Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/ Název aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název vzdělávacího materiálu: Maturitní písemná práce – útvary publicistického stylu Číslo vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_13_8 Jméno autora: Mgr. Hana Taušnerová Název školy: Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace Maturitní písemná práce - příprava

2 ČESKÝ JAZYK PÍSEMNÁ MATURITNÍ PRÁCE
Základní informace Charakteristika jednotlivých slohových útvarů Rady, časté chyby…

3 Útvary publicistického stylu
Publicistický styl – styl sdělovacích prostředků (noviny, časopisy, televize, internet, rozhlas…) Projevy jsou písemné (noviny), mluvené (rozhlas) i kombinované (televize). Čtenáři očekávají aktuální a přesvědčivé informace o záležitostech veřejného zájmu. Hlavní úkol: sloužit jako zdroj informací, vzdělání a zábavy. Maturitní písemná práce - příprava

4 Útvary publicistického stylu
Požadavky stylu: všeobecná srozumitelnost přehlednost přesvědčivost pestrost vyjádření výrazová úspornost jazyková kultivovanost spisovné vyjadřování Maturitní písemná práce - příprava

5 Útvary publicistického stylu
Základním nástrojem je spisovný jazyk v podobě mluvené i psané. Odchylky od spisovnosti by měly být funkčně opodstatněny (citové zaujetí, aktualizace). Časté je využití aktualizace a automatizace. Aktualizace: využití jazykového prostředku v nové, neobvyklé souvislosti, vedeno snahou upoutat pozornost. Maturitní písemná práce - příprava

6 Útvary publicistického stylu
Požadavek novosti, neotřelosti a zajímavosti. Funkce získávací a přesvědčovací. Často se z prostředku aktualizovaného nadužíváním stane prostředek automatizovaný – vytunelovat. Aktualizované výrazy Obměny frazeologických obratů – kdo jinému jámu kopá, sám do ní nespadne… Maturitní písemná práce - příprava

7 Útvary publicistického stylu
Nová obrazná vyjádření – místo přívalů smíchu se vzdouvá tíživé tsunami nudy… Neobvyklý přívlastek – vykolejená doba… Užití termínů v neočekávaném kontextu – Kalouskova doktrína… Vsuvky – jak je obecně známo… Maturitní písemná práce - příprava

8 Útvary publicistického stylu
AUTOMATIZACE texty musí vznikat rychle, často mají i krátkou životnost (zprávy). Tvůrci užívají slova a slovní spojení, které se očekávají, jsou známé a často používané. Podporují rychlost a úspornost vyjadřování. Jsou to často frazeologické obraty (rčení, přísloví, pořekadla) – nechat si zadní vrátka, přijít s křížkem po funuse… Maturitní písemná práce - příprava

9 Útvary publicistického stylu
Knižní frazémy – sisyfovská práce, jablko sváru, Damoklův meč. TITULKY Cíl – upoutat, přesvědčit. Dva nejčastější typy: Shrnují následný text – hypotéky zdražily, měsíčně stojí o stovky více. Může vést ke čtení jen titulků samých. Maturitní písemná práce - příprava

10 Útvary publicistického stylu
Obsahují jen část informace – Úkol vyřadit nevhodné. Nutí přečíst celý text. Požadavky na titulky: aktuálnost, dynamičnost, poutavost. Pokud si vyberete ke své práci útvar publicistického stylu – vymyslete trefný titulek!! Maturitní písemná práce - příprava

11 Útvary publicistického stylu
Zpráva – musí být věcná, včasná (aktuální), úplná, stručná a spolehlivá. Důležitá je objektivita – potlačení vlivu subjektivních stylotvorných činitelů. Základní zpráva – obsahuje základní věcné údaje. Rozšířená zpráva – kromě základních údajů obsahuje i hodnocení události. Odpovídá na otázky, jak událost proběhla nebo proč tak proběhla. Maturitní písemná práce - příprava

12 Útvary publicistického stylu
I pro útvar zprávy je zvláště důležitý titulek, protože se v něm soustřeďuje hlavní informace o jejím obsahu. Oznámení- zpráva vztahující se k budoucí události, např. výstavě, hudebnímu vystoupení. Reportáž- přímý záznam o určité události šířený tiskem, rozhlasem nebo televizí. Základem je přesný popis faktů, ale zahrnuje i autorovy osobní pocity. Maturitní písemná práce - příprava

13 Útvary publicistického stylu
Interview – druh rozhovoru mezi tazatelem (novinářem) a dotazovanou osobou (obvykle známá nebo zajímavá osobnost). Klade vysoké nároky na tazatele (pečlivá příprava zajímavých otázek, znalost díla nebo činů dotazované osoby), tak na představovanou osobnost. Tazatel – klade podnětné otázky, usměrňuje chod rozhovoru. Maturitní písemná práce - příprava

14 Útvary publicistického stylu
Recenze – posudek na odborné (vědecké), literární a jiné umělecké dílo. Celkově informuje o díle (knize, představení, koncertu, výstavě) a posuzuje přednosti a nedostatky. Kritika – stejně jako recenze hodnotí umělecké dílo. Rozdíl – zevrubnější, zasazuje dílo do životopisných a dobových souvislostí. Zjišťuje klady a zápory díla. Maturitní písemná práce - příprava

15 Útvary publicistického stylu
Fejeton - je lehkým a vtipným slohem napsané zamyšlení nad aktuálním tématem. Fejetonista se snaží vidět svět z nečekané strany, uplatňuje originálnost svého pohledu a nezřídka i ironii. Maturitní písemná práce - příprava

16 Útvary publicistického stylu
Nejčastěji si asi vyberete článek (zadaný jako článek do regionálního, školního nebo jiného časopisu). Lze ho chápat jako jakýkoli materiál v novinách kromě zprávy. Kriteriem hodnocení je: text musí vykazovat postupy publicistického stylu a/nebo být některým z konkrétních útvarů publicistického stylu. Pokud je zadán adresát nebo typ periodika, je nutné Maturitní písemná práce - příprava

17 Útvary publicistického stylu
s těmito charakteristikami pracovat. Důležitým znakem je orientace na pravděpodobného adresáta (čtenáře). Maturitní písemná práce - příprava

18 Baumgartnerová, Gabriela, Kapustová, Andrea.
Zdroje: Baumgartnerová, Gabriela, Kapustová, Andrea. Český jazyk a literatura písemná práce. 1. vydání. Praha: Tauris, Centrum pro zjišťování výsledků maturit, Vlastní zkušenost autorky DUMu. Maturitní písemná práce - příprava


Stáhnout ppt "Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google