Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Žádost Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Žádost Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."— Transkript prezentace:

1 Žádost Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Co je to žádost?  je to zvláštní typ úředního dopisu, jehož obsahem je nějaký požadavek nebo prosba, která je adresována příslušné instituci  jedná se o slohový útvar, který je zpravidla psán administrativním stylem Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

3 Formy žádosti  ústní žádost  písemná žádost Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

4 Ústní žádost V některých případech je vhodnější sdělit svou žádost ústní formou. V některých případech je vhodnější sdělit svou žádost ústní formou. Například: Žádáte-li svého souseda o ruku jeho dcery, pak je ústní žádost společensky mnohem vhodnější, než formální dopis doručený doporučeně nebo do vlastních rukou. Například: Žádáte-li svého souseda o ruku jeho dcery, pak je ústní žádost společensky mnohem vhodnější, než formální dopis doručený doporučeně nebo do vlastních rukou. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

5 Písemná žádost  je častější, protože forma administrativního stylu bývá zpravidla písemná  je-li žádost předávána či zasílána v písemné podobě, pak by měla být přiměřeně formální  ve většině případů se bude jednat o formální dopis, který bude (mimo běžných náležitostí) obsahovat předmět žádosti a její odůvodnění Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

6 Forma písemné žádosti 1. záhlaví – vlevo nahoře adresa příjemce, na pravé straně úplně nahoře datum a pod ním adresa odesílatele (lze ji napsat až na závěr žádosti) 2. vlastní text – přesné, ale stručné vyjádření obsahu žádosti; vždy uvádíme jen pravdivé údaje 3. závěr – poděkování za kladné vyřízení, pozdrav, čitelný podpis, případně adresa (razítko) Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

7 Jazyk žádosti Používáme zásadně:  spisovný jazyk  slohově neutrální výrazy Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

8 Druhy žádostí  žádost o studium  žádost o zaměstnání – je častější, protože forma administrativního stylu bývá zpravidla písemná  žádost o rozvod  žádost o půjčku Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

9 Příklady žádostí  žádost o studium Přihláška na vzdělávací instituce je formou žádosti o studium. Struktura a způsob vyplnění bývá určen danou školou, stejně tak i forma. Písemnou formu žádosti o studium postupně nahrazuje vyplňování on-line formulářů na internetu. Přihláška na vzdělávací instituce je formou žádosti o studium. Struktura a způsob vyplnění bývá určen danou školou, stejně tak i forma. Písemnou formu žádosti o studium postupně nahrazuje vyplňování on-line formulářů na internetu.  žádost o zaměstnání Při žádosti o zaměstnání bývá obyčejně vyžadována příloha, kterou tvoří životopis uchazeče o pracovní místo. Při žádosti o zaměstnání bývá obyčejně vyžadována příloha, kterou tvoří životopis uchazeče o pracovní místo. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

10 1. Do uvedené žádosti doplňte chybějící údaje V Ústí 17. 6. V Ústí 17. 6. Žádost o místo učitele. Žádost o místo učitele. Vážený pane řediteli, Vážený pane řediteli, na základě inzerátu v Lidových novinách č. 6 z 8. 6. na základě inzerátu v Lidových novinách č. 6 z 8. 6. žádám o přijetí na místo učitele výtvarné výchovy a žádám o přijetí na místo učitele výtvarné výchovy a zeměpisu. zeměpisu. Pedagogickou fakultu, obor tělesná výchova a zeměpis jsem Pedagogickou fakultu, obor tělesná výchova a zeměpis jsem ukončil před dvěma lety. Nyní jsem jeden rok vyučoval na ukončil před dvěma lety. Nyní jsem jeden rok vyučoval na II. základní škole. II. základní škole. Mgr. František Šmejkal Mgr. František Šmejkal 2009 Univerzity Karlovy V Brně Nad Labem/ Orlicí adresa příjemce poděkování adresa odesilatele Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

