Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „EU peníze středním školám“ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0652 PředmětČeský jazyk Ročník a obor1. – 4. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „EU peníze středním školám“ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0652 PředmětČeský jazyk Ročník a obor1. – 4. ročník."— Transkript prezentace:

1 Projekt „EU peníze středním školám“ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0652 PředmětČeský jazyk Ročník a obor1. – 4. ročník oboru ZA, 1. – 4. ročník oboru SC Kód sady ČJ/ZA+SC/01+02+03+04/01 Kód DUM ČJ/ZA+SC/01+02+03+04/01/20-20 AutorMgr. Jitka Riedlová Datum vzniku10.12.2012

2  ZNAKY  schematičnost, stereotypnost (snaha získat jednotné a přesné údaje)  anonymita autora i adresáta (autor zastupuje instituci,projev zasílán blíže neurčenému jednotlivci)  Náročnost na dodržování norem v oblasti věcné i formální (správnost, úplnost, účelnost formulací)  Věcná výstižnost – pro rychlé zpracování dat  Předtištěné formuláře se vyplňují heslovitě

3  JAZYK  Zcela neutrální jazykové prostředky ( bez citového zabarvení)  Termíny, názvy => jednoznačnost  Zhuštěné vyjádření => vyšší frekvence jmen a jmenných konstrukcí  Zkratky a zkratková slova  Ustálené formulace a obraty  Několikanásobné větné členy, pasivní slovesné tvary

4 = prostředek písemného styku s úřady nebo prostředek styku mezi podniky, institucemi Ustálené formulace úvodu, závěru; střední část stručně, věcně, jasně formulována Téma – činnost podniků, obchodní záležitosti, výměna zkušeností…

5  OBVYKLÁ FORMA 1. Záhlaví – vlevo nahoře adresa odesílatele, pod ní adresa adresáta, vpravo místo a datum, podle zvyklostí číslo jednací, tzv. VĚC tj. obsah žádosti 2. Oslovení, vlastní text – zdůvodnění s pravdivými údaji 3. Závěr – poděkování za vyřízení, pozdrav, podpis (razítko) Důležitý dokument : eviduje se, archivuje se

6

7

8

9  Úřední doklad, ustálená forma  Pravdivé, věcné a stručné vystižení základních faktů z průběhu života  Seznamuje se znalostmi, zkušenostmi, dovednostmi autora  Je přílohou k přihlášce ke studiu, k žádosti do zaměstnání  Je přílohou tzv. motivačního dopisu

10  JAZYK střízlivé, věcné formulace BEZ CITOVÉHO ZABARVENÍ, nesložitá souvětí PŘEHLEDNOST – odstavce  FORMA Stylizovaný text dnes méně, preferujeme heslovité údaje v dotazníku, pečlivé zpracování, grafická úprava  DRUHY STRUKTUROVANÝ – podoba formuláře PROFESNÍ – též strukturovaný s podrobnějším popisem pracovních dovedností pro zvolenou profesi, musí být v souladu s motivačním dopisem.

11

12 Archiv Mgr. Jitka Riedlová a Josef Riedl Zdroje: Zdroj: SOCHROV Á,M.: Český jazyk a literatura,Fragment s.r.o., 1. vyd á n í 2007, Havlíčkův Brod, ISBN 978-80-253-0468-6.


Stáhnout ppt "Projekt „EU peníze středním školám“ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0652 PředmětČeský jazyk Ročník a obor1. – 4. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google