Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do problematiky Mezinárodní obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami legální nelegální Legální obchod s volně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do problematiky Mezinárodní obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami legální nelegální Legální obchod s volně."— Transkript prezentace:

1 Úvod do problematiky Mezinárodní obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami legální nelegální Legální obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami má obrat 15 mld. USD/rok (1997) Jedná se o 3. nejziskovější nelegální činnost Mezinárodní obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami legální nelegální Legální obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami má obrat 15 mld. USD/rok (1997) Jedná se o 3. nejziskovější nelegální činnost

2 Motivace k nelegálnímu obchodu
Obchodování s živočichy a rostlinami je druhou nejvážnější příčinou ubývání druhů Motivace k nelegálnímu obchodu: Nízké postihy pro překupníky – většinou peněžního charakteru, od roku 2002 platí v ČR nepodmíněné tresty Vysoké zisky a zhodnocení – pro všechny zapojené - cena zvířat výrazně stoupá při převozu do cílových zemí

3 Hlavní dovozní a vývozní oblasti
Střední a Jižní Amerika, Afrika, Asie Dovozní oblasti Severní Amerika, Evropa, Dálný východ (Japonsko, Korea, Čína), Střední východ a Austrálie Obchodní artikl živá zvířata a rostliny jejich části (kůže a kožešiny, kaviár, kosti, žluč, mušle …) výrobky (kabelky, léčiva …)

4 Nejvyšší zaznamenané ceny organismů v ČR a ve světě
A/ ve světe (v USD) vycvičený sokol jihoamerický papoušek 40 000 1 kg rohu nosorožce 60 000 asijská akvarijní rybka 5 000 motýl z Peru 3 000 asijský druh orchideje 2 000 vzácný kaktus 7 000 tygr usurijský (1993) 10 000 B/ v ČR (v Kč) papoušek ara hyacintový papoušek kakadu 40 000 sokol stěhovavý 30 000 opička outloň malý 6 000

5 LEGISLATIVA MEZINÁRODNÍHO OBCHODU S OHROŽENÝMI DRUHY
1. Úmluva CITES Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 2. LEGISLATIVA ES: NAŘÍZENÍ Rady ES č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi – základní nařízení ES 3. ZÁKON č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy - prováděcí předpis 338/97, platnost od + VYHLÁŠKA č. 227/2004 Sb.

6 1. Úmluva CITES Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Washingtonská úmluva ( ) platnost úmluvy v ČR od , 166 zemí (září 2004)

7 1.1 VÝZNAM CITES CITES vytváří celosvětovou síť, která kontroluje mezinárodní obchod, a to hlavně pomocí povolení, která musí doprovázet každý exemplář. Tyto tzv. „permity“ jsou vydávány výkonnými orgány (v ČR MŽP). Povolení může být vydáno jen tehdy, potvrdí-li vědecký orgán (AOPK ČR), že odběrem daného organismu z přírody nedojde k ohrožení druhu vyhubením.

8 1.2 PŘEDMĚT OCHRANY CITES - živé organismy
- výrobky z těchto organismů kde je rozpoznatelný původ - kaviár, kožešiny, krunýře, kůže – boty, kabáty, stojany… - výrobky, kde původ rozpoznatelný není, ale podle dokumentace či balení je zřejmé, že obsahují část chráněného živočicha či rostliny EXEMPLÁŘ Předmětem ochrany CITES je v současné době asi 5000 druhů zvířat druhů rostlin.

9 1.2 PŘEDMĚT OCHRANY CITES Ochrana se týká těch druhů, které jsou zařazeny do jedné ze tří příloh úmluvy CITES. Příloha I - druhy přímo ohrožené vyhubením - mezinárodní obchod s nimi je zakázán - obchodní a neobchodní dovozy a vývozy jsou povolovány výjimečně Příloha II – druhy mezinárodním obchodem ohroženy a nebo ty, které jsou chráněným druhům podobné (časté zneužívání) Příloha III – druhy ohrožené na území daného státu a do té doby nezařazené v předchozích přílohách -daný stát musí o registraci druhů požádat

