj. – 16 obcí (Cvikov, Chotovice, Kamenický Šenov, Krompach, Kunratice u Cvikova, Mařenice, Nový Bor, Okrouhlá, Polevsko, Prysk, Radvanec, Skalice u České Lípy, Sloup v Čechách, Slunečná, Svojkov a Svor)

3 3 Výkon státní správy na oddělení přestupků  Přestupky na úseku veřejného pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku - pro správní obvod Nového Boru (do 30.6.2015 na základě veřejnoprávních smluv i pro obec Skalice u České Lípy). Tato činnost byla převzata od komise pro projednávání přestupků.  Evidence pohledávek vzniklých z činnosti odboru  Pro výkon státní správy je nutná zkouška odborné způsobilosti (dále jen ZOZ) na úseku dopravních přestupků a ZOZ na úseku veřejného pořádku

4 4 Výkon státní správy na oddělení přestupků - Podávání zpráv o občanech dle zákona o obcích (pro podávání ucelených informací přejímá správní odbor informace o přestupkových řízeních celého úřadu vedených proti občanům Nového Boru od všech odborů včetně městské policie), a to pro potřeby trestního a soudního řízení

5 5 Výkon státní správy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů - evidence spisů občanských průkazů a cestovních dokladů (dále jen OP, CD) - pro správní obvod III. tj. – 16 obcí - přijímání žádostí o vyhotovení OP občanů celé republiky s příp. následným postupováním příslušným úřadům ke zpracování včetně převodu správních poplatků, předávání občanům - přijímání žádostí o vyhotovení CD a jejich vyřizování pro správní obvod III., předávání ke zpracování MV a následné předání občanům včetně skartace neplatných

6 6 Výkon státní správy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů -vyřizování žádostí o CD pro občany ČR žijící a zdržující se na území ostatních států v rámci celého světa, a to prostřednictvím zastupitelských úřadů - vedení přestupkového a správního řízení ukládání pokut vč. ukládání a vybírání blokových - pro výkon státní správy je nutná ZOZ na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů

7 7 Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel -Přihlašování k trvalému pobytu a rušení trvalého pobytu ve správním řízení pro správní obvod - Nový Bor -Zadávání oprav do informačního systému evidence obyvatel MV pro správní obvod III., tj. – 16 obcí vč. výdeje dat z tohoto systému a informačních systémů OP a CD - Pro výkon státní správy je nutná ZOZ na úseku evidence obyvatel

8 8 Výkon státní správy na úseku matriční činnosti Provádění matričních úkonů ve věci narození, manželství a úmrtí vč. vedení matričních knih (za posledních 100 let), nahlížení do knih, vystavování duplikátů, a to vše pro matriční obvod, tj. pro 9 obcí (Chotovice, Nový Bor, Okrouhlá, Polevsko, Radvanec, Skalice u České Lípy, Sloup v Čechách, Slunečná, Svojkov)

9 9 Výkon státní správy na úseku matriční činnosti Rozhodování o změně jména a příjmení pro matriční obvod Zápisy o uznání otcovství pro občany celé ČR Zajišťování svatebních obřadů pro občany celé ČR i cizince vč. rozhodování o jiné době a jiném místě než je stanoveno radou města Pro výkon státní správy je nutná ZOZ na úseku matrik a státního občanství

10 10 Výkon samosprávy na úseku matriční činnosti Vydávání potvrzení o stavu a žití pro uplatnění práva v cizině dle zákona o obcích

11 11 Ostatní výkon státní správy na správním odboru Poskytování výstupů z veřejných registrů pro občany z celé ČR (přes Czech Point) Provádění vidimace a legalizace (ověřování podpisů a listin) pro občany z celé ČR včetně pokladní činnosti Veřejné sbírky – zapečeťování a rozpečeťování pokladniček vč. související agendy

12 12 Ostatní výkon státní správy na správním odboru Zajišťování činností souvisejících se sčítáním lidí pro správní obvod – Nový Bor Agenda na úseku „Shromažďování“ a „Státních symbolů“ Činnost komisí odboru – Revizní a skartační komise agend OP, CD, EO a matriky, Komise pro likvidaci úředních razítek Zajišťování činností souvisejících s jednotlivými typy voleb pro správní obvod dle typu voleb, tj. od 1 obce po všech 16 obcí. Pro výkon státní správy je nutná zkouška na úseku voleb.

13 13 Ostatní výkon samosprávy na správním odboru Vedení právních předpisů města (nařízení rady města, obecně závazné vyhlášky města) vč. aktualizace na internetu, vedení číselných řad Sbírek zákonů (od r. 1918) nahlížení občanů do práv. předpisů Vedení evidence razítek všech pracovníků města vč. organizačních složek

14 14 Personální obsazení odboru Stav k 2.1.2015 – 11 pracovníků 1 vedoucí odboru 4 pracovníci oddělení přestupků 6 pracovníků oddělení osobních dokladů, evidence obyvatel a matriky

15 15 SPLNĚNÉ ÚKOLY ZA ROK 2014 nad rámec běžné činnosti organizačně-technické zabezpečení voleb do Evropského parlamentu, Senátu a zastupitelstev obcí čištění databází MV v oblasti OP, CD, EO ve vztahu k centrálním registrům

16 16 SPLNĚNÉ ÚKOLY ZA ROK 2014 nad rámec běžné činnosti Aplikace změn právních předpisů ve vazbě na nový občanský zákoník (účinnost od 1.1.2014) ve vztahu ke všem agendám na správním odboru (změny týkající se zastupování, rodiny, vlastnických a nájemních vztahů, firem, apod.)

17 17 ÚKOLY PRO ROK 2015 nad rámec běžné činnosti čištění databází MV v oblasti občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel ve vztahu k základním registrům Nové agendy v prostředí Czech Point (proškolení zaměstnanců)

18 18 ÚKOLY PRO ROK 2015 nad rámec běžné činnosti Připomínkové řízení k připravovaným novelizacím zákonů (evidence obyvatel, přestupkový zákon, osobní doklady, správní poplatky, atd.) Úpravy software evidence obyvatel související se změnovými dávkami (proškolení zaměstnanců)


Stáhnout ppt "1 SPRÁVNÍ ODBOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU NOVÝ BOR Ing. Rychtářová Miluše vedoucí správního odboru Nový Bor 10. ledna 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google