Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Administrativní styl PaedDr. Hana Vítová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Administrativní styl PaedDr. Hana Vítová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY."— Transkript prezentace:

1 Administrativní styl PaedDr. Hana Vítová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY

2  Anotace Předmět: český jazyk a literatura Ročník: IV. ročník SŠ Tematický celek: opakování mluvnického učiva 1.-4. ročníku Klíčová slova: administrativa, úřední dopis, žádost, životopis, plná moc, Forma: výklad Datum vytvoření: 12.5.2013

3 ADMINISTRATIVNÍ STYL  styl prakticky odborný  zajišťuje úřední styk  zaměřen na fakta  převažuje písemná forma  autor ustupuje do pozadí  dodržování platných norem  jazyk spisovný  zhuštěné vyjadřování  ustálené formulace

4 ÚŘEDNÍ DOPIS  zajišťuje písemný styk s úřady  komunikuje jedinec s úřadem / firmou /, nebo s úřady / firmami / navzájem  vyjadřování stručné, jasné, věcné  obvyklá forma: - záhlaví – odesílatel, adresát, obsah, číslo jednací, místo, datum - vlastní text - závěr – poděkování, pozdrav, podpis, razítko  úřední dopis je doklad, který se eviduje a archivuje

5 ŽÁDOST  forma úředního dopisu  pisatel vyjadřuje prosbu, požadavek, přání  adresován instituci  obsahuje náležitosti úředního dopisu  Sestavte žádost o přijetí do zaměstnání.  Co bývá přílohou k takové žádosti?

6 ŽIVOTOPIS  zachycení základních faktů průběhu života  ustálená forma  častá příloho k žádosti o zaměstnání nebo k přihláškám ke studiu  Dvě formy - životopis jako souvislý projev - životopis strukturovaný  Obsahuje tyto údaje - jméno, datum a místo narození,trvalé bydliště, údaje o rodině - vzdělání - zájmová činnost - praxe - členství v různých organizacích - zdravotní stav - podpis, místo, datum

7 PLNÁ MOC  pisatel uděluje plnou moc jmenovanému k jeho zastupování v úředních záležitostech  obsahuje: jméno pisatele, rodné číslo, bydliště, jméno zmocněnce, rodné číslo, bydliště, konkrétně k čemu udělujeme plnou moc, místo, datum, podpis.  Vytvořte plnou moc k zastupování na úředním jednání bytového družstva.

8 DALŠÍ ÚTVARY ADMINISTRATIVNÍHO STYLU  objednávka  zpráva a oznámení  inzerát  zápis  vyhláška  oběžník  posudek  Čím se bude lišit obsah zprávy a oznámení ve stylu prostě sdělovacím a administrativním? Uveďte konkrétní příklady.

9 SHRNUTÍ  administrativní styl – přesné, stručné, spisovné vyjadřování  zaměřen na fakta  potřeba dodržovat stanovené normy  útvary – úřední dopis, žádost, životopis, plná moc, objednávka…

10 POUŽITÉ ZDROJE - SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk a literatura: ucelená, přehledná, osvědčená příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. ISBN 978-80-253- 0468-6. 80-7358-082-9 -MUŽÍKOVÁ, Olga. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2007. ISBN


Stáhnout ppt "Administrativní styl PaedDr. Hana Vítová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google