Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „EU peníze středním školám“ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0652 PředmětČeský jazyk Ročník a obor1. – 4. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „EU peníze středním školám“ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0652 PředmětČeský jazyk Ročník a obor1. – 4. ročník."— Transkript prezentace:

1 Projekt „EU peníze středním školám“ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0652 PředmětČeský jazyk Ročník a obor1. – 4. ročník oboru ZA, 1. – 4. ročník oboru SC Kód sady ČJ/ZA+SC/01+02+03+04/01 Kód DUM ČJ/ZA+SC/01+02+03+04/01/17-20 AutorMgr. Jitka Riedlová Datum vzniku10.12.2012

2  FUNKCE  INFORMAČNÍ /oznámení, zprávy v novinách/  POUČOVACÍ, VZDĚLÁVACÍ I ZÁBAVNÁ  ZÍSKÁVACÍ A PŘESVĚDČOVACÍ  POŽADAVKY  Aktuálnost v obsahu  Působivost a obecná přístupnost ve formě  Přesvědčivost v obsahu i formě

3 ŽÁNRY 1. Zcela publicistické : denní zpravodajství, úvodník, články, komentáře,kritika, referát, reportáž, úvaha 2. Jiné než publicistické : např. odborný styl – právní poradna,výklad problematiky; prostěsdělovací – reklamy, inzeráty; umělecký – básně, povídky, komix 3. Smíšené : fejeton, umělecká reportáž, sloupek /umělecký + publicistický styl/ 4. Zábavné útvary : obrazové přílohy, anekdoty,hry, křížovky, horoskopy, kalendář, ankety, program TV

4 ZÁKLADNÍ ZDROJE INFORMACÍ  Zpravodajské agentury, např. ČTK  Autoři novinových článků – novináři, dopisovatelé, reportéři

5 PŘEDPOKLADY PROFESE NOVINÁŘ  Všestranné vzdělání (humanitní, jazykové, literární, ekonomické, politické, psychologické aj.)  Schopnost napsat text v krátké době a bez dlouhé přípravy  Spolehlivost, inteligence, odhodlání, zdvořilost, smysl pro čest, nezaujatost, nestrannost, smysl pro pravdu, etika  Přesnost, pracovitost, pohotovost  Stálé studium, životní energie, hledání zdrojů informací  Ověřování faktů, pečlivost (pozor na ukvapené závěry)  Jazyková správnost projevů písemných i mluvených

6 KOMPOZICE PUBLICISTICKÝCH ÚTVARŮ 1.ÚVOD – závažnost, musí upoutat a/shrnující nejdůležitější data : Kdo, kdy, co, jak, kde, proč? b/akcentující – zdůraznění jednoho z důležitých aspektů c/ dramatický s citátem, popisný, analytický, s otázkou, sloganem, provokující, překvapující, statistický, anekdotický, retrospektivní aj. 2. ZBÝVAJÍCÍ ČÁST ČLÁNKU – pevná struktura, logická výstavba

7 NÁVRH OSNOVY I. Úvod II. Vlastní stať : a) další podrobnosti b) zákulisí c) dodatečné informace III. Závěr: pozadí události, předpokládaný další vývoj

8 JAZYK  Využití automatizace, výrazy předpokládané, očekávané, vyhovující snaze rychle se orientovat – neznámý pachatel unikl…odcizil, ožehavý problém, setrvat v rozhovoru…  Aktualizace, výrazy působivé novostí, neobvyklostí, upoutávající pozornost – dopravní infarkt, udělat čáru přes rozpočet  Obměna frazeologie, kontrasty, slovní hříčky- Staré Město neomládne  Titulky – jazykově náročné, stručné, působivé, grafcká úprava a umístění důležité

9 PROCES VZNIKU ČLÁNKU  nápad=>podklady, analýza faktů, koncept=>oprava=>čistopis  Zásada přesnosti, stručnosti, srozumitelnosti  Úprava (redigování) – autor + korektor  Odstranit chyby gramatické a stylistické  Posoudit logickou strukturu, rozsah, srozumitelnost, vkus, míru etiky, objektivnost  Prověřit faktickou správnost

10 STÁLÉ PRVKY NOVIN  Záhlaví – název novin, ustálená grafická podoba  Slogan – doprovází záhlaví (věta pod ním)  1.řádek pod záhlavím – datum, de, číslo,ročník  „ uši “- stále se opakující titulky (v rozsahu celých novin)  Rubriky – ustálené typy článků  Tiráž – technické a vydavatelské údaje (poslední strana dole)  Obrazový materiál – fotografie + popisky  Plošná a řádková inzerce  Grafická úprava a typografie – linky rámečky, obrázky, typy písma => tiskařské umění

11 ÚTVARY  Úvodník  Článek  Komentář  Glosa  Sloupek  Referát  Reportáž  Fejeton

12 Mgr. Jitka Riedlová Zdroje: Zdroj: SOCHROV Á, M.: Český jazyk a literatura, Fragment s.r.o., 1. vyd á n í 2007, Havl í čkův Brod, ISBN 978-80-253-0468-6


Stáhnout ppt "Projekt „EU peníze středním školám“ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0652 PředmětČeský jazyk Ročník a obor1. – 4. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google