Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém p ř ijímaní a vy ř izování objednávek Sony Czech Ivana Plevková, Kristýna Kňapová, Daniela Vojtová, Zdenka Borová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém p ř ijímaní a vy ř izování objednávek Sony Czech Ivana Plevková, Kristýna Kňapová, Daniela Vojtová, Zdenka Borová."— Transkript prezentace:

1 Systém p ř ijímaní a vy ř izování objednávek Sony Czech Ivana Plevková, Kristýna Kňapová, Daniela Vojtová, Zdenka Borová

2 Úvod Obchodní zákoník Obchodní zákoník Prodej a dodávky na základ ě objednávky Prodej a dodávky na základ ě objednávky Objednávka musí být písemná (i fax, elektronická pošta) Objednávka musí být písemná (i fax, elektronická pošta)

3 Náležitosti objednávky I. Název odb ě ratele, dodavatele,faktura č ní adresa a adresa pro doru č ení Název odb ě ratele, dodavatele,faktura č ní adresa a adresa pro doru č ení I Č O, DI Č, č íslo ú č tu a bankovní spojení I Č O, DI Č, č íslo ú č tu a bankovní spojení Datum vystavení objednávky Datum vystavení objednávky Č íslo objednávky Č íslo objednávky Jméno a podpis oprávn ě ného zástupce odb ě ratele, razítko organizace Jméno a podpis oprávn ě ného zástupce odb ě ratele, razítko organizace

4 Náležitosti objednávky II. Kontakt Kontakt Zp ů sob odb ě ru zbo ž í Zp ů sob odb ě ru zbo ž í Cena, v č etn ě zp ů sobu placení Cena, v č etn ě zp ů sobu placení Datum dodání zbo ž í Datum dodání zbo ž í Zna č ka a název zbo ž í, po č et kus ů Zna č ka a název zbo ž í, po č et kus ů

5 Platební podmínky Platební styk – inkaso, platební p ř evod Platební styk – inkaso, platební p ř evod Platební káze ň kupujícího Platební káze ň kupujícího

6 Dodací podmínky Dodávka = p ř edání objednaného zbo ž í Dodávka = p ř edání objednaného zbo ž í P ř ebírání zbo ž í – dodávka, vyskladn ě ní P ř ebírání zbo ž í – dodávka, vyskladn ě ní Kupující povinen potvrdit dodací list Kupující povinen potvrdit dodací list Dodávka, vyskladn ě ní – závazky prodávajícího spln ě ny Dodávka, vyskladn ě ní – závazky prodávajícího spln ě ny

7 Způsoby obchodování Elektronická pošta Elektronická pošta Dealer net Dealer net Edi–fact (propojený jeden systém) Edi–fact (propojený jeden systém) Telefon, fax Telefon, fax

8

9 Systém Po ž adavek od zákazníka  customer services  SAP (objednávka): Po ž adavek od zákazníka  customer services  SAP (objednávka): zbo ž í na sklad ě : do DHL, dodací list – p ř i p ř edání zbo ž í zbo ž í na sklad ě : do DHL, dodací list – p ř i p ř edání zbo ž í není na sklad ě : Sony Czech informuje o nedostupnosti zbo ž í není na sklad ě : Sony Czech informuje o nedostupnosti zbo ž í

10

11 Etapy P ř ekladišt ě DHL - p ř íprava zbo ž í P ř ekladišt ě DHL - p ř íprava zbo ž í Cross Docks - t ř íd ě ní dle objednávek Cross Docks - t ř íd ě ní dle objednávek Rozvoz zbo ž í Rozvoz zbo ž í

12 Grafické znázornění Dealer net Dealer net Edi Edi Tel, Fax Tel, Fax

13 Problematika Mno ž ství zbo ž í nesouhlasí s mno ž stvím na dodacím list ě Mno ž ství zbo ž í nesouhlasí s mno ž stvím na dodacím list ě Zám ě na zbo ž í Zám ě na zbo ž í Odlišná cena Odlišná cena

14

15 Řešení problematiky Finan č ní dobropis na rozdílnou cenu Finan č ní dobropis na rozdílnou cenu Vým ě na zbo ž í, pop ř. dodání chyb ě jícího zbo ž í Vým ě na zbo ž í, pop ř. dodání chyb ě jícího zbo ž í

16 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Systém p ř ijímaní a vy ř izování objednávek Sony Czech Ivana Plevková, Kristýna Kňapová, Daniela Vojtová, Zdenka Borová."

Podobné prezentace


Reklamy Google