Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Publicistický styl Mgr. Michal oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Publicistický styl Mgr. Michal oblouk."— Transkript prezentace:

1 Publicistický styl Mgr. Michal oblouk

2 Publicistický styl styl sdělovacích prostředků/masmédií (tisk, rozhlas, televize) snaží se rychle a výstižně informovat čtenáře/posluchače různého věku a vzdělání o aktuálních událostech – projevy musí být srozumitelné, jednoznačné, přesvědčivé, připravené a promyšlené (písemná nebo mluvená forma) význačné rysy: zaměření na široké vrstvy čtenářů informativní funkce přesvědčovací, získávací funkce základní zdroj informací – zpravodajské agentury (ČTK)

3 JAZYK PUBLICISTICKÉHO STYLU
vyznačuje se dvěma rysy: 1) ustáleností, automatizací vyjadřování ustálené způsoby vyjadřování výrazy, které se používaly tak často, že se jejich použití zdá samozřejmé, že se předpokládá, očekává (např. ožehavý problém, žhavá současnost, zájem veřejnosti, vytvářet něčemu prostor, mít určité rezervy,…) pokud se automatizovaný výraz používá příliš často, stává se z něj klišé/fráze (např. ujíždí nám vlak, stojíme nad propastí, držet prst na tepu doby, nastavovat kritické zrcadlo,…) 2) oživením, aktualizací vyjadřování takové užití jazykového prostředku, které působí svou novostí, neobvyklostí, upoutává pozornost čtenářů nová, neobvyklá spojení (např. dát něčemu zelenou), když se ujme, stává se z něj spojení automatizované

4 Jazyk publicistického stylu
neutrální spisovný jazyk typické výrazy = publicismy využití podstatných jmen a sloves, s mírou používáme přídavná jména a příslovce vyhýbáme se krátkým slovům (velmi, zcela, dosti, značně, poněkud, jaksi), které oslabují výpověď hodně využíváme slova a, ale, avšak, nicméně, ve skutečnosti, na druhé straně, kromě toho,… většina článků se píše ve 3. osobě odstavcový háček = poslední slova odstavce logicky souvisejí s první větou následujícího odstavce NE – zdrobněliny (děťátko), superlativy (překrásný), vulgarismy, počešťování cizích výrazů, hromadění slov ve 2. pádu (nabízení možností trávení volného času dětí) k oživení slouží rozmanité členění textu, používání výrazných titulků a různé grafické prostředky

5 ŽÁNRY 2) smíšené – fejeton, sloupek, dopis, interview,…
1) publicistické – např. úvodník, článek, kritika, reportáž, komentář,… 2) smíšené – fejeton, sloupek, dopis, interview,… 3) zábavné – obrazové přílohy, anekdoty, křížovky, horoskopy, kalendář, ankety 4) jiné – reklamy, inzeráty

6 novinář

7 Stálé prvky novin záhlaví - jméno novin (ustálená grafická podoba), čitelné, výrazné a hezké slogan - věta, která pravidelně doprovází záhlaví, nejčastěji bývá umístěna pod ním první řádek pod záhlavím - obvykle obsahuje datum, den, číslo a ročník, příp. místo uši - stále se opakující titulky v rozsahu celých novin rubriky - ustálené typy publicistických útvarů tiráž - technické a vydavatelské údaje na konci novin obrazový materiál - zejména fotografie, musí být doplněny popisky plošná a řádková inzerce

8 Kompozice článku základem úspěšného článku je kvalitní logická výstavba (chronologický postup), využívá se systému obrácené pyramidy = čelo podává nejdůležitější informaci, potom následují doplňující fakta, častá je také tzv. hra s kostkami – jednu informaci klademe za druhou základní typy úvodu: shrnující (kdo, kdy, co, jak, kde, proč), akcentující (zdůrazňuje jeden aspekt události), s citátem, s otázkou, překvapivý, provokující,… osnova článku: a) úvod – shrnující čelo (musí upoutat) b) vlastní stať – další podrobnosti, zákulisí, dodatečné informace c) závěr – pozadí událostí, předpokládaný další vývoj

9 ČLÁNEK titulky: velmi citlivé místo novin, musí být živé, konkrétní, obsahovat přiměřený počet slov, být stručné, vyhýbáme se nesrozumitelným zkratkám, důležitá je i grafická podoba a umístění popisky: texty, které doprovázejí otištěné fotografie, bývají co nejstručnější, psány v čase přítomném psaní článku - 5 základních kroků: 1) dostat nápad 2) získat podklady 3) analyzovat získaná fakta, naplánovat článek 4) napsat článek nanečisto 5) opravit článek a přepsat ho načisto zásady dobrého psaní: přesnost, stručnost, srozumitelnost redigování článku: každý článek si novinář musí po sobě přečíst (autor + jiný publicista, korektor)

10 NOVINY Noviny jsou pravidelně vycházející publikace (periodikum), které denně (deník, často kromě neděle) nebo nejméně týdně (týdeník) přinášejí nejnovější události ze všech možných oblastí a co nejrychleji o nich informují co nejširší veřejnost. Noviny se tisknou ve velkém formátu na novinovém papíře a místo vazby se skládají. Prodávají se na stáncích a v automatech nebo doručují předplatitelům. Typické noviny mají svoji charakteristickou grafickou úpravu, jejich obsah se dělí na rubriky a často doplňuje vkládanou týdenní přílohou. Důležitou částí novin je také reklama. Jednotlivé noviny se rozlišují typickou grafickou úpravou a záhlavím. Na první stránce bývají hlavní zprávy, úvodník a stručný přehled důležitých článků uvnitř. Obsah novin lze rozdělit na zpravodajství, publicistiku (úvahy, komentáře), další rubriky a reklamu, která je z velké části financuje; některé noviny se financují pouze z reklamy a rozdávají zdarma. Tematicky se obsah novin dělí na rubriky, které se buď vyskytují v každém čísle (politika, hospodářství, počasí, kultura, sport), anebo jednou týdně, případně jako zvláštní příloha (typicky věda a technika, školství, hobby, motorismus, hodnocení výrobků a podobně).

11 časopisy Časopis je periodická publikace obsahující většinou odborné informace. Od novin se časopisy odlišují především delší periodicitou, cílenějším zaměřením na užší cílovou skupinu čtenářů, vyšší cenou a lepší grafickou úpravou. Z informačního hlediska nejsou časopisy příliš vhodné k popisování aktuálních zpráv, vždy obsahují zastaralé události. Časopisy vycházejí většinou týdně, po čtrnácti dnech, měsíčně, čtvrtletně, nebo nepravidelně. Členění časopisů podle obsahu - časopisy pro děti, časopisy pro –náctileté, časopisy pro ženy, časopisy pro muže, časopisy o počítačích, erotické a pornografické časopisy, sportovní časopisy, společenské časopisy, lifestylové časopisy, inzertní a promo časopisy, hobby časopisy, literární časopisy, sci-fi a fantasy časopisy, zpravodajské časopisy, vědecké časopisy, filmové časopisy, časopisy o turistice

12 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Publicistick%C3%BD_styl


Stáhnout ppt "Publicistický styl Mgr. Michal oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google