10 1.2.1 ŽIVOČICHOVÉ příloh CITES
všichni primáti, kytovci, vlk, někteří medvědovití, vydry, kočkovití, slon africký a indický, nosorožci z ptáků čáp černý, dravci, někteří bažanti, jeřábi, dropi, všichni papoušci (kromě papouška vlnkovaného), sovy, kolibříci, zoborožci, někteří tukani mořské a suchozemské želvy, všechny druhy krokodýlů, leguáni, chameleóni, všichni hroznýšovití, někteří jedovatí hadi, žáby, jeseteři, tropičtí motýli, jasoň červenooký, štíři, sklípkani, pijavka lékařská, mořští koráli

11 1.2.2 ROSTLINY příloh CITES sněženky, téměř všechny druhy kaktusů, sukulentní rostliny např. rodu Euphorbia a Teachypodium, cykasy, aloe, tropické masožravé rostliny, všechny vstavačovité (vyjma vypěstovaných řezaných rostlin), broméliovité rostliny rodu Tillandsia, bramboříky, a některé vzácné tropické dřeviny, např. mahagonovník

12 2. LEGISLATIVA ES NAŘÍZENÍ Rady ES č. 338/97
o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi – základní nařízení ES NAŘÍZENÍ Komise ES č. 1808/2001 aj. – hlavní prováděcí předpis k 338/97 Cílem je regulování obchodu s exempláři v souladu s Úmluvou CITES

13 2.1 PŘEDMĚT OCHRANY Dle NAŘÍZENÍ Rady ES č. 338/97 jsou vyhotoveny seznamy druhů s nimiž je obchod regulován Příloha A - druhy přímo ohrožené vyhubením (Příloha I CITES) + druhy chráněné zákony členských států (v ČR vyhláška č. 395/1992 Sb. K zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) zákaz obchodu Příloha B – druhy, které by mohly být ohroženy vyhubením (Příloha II CITES) + některé druhy z Přílohy III + některé nepůvodní invazní druhy (např. želva nádherná, skokan volský – nejsou uvedeny v CITES) kontrola obchodu (povolení) Příloha C – druhy z Přílohy III + některé další druhy, které nejsou chráněny CITES kontrola obchodu (povolení)  Příloha D – zbylé druhy z Přílohy III + další druhy, které nejsou chráněny CITES monitoring obchodu na základě oznámení o dovozu

14 2.2 NAKLÁDÁNÍ S DRUHY V PŘÍLOZE „A“ dle NAŘÍZENÍ Rady ES č. 338/97
V rámci EU je zakázáno komerční využívání exemplářů druhů z Přílohy A (obdobně jako u CITES s druhy v Příloze I) Komerční využívání: nákup, prodej, nabývání, veřejné vystavování nebo jiné využívání pro obchodní účely, držení nebo převážení za účelem prodeje Výjimky za určitých podmínek vydává „výkonný orgán“ členské země v ČR jsou to krajské úřady, správy NP a CHKO Podmínky pro udělení výjimky -legálně dovezený exemplář -exempláře narozené a odchované v zajetí nebo uměle vypěstované -exempláře byly získány legálním způsobem z přírody státu EU -použití pro vědecké účely (nelze jiný druh, nejsou jedinci ze zajetí) -záchranné chovy -výchova a vzdělávání

15 2.2 NAKLÁDÁNÍ S DRUHY V PŘÍLOHÁCH „B-C“ dle NAŘÍZENÍ Rady ES č. 338/97
V rámci EU je zakázáno komerční využívání exemplářů druhů z Přílohy B, pokud nebyly legálně dovezeny do EU či jinak legálně získány tj. obchodovat s těmito druhy se smí pouze na základě prokázání zákonného původu (legálního nabytí exempláře) !!! - u druhů dovezených do EU je to dovozní povolení - u druhů získaných v EU nejsou stanovena předepsaná potvrzení V ČR platí dle § 54 zák. č. 114/1992 Sb., povinnost prokázání zákonného původu pro druhy v Přílohách A-C a pro všechny zvláště chráněné druhy dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. (Přílohy II a III)