11 V Ústí nad Labem/Orlicí 17. 6. 2009 V Ústí nad Labem/Orlicí 17. 6. 2009 Žádost o místo učitele. Žádost o místo učitele. Vážený pane řediteli, Vážený pane řediteli, na základě inzerátu v Lidových novinách č. 6 z 8. 6. 2009 na základě inzerátu v Lidových novinách č. 6 z 8. 6. 2009 žádám o přijetí na místo učitele výtvarné výchovy a žádám o přijetí na místo učitele výtvarné výchovy a zeměpisu. zeměpisu. Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor tělesná Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor tělesná výchova a zeměpis jsem ukončil před dvěma lety. Nyní výchova a zeměpis jsem ukončil před dvěma lety. Nyní jsem jeden rok vyučoval na II. základní škole v Brně. jsem jeden rok vyučoval na II. základní škole v Brně. Mgr. František Šmejkal Mgr. František Šmejkal adresa příjemce poděkování adresa odesilatele Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

12 2. Opravte pravopisné chyby v následující žádosti Ministerstvo Práce – Praha U nemakačenků 14 110 00 Praha 1 V Praze dne 13. 5. 2009 V Praze dne 13. 5. 2009 Věc: Žádost o místo sekretářky Žádám o přijetí na mýsto sekretářky, které jste vypsaly v inzertní části lidových novin 30. června t. r. V letošním roce jsem ukončila maturitou studyum gimnázia v Praze 9 – Visočany. Absolvovala jsem rovněž kurs psaní strojem, těsnopisu a základů práce s počítačem. Mluvým anglicky a německi. Jsem členkou Svazu sekretářek a v současné době se zdokonaluji v práci s počítačem. Všechny mé skušenosti a vzdělání můžete nalézt v přiloženém životopisu. Budu-li na vipsané místo přijata, mohu nastoupit ihned. Všechny pracovní povinosti budu vikonávat svědomitě. Děkuji předem za kladné vyřízení žádosti. Růžena Bílá Bílá ulice 1 110 00 Praha V Praze 5. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

13 Ministerstvo Práce - Praha U Nemakačenků 14 110 00 Praha 1 V Praze 5 dne 13. 5. 2009 V Praze 5 dne 13. 5. 2009 Věc: Žádost o místo sekretářky Žádám o přijetí na místo sekretářky, které jste vypsali v inzertní části Lidových novin 30. června t. r. V letošním roce jsem ukončila maturitou studium Gymnázia v Praze 9 Vysočany. V letošním roce jsem ukončila maturitou studium Gymnázia v Praze 9 – Vysočany. Absolvovala jsem rovněž kurs psaní strojem, těsnopisu a základů práce s počítačem. Mluvím anglicky a německy. Jsem členkou Svazu sekretářek a v současné době se zdokonaluji v práci s počítačem. Všechny mé zkušenosti a vzdělání můžete nalézt v přiloženém životopisu. Budu-li na vypsané místo přijata, mohu nastoupit ihned. Všechny pracovní povinnosti budu vykonávat svědomitě. Děkuji předem za kladné vyřízení žádosti. Růžena Bílá Bílá ulice 1 110 00 Praha 5 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

14 3. Posuďte vhodnost /nevhodnost těchto vět v žádosti, podtrhněte vhodné výrazy Díky za odpověď. Děkujeme za včasné vyřízení žádosti. Napište odpověď okamžitě. Prosíme o brzkou odpověď. Těšíme se na další spolupráci. Už se nemůžeme dočkat, jak budeme spolupracovat. Píšeme vám kvůli tomu, abyste nám sponzorovali Sportovní den naší školy. Žádáme vás o sponzorský příspěvek, který by finančně zajistil uskutečnění Sportovního dne v naší škole. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

15 Díky za odpověď. Děkujeme za včasné vyřízení žádosti. Napište odpověď okamžitě. Prosíme o brzkou odpověď. Těšíme se na další spolupráci. Už se nemůžeme dočkat, jak budeme spolupracovat. Píšeme vám kvůli tomu, abyste nám sponzorovali Sportovní den naší školy. Žádáme vás o sponzorský příspěvek, který by finančně zajistil uskutečnění Sportovního dne v naší škole. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

16 Použité zdroje: Český jazyk pro základní školy 7. Praha : Fortuna, 1998. ISBN 80-7168-561-5. Český jazyk 7. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2004. ISBN 80-7238-206-3. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Žádost Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."

Podobné prezentace


Reklamy Google