16 2.3 DOVOZ A VÝVOZ DRUHŮ „A-D“ dle NAŘÍZENÍ Rady ES č. 338/97
Dovozem a vývozem se po vstupu ČR do EU rozumí obchod se třetími zeměmi (tj. mimo EU) Vývoz z EU – u druhů z Příloh A-C pouze na základě „vývozního povolení“ výkonného orgánu konkrétní členské země (v ČR MŽP) Dovoz do EU – u druhů z Příloh A-B pouze na základě „dovozního povolení“ výkonného orgánu cílové členské země (v ČR MŽP) Pro druhy z přílohy C je požadováno u dovozu dovozní oznámení, u vývozu vývozní povolení Pro druhy z přílohy D je požadováno u dovozu dovozní oznámení

17 3. NÁRODNÍ LEGISLATIVA Zákon č. 100/2004 Sb. Vyhláška č. 227/2004 Sb.
O ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) Vyhláška č. 227/2004 Sb. k zákonu o obchodování s ohroženými druhy Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny

18 3. Zákon č. 100/2004 Sb. Upravuje ochranu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které jsou ohroženy na přežití. Cílem je regulování obchodu s těmito exempláři v souladu s Úmluvou CITES a právem ES o ochraně ohrožených druhů (zejména nařízení Rady ES č. 338/97).

19 3.1. POVINNÁ REGISTRACE dle §23 zák. 100/2004 Sb.
V případě, že exemplář je držen po dobu delší než 90 dnů, musí být tento jedinec zaregistrován. Po nabytí exempláře podléhajícího registraci je nutno jej na příslušném úřadě do 15 dnů zaregistrovat. Registraci podléhají: živí savci, ptáci a plazi většiny druhů z přílohy A a některých druhů z přílohy B (dle Přílohy 4 vyhlášky 227/2004 Sb.) Z povinnosti registrace jsou vyjmuty: zvláště chráněné druhy podle našeho zákona č. 114/1992 Sb. druhy stanovené v Příloze č. 3 vyhlášky č. 227/2004 Sb. všichni obojživelníci, ryby, bezobratlí, rostliny a neživé exempláře

20 3.1. POVINNÁ REGISTRACE dle §23 zák. 100/2004 Sb.
Exemplář musí zaregistrovat každý vlastník nebo tzv. dlouhodobý držitel, bez ohledu na to, zda je ex. využíván ke komerčním účelům Dokladem o registraci je „registrační list“: - je platný pouze na území ČR - nelze jej považovat za doklad o legálním původu exempláře (pokud výkonný orgán nestanoví jinak) Registraci provádí krajské úřady a správy NP a CHKO.

21 3.2. ZNAČENÍ EXEMPLÁŘŮ dle § 6 vyhlášky č. 227/2004 Sb.
Exemplář podléhající registraci je nutno označit nezaměnitelným způsobem (kroužek, mikročip). Ptáci jsou značeni nesnímatelnými kroužky s vyraženým identifikačním údajem - sestává se z písmen CZ a pořadového čísla přiděleného MŽP Savci a plazi jsou označováni mikročipem. Jiný způsob rozlišení je uznán pouze na základě doporučení veterináře. 3.3. Sankce - max Kč u fyzické a Kč u právnické osoby

22 3.4. KOMPETENCE ČESKÝCH ÚŘADŮ
Výkonné orgány MŽP - odbor mezinárodní ochrany biodiverzity - vydává povolení k vývozu a dovozu (permity) mimo území EU Krajské úřady, Správy CHKO, Správy NP provádějí povinnou registraci exemplářů povolují vnitrounijní obchod s exempláři CITES vydávají výjimky ze zákazu komerčního využívání u druhů s Přílohy A (B) Státní rostlinolékařská správa -vydává osvědčení pro uměle vypěstované rostliny použitelná místo vývozních povolení (druhy sz Přílohy A, příp. B)

23 3.4. KOMPETENCE ČESKÝCH ÚŘADŮ
Vědecký orgán AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR –posuzuje míru ohroženosti druhu, vydává odborná stanoviska jako podklad pro rozhodování výkonnými orgány Kontrolní orgány ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí Celní správa SVS - Státní veterinární správa SRS - Státní rostlinolékařská správa

24 A B C D Kde získám? Držení pro neobchodní účely RL KÚ, SCHKO, NP
Držení pro obchodní účely RL + V Doklad o legálním původu Od předchozího vlastníka


Stáhnout ppt "Úvod do problematiky Mezinárodní obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami legální nelegální Legální obchod s volně."

Podobné prezentace


Reklamy Google